Posta Imre weboldala

Navigci

Szakmai oldal:RSS

Hrek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvrõl írták...

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

dvzlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Cikk hierarchia

Felhívás


CSALÁDÉRT, HAZÁÉRT, NEMZETÉRT, ORSZÁGÉRT !!

Idézek az alaptörvénybõl: "Alapvetés B) cikk (3) - A közhatalom forrása a nép. B) cikk (4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja. C) cikk (2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erõszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben, TÖRVÉNYES ÚTON MINDENKI JOGOSULT és KÖTELES FELLÉPNI! C) cikk (3) Az alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében KÉNYSZER ALKALMAZÁSÁRA az ÁLLAM JOGOSULT." Értitek ezt??? ...és ezt? A választáson való részvétel ÁTVERÉS!

(A politikai elit csapdája a tudatlan választópolgároknak!)

Ha RÉSZT VESZEL a diktatúra választási cirkuszán (mindegy kire szavazol, a RÉSZVÉTEL a lényeg nekik) az nem más, mint a szabadságodról való ÖNKÉNTES lemondás.

Te fosztod meg saját magad a saját szabadságodtól, úgy, hogy nem is tudod, hogy mit teszel. Ez benne a legaljasabb.Nem mondják meg, hogy AMIT TESZEL, annak MI LESZ A KÖVETKEZMÉNYE, de utána majd arra hivatkoznak, hogy TE DÖNTÖTTÉL így.

A Magyarország nevû megszálló állam az alaptörvénnyel megfosztotta a magyarországi népet az önrendelkezési jogától! Ez népirtás kísérlete, a népirtás felé vezetõ út elsõ lépése. Ami a magyar alkotmányos rend legdurvább megsértése!!! Ez ellen a magyar népnek egységesen KELL fellépnie! Ez nem lehetõség, hanem kötelezettség!!! .Ezért erõlteti a politikai elit, hogy vegyél részt a választáson. A diktatúra választásán való részvétellel ÖNKÉNT lemondasz az önrendelkezési jogodról, a magadról való szabad döntésed lehetõségérõl, lemondasz a magyar államot megszálló diktatúrával szembeni ellenállásról, és ELFOGADOD egy külsõ magánhatalom magyar nép feletti diktatúráját! Ezt csak a diktatúra elleni fellépéssel lehet elérni. Tehát ha a diktatúra választását akarjuk megakadályozni, azt csak a diktatúra megszüntetésével lehet elérni!!! Ezért még a VÁLASZTÁS ELÕTT meg kell szüntetni a diktatúrát, hogy a politikai elit egy hazug választással ne tudja átverni a magyar embereket. Hogy tudatlanul, átverve ne hozzunk olyan végzetes döntést, ami saját népünk pusztulását okozná. A diktatúrát viszont már csak egyetlen módon lehet BÉKÉSEN felszámolni. Alkotmányos Ellenállással. Ezt kell meghirdetnünk széles körben, Hogy a magyar nép megértse, hogy a politikai elit hazugságával szemben valójában mi történt, mi történik, hogyan és mi által jött létre a politikai elit nép feletti diktatúrája. Mert tenni ellene csak akkor tudunk, ha a magyar nép tudja, hogy ISMÉT a szabadságáért kell megküzdjön egy külsõ hatalom irányította magyarországi politikai elit ellen.

Honfitársaink!

Erre a nép nem hatalmazta fel a Miniszterelnököt és képviselõit, a nép nem mondott le saját hatalma gyakorlásáról, mert errõl a nép NEM TUD lemondani!!!

Ez merénylet, alkotmányos puccs a nép ellen, a nép hatalma ellen, ami ellen az alkotmány alapján minden állampolgár KÖTELES – törvényesen - FELLÉPNI!!!

Honfitársaink!

A nép alkotmányos hatalmát biztosító állam – ez jelenleg a Magyar Köztársaság - védelme érdekében, Alkotmányos kötelezettségünk által felhatalmazottan, mi, magyar állampolgárok törvényes ellenállásra hívjuk a Magyar Köztársaság állampolgárait, a szabadság és a nép hatalmának megvédésére!

Ennek keretében MI, a NÉP kinyilvánítjuk az alábbiakat:

1. Nem ismerjük el új alkotmánynak - a felhatalmazásunk és jóváhagyásunk nélkül, kizárólag a felettünk hatalmat gyakorló, a valóságban hatalmat BITORLÓ képviselõk által alkotott - Magyarország Alaptörvényét!

2. Nem ismerjük el új államnak a Magyarország nevû államot!

3. A Magyar Köztársaság Alkotmányát és államát továbbra is hatályosnak tekintjük, mert nélkülünk azt NEM LEHET megváltoztatni, és mi senkit nem hatalmaztunk fel arra, hogy megváltoztassa. Alkotmányt kizárólag módosíthattak volna, ÚJAT SEHÁNY HARMADDAL nem hozhattak volna létre!!!

4. Mi nem leszünk ennek a fantomállamnak és diktatúrájának állampolgárai, nincs jog, amely erre kötelezhetne bennünket! MI vagyunk a szabadságszeretõ MAGYAR NÉP!!! Saját magunk döntünk saját sorsunkról, és nem tûrjük el többé senki diktatúráját felettünk!!!

Hazánk neve Magyarország. Az államunk neve Magyar Köztársaság, melyben „MINDEN HATALOM A NÉPÉ”!!! Ezt

csak a népnek van joga megváltoztatni!!!

JELENLEG Orbán Viktor a miniszterelnök. A Magyar Köztársaság Országgyûlése választotta azzá a Magyar Köztársaság Alkotmánya alapján. Azok a képviselõk választották meg, akiket a Magyar Köztársaság Alkotmánya alapján választottunk képviselõnek, akik jogát a Magyar Köztársaság Alkotmánya rögzíti, és akik esküt tettek, hogy hazánkhoz, a Magyar Köztársasághoz, és annak népéhez hûek lesznek, és az Alkotmányt – benne a nép hatalmát - megtartják!!!

A képviselõk az Istenre, a népre, és a nép hatalmát garantáló alkotmány megtartására tett esküjüket megszegték!!! Hûtlenek lettek a néphez és egy alkotmányellenes Alaptörvénnyel saját államot hoztak létre maguknak, melyben ELVETTÉK a NÉPTÕL a hatalmat.

A Magyarország nevû új államában a hatalmat – minden hatalmat - kizárólagosan a képviselõk gyakorolnak!!! Semmibe véve jogot, emberi életeket, sorsokat!

Erre a nép nem hatalmazott fel egyetlen képviselõt sem, a nép nem mondott le saját hatalma gyakorlásáról, mert errõl a nép NEM TUD lemondani!!!

Ez merénylet, alkotmányos puccs a nép ellen, a nép hatalma ellen, ami ellen az alkotmány alapján minden állampolgár KÖTELES – törvényesen - FELLÉPNI!!!

Helyszín: Bp. Hõsök tere. Idõpont: 2014. március 08. Szombat Délelõtt 10 órától 18 óráig.

Hozzszlsok


Mg nem kldtek hozzszlst

Hozzszls kldse


Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.