Posta Imre weboldala

Navigci

Szakmai oldal:RSS

Hrek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvrõl írták...

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

dvzlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Cikk hierarchia

Az ideiglenes (ügyvezetõ, átmeneti, szakértõ) kormányról (I.)


Az ideiglenes (ügyvezetõ, átmeneti, szakértõ) kormányról (I.)
2015. július 28., 9:00

Hiába próbálom elmagyarázni, hogy a diktatúra leváltása egy FOLYAMAT, melyben az egymás utáni lépések törvényszerûségeken alapulnak, és logikus rendben követik egymást, a legtöbben mégis csak a mai (hibás) politikai logikában tudnak gondolkodni, és a diktatúra hazug kommunikációja nyomán az új kormányról akarnak hallani. Pedig az már a folyamat közepe, amihez elõbb el kell jutni. És az lenne a fontosabb, hogy HOGYAN jutunk el addig. Mert az határozza meg, hogy MILYEN a RENDSZERVÁLTÁS folyamata, és az határozza meg, hogy milyen lesz az ideiglenes kormány.Hát akkor vágjunk a közepébe. De mielõtt arról beszélnék, hogy MIT kell majd tegyen egy rendszerváltást levezénylõ ideiglenes kormány, érinteni kell röviden, hogy hogyan jön létre. Mert nem úgy, ahogy sokan gondolják.A folyamat ott kezdõdik, hogy az elején legalább néhány százezer embernek meg kell érteni, hogy jelenleg Magyarország területén 2 (azaz KETTÕ) állam van, és a Magyarország nevû állam NEM a Magyar Állam, hanem egy pénzügyi magánhatalom diktatúrát megvalósító megszálló állama, amelyet helytartóként az egykori, alkotmányt és nemzetközi jogot sértõ, HAZAÁRULÓ magyarországi politikai „elit” mûködtet. És ebbõl a többszázezer emberbõl legalább 100 ezer egyszerre, egy helyen ki kell mondja, hogy a magyar nép önrendelkezési jogát nem lehet elvenni, ezer éves államát NEM LEHET ELTÖRÖLNI, alkotmányos jogrendszerét képviselõ nem helyezheti hatályon kívül. Mert amikor 100 ezer ember ezt kijelenti, a diktatúra vezetése érvényes jog nélkül NEM TEHET MÁST, mint „az életéért cserébe”(!) leül tárgyalni a hatalom népnek való átadásáról, a diktatúra BÉKÉS lebontásáról.

Nem, nem a büntetlenségükért ülünk le velük tárgyalni, mert a bûnük olyan súlyos, hogy a felelõsségre vonást nem kerülhetik el. Az ÉLETÜKÉRT fognak tárgyalni!

Mi elkerülünk egy nagy anyagi és véráldozattal járó szabadságharcot (ami egyben függetlenségi harc és felszabadító háború lenne), egy gazdasági összeomlást, egy társadalmi válságot, õk a hazaárulások után életben maradnak, és lehetõséget kapnak, hogy a vagyonelkobzásuk után, a saját tudásuk segítségével új életet kezdjenek az új magyar államban. Ez lesz a tárgyalás alapja. Élet a békéért, a békés átmenet biztosításáért.Az ideiglenes kormány ennek a tárgyalásnak – a diktatúrát lebontó magyar nép és a diktatúrát mûködtetõ politikai „elit” között lefolytatandó tárgyalás - eredményeként jön létre. Egyszerre kell jogszerû legyen a Magyarország nevû államban – hogy joga legyen lebontani a diktatúra államát – és meg kell feleljen a magyar állam jogrendszerének, hogy arra alapozva alkotmányosan elindíthassa a magyar állam újbóli felépítését. Ami egy teljesen új magyar állam felépítését jelenti.

És meg kell feleljen a hatályos nemzetközi jognak és nem utolsó sorban a magyar nép elvárásának.További sajátossága lesz ennek a speciálisan magyar nép feletti uralomra létrehozott diktatúra felszámolásának, hogy EZT a diktatúrát CSAK egy olyan RENDSZER váltással LEHET felszámolni, ami egyben új társadalmi világkorszakot hoz létre.

A magyarországi diktatúrát létrehozó háttérhatalom (egy nemzetközi pénzügyi magánhatalom) azt akarta, hogy az Új Világrenddel õ hoz létre új társadalmi világkorszakot. De csak elõsegítette az IGAZI világkorszak létrejöttét. (Hiba volt pont nálunk, magyaroknál kezdeni. Bár a maguk szempontjából igazuk volt. 100 éve készülnek rá, és ha itt mûködne, akkor mindenhol máshol sokkal könnyebben mûködne. De lenéztek bennünket, és ez hiba volt…..)

Tehát nem árt megérteni, hogy minden apró dolog, amit a diktatúra lebontása érdekében teszünk, az hatással van (lesz) a világ további fejlõdésére.

Tehát így kell nézni, hogy hogyan jön létre és mit tesz majd az új, ideiglenes kormány.Tehát a legfontosabb, hogy amit írok, azok az én gondolataim, aki azt tudja, hogy milyen kell legyen ez a folyamat és milyen feltételeknek, kritériumoknak kell megfeleljen a BÉKÉS átmenetet levezénylõ kormány. De ez csak a változást akaró százezrek összehangolt akarata alapján jöhet létre. De én nem látnok vagyok, hanem csak elemzõ, szervezetépítõ, aki csak megtervezheti a folyamatot, leírva, hogy milyen kell legyen, milyen feladatai biztos, hogy lesznek. Tehát én csak azt tudom leírni, hogy milyen KELL legyen, és azt tudom leírni, hogy kb milyen lesz, ha nekem is lesz beleszólásom….Hát ez volt az én „rövid” bevezetõm. Amit még mondanom kellene errõl, ahhoz képest tényleg rövid. Akkor tehát most a lényegrõl, a többit majd „menet közben”.Az ideiglenes kormány összetétele, a miniszterelnök és a miniszterek személye a változást elindító, addig megszervezett nép akaratát fogja kifejezni. Legfontosabb jellemzõje lesz, hogy a diktatúra felépítésének kezdeti idõszakához (2012-2014) hasonlóan a kormány most is egyszerre mindkét állam kormánya lesz. Egyikben a jog szerint létrehozva, a magyar államban pedig a nép „érdekében” létrehozva. (És ezzel máris nagyobb legitimitása lesz, mint a Trianonban jogfolytonossá tett magyar államot – Horthy Magyarország nevû államát – elõkészítõ Friedrich kormánynak, mely létrejöttéhez a román hadsereg katonáit használta fel.)

Az ideiglenes kormány legfontosabb feladata a regnáló Magyarország nevû állam mûködtetése lesz a diktatúra elemeinek használata nélkül, illetve az érvénytelen alaptörvényt hatályon kívül helyezni képes ideiglenes magyar alkotmány (Magyar államot jogilag létrehozni képes állami alaptörvény) megalkotása, az új magyar állam létrehozása egy ezen új alkotmány alapján levezényelt választás után.

Tehát maga a tárgyalás is sokkal nagyobb és egészen más lesz, mint 89-ben, és az átmenetet levezénylõ ideiglenes kormány feladata is nagyobb lesz, mint a Németh majd Antall kormány feladata volt. Mert nem csak azt kell lebontani, amit Orbán épített 2010 óta, hanem azt is, amivel ezt 89-tõl elõkészítették….

A részleteket senki ne várja. Mert nem olyan lesz, amilyent mindenki magának akar. Mert az új magyar állam nem valamelyik társadalmi csoport diktatúrájaként jön létre. Hanem a Magyar Nép érdekében. Azt tudom mondani, hogy az új magyar állam nem feudális királyság, nem kapitalizmus és nem szocializmus lesz. És nem liberális vagy szocialista demokrácia. Hanem egy ezeket meghaladó új forma lesz, mert csak olyan lehet. Mert az új magyar államot csak egy újfajta közös gondolkodással hozhatjuk létre, amelynek eredményeként nem jöhet létre, hogy az egyik társadalmi réteg a saját érdekében uralkodik a többség felett. És nem azért nem jön létre, mert senki NEM TUD többséget teremteni a saját diktatúrájához, hanem azért, mert a magyar nép felismeri, hogy nem térhetünk vissza olyan állami és társadalmi formákhoz, amirõl az elmúlt ezer évben bebizonyosodott (bebizonyítottuk) hogy nem mûködik. Mi magyarok vagyunk annyira kreatívak, hogy nem kell senkit másolnunk, a társadalmak és államok összegzett történelmi tapasztalatai alapján képesek vagyunk létrehozni egy olyan új társadalmi formát – és az azt irányító államot – ami jobb minden eddiginél, ami valóban a magyar nép érdekében mûködik.

Tehát akik 89-90-ben a liberális demokráciához akartak visszatérni, vagy akik 2010-tõl 2014-ig a diktatúrát fölépítették, azt jól tervezték meg, hogy kell egy ÁTMENET.

Ez akkor se változik, ha más a tartalma, ha a folyamatot fordítva csináljuk, ha diktatúrát bontunk és új magyar állam alapjait rakjuk le. Mert a hazugságra épített zsidó-keresztény állam ezer év alatt se tudott a magyar szellemiség helyére lépni. És az utána létrehozott szabadkõmûves-cionista még embertelenebb hatalmaknak adatott 100 év se volt elég erre. Mert nem értették meg, hogy mi a magyar nép küldetése, nem értették meg, hogy Lucifer (és segítõje Jahve) csak látszólag akadályoz, csak ideiglenesen játszhatja el a Teremtõ szerepét, valójában csak a Teremtést segítheti õ is. Nem gyõzhet véglegesen és nem léphet véglegesen a Teremtõ helyébe. Mert a Teremtés az emberért van, és nem ellene….Igen, mondhatják, hogy nem az új kormány feladatairól beszélek. De ha csak arról beszélnék, soha nem értenék meg, hogy miért nem úgy fog mûködni, ahogy sokan gondolják, ahogy a saját érdekükben maguk akarnák. Mert úgy soha többet nem mûködhet. Mert ahogy most mûködik, és ha tovább is így mûködne, az a pusztítás és a pusztulás kultúrája. Az a múlt és nem a jövõ…

A részleteit kénytelen leszek egy másik jegyzetbe írni, mert ennek a terjedelme itt elfogyott….:(

Hozzszlsok


Mg nem kldtek hozzszlst

Hozzszls kldse


Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.