Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTĂ“L (2013/09/22) AZ ĂšJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Naprendszerünk drámai változásai


Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából
Furcsa dolgok történnek a külsõ és a belsõ ûrben. A tudósok Oroszországban, pontosabban Dr Alexy Dmitriev tudós, felfedezték, hogy a Naprendszer, a Nap és az élet is egy eddig teljesen példátlan változáson-mutáción megy keresztül.

A Nap

KezdjĂĽk a Nappal. A Nap a Naprendszer közĂ©ppontja Ă©s az összes Ă©let a Földön a NapbĂłl származik. Ha nem lenne a Nap, mi sem lennĂ©nk Ă©letben. Ez egyszerĂ»en tudományos tĂ©ny. Ennek következtĂ©ben bármilyen változás törtĂ©nik a Napban avagy a Nap felszĂ­nĂ©n az hatást gyakorol minden Ă©lõlĂ©nyre. Az utolsĂł napfolt ciklus alatti naptevĂ©kenysĂ©g hatalmasabb volt minden eddig látottnál. MĂ©gis – egy kivĂ©telĂ©vel – minden asztronĂłmus akivel errõl beszĂ©ltem, ragaszkodott az állĂ­táshoz, hogy minden “normális” azaz a szokásos. Az az egyetlen szemĂ©ly, aki a NASA-nál dolgozott, azt állĂ­totta, hogy ami a Napban megy vĂ©gbe az teljes mĂ©rtĂ©kben hihetetlen. De azt is mondta, hogy errõl nem “szabad” beszĂ©lnie. Azonban mĂ©gis elmondta, mert Ăşgy Ă©rezte a világnak errõl tudnia kell, de ugyanakkor arra is megkĂ©rt, hogy nyilvánosan ne fejtegessem az elmondottakat. Egy fajta 22-es Fogás. Egy Nap fĂ©nykĂ©pen a közelmĂşltbĂłl, azt hiszem 2000-böl, láthatĂł, hogy többszörös napfoltok gyĂ»rĂ»zik a Napot kĂ©t szĂ©lessĂ©gi körön, a 19.48 fokon az Ă©szaki Ă©s a dĂ©li fĂ©ltekĂ©n. NĂ©hányan közĂĽletek látják ennek a jelentõsĂ©gĂ©t, mert ezekrõl a helyekrõl rengeteg energia sugárzik ki.
Napszél
Tehát elõször is nĂ©zzĂĽk a nyilvánvalĂł kĂ©rdĂ©st: Mi a normális azaz szokásos? A tudĂłsok számára a “normális” vagyis az átlagos, a szokásos fogalma a hosszĂş távĂş tanulmányozásokon alapulĂł eredmĂ©nyekbõl levont közĂ©p Ă©rtĂ©k. Azonban, a Nap esetĂ©ben, mi csak az utolsĂł kb. 100 Ă©vben kezdtĂĽk tanulmányozni azt, Ă©s abbĂłl is csak a 20. század második felĂ©ben kerĂĽlt sor a kĂĽlönösebben pontosnak minõsĂ­thetõ mĂ»szerekkel valĂł tanulmányozásra. És mivel a Nap legalább 4.5 milliárd Ă©ves, a mi 100 vagy 50 Ă©ves tanulmányozásunk annyi, mintha egy 100 Ă©vet megĂ©lt ember utolsĂł 1-2 másodpercĂ©bõl Ă­rnánk meg az Ă©letrajzát. MegbĂ­zhatĂłnak tartaná valaki azt az Ă©letrajzot? TulajdonkĂ©ppen mi semmit sem tudunk a NaprĂłl ami feljogosĂ­tana bennĂĽnket, hogy megállapĂ­tsuk mi a “normális.”
Azt viszont tudjuk, hogy a Nap mágneses mezeje megváltozott az utolsó 100 év alatt. Dr. Mike Lockwood végzett kutatásokat, a Rutherford Appleton National Laboratories munkatársa, Californiában. Dr. Lockwood tanulmányozta a Napot és arról számolt be, hogy 1901 óta a Nap teljes mágneses mezeje 230 százalékkal erõsebbé vált. Senki sem tudja, hogy ez igazán mit jelent, ez csak egy megfigyelés. És tudjuk azt, hogy a napfolt tevékenység ebben az utolsó ciklusban hatalmasabb volt mint bármi amit eddig feljegyeztek a történelem folyamán. De ezt sem tudjuk, hogy mit jelent igazán.

A Naprendszer

Helioszféra
És akkor tájĂ©koztatás Ă©rkezik OroszországbĂłl az Orosz Nemzeti Tudományos AkadĂ©miárĂłl SzibĂ©riábĂłl, ahol a tudĂłsok arra a megállapĂ­tásra jutottak, hogy a világĂ»r egy olyan terĂĽletĂ©re Ă©rkeztĂĽnk amely kĂĽlönbözik az eddigitõl Ă©s sokkal magasabb az energia szintje. Az oroszok az Ă»rben vĂ©gbemenõ, eddig mĂ©g soha nem Ă©szlelt változásokrĂłl számolnak be. Mi nem igazolhatjuk ezt az informáciĂłt “biztos”-nak, de azt tudjuk, hogy a tájĂ©koztatást adĂł tudományos testĂĽlet valĂłs, Ă©s, hogy ennek a testĂĽletnek Dr. Dmitriev a vezetõje. AzonkĂ­vĂĽl, szemĂ©lyesen (Richard Hoagland) is voltam már az Orosz Nemzeti Tudományos AkadĂ©mián Moszkvában. LĂ©vĂ©n a SzibĂ©riai AkadĂ©miárĂłl szĂł, Dr. Dmitriev szavai szerint az alábbi bejelentett következmĂ©nyeket figyeltĂ©k meg.
(Nem Dr. Dmitriev szavait idézzük, hanem jelentését kivonatoltuk).

A Helioszféra Vezér (elsõ) Peremének Változásai

Ă–nmagának a Napnak is mágneses mezeje van, s ez a mágneses mezõ egy “tojást” formál a Naprendszer körĂĽl amely “HelioszfĂ©ra” nĂ©ven ismert. A helioszfĂ©ra könnycsepp alakĂş, hátsĂł vĂ©ge hosszĂş, keskeny csĂłva, amely a Naprendszer Ăştjával ellentĂ©tes irányba mutat. Az oroszok a helioszfĂ©ra vezĂ©r (elsõ) peremĂ©t figyeltĂ©k Ă©s ragyogĂł, felgerjedt plazma energiát Ă©szleltek ott. A Nap helioszfĂ©rájának a mĂ©lysĂ©ge 10 asztronĂłmiai egysĂ©g volt (egy asztronĂłmiai egysĂ©g az a Föld – Nap közötti távolság, kb. 93 milliĂł mĂ©rföld) – 10 asztronĂłmiai egysĂ©g volt tehát a “normális” vastagsága ennek a ragyogĂł energiának amit a Naprendszer elejĂ©n szoktunk látni.
Manapság, Dr. Dmitriev szavai szerint , e ragyogĂł energia mĂ©lysĂ©ge 100 asztronĂłmiai egysĂ©g. Az Orosz Nemzeti Tudományos AkadĂ©mia nem ad idö keretet, de a változás a helioszfĂ©ra ismert Ă©s elfogadott mĂ©lysĂ©gĂ©tõl a mai állapotáig, 1000 százalĂ©kos növekedĂ©st mutat. És az oroszok azt is állĂ­tják, hogy ez a változás a Napban, megváltoztatja a bolygĂłk mĂ»ködĂ©sĂ©t, Ă©s azt is, hogy milyen Ă©letet kĂ©pesek fenntartani. Azt is közöltĂ©k – de nem magyarázták –hogy önmaga a DNS spirál is mĂłdosul. SzerintĂĽk a helioszfĂ©ra folyamatos tágulása vĂ©gĂĽl is az energia egy Ăşj szintjĂ©re emel bennĂĽnket, ahol valĂłszĂ­nĂ»leg hirtelen kitágul majd a NapbĂłl kiáramlĂł energia sugárzás harmonikus, alap hullámhossza, Ă©s ez a fokozott energia kisugárzás meg fogja változtatni minden anyag alap termĂ©szetĂ©t a Naprendszerben.
Ez egy meglehetõsen merész kijelentés, de adatok követik, melyek alátámasszák az állíitást:
Változások mennek vĂ©gbe öt bolygĂł Ă©s a Hold lĂ©gkörĂ©ben. Amikor 1969-ben az amerikaiak leszálltak a Holdon, a Holdnak nem volt lĂ©gköre. AzĂłta a Hold lĂ©gkört növesztett ami azelõtt nem volt ott, összetĂ©telĂ©t Dr. Dmitriev “Nátrium”-kĂ©nt emlĂ­ti. Ez az Ăşj lĂ©gkör már 6,000 kilomĂ©ter mĂ©ly. A Föld lĂ©gkörĂ©nek felsõ rĂ©tegeiben HO kĂ©pzõdik, ami azelõtt nem volt ott. EgyszerĂ»en nem lĂ©tezett olyan mennyisĂ©gben mint most. Az oroszok szerint ez nincs összefĂĽggĂ©sben a globális felmelegedĂ©ssel, vagy a fluorocarbon kisugárzással, vagy bármi hasonlĂłval. EgyszerĂ»en csak megjelent.
A Mars légköre meglehetõsen sûrûbbé válik mint azelõtt volt. A Mars Observer (megfigyelõ) ûrszonda 1997-ben elveszítette egyik tükrét, minek következtében lezuhant. Ez azért történt mert a Mars légköre kb. kétszer sûrûbb volt a NASA számításainál. Tulajdonképpen a széllökések ereje olyan nagy volt a kicsi tükörre, hogy egyszerûen lefújta a tükröt. A Jupiter, az Uránusz és a Neptunusz légköre is változik az Orosz Akadémia szerint.
A bolygók fényessége is változik. A Vénusz teljes fényessége jelentõs növekedést mutat. A Jupiter energia töltete olyan magasra emelkedett, hogy a ionizált kisugárzásnak egy valóban látható tölcsére képzõdött a Jupiter felszíne és Io holdja között. Valóban látható a lumineszcens energia tölcsér a közel múltban készült fényképeken.
Az Uránusz és a Neptunusz is fényesebbé válnak.
A mágneses mezõk is változnak. A Jupiter mágneses mezeje több mint duplájára növekedett. Az Uránusz mágneses mezeje is változik – a Neptunusz mágneses mezeje szintĂ©n növekszik.
Mindhárom emlĂ­tett bolygĂł egyre fĂ©nyesebbĂ© válik, Ă©s lĂ©gkörĂĽk minõsĂ©ge is változik állĂ­tják az oroszok – de magyarázatot nem adtak, hogy mit Ă©rtenek ez alatt.
Ami igazán meglepõ – mivel egyes emberek itt a Földön elõre látták Ă©s várják a pĂłlus váltást ez idö tájt –hogy az oroszok arrĂłl számolnak be, hogy az Uránuszon Ă©s a Neptunuszon Ăşgy tĂ»nik pĂłlus váltás volt mostanában. Amikor a Voyager II ĂĽr szonda elhaladt az Uránusz Ă©s a Neptunusz mellett a látszĂłlagos Ă©szaki Ă©s dĂ©li mágneses pĂłlus meglehetõsen máshol volt azoktĂłl a pontoktĂłl ahol a forgástengely pĂłlusai voltak a korábbi feljegyzĂ©sek szerint. Az elsõ esetben(Uránusz) 50 fok az eltĂ©rĂ©s, a másodikál (Neptunusz) kb. 40 fok a kĂĽlönbsĂ©g.

A Föld Változásai

És most beszĂ©ljĂĽnk a Földrõl. Az oroszok mĂ©g kĂ©t adatot tettek közzĂ©: A Földön az összesĂ­tett vulkáni tevĂ©kenysĂ©g 1875–1975–ig 500 százalĂ©kkal megnövekedett, mĂ­g a szeizmikus tevĂ©kenysĂ©g(földrengĂ©sek) 400 százalĂ©kkal megnõtt 1973 – Ăłta. Dr. Dmitriev közölte, hogy összehasonlĂ­tva az Ă©veket, 1963 – tĂłl 1993 – ig a termĂ©szeti csapások ( hurrikánok, tájfunok, mocsár Ă©s sár csuszamlások, ár hullámok azaz cunamik stb.) összesĂ­tett száma 410 százalĂ©kkal megnövekedett.
A Föld mágneses mezeje pedig csökken. Ez a csökkenés valójában 2000 évvel ezelõtt kezdõdött, de a csökkenés aránya 500 évvel ezelõtt hirtelen, sokkal gyorsabbá vált. Most, az elmúlt kb. 20 évben a mágneses mezõ egyenletlenné/kiszámíthatatlanná vált. A világ aeronautikus térképeit (amelyek arra szolgálnak, hogy a repülõgépek automatikus pilóta rendszerüket használva tudjanak leszállni) világszerte módosítani kellett annak érdekében, hogy az automata pilóta rendszerek mûködõképesek legyenek (Ezt nagyon egyszerû leellenõrizni. Egyszerûen nézzünk meg egy 1990 elõtti aeronautikus térképet a világ bármely városának repülõterérõl és hasonlítsuk össze a most használatban levõvel.)
Tavaly, az Arktikus jégsapka pontosan az Északi Sark felett teljesen elolvadt, elõször az ismert történelem folyamán. A Greenpeace (Zöld Béke Mozgalom) közzétette, a téli jegesedési folyamattal kapcsolatban, hogy a jégsapka már a sarki jeget megelõzve 300 mérföldnyit elolvadt, és a tavalyi év vége felé a katonai és a civil hajóknak is lehetõség nyílt valójában közvetlenül átkelni az Északi Sarkon. A Sarki térség viz volt. Ez idáig, tudomásunk szerint, még soha nem történt meg, hogy kevesebb mint 10 láb azaz kb. 3 méter vastag jég lenne.
Ezzel ellentétben a Déli Sark jég sapkája kb. 3 mérföld mély, de manapság a hatalmas jég darabok folyamatosan töredeznek le és olvadnak el.

Mi Történik?

1900 Ăłta a lovaskocsitĂłl a Holdra szállásig jutottunk el. A postakocsival kĂĽldött levelektõl az azonnali e-mailekig, videĂłkig meg mĂ»holdakig. A negatĂ­v oldalon a primitĂ­v fegyverekkel valĂł harcászattĂłl az atom bombáig Ă©s a bioterrorizmusig Ă©rtĂĽnk. És talán jelentõsebb az, hogy az 1900 Ă©vek elejĂ©n a Földön 30 milliĂł faj Ă©lt, fajok melyek kifejlõdĂ©se milliárd Ă©vekbe tellett, ma már ez a szám több mint a felĂ©re csökkent – kevesebb mint 15 milliĂł faj Ă©l a Földön. S mindez 100 Ă©v alatt törtĂ©nt: egyetlen geolĂłgiai szempillantás alatt. Ha valaki egy másik bolygĂłrĂłl nĂ©znĂ© a Földet, azt mondaná, hogy a Föld haldoklik. Azonban Ăşgy tĂ»nik, valami törtĂ©nik, ami jĂłval meghaladja a “szokásos ĂĽzemelĂ©st.”JelentĂ©sĂĽkben, az oroszok azt állĂ­tják, hogy ugyanez a fenomĂ©n törtĂ©nt amikor a dinoszauruszok kihaltak – azt az idõt a Föld Ă©ghajlatának Ă©s idõjárási viszonyainak a gigászi váltása jellemzi, Ă©s valĂłszĂ­nĂ»leg pĂłlusváltás is törtĂ©nt.

Összefoglalás

A Föld jelenlegi fizikai változásai visszafordĂ­thatatlanok. Erõs bizonyĂ­tĂ©kok lĂ©teznek, hogy ezek az átalakulások egy magas frekvenciájĂş, fĂ©nnyel töltött anyag Ă©s energetikai változĂłk által törtĂ©nnek, melyek az anizotropikus csillagközi tĂ©rbõl NaprendszerĂĽnk bolygĂłközi terĂ©be hatoltak be. Ez az energia “adományozás” hibrid folyamatokat Ă©s felgerjedt energia állapotokat hoz lĂ©tre az összes bolygĂłn Ă©s a Napban is. Hatásukat itt a Földön a mágneses pĂłlusváltás felgyorsulásában, az Ăłzon fĂĽggõleges Ă©s vĂ­zszintes megoszlásában, a katasztrofális idõjárási esemĂ©nyek magnitĂşdĂłja Ă©s elõfordulásuk megsokszorozĂłdott számában találjuk.
… Jelenleg a kutatĂłk felfednek nĂ©hányat az okozĂłk közĂĽl, ami bolygĂłnk elektromágneses mezejĂ©nek (elektromágneses vázának) Ă©s az Ă©ghajlati gĂ©pezet összefĂĽggĂ©seinek az általános felismerĂ©shez vezet….
… A reakciĂł, ezekre a csillagközi energia Ă©s anyag “injekciĂłkra” a helioszfĂ©ránkba, az Ăşjonnan megfigyelt energetikai folyamatok Ă©s formáciĂłk sorozatával folytatĂłdik az összes bolygĂłn, a bolygĂłk Ă©s holdjaik között, Ă©s a bolygĂłk Ă©s a Nap között.
A Föld alkalmazkodĂł kĂ©pessĂ©gĂ©t ezekhez a kĂĽlsõ hatásokhoz Ă©s átrendezõdĂ©sekhez sĂşlyosbĂ­tják Ă©s megnehezĂ­tik, a geolĂłgiai-geofizikai környezetĂĽnk termĂ©szetes minõsĂ©gĂ©n Ă©s állapotán általunk alkalmazott technogĂ©n mĂłdosĂ­tások. Föld bolygĂłnk most egy drámai átalakulás folyamatában van az elektromágneses váz mĂłdosulása által, a geomágneses mezõ pĂłlusváltásán keresztĂĽl Ă©s a gáz-plazma burok összetĂ©telĂ©nek, az Ăłzon valamint a hidrogĂ©n telĂ­tettsĂ©gi szintjĂ©nek a változásain keresztĂĽl….”
” … ElĂ©rtĂĽk a TejĂşt hatalmas spirál karjának a magasabb energiájĂş egyenlĂ­tõi korong tĂ©rsĂ©gĂ©t. Egy Ăşj rendszer “fogadott be” most bennĂĽnket, egy sokkal erõsebb Ă©s hatalmasabb rendszer, Ă©s az energia szinte minden szintjĂ©n várhatjuk a változásokat.”
” … FeltĂ©telezzĂĽk, hogy ez az igazi oka a globális felmelegedĂ©snek, mivel a TejĂşt magasabb energia szintjei több mint valĂłszĂ­nĂ», hogy a Napunkat forrĂłbbá teszik Ă©s az energia kisugárzása is magasabb lesz. TĂ©nylegesen, a hõmĂ©rsĂ©klet emelkedĂ©sĂ©t figyeltĂ©k meg NaprendszerĂĽnk minden bolygĂłján. Ez meglehetõsen kĂĽlönállĂłnak látszik bármelyik helyi fenomĂ©ntõl mint az ĂĽvegház hatás stb. Ez a grandiĂłzus fordulat valĂłszĂ­nĂ»leg a gyökere a Maya naptár (a leg pontosabb naptár bolygĂłnkon) megszakadásának, mert a kiindulĂł pont, a Pleiádok csillag halmaz, sokak szerint a naptár alapja, nem lehet tovább állandĂł, amint elkezdĂĽnk távolodni a korábbi elõreláthatĂł mozgásoktĂłl.”

Naprendszerünkben Történõ Más Változások

SzĂĽletĂ©si Galaxisunk “házassága” a bennĂĽnket Ăşjonnan befogadott TejĂşt Galaxissal energia változásokat hoz lĂ©tre, amelyek nyilvánvalĂłak mindenĂĽtt. Itt van nĂ©hány változás amit a tudĂłsok megfigyeltek:
* A sötét foltok növekedése a Plutón.
* Sarki FĂ©nyeket jelentettek a Szaturnuszon.
* Bejelentették az Uránusz és a Neptunusz pólus váltását (magnetikusan páros bolygók), és az Uránuszi mágneses mezõ intenzitásának váratlan, nagy léptékû növekedését.
* A Neptunusz fény intenzitásának és a fény foltok dinamikájának a megváltozása.
*A Jupiteri mágneses mezõ intenzitásának a megduplázĂłdása (az 1992 adatok alapján), az Ăşj állapotok Ă©s folyamatok sorozata amelyeket ezen a bolygĂłn figyeltek meg, mint az 1994 jĂşliusában törtĂ©nt robbanás sorozat (az SL-9 „ĂĽstökös” idĂ©zte elõ) következmĂ©nyei. Ez már a plazma szerĂ» csĂłva megnyugvása, amely felgerjesztette a Jupiteri magnetoszfĂ©rát, azaz többlet plazma kĂ©pzõdĂ©st illetve annak kiáramlását idĂ©zve elõ, ugyanolyan mĂłdon, mint ahogy a Nap korona mĂ©lyedĂ©sei ragyogĂł sugárzási övezet megjelenĂ©sĂ©t idĂ©zik elõ (13.2 Ă©s 36 cm), valamint a hatalmas sarki fĂ©ny anomáliákat meg a Jupiter-Io áramlat rendszer változásait idĂ©zve elõ.
Amikor a bolygóközi tér új energetikai és anyagi minõségérõl beszélünk, elõször is a bolygóközi terület energia töltésének és az anyagi telítettség szintjének növekedésére kell rámutatnunk.
A bolygĂłközi tĂ©r tipikus, “szokásos” állapotának e változását kĂ©t fõ ok idĂ©zi elõ:
*Az anyag ellátás/ beáramlás a csillagközi térbõl (kisugárzott anyag, ionizált elemek, meg ezek kombinációi).
*A 22-es Nap Ciklus tevékenység utóhatása, különösen a Napkorona gyors, nagy mennyiségû, magnetizált szoláris plazma kilövellései [CME's] s az Energia Felhõben való továbbhaladása.
ValĂłjában, a tudĂłsok többsĂ©ge vagy minimumra csökkentette a csillagközi energia felhõ lehetsĂ©ges jelentõsĂ©gĂ©t vagy elutasĂ­totta a fogalom lĂ©tezĂ©sĂ©t teljes egĂ©szĂ©ben. Dr. Alexei Dmitriev azonban NEM ….”

Forrás: An Enterprise Mission Hyperdimensional Report
Richard C. Hoagland – David Wilcock
Angolról fordította Sári Izabella, www.fluidemerald.com
Link

Hozzászólások


#11 | gabesz - 2013. március 31. 19:23:11
Ez eléggé szarul hangzik. Megyek alszom rá egyets_bye
#12 | gladiator07 - 2013. március 31. 19:28:21
"Valami van, de nem az igazi", modotta volt.., Arkagyin Rajkin.

Hát' csak nézzünk, körül. 04.01 -e, lesz. Az aktuális tervezett, v. háború már az ajtón kopog, Az idõ járás, háááát, már látható, s érezhetõ. A 26.000 év lejárt, nem jött a várva várt, 4 -dik d- váltás. Dehogynem.., nézzünk körül. Valószinûen nem lesz nyár, ha lesz is, viszontagságos, rapszódikusan változó, és csak eszkalálódik.., mind - mind.., roszabra. Hát'...., láthatjuk, hogy a változás elkerülhetetlenül, már évekkel ez elõtt.., beindult.

Az aratás mely az aktuális pápa, címerében is szerepel, folyamatban van.

Hogy ki marad Ă©letben?

Taskeszi leírta! Érthetõen! A mi génállományunk a leg kitartóbb, szélsõséges körülmények tartományában is, az idõ....., bizonyítva találtatott. Hisz ha nem lenénk enyire szívósak, már 1000 évek óta, már a nevünk sem említenék, de jelentem vagyunk. Bár törve.., de büszke - NÉP - vagyunk. Õsi hitünk nyomokba.., lelkünk - szivünk, hordozza!

Elõbb v. utóbb, víz fog borítani mindent.., újjonnan, mint volt minden 15.000 - 30.000. évenként.

Igen Janó.., helyesen említi.., a föld, ..életének a 24. - ik, ..,legutolsó másodpercek egyikének, legvégsõ pillanatában, van. A sorozatos, ... "idegenek" teremtései, nem hozták el a várva várt eredményt.., sõt', ellenkezõleg.

Változik.., hogyne.., a szemünk elõtt, zajlik.
Már csak egy kiadós, áramszünet.., kell, asztán...!
[url]
http://www.zetata...ry/t09.htm [/url]
#13 | keepfargo - 2013. március 31. 19:35:54
Sosem az a lenyeg, hogy MI VAN, mert azt pontosan nem is tudhatjuk; sokkal fontosabb, hogy azt, amirol azt hisszuk hogy EZ VAN, azt hogy vesszuk, minek fogjuk fel es hogyan ertekeljuk. Masszoval a valosagot mi magunk alakitjuk azaltal hogy mikent ertelmezzuk amit atelunk. Valami akkor kezd igazan valosagossa valni a szamunkra amikor latoterunkbe vagy ertelmezesunk hatosugaraba kerul. Addig mintha nem is letezne. Az erdoben kidolo fa recseg de nem nekem. Van-e ez a recseges, ha nem hallom? Biztos van, de ki figyel oda?
Sokkal kezzelfoghatobb, ha a kozelemben valaki reccsent egyet, kulonosen ha utana jo budos is lesz. Meg ennel is fontosabb, hogy magam is tudjak reccsenteni egyet-egyet, s ne fujjon fel a gaaz...

Mi magyarok eleg jok vagyunk abban hogy azt hisszuk; a felemeink beigazolodhatnak. Mi lenne ha a remenyeink valora valasaban kezdenenk el hinni? Foleg mi van, ha a ketto kozott akaratilag lehet valasztani? Higyjem azt hogy a valtozo energiaszinttol magam is magasabb rezgesszamot veszek fel, okosabb, szebb, fiatalosabb, jellemesebb leszek - vagy higyjem azt hogy a vilagnak a vege jon, mint tavaly decemberben? ( A vilagnak, amirol a hinduk mar a bolcs herceg elott is ugy tudtak, hogy annak se eleje se vege, talan mert mire az elejenek vagy a vegenek a vegere jarnal, mire odaernel az mar nem az lenne amit elkepzeltel?? a halalt is beleertve ???)

Ne bantsd a magyart, mert ha van aki a remenytelensegbol is viccet tud csinalni, akkor az a magyar. Aki nem tunhet el, mert akkor a mosoly is eltunhet a Mindensegbol...akkor peddig annak annyi.
#14 | tour - 2013. március 31. 19:48:22
gladiator egyetértek, a kitartó tûrõképességünk ami életben tart még minket, ugyanis persze nagy szar van, de bírjuk és gyõzni fogunk. Ügyeletes megmondó Szaniszló, aki mint "közvetítõ" is elmondta, hogy egyszerûen nem értik(azok), hogy vagyunk még. Elvannak késve, kapkodnak, eseményekbõl minden kitûnik.

keepfarago, tudást javaslom hit és kételyek helyett!
#15 | keepfargo - 2013. március 31. 20:27:02
tour
egyetertek, de az se mindegy milyenfajta tudast reszesitsunk elonyben. Azt-e ami a kulso vilagra vonatkozik, vagy azt, amit onmagunkrol akarunk tudni.
Mert a kulvilagrol szerzett tudasunk mindig csak a megismerheto Mindenseg titkait furkeszi, azok utan kullog, de az onmagunkrol megszerezheto tudas veges es elerheto cel. A kulso Mindensegrol szerzett tudasunk es az arrol meg megszerzendo tudas viszonyat talan epp egy masik orosz tudos irta le azzal a hasonlattal, hogy a megszerzett tudas egy sziget, amelynek novekedese csupan hosszabb partszakaszon erintkezik a meeg ismeretlen oceanjaval.

A bolcs herceg szerint pedig a Mindenseg eredetenek, felepitesenek, mukodesenek es megszunesenek titkai benne vannak ebben a hat labnyi (angol forditas) emberi testben.

Egy neves angol nyelvesz szerint pedig aki rajon a magyar nyelv osszes titkaira, az kozmikus titkoknak juthat birtokaba.
#16 | kakas - 2013. április 01. 12:31:25
Nekünk mindég azt pofázzák,hogy globális felmelegedés,etc.,etc.,itten meg aztat mongyák,hogy újjab jégkorszak következik!http://www.expres...er-Ice-Age:o
#17 | atya - 2013. április 01. 15:23:17
Szokni kéne a gondolathoz, hogy a golyóbis klímája nem állandó, hanem ciklikusan váltakozik! Egyszer tropikus, egyszer meg a fületek befagy, olyan cidri van! Nincs ebben semmi rendkívüli, meg földönkívüli, se nem testen kívüli.

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.