Posta Imre weboldala

Navigci

Szakmai oldal:RSS

Hrek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvrõl írták...

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

dvzlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Sajó Sándor: A VÉN BOLOND


Emberek, asszonyok,
Itt vagyok, ragyogok;
Gyertek ide, verset mondok,
Ne féljetek, nem bolondot,
Csak egy kicsit eszelõset,
Csiklandozva reszelõset….Kerekecske, dombocska,

Hargita meg Tátra –

Sokezernyi gombocska

Gurul, gurul hátra;

Ezer ördög hempereg,

Valahol egy domb van,

S én már sírni sem merek

Bolond bánatomban;

Ezer ördög rám mered,

Attól van ily nagy meleg

E magyar pokolban…Asszonyok, emberek,

Nagykunság, Kiskunság!

Gyertek, no, közelebb –

Tudjátok, mi ujság?

Tudjátok meg: nincs már víz a Dunában,

Fönt elapadt, lent leszaladt bujában;

Minden vizünk leszaladt,

Minden hegyünk elszaladt –

Néztem, néztem – szívem majd hogy megszakadt…

Égszakadás, földindulás –

Egy a csárda, sok a dudás.

Tisza vize tán ezért oly zavaros,

Így legalább – magyaros…Ki vagyok én, itt akárki megmondja:

Vagyok én egy okos falu bolondja;

Falum, falum, okosom,

Hol van az én somfa nyelû fokosom?

Szegény fokos, leolvadt a nyelérül,

Szegény nyele, kirothadt a helyérül,

Pedig azon, hejh! sok volt a rovás már,

Azt se tudom, mennyi veszett Mohácsnál…Kalapom szememre vágom –

Elhervadtál, szép virágom;

Virág, virág, gyöngyvirág…

Volt itt régen szebb világ,

Nap is sütött fönt az égen –

Édesanyám is volt nékem…

– Ha bemegyek a templomba,

Ott zokogok bánatomba',

Mért öltem meg az én édesanyámat,

S mért nem öl meg engemet a búbánat!Ha bemegyek a kocsmába,

Nóta kell a bú borába:

Húzd, cigány, a búsat –

Sirasd azt, hogy magyar vagyok,

Árva vagyok, szegény vagyok,

Koldusnál koldusabb…

Aki búsul, menjen ki az erdõbe,

Bús gerlice lehet ott kint belõle;

Ha nem illik bús gerlicemadárnak,

Válasszon egy jó faágat magának –

Én is mennék, hej, de mire kiérek,

Csak azt látom: egész erdõ leégett –

Erdõ, erdõ, ég az erdõ!…

Hajhó, csudaszép volt!

A pokol tüze szétfolyt

A sötétben,

Riadás a nagy éjben,

Odafönt vörös égbolt!

– Ég a magyar erdõ!

Magyarok, befelé!

Nincs út kifelé!…

Nyaldosva közelgnek az álnok

Kígyószemû lángok:

Sziszegnek a szörnyek,

Reccsennek a törzsek,

Pattognak az ágak,

Sír az avar –

Benn ég, aki benn van,

Jaj neked, magyar!…

Félrevertem száz harangot,

Riadozva szállt a hangjok,Kongva-bongva, zengve –

Elolvadtak a harangok,

Elnémultak mind a hangok,

Üszkös kötél maradt a kezembe'…

Leégett a magyar erdõ,

Benne égett múlt, jövendõ,

Minden kincsem ott veszett az erdõbe',

Magam mért is menekültem belõle?

Fecskeszárnyú gyászkabátom

Mással én már föl nem váltom,

Bár a színe zöldbe sárgul – jaj be kár!

Így vall most a szegény úrra,

Ez tanultság, ez kultúra,

Svábbogárból így lesz lassan cse'bogár.No, bolond – mit nevetsz?

Vigasztalj meg, ha szeretsz,

Ha hiszed, hogy kivirul még valaha

Ez a magyar Szahara.Csitt!

Jer közlebb egy kicsit,

Titkot mondok:

Temetésre szólt az ének,

Nem hallották, csak a vének,

Vén bolondok;

Nagy halottat vittek, vittek.

Tudjátok-e, kit temettek?

Engem, téged, mindnyájunkat:

Ezeréves országunkat;

Beleölték vérfolyóba,

Tették hármas koporsóba,

Mint egykor a hun királyt –

Sírba vitte saját népe,

S azt se mondja: be kár érte –

Senki egy jajt nem kiált…

Én se!… én már kacagok,

S ha kacagok, kinek arra mi gondja?

Nincsenek már magyarok,

Én se leszek halott ország bolondja!Ejhaj, igyunk rája!

Úgyis elnyel a sír szája;

Gyáva népnek nincs hazája –

Világ népe mind megveti,

Még az ég is kineveti –

Úgy kell neki, úgy kell neki! –

Így kell szegény vén bolondnak

Sírva porba hullni,

Sírni, jaj, hogy ilyen népnek,

Ilyen jónak, ilyen szépnek

Mért kell elpusztulni…

(1923)

Hozzszlsok


#1 | Holdas - 2013. prilis 14. 12:18:22
Akár a halálba menõk Himnusza is lehetne,amit leírt meg volt ,így volt. 1923-ban Szegény fokos, leolvadt a nyelérül,

Szegény nyele, kirothadt a helyérül,

Mit tehetnék én 2013-ban ?

Hozzszls kldse


Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.