Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTĂ“L (2013/09/22) AZ ĂšJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

600 milliárddal jönnek nekünk a bankok?


Itt a "felvezetõ-jármû" a szombati betiltott, de megtartandó menet elõtt.
„Nem látom azt a jogszabályt, ahol el tudnĂ©k bukni, kĂ©t tárgyalás alatt lezárom az ĂĽgyet. Olyan helyzetbe kerĂĽltem, hogy megvan az okom az örömre. Nincs semmi baj, ne rettegjenek az emberek a vĂ©grehajtĂłktĂłl, mi vagyunk az erõsebbek” - lelkesĂ­tette a bajba jutott devizahiteleseket LĂ©hmann György ĂĽgyvĂ©d az utĂłbbi Ă©vekben számos fĂłrumon, többek közt az Echo televĂ­ziĂł mĂ»sorában.


A keszthelyi ĂĽgyvĂ©d alighanem sokaknak remĂ©nyt adott, hiszen nem kevesebbet állĂ­tott, mint hogy „amit idáig a bankok tettek, az teljesen törvĂ©nytelen, semmis. Ă–ssze-vissza hasukra ĂĽtve mĂłdosĂ­tották a szerzõdĂ©seket” Kifejtette: „amit követeltek a bankok az adĂłsoktĂłl 2008 Ăłta, annak a 40 százalĂ©ka törvĂ©nytelen, az visszajár, illetõleg tĂşlfizetĂ©sben vagyunk, számĂ­tásaim szerint ez 5-600 milliárd, de ennĂ©l csak több lehet. A bankok leszerepeltek, õk már ne okoskodjanak. Hol volt itt valuta?”

2011. július 1. Lehmann György ügyvéd beszédet mond a kilakoltatási moratórium lejártának napján megrendezett Tüntetés a bankok túlkapásai ellen nevû rendezvényen.Fotó: Beliczay László

A magabiztos Léhmann ügyvéd a gyakorlatban mégsem járt sikerrel, a bíróság álláspontja szerint számos alaki hibát és érdemi ellentmondást tartalmazott az a kereset, amelyet egy devizahiteles házaspár nevében a Fõvárosi Törvényszékhez. A bíróság az ellentmondásosság mellett értelmezhetetlennek tartotta a keresetet, amely a kölcsönszerzõdés érvénytelenségét kívánta bizonyítani. Az elutasítás következménye, hogy a felperes házaspárnak kell viselnie a többszázezer forint perköltséget is. Az ítélet ellen a Fõvárosi Ítélõtáblánál lehet fellebbezni.

A felperesek 2008-ban devizában nyilvántartott lakáshitel kölcsönszerzõdést kötöttek 20 millió forint körüli összeggel az OTP Banknál. 2008 év végén a bank módosította a szerzõdést, a külsõ körülmények megváltozása, így többek között a gazdasági válság miatt az ügyleti kamatot megemelte, ugyanakkor 2009 júniusában egy szerzõdésmódosítással a felek csökkentették az ügyfelek törlesztõrészletét. Mivel azonban az ügyfelek nem tartották be a szerzõdésben vállalt kötelezettségeiket, 2010. nyarán a bank felmondta a kölcsönszerzõdést.

A házaspár ezt követõen fordult a bírósághoz, kérve a szerzõdés bizonyos pontjainak semmissé nyilvánítását, mivel azok egyoldalú elõnyt biztosítanak a bank számára. Ezzel kívánták indokolni a szerzõdéses kötelezettségeik alóli mentesülésüket, visszamenõleges hatállyal. Ugyancsak kérték a felmondó nyilatkozat érvénytelenségének, valamint a hibás teljesítésnek a kimondását is, valamint kifogásolták az elszámolás módját. A házaspár kártérítést is követelt a banktól.

Az alperes bank szerint pontosan szabályozott a felmondási jog, ez a felperesek számára is adott lehetõség. A szerzõdési feltételeket a felperesek megismerték, aláírásukkal fejezték ki egyetértésüket, észrevételük, kifogásuk nem volt. A bank álláspontja szerint az elszámolás és a felmondás is jogszerû volt és a szerzõdés szerint történt.

A bĂ­rĂłság folyamatosan prĂłbálta Ă©rtelmezni a jogi kĂ©pviselõvel eljárĂł felperesek keresetĂ©t, azonban a kereseti kĂ©relmek helytelensĂ©ge Ă©s Ă©rtelmezhetetlensĂ©ge esetĂ©n nem juthat odáig, hogy „kiigazĂ­tsa” azokat. A bĂ­rĂłság szerint a kereset számos olyan jogi ellentmondást is tartalmazott, amelynek feloldása gyakorlatilag lehetetlen volt. Egy szerzõdĂ©s ugyanis nem tekinthetõ egyszerre semmisnek, egyidejĂ»leg pedig ugyanazon, lĂ©tre sem jött szerzõdĂ©st nem lehet hibásan teljesĂ­teni, ezek egymást nyilvánvalĂłan kizárják.

Az ítélet azt is megállapította, hogy volt olyan felperesi beadvány, amelyet az eljáró jogi képviselõ nem jegyzett ellen és az elszámolás helyességére vonatkozó kérelem legfõbb bizonyítékát, a felperesi kimutatást a jogi képviselõ nem is látta. A bíróság döntése a felperesek pervesztését eredményezte, ezért az alperes költségeit nekik kell megtéríteniük.
Link

Hozzászólások


#1 | 9323 - 2013. április 16. 15:09:59
Errõl a léhman majd biztosan azt fogja mondani, hogy megnyerték a pereket...
#2 | postaimre - 2013. április 16. 15:18:36
OttĂł, ezt Ă­rja rĂłla:

DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szûcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) ügyvéd irata e-mail:

==========================================================================

Európai követelményeknek megfelelõ per eredményérõl

Debreceni Törvényszék által 2013. április 9-én kihirdetett, felpereseket általam képviselt, devizában nyilvántartott hitel szerzõdésének részbeni érvénytelensége megállapítási peres eljárásban hozott, ítéletet mai napon kézbesítették részemre.A kisebb perszámú 6 millió 820.000.-Ft. kölcsönnel kapcsolatosan az OTP Jelzálogbank Zrt alperes ellen, míg nagyobb perszámú 4.070.000.-Ft. kölcsön vonatkozásában az OTP Jelzálogbank és OTP Bank Nyrt alperesek ellen volt folyamatban. Az elõbbi ítéletnek elsõ és második oldalán kívül az ítélet indokolásának a kereset érdemi elbírálására vonatkozó teljes terjedelmét, míg a második pernek csupán elsõ oldalát az alábbiakban ide másoltan olvashatják.Helyesen állapította meg elsõfokú bíróság ítélete 15. oldalán ügyvédi tevékenységemmel kapcsolatosan a következõket:„A felpereseket kĂ©pviselõ ĂĽgyvĂ©d munkadĂ­ját a bĂ­rĂłság a 32/2003. (VIII.22. IM rendelet 3. §-ának 3. bekezdĂ©se alapján határozta meg annak figyelembevĂ©telĂ©vel, hogy az Ă©rintett ĂĽgyvĂ©d a per tárgyalásain nem jelent meg, a peren kĂ­vĂĽl vĂ©gzett tevĂ©kenysĂ©gĂ©t pedig a bĂ­rĂłság mĂ©rlegelĂ©ssel öt Ăłra idõtartamban határozta meg, meg utĂłbbi körĂ©ben figyelemmel volt arra, hogy a felperesi kĂ©pviselõ beadványai, elõkĂ©szĂ­tõ iratai jellemzõen olyan sablon jellegĂ» beadványok voltak, melyek a jelen per tárgyához, tĂ©nyállásához Ă©s a perbeli nyilatkozatokhoz viszonyĂ­tottan helyenkĂ©nt sĂşlyosan inadekvát tartalmakat közvetĂ­tettek.”Hiszen az alábbi Ă­tĂ©letek szerinti minden peres eljárásban valĂłban „sablon” beadványokkal dolgozok az ĂĽgyek azonos jellegĂ©re, tĂ©nybeli Ă©s jogi azonosságára tekintettel Ă©s más mĂłdon az elmĂşlt fĂ©l Ă©v alatt indĂ­tott sok száz ilyen jellegĂ» peres eljárást fizikailag kĂ©ptelen lennĂ©k ellátni.Valóban nem jelenek meg bíróság elõtt egyetlen tárgyaláson sem, hiszen elegendõnek találom az írásbeli beadványok által képviselni ügyfeleim valamennyi peremben.És ilyen körülmények között hozta meg tehát az alábbiak szerint a Debreceni Törvényszék az alábbi, európai színvonalú ítéletét.EurĂłpai szĂ­nvonalĂş azĂ©rt, mert kizárĂłlag az EurĂłpai BĂ­rĂłság joggyakorlatának, az EurĂłpai 93/13. EGK Irányelvvel összhangban állĂł belsõ jogszabályoknak Ă©s KĂşriai Polgári KollĂ©giumi VĂ©lemĂ©nyeknek alapján állĂ­tottam összeg „sablon” perirataimat, Ă©s a Debreceni TörvĂ©nyszĂ©k az általam felhozott jogszabályoknak Ă©s egyĂ©b rendelkezĂ©seknek megfelelõen hozta meg Ă­tĂ©letĂ©t.Természetesen más bírósági eljárásokban ezeknek az ítéleteknek figyelembevétele nem kötelezõ, és ugyanúgy, mint eddig tették számos esetben, lehet a keresetlevél tartalmával kapcsolatosan a bíróságnak értetlenségüket a legkülönbözõbb módon tett hiánypótlási felhívásokkal, elutasításokkal közölni.De azĂ©rt mĂ©gis pikáns dolog az, hogy a Debreceni TörvĂ©nyszĂ©k által „sablon” beadványaimat tökĂ©letesen ott megĂ©rtettĂ©k, sõt ennek megfelelõ Ă­tĂ©letet is hoztak, mĂ­g számos más esetben ugyanezzel a „sablon” beadványomnak az Ă©rtelmezĂ©sĂ©vel más bĂ­rĂłságon nem tudnak megbirkĂłzni.Lehet, hogy nem bennem van a hiba.EgyĂ©bkĂ©nt arrĂłl, hogy a „sablon” pereim jogi alapját, „sablon” perirataim tartalmát miĂ©rt Ăşgy határozom meg, ahogy teszem, sok minden egyĂ©bbel egyĂĽtt az alábbi nyilvános elõadáson számoltam be legutĂłbb:

http://www.youtub...qarp742ncU------------------------------Sajátos mĂłdon a mai napon tudatták velem azt is, hogy az alábbi cikk megjelent az „index” internetes hĂ­rportálon „600 milliárddal jönnek nekĂĽnk a bankok?”

Elsõ bekezdésében a cikk a következõket írja:

„Nem látom azt a jogszabályt, ahol el tudnĂ©k bukni, kĂ©t tárgyalás alatt lezárom az ĂĽgyet. Olyan helyzetbe kerĂĽltem, hogy megvan az okom az örömre. Nincs semmi baj, ne rettegjenek az emberek a vĂ©grehajtĂłktĂłl, mi vagyunk az erõsebbek” - lelkesĂ­tette a bajba jutott devizahiteleseket LĂ©hmann György ĂĽgyvĂ©d az utĂłbbi Ă©vekben számos fĂłrumon, többek közt az Echo televĂ­ziĂł mĂ»sorában.

Soha jobbkor nem írhatta volna a hírportál ezt a mondatot. Most amikor a Debreceni Törvényszéknek kettõ itéletére tekintettel

tényleg bizonyítottan nem látható az a jogszabály, ahol el tudnék bukni, igaz nem két, hanem három tárgyalás alatt tudom lezárni az ügyet

tényleg meg van az okom az örömre,

tényleg nincs semmi baj,

tényleg ne rettegjenek az emberek a végrehajtóktól,

tényleg mi vagyunk az erõsebbek.

------------------------------

Még a következõ bekezdéssel sincs semmi baj, hiszen idézi a cikk egy korábbi véleményemet:

„A keszthelyi ĂĽgyvĂ©d alighanem sokaknak remĂ©nyt adott, hiszen nem kevesebbet állĂ­tott, mint hogy „amit idáig a bankok tettek, az teljesen törvĂ©nytelen, semmis. Ă–ssze-vissza hasukra ĂĽtve mĂłdosĂ­tották a szerzõdĂ©seket” Kifejtette: „amit követeltek a bankok az adĂłsoktĂłl 2008 Ăłta, annak a 40 százalĂ©ka törvĂ©nytelen, az visszajár, illetõleg tĂşlfizetĂ©sben vagyunk, számĂ­tásaim szerint ez 5-600 milliárd, de ennĂ©l csak több lehet. A bankok leszerepeltek, õk már ne okoskodjanak. Hol volt itt valuta?”

TökĂ©letes a hivatkozás, legfeljebb a „keszthelyi” helyhez kötĂ©sem utal arra, hogy a cikk Ă­rĂłja nem sokat ĂĽgyelt a pontosságra Ă©s hitelessĂ©gre.

Majd folytatódik a cikk az alábbiak szerinti kezdettel:

A magabiztos Léhmann ügyvéd a gyakorlatban mégsem járt sikerrel, a bíróság álláspontja szerint számos alaki hibát és érdemi ellentmondást tartalmazott az a kereset, amelyet egy devizahiteles házaspár nevében a Fõvárosi Törvényszékhez. A bíróság az ellentmondásosság mellett értelmezhetetlennek tartotta a keresetet, amely a kölcsönszerzõdés érvénytelenségét kívánta bizonyítani. Az elutasítás következménye, hogy a felperes házaspárnak kell viselnie a többszázezer forint perköltséget is. Az ítélet ellen a Fõvárosi Ítélõtáblánál lehet fellebbezni.

És így tovább ezen a szinvonalon.Tekintettel arra, hogy az Index internetes hírujság elõzetesen nem közölte azt, hogy írást szándékozik velem, vagy bármelyik peremmel kapcsolatosan közreadni, nem állt módomban téves közléseit kijavítani.Természetesen ezt a távolságtartást én is természetesen betartom, semmi kedvem ezek után velük szóba állni, de ha valakinek módjában áll közölni velük az alábbiakat, ugy ezt természetesen nem ellenzem.1./ A hírben megjelölt ügyben keresetet nem terjesztettem elõ, talán két évi pereskedés után reménytelen perbeli helyzetben keresett fel a felperes.2./ Én soha kölcsönszerzõdés érvénytelenségét nem szorgalmazom, ennek a kérelemnek mindenkor ellenére vagyok, most is.3./ A többszázezer forint helyett nyugodtan írhatott volna a hírportál 200.000.-Ft-ot, mert ténylegesen ennyi volt.4./ A cikk egy kölcsönszerzõdésrõl tesz említést a perben, holott kettõ volt vitás, és ezt a kettõt a cikk keveri.5./ A házaspár valóban kért kártérítést a banktól még a korábbi, televízióból jól ismert ügyvéd által képviselve, csak azt nem tudom, hogy ennek hozzám mi köze.6./ Valóban nem tekinthetõ egyszerre semmisnek és egyidejüleg hibásan teljesítettnek egy szerzõdés, de kettõ szerzõdésbõl az egyik semmisnek, a másik hibásan teljesítettnek igen.7./ Valóban volt egyébként olyan felperes által személyesen bírósághoz továbbitott beadvány, amit én a mai napig soha nem láttam.Szerintem ez utóbbi tény legyen annak bizonyítéka, hogy az Index mennyire korekt tájékoztatást kívánt velem kapcsolatosan adni.---------------------------Az a bankrendszer, illetve segítõik, amelyik a számukra eredménytelen fegyelmi és büntetõ eljárásom után Index féle fenti szinvonalon nyujtott karaktergyilkossággal próbálkozik velem szemben, nagy bajban lehet.És én mindent elkövetek természetesen azért, hogy a jövõben pereim folytán még nagyobb bajba legyenek.Siófokon 2013. április 16. napján.Léhmann György
#3 | spartakusz - 2013. április 16. 16:07:58
Most erre mit írjak - emlékeztek amikor írtam, hogy talál és csinál magának "munkát" ügyet - a "...ha nincs ügye akkor ügyefogyott, ha egy akkor együgyû..." teljesen egy értelmû számomra miért csinálják - írtam - nem , a bûnözõt a rács mögé - a sértettet meg kártalanítani - a tõlük elkobzott anyagiakból - hisz loptak csaltak hazudtak elhitettek - sikkasztattak - bizalommal vissza éltek - cinkosaik meg hallgattak - nem tettek - lapítottak - meg stb. gond - és olat a véleményem kapcsán...

id. Kiss László
#4 | atya - 2013. április 16. 20:13:14
600 milliárd forint az p.csa ahhoz képest, amit kivettek és vesznek folyamatosan a lakosság zsebébõl!
GyĂ­kfing!

Évente számolhattok alsó hangon 1500 milliárddal, amit a lakosság zsebébõl kivesznek a bankok, úgy hogy már az eredeti hitel kamatostul ki lett fizetve!
#5 | Kedvesi - 2013. április 17. 10:30:23
Atya meg mondta a jĂłt.

600 milliárd elég csekély összegnek hangzik. Kevés.

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.