Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTĂ“L (2013/09/22) AZ ĂšJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Mit adott a Hegedûs-klán a Jobbiknak a mandátumért cserébe?


Lóri lég kényes helyzetben van, ez nem vitás, de talán már legkevésbé a mandátumról van itt szó.
A Jobbik jövõ évi parlamenti listáját is átírhatja a református egyház ifjabb Hegedûs Lóránttal kapcsolatos döntése, mellyel a lelkész anticionista népgyûlésére kívánnak reagálni. Az ördög persze ezúttal is a részletekben lakik. A Hetek cikke.

„KemĂ©ny Ă­tĂ©let várhatĂł”, mondta a Heteknek egy világi reformátusvezetõ annak a vizsgálatnak a kimenetelĂ©vel kapcsolatban, melyet az ifjabb HegedĂ»s LĂłránt által meghirdetett anticionista nĂ©pgyĂ»lĂ©s ötlete váltott ki az egyházban. Az antiszemita kirohanásairĂłl hĂ­rhedt lelkĂ©sz április 8-án hirdette meg az „antibolsevista, anticionista” rendezvĂ©nyt, a ZsidĂł Világkongresszus budapesti ĂĽlĂ©sĂ©hez igazodva, május 4-re. Sokadik hasonszõrĂ» megnyilvánulása nem maradt visszhang nĂ©lkĂĽl. Az egyház vezetõsĂ©ge fegyelmi eljárást indĂ­tott ellene, Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyházi Zsinat lelkĂ©szi elnöke pedig „ostoba, kártĂ©kony Ă©s elfogadhatatlan magatartásnak” minõsĂ­tette ifjabb HegedĂ»s tervĂ©t. Ifjabb HegedĂ»s másnap átadta a nĂ©pgyĂ»lĂ©s szervezĂ©sĂ©t parlamenti kĂ©pviselõ felesĂ©gĂ©nek, aki immár Vona Gábor Ă©s Gyöngyösi Márton felszĂłlalásával reklámozza azt. Ennek ellenĂ©re az egyházi fegyelmi vizsgálat megkezdõdött, Ă©s várhatĂłan a jövõ hĂ©ten lezárul. ĂŤrásos figyelmeztetĂ©s, vagy a lelkĂ©szi hivatalbĂłl törtĂ©nõ elbocsátás, azaz palástvesztĂ©s: a Hetek egyik forrása szerint e kĂ©t Ă­tĂ©let valamelyike várhat HegedĂ»sre. Ha az utĂłbbi következne be, az nem csak az egyház Ă©letĂ©re, de a Jobbik választási stratĂ©giájára nĂ©zve is jelentõs változással járna. Annak megĂ©rtĂ©sĂ©hez, hogy mifĂ©lĂ©re, Ă©rdemes megismerkedni az Ăşttal, ami a szĂ©lsõjobbos alakulathoz vezette az egyházának hosszĂş Ă©vek Ăłta kĂ­nos lelkĂ©szt.

Csurka mellett

Idõsebb HegedĂ»s LĂłránt – ifjabb HegedĂ»s Ă©desapja – idĂ©n januárban hunyt el. A nagytekintĂ©lyĂ» lelkĂ©sz nem csak az egyházban, de a közĂ©letben is mindig aktĂ­v volt. 1956 után a forradalomban vállalt szerepe miatt Budapestrõl vidĂ©kre számĂ»ztĂ©k, ahol Ă©vtizedeken keresztĂĽl szolgált lelkĂ©szkĂ©nt, illetve segĂ©dlelkĂ©szkĂ©nt nehĂ©z körĂĽlmĂ©nyek között. A rendszerváltást követõen a református egyház elsõ demokratikusan megválasztott pĂĽspöke lett a DunamellĂ©ki EgyházkerĂĽletben, Ă©s az is maradt 2002-es, hĂ­vei szerint manipuláciĂłval kikĂ©nyszerĂ­tett nyugdĂ­jazásáig. 1998-ban megválasztották a Csurka István nevĂ©vel fĂ©mjelzett „Magyar Ăšt Körök” tiszteletbeli elnökĂ©nek, ami nem meglepõ, hiszen aktĂ­van kivette a rĂ©szĂ©t a MIÉP – sikeres – parlamenti választási kampányábĂłl. Fia, ifjabb HegedĂ»s LĂłránt a párt parlamenti kĂ©pviselõje lett. Az idõsebb HegedĂ»st idõközben a budapest Szabadság tĂ©ri gyĂĽlekezet örökös pĂĽspök lelkipásztorává választották, ahol fia követte.

Megegyezés Vonával

A MIÉP 2002-es kiesésével ifjabb Hegedûs is kikerült a parlamentbõl. Úgy tudni, ezután évekig mellõzöttnek érezte magát, ám 2008 végén megváltozott a helyzet: a Jobbikkal a 2009-es Európai parlamenti választásra készülõ Vona Gábor megegyezett a lelkésszel. A párt ajánlata úgy szólt, hogy Hegedûsné helyet lap a Jobbik EP-listáján, illetve indítják a párt 2010-es országgyûlési listáján is. Bár az EP mandátum nem jött össze, a hazai választáson sikerült mandátumhoz juttatni a lelkész feleségét, aki azóta a parlament egyik jegyzõje is. A Hetek értesülései szerint tervben volt idõsebb Hegedûs indítása is, ám ezt végül elvetették. Ifjabb Hegedûs pedig azért nem indult, mert ez esetben az új református egyházi szabály értelmében le kellett volna mondania lelkészi posztjáról, ez azonban kifejezetten hátrányos lett volna, hiszen ifjabb Hegedûs lelkészi posztja része volt annak a csomagnak, amit a család tudott ajánlani a Jobbiknak a mandátumért cserébe, mondta a lapnak az akkori folyamatokat jól ismerõ forrásunk. De mit is tartalmazott a Hegedûs család csomagja?

A Hegedûs-család csomagja

EgyrĂ©szt azt, hogy mindkĂ©t HegedĂ»s, LĂłránt Ă©s Zsuzsanna, az ifjabb lelkĂ©sz testvĂ©re bekapcsolĂłdtak a Jobbik választási kampányába. „Ă•k voltak azon kevesek egyike, akik megtehettĂ©k, hogy saját költsĂ©gĂĽkön bejárták az országot, rĂ©szt vettek lakossági fĂłrumokon, nagygyĂ»lĂ©seken, elmentek bárhová, ahová meghĂ­vták õket” – mesĂ©lte a kampány egyik szervezõje. Mindez azĂ©rt volt nagyjelentõsĂ©gĂ», mert az akkor mĂ©g kevĂ©s pĂ©nzbõl kampányolĂł párt stratĂ©giájának egyik pillĂ©re a szemĂ©lyes jelenlĂ©ten alapulĂł meggyõzĂ©s, a helyi alapszervezetek erõsĂ­tĂ©se volt. Idõsebb HegedĂ»s LĂłránt pedig olyan tekintĂ©lynek örvendett, hogy ahol megjelent, ott nemcsak a teltház volt garantált, de megjelentek a környĂ©kbeli református lelkĂ©szek is, Ă©s nem kevĂ©s közĂĽlĂĽk is a párt támogatĂłjává vált.

A Jobbikot erõsĂ­tõ családi csomag második eleme a fia által vezetett Szabadság tĂ©ri gyĂĽlekezet volt. A belvárosi, Szabadság tĂ©ri HazatĂ©rĂ©s templomában akár ezer hĂ­võ is elfĂ©r, Ă©s ez a lĂ©tszám – kapcsolati hálĂłját Ă©s a tagok társadalmi státuszát figyelembe vĂ©ve – szintĂ©n jelentõs támogatást jelenthetett a Jobbiknak, magyarázta az összefĂĽggĂ©seket a Hetek informátora.

Különbség apa és fia között

A gyĂĽlekezet egyik korábbi presbitere a lapnak azt mondta: körĂĽlbelĂĽl három Ă©vig bĂ­rta ifjabb HegedĂ»s vezetĂ©se alatt, azután lemondott presbiteri posztjárĂłl: „ÉrkezĂ©sĂ©vel elkezdett átalakulni a gyĂĽlekezet, mert apa Ă©s fia között több mint árnyalatnyi kĂĽlönbsĂ©g volt. Az ifjabb HegedĂ»s eleinte talán hazafiĂşi hĂ©vtõl vezĂ©relve kezdett a lelkĂ©szi szolgálatba, de hamar kiderĂĽlt, hogy meggyõzõdĂ©ses antiszemita. Ráadásul önfejĂ», nem lehetett beszĂ©lni vele, ezĂ©rt inkább eljöttem” – mesĂ©lte a lapnak az egykori egyházi elöljárĂł. Az apa Ă©s fia közti kĂĽlönbsĂ©get egyĂ©bkĂ©nt egy másik református egyházi forrás is megerõsĂ­tette: az idõsebb HegedĂ»s mĂ»veltsĂ©gĂ©t Ă©s egyházi tekintĂ©lyĂ©t mĂ©g bĂ­rálĂłi is elismertĂ©k, miközben fia szinte eltĂ»nt az egyházban: közĂ©leti botrányitĂłl idõnkĂ©nt zengett a sajtĂł, teolĂłgiai tanulmányokat azonban Ă©ppĂşgy nem publikált, mint ahogyan az egyház közĂ©pvezetõi rĂ©tegĂ©ben sem sokat látták. Egy református forrásunk mindezt azzal egĂ©szĂ­tette ki, hogy számára az idõsebb HegedĂ»s világnĂ©zete is vállalhatatlan volt: „nem hinnĂ©m, hogy az antikommunizmusbĂłl egyedĂĽl a MIÉP-hez vezet az Ăşt” – mondta a teolĂłgus.

Jól jött a Jobbiknak a belvárosi pozíció

A Vona-ifjabb Hegedûs megállapodás csomag harmadik elemĂ©t a gyĂĽlekezet nagymĂ©retĂ», rendkĂ­vĂĽl elõnyös helyen találhatĂł ingatlana kĂ©pezte: a Jobbik meglehetõsen gyenge a belvárosi kerĂĽletekben, Ă­gy igencsak kapĂłra jött az ötödik kerĂĽletben állĂł templom, illetve az alatta hĂşzĂłdĂł több száz fĂ©rõhelyes SzabĂł Dezsõ SzĂ­nház – mondta a fentebb már idĂ©zett pártbeli informátor. Ăšgy tudni, a megállapodás rĂ©szekĂ©nt a Jobbik által alapĂ­tott Attila Király NĂ©pfõiskola a lelkĂ©sz által felĂĽgyelt ingatlanban kapott helyet. A kĂ©sõbbiekben gárdarendezvĂ©nyeknek, gárdakapitány választásnak, jobbikos megbeszĂ©lĂ©seknek Ă©s kĂĽlföldi diplomaták, ĂĽzletemberek találkozĂłinak is teret adtak a templomban illetve a szĂ­nházban, erõsĂ­tette meg a lapnak több, egymástĂłl fĂĽggetlen informátor is. És ebben a templomban rendeztek hálaadĂł istentiszteletet a Jobbik 2010-es választási sikerĂ©t követõen: az esemĂ©nyen ifjabb HegedĂ»s prĂ©dikált, jelen voltak a frakciĂł tagjai is, akik onnan sĂ©táltak át a parlament alakulĂł ĂĽlĂ©sĂ©re.

Zászlóra tûzték az anticionizmust

A negyedik elem, ami ifjabb HegedĂ»s illetve a család rĂ©vĂ©n lett a Jobbik sajátja – az anticionizmus. A Jobbik több kudarc után 2006-tĂłl a „cigánybĂ»nözĂ©s” közbeszĂ©dbe emelĂ©sĂ©vel kezdett egyre nĂ©pszerĂ»bbĂ© válni, ám a pártvezetõk egy rĂ©szĂ©nek a zsidĂłsággal kapcsolatos elĂ©ggĂ© sajátos meggyõzõdĂ©sĂ©t sokáig nem hangsĂşlyozták, mert – joggal – szalonkĂ©ptelennek gondolták. A Hetek informáciĂłi szerint ifjabb HegedĂ»s 2008-2009 fordulĂłján arrĂłl gyõzte meg Vona Gábort, hogy tĂ»zzĂ©k zászlajukra az anticionizmust: Ăşgy tudni, a lelkĂ©sz azzal Ă©rvelt, hogy az anticionizmus, vagyis Ă©rtelmezĂ©sĂĽkben Izrael „elnyomĂł” államának bĂ­rálata a palesztinok „ĂĽldözĂ©se” miatt, ugyanolyan hatásos az antiszemita választĂłk megszĂłlĂ­tásában, mĂ©gsem lehet azzal vádolni a pártot, hogy származási alapon uszĂ­tana. Vona megfogadta a tanácsot, a Jobbikban onnantĂłl kezdve elkezdte alkalmazni az anticionista retorikát.

A pártelnök és a lelkész hamar kölcsönhatásba léptek: a lap információi szerint Vona több arab diplomatával összehozta Hegedûst, és a lelkész is jelen volt azon az összejövetelen, ahol az Irán-barát, anticionista zsidók, a Neturei Karta vezetõi találkoztak a Jobbik elnökével. (Erre a találkozóra szoktak hivatkozni jobbikosok, amikor a párt zsidóellenességét akarják cáfolni.)

Biztos mandátum 2014-re is?

A HegedĂ»s-család Ă©s Jobbik közti kapcsolat tehát Ă©vek Ăłta gyĂĽmölcsözõ, Ă©s a folytatást is hasonlĂłra terveztĂ©k: Ăşgy tudni, Vona 2014-re is biztos befutĂł helyet Ă­gĂ©rt ifjabb HegedĂ»s felesĂ©gĂ©nek. Mindezt a hamarosan megszĂĽletõ egyházi Ă­tĂ©let Ă­rhatja felĂĽl: ha a lelkĂ©szt megfosztanák hivatalátĂłl, azzal nem csak a reformátusok szabadulnának meg egy Ă©vek Ăłta a felekezet nyakában lĂłgĂł sĂşlyos erkölcsi kolonctĂłl, de jelentõsen veszĂ­tene Ă©rtĂ©kĂ©bõl az ifjabb HegedĂ»s által a Jobbikba vihetõ „apport” is. MĂ­g gyĂĽlekezet, állás Ă©s ingatlan nĂ©lkĂĽl nyilván az asszony sem lenne annyira nĂ©lkĂĽlözhetetlen, mint eddig, az pedig, hogy egy esetleges palástvesztĂ©s után HegedĂ»snĂ©t Ă©s a fĂ©rjĂ©t is befutĂł helyre tegyĂ©k a 2014-es pártlistán, hangos botrányt generálna a mostanihoz kĂ©pest amĂşgy is töredĂ©kĂ©re zsugorodĂł frakciĂłban.

Hetek
Link

Hozzászólások


#1 | Perje - 2013. április 21. 16:49:36
Ez a cikk nem más, a hitgyülis média-birodalom ( klán ?) durva támadása Hegedûs ellen. Mindenkit támadnak ezek, akiben egy csepp nemzeti érzelem mutatkozik. Azok már egybõl anticionosták. A mai napi menetre lett idõzítve ez a cikk is. Nagyon benfenntesek lehetnek a párt soraiban, ha ennyire ismernek részleteket, vagy pedig durván ferdítenek.
#2 | Holdas - 2013. április 22. 13:17:18
Magyarországon csak magyar ügy lehet aki mást mond,menetel,az mind antiszociális !
#3 | tour - 2013. április 22. 14:39:39
Kis nemzeti érzelem, kecsegtetõ üzleti megállapodás a jóbikkal, nyugodtan borogassák ki a jobbikos bilit is, ez a dolguk. Majdnem bejött az anticionista kártya, csak mégsem, kissé kilóg a lóláb, sebaj, majd máskor sem fog sikerülni. Ezek a hirtelen feltûnõ informátorok nagyon "okos" emberek, mit nem beszélnek ki, most már vigyázok, nehogy megijesszen vmelyik...
#4 | postaimre - 2013. április 22. 15:10:37
Perje, a köztudatba akarják csempésni, hogy van ilyen is.

Lóriék helyzete meg valóban kényes. Látják már, hogy a Jóbik nem az, ami...de Enikõ nem léphet, mert akkor nincs bevétel s Lóri palástja is sec perc a szögre kerül és máris abban a helyzetben lesznek, ahol sokan vagyunk.

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.