Posta Imre weboldala

Navigci

Szakmai oldal:RSS

Hrek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvrõl írták...

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

dvzlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Kivégzés a soproni temetõben 1919-ben


Sopron - „Ezt a kettõt még elintézzük!" – mondták a vörösök 1919 júliusában, noha Kun Béla utasítást adott a kivégzések beszüntetésére. Így lõtték agyon társával együtt a soproni Szántó Róbert fõhadnagyot a Szent Mihály-temetõben. Ma emlékeznek a kommunizmus áldozataira.

Özv. Vörös Istvánné és fiai – István, Ákos, Balázs – a kommunizmus áldozatainak kegyeleti ünnepségére készülnek. Az asztalon Szántó Róbert fõhadnagy (1898–1919) fotói, katonai igazolványa – amelyet 1919. február 25-én állítottak ki –, fénymásolt korabeli dokumentumok, s az utókor tiszteletének megnyilvánulását reprezentáló fényképek. Festmény, amelyet Pécsi Pilch Dezsõ festõmûvész készített. S egy kõbe vésett fej, amely az õ és társa halálát megörökítõ szoborról maradt fenn.

Önhatalmúan létrehozott rögtönítélõ bíróság

– Valószínûleg az akkor 21 éves Szántó Róbert fõhadnagy volt Fennesz Rezsõvel együtt az 1919-es vörös terror utolsó áldozata. Õket mindenféle tárgyalás és ítélet nélkül, önhatalmúan létrehozott rögtönítélõ bíróság „megbízása" alapján végezték ki a Szent Mihány-temetõben. Szántó Róbert édesanyámnak volt a bátyja, aki egy tizenkét gyermekes hidegségi kántortanító második gyermekeként született – borul könnybe özv. Vörös Istvánné szeme, amint kézbe veszi a Kun Béla utasítását semmibe vevõ, kivégzést elrendelõ papír másolatát. „...elvtársat megbízom, hogy a június 14-én halálra ítélt Szántó Róbert ellenforradalmárt és a július 4-én szintén halálra ítélt Fennesz Rezsõt ma délután folyamán a soproni temetõben golyó általi halállal végezze ki." A papír alján a jelentés: „...szolgálati jegyben kapott parancsot ma délután a soproni temetõben 4 óra 50 perckor teljesítettem." A kivégzést elrendelõ Szamuely László (Tibor nyolc évvel fiatalabb öccse) és a mártírok egyaránt 21 évesek voltak. Az utóbbiak „bûne" az volt, hogy miután a Sopron környéki falvak lakói 1919. június 5-én Nagycenkrõl Sopronba indultak a Tanácsköztársaság megdöntésére, õk is segítették a hatezer lelket számláló vonulás irányítóját, Türk Károlyt, a jászkun huszárok kapitányát. Visszaemlékezések szerint Szamuely László tudott Kun Béla kivégzéseket megszüntetõ táviratáról, de így szólt: „Ezt a kettõt még elintézzük!"


A soproni özv. Vörös Istvánné és fiai - Balázs, Ákos és István - nem felejtik el a család egyik tagját, Szántó Róbertet, a kommunizmus egyik áldozatát. Fotó: Magasi Dávid


– Szántó Róbert és társa temetõbeli kivégzésének szemtanúi elmondása szerint elõször Fenneszt lõtték agyon – folytatta özv. Vörös Istvánné. – Szántó Róbert – aki a marosvásárhelyi katonai alreáliskola után a kismartoni és a mödlingi mûszaki akadémiát is elvégezte, s az elsõ világháború harcterein több kitüntetésben is részesült – féltérdre ereszkedve és halott társát karjaiban tartva tiltakozott, hogy szemét bekössék kivégzése elõtt. Sõt, kigombolta még a zubbonyát is. Halálhírére édesanyja – nagymamám – fekete haja egyetlen éjszaka alatt megõszült...

Becsülettel a hazáért

– Az utókor azonban nem felejtett – veszi át a szót Vörös Ákos. – A katolikus konvent díszsírhelyet adományozott azon a helyen, ahol a kivégzés történt, s a tragédia emlékére 1922-ben kétalakos szobrot állítottak a temetõben. Beszédes László szobrászmûvész alkotását nagyszabású emlékünnepség keretében avatták fel, Klebelsberg Kunó akkori belügyminiszter részvételével. A város nevében dr. Sopronyi-Thurner Mihály vette át a szobrot. Az emlékmû fõ felirata: „Becsülettel a hazáért."

– Az emlékmû azonban tüske volt a ’45 utáni városvezetés szemében – utal a szobor második világháború utáni sorsára Vörös Balázs. – Hivatali utasításra 1948 októberében mintegy húsz embert vezényeltek ki, akik csákánnyal szétverték és kõtörmelékként teherautóval elszállították a kétalakos szobrot. A helyi kõfaragók becsületére legyen mondva, õk nem vállalták a szobor megsemmisítését. A rendszerváltás óta a sírhelyen újból emléktábla jelzi, mi is történt akkor a kommunista diktatúra idején.

Elrejtett szobormaradványok

– Gimnazista koromban egyik kedves osztálytársam édesapja, Vilmos bácsi hívta fel a figyelmemet arra, náluk van elrejtve a monumentális emlékmû két feje – emlékezik Vörös István. – Elmentünk a szobormaradványokért, Rezsõét Nagycenkre vittük, Róbertét évtizedek óta én õrzöm. Egyetemi kollégiumban, albérletben, Pesten, Gyõrben, Sopronban mindig nálam volt. A hétfõi emlékünnepségre kivisszük és az emléktábla mellé állítjuk. A család azért is õrzi kegyelettel Szántó Róbert emlékét, mert a huszonegy éves fiatalember példája túlmutat önmagán. Tudatosan vállalta a halált, és nem volt hajlandó köpönyeget forgatni. Ez a mai korban is sok embernek szolgálhatna tanulságképpen...
Link

Hozzszlsok


#1 | keepfargo - 2013. augusztus 09. 15:33:47
"golyo altali halallal vegezze ki.."

Maar akkor sem tudott a szemeet kazaarzsido magyarul, de gyilkolni azt tudott. Maara ugyanuugy megmaradt a rossz magyarsaaguk, meg a magyarirto szandekuk - csak a modszereik valtoztak...
#2 | kincses - 2013. augusztus 09. 15:39:55
Nemcsak parancsra, de önként, kéjjel ölt. Ezt nem szabad elfelejteni.s_*_huha
#3 | soveg - 2013. augusztus 09. 23:16:53
Nem is lessz felejtve!s_*_box... Leglább 3-zsidaj temetõrõl tudok sopronban... Lassan ideje lessz bõvíteni.
#4 | mormota1968 - 2013. augusztus 10. 06:40:01
Az a legszomorúbb a dologban, hogy valamikor rég, mikor a kazár még kazár volt, együtt élt a magyarság egy része velük, sõt együtt is harcoltak, aztán a kazárság elitje felvette a judaizmust, mint választható vallást és ezzel vége is lett a békés együttélésnek.Bár a kazárság már az akkori idõkben is elég rossz hírûnek örvendett, vadsága, kegyetlensége véget.Azóta csak még rosszabbak lettek, mióta keveredtek más népekkel is.Zsidóból nem lesz szalonna.

Hozzszls kldse


Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.