Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvről írták...

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

A cigány = zsidó, de mit kerestek ezek Palesztinában? Az se igaz, amit kérdeznek.


A történelmi bizonyítékok alapján/az ókori Izrael területének történelme/ bizonyosra vehető az a tény, hogy a romák etnológiai és antropológiai vizsgálatainak az eredményei hamisak és megkérdőjelezhetőek.Ezeket a vizsgálatokat semilyen esetben sem a romákon végezték el, hanem az identitásukat elvesztő iráni és indiai nomád törzseken, akik romáknak valják magukat. Ezek az említett nomád törzsek a vándorlásaik során csatlakoztak a romákhoz és átvették a roma nyelvet is.Nincsenek a romákkal semilyen öröklődési rokonságban. Az ókori Izrael történelmének a hamisítói, akik szinte vehemensen tagadják a romák izraeli származását minden gátlás nélkül képesek megszégyeníteni az ókori Izrael területének történelmét. Ők tudják azt a valós tényt, hogy a genetikai vizsgálati minták nem a romáktól származnak !!Én Szlovákiában végeztem kutatásokat közel 40 éven keresztül az úgynev."cigányok" örében. Itt kissebségben élnek a romák, a Héber Izraeliták/ kb.40%-ban/ Túlnyomó többségük azonban az indiai és iráni törzsek leszármazotai élnek/ 55%-ban/ Öt százalékot az izraeli nomádok/fehér romák/ teszik ki. Szerintem a anyaországban is ilyen lehet az összetétel.Még gyermek koromban okos és bölcs romák Bényből/ Párkány melett/ azt állították, hogy a romák eredetét és az egész roma kultúrát el fogják "nyelni" a z iráni és indiai törzsek csak azért, mert sokan élnek Európában. Szerintük a romák zsidói mivoltják le fogják tagadni a hamisíttókkal együtt és egy egységes roma populációról fognak beszélni. Igazuk volt !!Szeretném Önöknek megírni, hogy én tulajdonképpen milyen alapon írok tudatosan a romák zsidó származásáról . Engedelmükkel én eredet kutatással foglalkozom, minden institucionális akadályoktól független, szabad és önálló kutatónak vallom magamat , és a kutatásaim alanyai az elveszett zsidó törzsek lennének. Kutatásaim során már többször is "belebotlottam" a romák izraeli származásába, ami nekem sosem volt idegen tény.Ez a valóság nem lehet ismeretlen azoknak a személyeknek sem, akik elolvasták az Ókori Izrael területének történelmét.Az eggyik cikkemben / www.opovoderomov.webnode.sk / szádékosan követem Sándor Awrahamnak, ennek a világhírű kutató embernek a gondolatait a romák izraeli származásaval kapcsolatosan, kiegészítve azzal, hogy az olvasni szándékozóknak felhívjam a figyelmét a művelt roma társadalom és a törzsek közötti külömbségekre, akiket én személyesen őszintén tisztelek és becsülök. A romák és az említett törzsek genetikai térképeinek többszörös finnországi összehasonításának eredményként kiderült az a valóság, hogy ezeknek az egyéneknek valójában genetikailag nincsen semmi közük a romákhoz. A krónokus tagadók ezt használják fel a hamis céljaik binyonyításaként akkor, amikor azt állítják, hogy nem létezik öröklődési rokoni kapcsolat a zsidók és a romák között, és az említett törzsek leszármazottjaiktól származó öröklődési mintákat igyekeznek összehasonlítani a zsidók genetikai mintáival, a romák öröklődési térképeit mellőzve . Ebből következtetve kizártnak tartom az indiai törzsek és a zsidók rokoni kapcsolatát. De még az is elképzelhető, hogy ezek az egyének nem tudnak küömbséget tenni a romák és a törzse között. Akkor pedig igen nagy felelőtlenség részükről kijelenteni, hogy a zsidók és a romák között nem kimutetható a rokoni viszony. Az amerikai Paul Polanszki, aki a romákat Csehországban és Indiában kereste nehezen mutathatott fel meggyőző eredményeket, mert eredeti Cseh romák valójában nam léteznek!! Csehországban a Szlovákiából kivándorló indiai törzsek leszármazotjai élnek többségben. Ebben az országban elenyésző számban telepedtek le eredeti romák . Csehországban a romák közül főleg Cintok/Szinti/, Kelderások / Kelderasa- lovára / és a jobb életszinvonal miatt letelepedett romák élnek. Meggyőződésem szerint Paul Polanszki nem a romá között töltött el 3 évet kutatásai céljából. A zsidók és a romák öröklődési térképeinek összehasonlításából egyértelműen bizonyítható köztük a rokoni viszonny!! A kutatatói munkám erdeményként ezt még a genetikai megálapítások előtt mertem jelezni a külföldi szponzoraimnak, akiknek a megbízásából dolgoztam. Külömben már ifi koromtól ismertem azt a valós igazságot, hogy az említett törzsek , akik romáknak valják magukat és akiket a többségi lakosság cigányoknak nevez, tulajdonképpen nagyobb részben/ Szlovákiában 55 %-ban / egyáltalán nem is romák. Elődeim minden egyes tagja tisztában volt a romák izraeli származásával és ebben a szellemben neveltek fel minket is. A fent említett cikkemben külömben elég határozottan kritizálom azokat a kutatókat és etnológusokat, akik tájékozatlanságuk következtében tévesen irkálnak a romák indiai eredetéről. Elvártam azt, hogy sikerülni fog elindítanom Szlovákiában egy értelmes diskurzust az Izraelita romák és a budhizmus kultúrájával élő indiai , illetve a muszlim elemeket képviselő iráni törzsek esetében a más véleményt képviselő kutatókkal, romológusokkal és a kompetens tudósokkal. De ők egyszerűen nem hajlandók foglalkozni ezzel a kérdéssel , mert már előzőleg minden megalapozottságot nélkülözve írogattak a romák indiai származásáról. Meg kell jegyeznem azomban, hogy senki sem kételkedhet abban, hogy a romák az időszámításunk előtti 128. évtől átmenetilek Indiában kényszerültek élni az üldöztetésük következtében, ami természetesen nem azt jelenti, hogy Indiából is származnak. Szerintem azok az etnológusok és romológusok, akik nem végeztek minimálisan 35-40 éves eredményes kutatói munkát a romákkal és a törzsekkel kapcsolatosan egyenesen az ő környezetükben, és akik csak kényelmesen átvették a téves vagy szándékosan megtévesztő elméletet a romák indiai származásáról, nemismerve Izrael területének történelmét, sosem fognak tudni objektíven tájékotózódni és főleg tájékoztatni ebben a kérdésben! A roma világkongresszus 14 állam képviselői 1971-ben elfogadták a roma zászlót. Ezeknek a képviselőknek még csak halvány sejtelmük sem volt a romák izraeli származásáról, és az ókori Izrael területének történelméről. A roma zászló két sávból, a felső kék és az alsó zöld sávból tevődik össze, amelynek közepén egy vörös színű kerék van elhelyezve. Ez a kerék jelképezi tévesen a romák indiai származását, hiszen a romák nem Indiából, hanem a SZENTFÖLDRŐL, Izraelből származnak!! Kutatásaim során már több roma megkérdezte tőlem, hogy a mostani roma zászló nem-e az indiai törzsek zászlaja. Véleményük szerin a roma zászlóról hiányoznak a minden roma őshazájának, Izraelnek a szimbólumai.
Link

Hozzászólások


#1 | tiszazugi - 2013. október 07. 20:35:46
Nagyapám gyakran kérdezte:
-"Melyik rosszabb fiam??
-A zsidóba b@szott cigány, vagy a cigányba b@szott zsidó???
-Egy kutyaszar mind a kettő megláthatod!!"
#2 | No Shadow Government - 2013. október 07. 21:05:12
Ezt én is tudtam!

Na most:Aki még mindig hisz abban,hogy a cigók indiai népsegg,azoknak üzenném:NÉZZ MÁR RÁ A KIB@SZOTT ORRÁRA! Manőverezik,hogy be tudjon menni egy ajtón!
#3 | mezesmozes - 2013. október 07. 23:24:35
Látom megtaláltad az elveszett törzseket, Imre. A kazár "bölcsek" erről mindig is tudtak, de nem örülnek, ha mások is tudnak róla.. most szaporítják őket, hogy elkergessék velük a magyart a kárpát medencei Kánaánból és ha ezt elérték többé nem lesz szükségük rájuk és akkor konyec lesz az elveszett törzseknek akik persze erről mit sem sejtenek..
#4 | rozsola - 2013. október 08. 00:16:59
Kit érdekel ez ?
Sem a zsidó sem a cigány nem ember.
#5 | spartakusz - 2013. október 08. 01:53:46
Szevasztok!

idézem és én is így tudom:

"...Következtetések:

Ennek a rövid dolgozatnak a célja az volt, hogy felvázolja egy új, az eddigieknél sokkal pontosabb és komolyabb kutatásnak a körvonalait a romák eredetével kapcsolatban, szakítva azzal a hagyománnyal, amely eddig csupán nyelvi alapon vizsgálta ezt a kérdést. A felsorolt tények nem zárják ki annak lehetőségét, hogy Kannaudzsban, vagy bárhol másutt Indiában laktak volna romák – noha legvalószínűbbnek e tekintetben az Indus völgye tűnik az indiai szubkontinensen belül. Célunk az volt, hogy megmutassuk, a romák nem tartoznak a hindu (és különösen nem az indoeurópai) népek közé, hanem sémi típusú, egészen pontosan héber eredetű nép. Az izraeli csoportok közül sok eljutott Indiába is, és – amennyiben szakítunk a nyelvcentrikus nézőponttal, hiszen ezek a népek ma már mind hindu nyelven beszélnek – akkor néhánynak a jelenléte, eredete még ma is kimutatható. Egy ilyen kutatásnak a kulturális jellemzőkre kell koncentrálnia. Ezek a jellemzők az Indiában élő izraeli származású törzsek esetében nehezebben mutathatók ki, a romáknál azonban viszonylag jól megőrződtek, olyannyira, hogy ők bizonyíthatóan izraeli eredetűek.Sándor Avraham..."

innen:

http://www.imnina...magyar.htm

spari...
#6 | postaimre - 2013. október 08. 07:12:08
Mózi, nem vagyok rá büszke, de ha emlékszel, pár éve saját kisujjamból táplálkozva jutottam ilyen következtetésre.

Ezek szerint nem csak retorikailag a "cogánybűnözés" = zsidóbűnözés és persze a oda-vissza.
#7 | Kedvesi - 2013. október 08. 07:41:13
Sok a hasonlóság, nem is tagadhatnák le. Élősködés,lopás,csalás, HAZUDNI nagyon tud mind a kettő, gyilkolás, az uzsora mind a kettőnél bevett szokás, nagy tételben, csak a zsidó annyiban tér el, hogy bankon keresztül csinálja. Szaporodni is azért szaporodnak mint a patkányok hogy pénzt kapjanak, mind a kettőnél meg van ez is. Sőt, az egyik legnagyobb hasonlóság, a gyakori vértfertőzés.

A kerék azért van a nemzeti színű zászlójukban, lényegében az annak a jelképe, ha lopni mennek vagy valami mást, onnan gyorsan kereket lehessen oldani.
#8 | Geza - 2013. október 08. 13:54:16
Nem másolom be a szöveget inkább beszúrom a linket, van még itt több infó is: https://www.faceb...0629083499
#9 | nyilasfergeteg - 2013. október 08. 13:55:05
Nos, ezt a japánok már a nyolcvanas évek elején bebizonyították, pedig akkor a genetikai ügyek még nagyon gyerekcipőben jártak.

Én még olvastam angolul. Aztán valahogy ez a tanulmány nagyon gyorsan eltűnt... :)
#10 | satu - 2013. október 08. 17:38:43
A linken lévő oldal:

"Sajnáljuk, ez az oldal nem érhető el.
Lehet, hogy hibás hivatkozásra kattintottál, vagy az oldalt eltávolították."

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.