Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jåsdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a tovĂĄbbiakban szakmai oldalkĂ©nt mĂŒködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjåtok - elérhetö.)

Klikkelj rĂĄ: Posta Imre Youtube oldala
..................

Nyilvånos Feljelentés !!


Orbån Viktor Miniszterelnöknek
LegfĂ”bb ÜgyĂ©sznek !!
A KĂșria ElnökĂ©nek
NAV Elnökének,
Dr Varga MihĂĄly Miniszternek,
Az ållamapparåtus illetékeseinek

Az alĂĄbbiakban feljelentĂ©ssel Ă©lĂŒnk a bankok illetve a vezetĂ”ik , ismeretlen tettesek ,bankfelĂŒgyeleti szervek ellen az alĂĄbbi tĂ©nyadatok alapjĂĄn :


A bankok a devizaalapĂș hitelezĂ©s sorĂĄn a befektetĂ©si jogszabĂĄly fĂ”szabĂĄlyai megkerĂŒlĂ©sĂ©vel kötöttek olyan kölcsönszerzĂ”dĂ©seket, amelyek alapjĂĄn minden ilyen szerzĂ”dĂ©s semmis, ezĂ©rt a tevĂ©kenysĂ©g kimerĂ­ti a Btk ba ĂŒtközĂ” cselekedeteket .

Jogalapok [Ptk. 4.§ (1), 5.§ (2), 200.§ (2), 2000. Ă©vi C. tv. (Szmt.) 3.§, 59.§, 2001. Ă©vi CXX. tv. (Tpt.), 244/2000. (XII.24.) Korm. r. (R.), 1996. Ă©vi CXII. tv. (Hpt.) 77-78.§§, Ptk. 234.§ (1), 237.§ (2), KĂșria 2413/2011. GEH, BH2004.179.]. A megjelölt jogalapokhoz tartozĂł tĂ©nyalapokat az alĂĄbbi tĂ©nyelĂ”adĂĄsunk Ă©s bizonyĂ­tĂ©kaink tartalmazzĂĄk:

ElĂ”adjuk, hogy a Bankok a Htp. 212-214.§§ alapjĂĄn lakossĂĄgi fogyasztĂĄsi kölcsönre vonatkozĂł szerzĂ”dĂ©sek jogcĂ­mĂ©n kötött kölcsönszerzĂ”dĂ©sek az Szmt. 3.§, Tpt. 5.§, 81-83.§§, 85.§, 87.§ fogalmi rendelkezĂ©seivel leĂ­rt befektetĂ©si (deviza hatĂĄridĂ”s) ĂŒgyleti tartalma folytĂĄn a Tpt. 115-119.§§, 120.§, 173.§, Hpt. 77.§ (1), R. 6.§ fĂ”szabĂĄlyok megkerĂŒlĂ©sĂ©vel az ĂŒgyfĂ©l jogokat kĂ­vĂĄnta jelentĂ”s mĂ©rtĂ©kben korlĂĄtozni Ă©s a hitelezĂ”t ellenszolgĂĄltatĂĄs (devizakockĂĄzat vĂĄllalĂĄs) nĂ©lkĂŒl eltĂșlzott mĂ©rtĂ©kĂ» ĂĄrfolyamnyeresĂ©ghez juttatni.

A pĂ©nz- Ă©s tĂ”kepiacon kereskedĂ” ,hitelezĂ”i szakember magatartĂĄsa a Ptk. 4. §-ĂĄnak (1) bekezdĂ©se ĂĄltal elÔírt jĂłhiszemĂ» joggyakorlĂĄs követelmĂ©nyeivel ellentĂ©tes Ă©s a Ptk. 5. § (2) bekezdĂ©sĂ©ben meghatĂĄrozott visszaĂ©lĂ©sszerĂ» – az adĂłs ĂŒgyfĂ©l jogait, illetve törvĂ©nyes Ă©rdekeit csorbĂ­tĂł, tovĂĄbbĂĄ hitelezĂ”t illetĂ©ktelen ĂĄrfolyam kĂŒlönbözeti elĂ”nyhöz juttatĂł – joggyakorlĂĄsnak minĂ”sĂŒl.

A Tpt. ĂŒgyfĂ©ljogokat Ă©s transzparenciĂĄt biztosĂ­tĂł fĂ”szabĂĄlyai megkerĂŒlĂ©sĂ©vel kötött kölcsönszerzĂ”dĂ©st – mivel ahhoz kĂŒlön törvĂ©ny mĂĄs jogkövetkezmĂ©nyt nem fĂ»z, ezĂ©rt – a polgĂĄri jog alapjĂĄn semmisnek kell tekinteni [Ptk. 200.§ (2)].
A lex specialis jogszabålyok (Szmt., Tpt.) rendelkezései lerontjåk és megelÔzik a Ptk. lex generalis alkalmazåsåt.

KĂșria 2413/2011. GEH hatĂĄrozata Ă©rtelmezĂ©sĂ©ben valamely szerzĂ”dĂ©st, akkor lehet jogszabĂĄly megkerĂŒlĂ©sĂ©vel kötött szerzĂ”dĂ©snek tekinteni, ha a feleknek a szerzĂ”dĂ©sben rögzĂ­tett ĂŒgyleti szĂĄndĂ©ka Ă©s akaratnyilatkozata ugyan nem ĂŒtközik jogszabĂĄlyba (Ptk., Htp.), de az alperesi hitelezĂ” valĂłjĂĄban a szerzĂ”dĂ©skötĂ©ssel egy jog (Szmt., Tpt.) ĂĄltal szabĂĄlyozott (deviza hatĂĄridĂ”s ĂŒgyleti) ĂĄllapotot kĂ­vĂĄnt elĂ”idĂ©zni.

A Ptk. 200.§ (2) bekezdĂ©se ezĂ©rt nemcsak a jogszabĂĄlyba ĂŒtközĂ” (nem ĂŒtközik jogszabĂĄlyba), hanem a jogszabĂĄly (Szmt., Tpt.) megkerĂŒlĂ©sĂ©vel kötött szerzĂ”dĂ©st is semmis, tilos szerzĂ”dĂ©snek tekinti, Ă©s pedig a cĂ©lzott joghatĂĄs (kölcsönnyĂșjtĂĄs helyett deviza hatĂĄridĂ”s ĂŒgylet)
hibĂĄjĂĄban rejlĂ” ok miatt, amely a lentiekben rĂ©szletesen megjelölt Ă©s megkerĂŒlt jogszabĂĄlyban biztosĂ­tott fĂ”szabĂĄlyok, Ă­gy kĂŒlönösen az

ĂŒgyfĂ©l jogok Ă©s alperesi hitelezĂ” transzparenciĂĄjĂĄt biztosĂ­tĂł rendelkezĂ©sek megkerĂŒlĂ©sĂ©re irĂĄnyultak, ezĂ©rt semmisek.

A semmisség körében hivatkozunk a BH2004.179. eseti döntésre is.

A szerzĂ”dĂ©s Ă©s egy bank befektetĂ©si termĂ©k ajĂĄnlatĂĄnak összehasonlĂ­tĂł elemzĂ©se egyĂ©rtelmĂ»vĂ© teszi, hogy az hitelezĂ” szerzĂ”dĂ©s jogcĂ­mĂ©n egy nagy kockĂĄzatĂș befektetĂ©si termĂ©ket Ă©rtĂ©kesĂ­tett.

Hivatkozom egy magyarorszĂĄgi bank befektetĂ©si termĂ©k leĂ­rĂĄsĂĄra – „A kĂ©t devizĂĄs kamat swap megĂĄllapodĂĄsban … a felek kĂ©toldalĂș kötelezettsĂ©get vĂĄllalnak arra, hogy a kĂ©t devizanemben megĂĄllapĂ­tott, az ĂŒgylet futamidejĂ©nek kezdetekor egyenĂ©rtĂ©kĂ» tĂ”keösszegeket a futamidĂ” kezdĂ” napjĂĄn egymĂĄssal kicserĂ©lik, valamint az ĂĄltaluk megkapott tĂ”keösszeg tekintetĂ©ben a mĂĄsik fĂ©l szĂĄmĂĄra a megĂĄllapodĂĄsban rögzĂ­tett mĂłdon szĂĄmĂ­tott, a megĂĄllapodĂĄsban rögzĂ­tett gyakorisĂĄggal kamatot fizetnek. A futamidĂ” vĂ©gĂ©n a felek a tĂ”keösszegeket visszacserĂ©lik. A felek megĂĄllapodhatnak, hogy a tĂ”keösszegek csak a kamat-kalkulĂĄciĂł alapjĂĄul szolgĂĄlnak, a megĂĄllapodĂĄs keretĂ©ben azok tĂ©nyleges cserĂ©jĂ©re nem kerĂŒl sor, ebben az esetben a tĂ”keösszegek nĂ©vleges tĂ”keösszegnek tekintendĂ”k Ă©s a kamat Ă©s az elszĂĄmolĂĄs alapjĂĄul szolgĂĄlnak.”

2000. évi C. törvény 3. §
(8) E törvény alkalmazåsåban
3. pĂ©nzĂŒgyi instrumentum: olyan szerzĂ”dĂ©ses megĂĄllapodĂĄs, amelynek eredmĂ©nyekĂ©nt az egyik fĂ©lnĂ©l pĂ©nzĂŒgyi eszköz, a mĂĄsik fĂ©lnĂ©l pĂ©nzĂŒgyi kötelezettsĂ©g vagy sajĂĄt tĂ”ke (tĂ”keinstrumentum) keletkezik. Így kĂŒlönösen: a szerzĂ”dĂ©ses megĂĄllapodĂĄson alapulĂł követelĂ©s Ă©s kötelezettsĂ©g, a pĂ©nzeszköz, az Ă©rtĂ©kpapĂ­r (hitelviszonyt megtestesĂ­tĂ” Ă©rtĂ©kpapĂ­r Ă©s tulajdoni rĂ©szesedĂ©st jelentĂ” befektetĂ©s), a szĂĄrmazĂ©kos ĂŒgylet;
5. tĂ”zsdĂ©n kĂ­vĂŒli hatĂĄridĂ”s ĂŒgylet: valamely ĂĄru, pĂ©nzĂŒgyi instrumentum szerzĂ”dĂ©sben elĂ”re meghatĂĄrozott ĂĄron (kötĂ©si ĂĄr), ĂĄrfolyamon Ă©s mennyisĂ©gben egy a szerzĂ”dĂ©sben rögzĂ­tett kĂ©sĂ”bbi idĂ”pontban (lejĂĄratkor, amely a 9. pontban foglalt idĂ”szakot meghaladja) tĂ”zsdĂ©n kĂ­vĂŒl törtĂ©nĂ” adĂĄsvĂ©tele;
7. swap (deviza-, tĂ”ke- Ă©s kamatcsere) ĂŒgylet: valamely pĂ©nzĂŒgyi instrumentum cserĂ©jĂ©re vonatkozĂł olyan összetett megĂĄllapodĂĄs, amely ĂĄltalĂĄban egy azonnali Ă©s egy hatĂĄridĂ”s adĂĄsvĂ©teli ĂŒgyletbĂ”l, illetve több hatĂĄridĂ”s ĂŒgyletbĂ”l tevĂ”dik össze Ă©s ĂĄltalĂĄban jövĂ”beni pĂ©nzĂĄramlĂĄsok cserĂ©jĂ©t vonja maga utĂĄn;
(9) E törvény alkalmazåsåban

1. pĂ©nzĂŒgyi eszköz:
a) a pénzeszköz,
11. szĂĄrmazĂ©kos ĂŒgylet: olyan ĂĄrualapĂș vagy pĂ©nzĂŒgyi eszközre vonatkozĂł, kereskedĂ©si cĂ©lĂș vagy fedezeti cĂ©lĂș hatĂĄridĂ”s, opciĂłs vagy swap ĂŒgylet, illetve ezek tovĂĄbbi szĂĄrmazĂ©kai, amelyek
a) teljesĂ­tĂ©se pĂ©nzben vagy mĂĄs pĂ©nzĂŒgyi instrumentummal törtĂ©nik,
b) Ă©rtĂ©ke egy meghatĂĄrozott kamatlĂĄb, hitelviszonyt megtestesĂ­tĂ” Ă©rtĂ©kpapĂ­r, illetve tulajdoni rĂ©szesedĂ©st jelentĂ” befektetĂ©s ĂĄrfolyama, ĂĄru vagy pĂ©nzĂŒgyi eszköz ĂĄra, devizaĂĄrfolyam, ĂĄrindex, ĂĄrfolyamindex, kamatindex, hitelmĂ©rtĂ©k (bonitĂĄs) vagy hitelindex, illetve egyĂ©b hasonlĂł tĂ©nyezĂ”k (mögöttesek) fĂŒggvĂ©nyĂ©ben vĂĄltozik,
c) a keletkezĂ©skor nem vagy csak csekĂ©ly mĂ©rtĂ©kben igĂ©nyelnek nettĂł befektetĂ©st mĂĄs, hasonlĂłan a piaci tĂ©nyezĂ”k fĂŒggvĂ©nyĂ©ben vĂĄltozĂł ĂŒgyletekhez (szerzĂ”dĂ©sekhez) viszonyĂ­tva,
d) pĂ©nzĂŒgyi rendezĂ©sĂŒkre elĂ”re meghatĂĄrozott kĂ©sĂ”bbi idĂ”pontban, illetve idĂ”pontig (a jövĂ”ben) kerĂŒl sor.
59/D. § (1) A hatĂĄridĂ”s Ă©s opciĂłs ĂŒgyletek, valamint a swap ĂŒgyletek hatĂĄridĂ”s ĂŒgyletrĂ©sze az ĂŒgylet zĂĄrĂĄsĂĄig mĂ©rlegen kĂ­vĂŒli tĂ©telkĂ©nt kerĂŒlnek nyilvĂĄntartĂĄsra a szerzĂ”dĂ©s szerinti kötelezettsĂ©g összegĂ©ben, a kötĂ©si (hatĂĄridĂ”s) ĂĄrfolyamon.

2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 1. § Ha nemzetközi szerzÔdés eltérÔen nem rendelkezik, e törvény hatålya kiterjed
c) a Magyar KöztĂĄrsasĂĄg terĂŒletĂ©n vĂ©gzett befektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄsi, kiegĂ©szĂ­tĂ” befektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄsi Ă©s ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂĄsi tevĂ©kenysĂ©gre;
5. § (1) E törvény és az e törvény felhatalmazåsa alapjån kiadott jogszabålyok alkalmazåsåban
17. befektetési szolgåltató: a befektetési vållalkozås és a befektetési szolgåltatåsi tevékenységet és kiegészítÔ befektetési szolgåltatåsi tevékenységet is folytató hitelintézet, ide nem értve az elszåmolóhåzat;
18. befektetĂ”: az a szemĂ©ly, aki a befektetĂ©si szolgĂĄltatĂłval, befektetĂ©si alapkezelĂ”vel, ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂłval, vagy mĂĄs befektetĂ”vel kötött szerzĂ”dĂ©s alapjĂĄn sajĂĄt vagy mĂĄs pĂ©nzĂ©t, egyĂ©b vagyontĂĄrgyĂĄt rĂ©szben vagy egĂ©szben a tĂ”kepiac, illetve a tĂ”zsde hatĂĄsaitĂłl teszi fĂŒggĂ”vĂ©, kockĂĄztatja;
34. Ă©rtĂ©kpapĂ­r: a forgalomba hozatal helyĂ©nek joga szerint Ă©rtĂ©kpapĂ­rnak minĂ”sĂŒlĂ” befektetĂ©si eszköz;
46. fĂŒggetlen pĂ©nzĂŒgyi szakĂ©rtĂ”: olyan könyvvizsgĂĄlĂł, befektetĂ©si tanĂĄcsadĂĄsi tevĂ©kenysĂ©g vĂ©gzĂ©sĂ©re jogosult szemĂ©ly vagy forgalmazĂł, aki a vĂ©teli ajĂĄnlat közzĂ©tĂ©telĂ©nek idĂ”pontjĂĄt megelĂ”zĂ” hĂĄrom Ă©ven belĂŒl nem ĂĄllt megbĂ­zĂĄsos jogviszonyban sem az ajĂĄnlattevĂ”vel, sem a vĂ©teli ajĂĄnlattal Ă©rintett rĂ©szvĂ©nytĂĄrsasĂĄggal, sem az ebben, illetve az ajĂĄnlattevĂ”ben befolyĂĄssal rendelkezĂ” szemĂ©llyel;
51. hosszĂș pozĂ­ciĂł: minden olyan pozĂ­ciĂł, amely esetĂ©ben az Ă©rdekeltsĂ©g az alapul szolgĂĄlĂł eszköz ĂĄrvĂĄltozĂĄsĂĄt tekintve, ĂĄremelkedĂ©s hatĂĄsĂĄra Ă©rtĂ©knövekedĂ©sben nyilvĂĄnul meg;
59. kereskedelmi tevĂ©kenysĂ©g: befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetve ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł ĂĄltal pĂ©nzĂŒgyi eszköz, illetve ĂĄru sajĂĄt szĂĄmlĂĄra törtĂ©nĂ” adĂĄsvĂ©tele, cserĂ©je;
64. kockĂĄzatvĂĄllalĂĄs: egy ĂŒgyfĂ©llel vagy ĂŒgyfĂ©lcsoporttal szemben törtĂ©nĂ” kockĂĄzatvĂĄllalĂĄs, Ă­gy kĂŒlönösen
b) halasztott pĂ©nzĂŒgyi teljesĂ­tĂ©s engedĂ©se az ĂŒgyfĂ©lnek, illetĂ”leg az ĂŒgyfĂ©lcsoporthoz tartozĂł szemĂ©lynek,
79. nyilvånos ajånlattétel: értékpapír nyilvånos forgalomba hozatala keretében, egyedileg elÔre meg nem hatårozott befektetÔk részére közzétett eladåsi ajånlat;
80. nyilvånos forgalomba hozatal: az értékpapír nem zårtkörû (egyedileg elÔre meg nem hatårozott befektetÔk részére történÔ) forgalomba hozatala;
81. nyitott pozĂ­ciĂł: a befektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄsi tevĂ©kenysĂ©g, kiegĂ©szĂ­tĂ” befektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄsi tevĂ©kenysĂ©g, illetĂ”leg ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂĄsi tevĂ©kenysĂ©g sorĂĄn megkötött, de valamely szerzĂ”dĂ” fĂ©l ĂĄltal nem vagy csak rĂ©szben teljesĂ­tett, illetve hatĂĄridĂ”ig helytĂĄllĂĄsi kötelezettsĂ©get jelentĂ” ĂŒgyletek egyĂŒttes Ă©rtĂ©ke;
82. nyitva szĂĄllĂ­tĂĄs: olyan ĂĄtruhĂĄzhatĂł Ă©rtĂ©kpapĂ­rral kapcsolatos ĂŒgylet, amelynek sorĂĄn az Ă©rtĂ©kpapĂ­r Ă©s az ellenĂ©rtĂ©k szolgĂĄltatĂĄsa (ĂĄtutalĂĄsa) nem azonos idĂ”pontban törtĂ©nik;
84. pĂ©nzĂŒgyi eszköz: a befektetĂ©si eszköz Ă©s a deviza;
89. rövid pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgåló eszköz årvåltozåsåt tekintve, årcsökkenés hatåsåra értéknövekedésben nyilvånul meg;
92. szĂĄrmaztatott (derivatĂ­v) ĂŒgylet: olyan ĂŒgylet, amelynek Ă©rtĂ©ke az alapjĂĄul szolgĂĄlĂł befektetĂ©si eszköz, deviza, ĂĄru vagy referenciarĂĄta (alaptermĂ©k) Ă©rtĂ©kĂ©tĂ”l fĂŒgg Ă©s önĂĄllĂł kereskedĂ©s tĂĄrgyĂĄt kĂ©pezi (derivatĂ­va);
100. ĂŒgyfĂ©l: az a szemĂ©ly, aki az e törvĂ©ny hatĂĄlya alĂĄ tartozĂł szolgĂĄltatĂĄsokat igĂ©nybe veszi;
102. ĂŒgyfĂ©lszĂĄmla: az ĂŒgyfĂ©lnek vezetett olyan szĂĄmla, amely kizĂĄrĂłlag a befektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄs, ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂĄs Ă©s az Ă©rtĂ©kpapĂ­rban foglalt kötelezettsĂ©gen alapulĂł fizetĂ©s ĂĄltal keletkezett egyenlegĂ©nek terhĂ©re adott megbĂ­zĂĄsok lebonyolĂ­tĂĄsĂĄra szolgĂĄl;

81. § (1) BefektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄsi tevĂ©kenysĂ©g az alĂĄbbi tevĂ©kenysĂ©gek ĂŒzletszerĂ» folytatĂĄsa forintban, illetĂ”leg valutĂĄban, devizĂĄban a 82. §-ban meghatĂĄrozott egy vagy több befektetĂ©si eszközre:
b) kereskedelmi tevékenység;
(2) KiegĂ©szĂ­tĂ” befektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄsi tevĂ©kenysĂ©g a következĂ” tevĂ©kenysĂ©gek ĂŒzletszerĂ» folytatĂĄsa:
82. § Befektetési eszközök:
b) pénzpiaci eszközök;
d) hatĂĄridĂ”s kamatlĂĄbĂŒgyletek;
85. § (1) Befektetési szolgåltatåsi tevékenységet - ha törvény eltérÔen nem rendelkezik - befektetési vållalkozås és hitelintézet folytathat.
(2) Befektetési vållalkozås az értékpapír-bizomånyos, az értékpapír-kereskedÔ és az értékpapír-befektetési tårsasåg (a tovåbbiakban: befektetési tårsasåg).
87. § (1) BefektetĂ©si vĂĄllalkozĂĄson kĂ­vĂŒl mĂĄs szervezet, illetĂ”leg szemĂ©ly a (2)-(8) bekezdĂ©sben meghatĂĄrozott körben folytathat befektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄsi, illetĂ”leg kiegĂ©szĂ­tĂ” befektetĂ©si szolgĂĄltatĂĄsi tevĂ©kenysĂ©get.
(2) A bank a befektetési szolgåltatåsi és kiegészítÔ befektetési szolgåltatåsi tevékenységek teljes körét folytathatja.
91. § (1) A 81. §-ban Ă©s a 83. §-ban meghatĂĄrozott tevĂ©kenysĂ©gek folytatĂĄsĂĄhoz - a (3) Ă©s (4) bekezdĂ©sben foglalt eltĂ©rĂ©ssel - a FelĂŒgyelet e törvĂ©nyben meghatĂĄrozott engedĂ©lye szĂŒksĂ©ges.

115. § (1) A befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetĂ”leg az ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł tevĂ©kenysĂ©ghez kapcsolĂłdĂł szerzĂ”dĂ©s megkötĂ©sĂ©t megelĂ”zĂ”en köteles tĂĄjĂ©koztatni az ĂŒgyfelet a befektetĂ©si eszköz, illetĂ”leg a tĂ”zsdei termĂ©k ĂĄrfolyamĂĄrĂłl, az ĂŒgyletkötĂ©st megelĂ”zĂ” idĂ”szak ĂĄrfolyam-alakulĂĄsĂĄrĂłl, piaci helyzetĂ©rĂ”l, a nyilvĂĄnos informĂĄciĂłkrĂłl, az ĂŒgylet kockĂĄzatĂĄrĂłl, az ĂŒgyfĂ©l rendelkezĂ©sĂ©re ĂĄllĂł esetleges befektetĂ”vĂ©delmi rendszerrĂ”l Ă©s minden olyan egyĂ©b informĂĄciĂłrĂłl, amely a szerzĂ”dĂ©s megkötĂ©se Ă©s teljesĂ­tĂ©se esetĂ©n lĂ©nyeges lehet. A befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetĂ”leg az ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł a tĂĄjĂ©koztatĂĄs megtörtĂ©ntĂ©t köteles belefoglalni a szerzĂ”dĂ©sbe.
(3) A befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetĂ”leg az ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł a szĂĄrmaztatott ĂŒgyletre vonatkozĂł szerzĂ”dĂ©s megkötĂ©se elĂ”tt köteles vizsgĂĄlni azt, hogy az ajĂĄnlott befektetĂ©si eszköz, tĂ”zsdei termĂ©k, ĂŒgylettĂ­pus, befektetĂ©si konstrukciĂł megfelelĂ”-e az ĂŒgyfĂ©l piaci ismeretei Ă©s kockĂĄzatviselĂ” kĂ©pessĂ©ge szempontjĂĄbĂłl.
(4) HatĂĄridĂ”s vagy opciĂłs ĂŒgylet megkötĂ©sĂ©re irĂĄnyulĂł megbĂ­zĂĄs elfogadĂĄsa esetĂ©n a befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetĂ”leg az ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł kĂŒlön kockĂĄzatfeltĂĄrĂł nyilatkozatot köteles tenni, Ă©s annak tudomĂĄsulvĂ©telĂ©t az ĂŒgyfĂ©llel alĂĄĂ­ratni, vagy mĂĄs hitelt Ă©rdemlĂ” mĂłdon igazoltatni.
(5) A kockĂĄzatfeltĂĄrĂł nyilatkozatnak tartalmaznia kell az azonnali ĂŒgyletet meghaladĂł mĂ©rtĂ©kĂ», a hatĂĄridĂ”s vagy opciĂłs ĂŒgylet sajĂĄtossĂĄgaibĂłl eredĂ”, az ĂŒgyfĂ©lre hĂĄrulĂł kĂŒlönleges kockĂĄzatot.

116. § (1) A befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetĂ”leg az ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł köteles vizsgĂĄlni az ĂŒgyfĂ©l kockĂĄzatviselĂ” kĂ©pessĂ©gĂ©t.
(2) Az ĂŒgyfĂ©l kockĂĄzatviselĂ” kĂ©pessĂ©gĂ©nek vizsgĂĄlata keretĂ©ben a befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetĂ”leg az ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł az ĂŒgyfĂ©ltĂ”l vagyoni helyzetĂ©re vonatkozĂł Ă­rĂĄsbeli nyilatkozatot kĂ©rhet, tovĂĄbbĂĄ követelheti:
a) Ă­rĂĄsbeli nyilatkozatĂĄnak alĂĄtĂĄmasztĂĄsĂĄra okiratok bemutatĂĄsĂĄt,
b) az ĂŒzletszabĂĄlyzatĂĄban elÔírtakon tĂșl tovĂĄbbi biztosĂ­tĂ©k adĂĄsĂĄt, Ă©s
c) mĂĄs befektetĂ©si szolgĂĄltatĂłval vagy ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂłval valĂł ĂŒzleti kapcsolatĂĄnak feltĂĄrĂĄsĂĄt.
117. § (1) A befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetĂ”leg az ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł megbĂ­zĂĄst kizĂĄrĂłlag az ĂŒzletszabĂĄlyzatĂĄban rögzĂ­tett mĂłdon vehet fel.
118. § A befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetĂ”leg az ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł nem javasolhat olyan ĂŒgyletet, amely megtĂ©vesztĂ” jellege folytĂĄn ĂĄrfolyam-manipulĂĄciĂłs cĂ©lzatĂș, fiktĂ­v ĂĄrfolyamot eredmĂ©nyez, illetve az ĂŒgyfele szĂĄmĂĄra hĂĄtrĂĄnyos.
119. § (1) A befektetési szolgåltató, illetÔleg az årutÔzsdei szolgåltató a szerzÔdés megkötését megtagadja, ha
d) az ĂŒgyfĂ©l kockĂĄzatviselĂ” kĂ©pessĂ©gĂ©t nem Ă­tĂ©li megfelelĂ” mĂ©rtĂ©kĂ»nek.
120. § (1) A befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł, illetĂ”leg az ĂĄrutĂ”zsdei szolgĂĄltatĂł összes sajĂĄt szĂĄmlĂĄs ĂŒgyletĂ©rĂ”l, megbĂ­zĂĄsi szerzĂ”dĂ©sĂ©rĂ”l, illetĂ”leg megbĂ­zĂĄsĂĄrĂłl egysĂ©ges folyamatos idĂ”rendi nyilvĂĄntartĂĄst vezet.
173. § (1) A befektetĂ©si szolgĂĄltatĂł a tĂ”keszĂŒksĂ©gletĂ©nek meghatĂĄrozĂĄsa Ă©rdekĂ©ben a befektetĂ©si vagy pĂ©nzĂŒgyi szolgĂĄltatĂĄssal kapcsolatos - ideĂ©rtve a hitelintĂ©zetek között, a hitelintĂ©zetek Ă©s befektetĂ©si vĂĄllalkozĂĄsok között, illetve a hitelintĂ©zetek Ă©s az MNB között, illetve a hitelintĂ©zetek, illetĂ”leg befektetĂ©si vĂĄllalkozĂĄsok Ă©s az ÁKK Rt. között befektetĂ©si eszközökkel vĂ©gzett tevĂ©kenysĂ©get (likviditĂĄs- Ă©s kockĂĄzatkezelĂ©si tevĂ©kenysĂ©g); tovĂĄbbĂĄ a hitelintĂ©zet ĂĄltal sajĂĄt kibocsĂĄtĂĄsĂș kötvĂ©nyĂ©vel vĂ©gzett adĂĄsvĂ©teli Ă©s csere ĂŒgyletet is -, alapvetĂ”en piaci kockĂĄzatoknak kitett, a kereskedĂ©si portfĂłliĂłba tartozĂł befektetĂ©si eszközök, ĂĄruk pozĂ­ciĂłi Ă©s az ezekkel kapcsolatos kockĂĄzatvĂĄllalĂĄsok nyilvĂĄntartĂĄsĂĄra kereskedĂ©si könyvet köteles vezetni.

1996. évi CXII. (Hpt.) tv. 77. § (1) A hitelintézet köteles - a kihelyezések és kötelezettségvållalåsok megalapozottsågåt, åttekinthetÔségét, a kockåzatok felmérésének ellenÔrzését és csökkentését lehetÔvé tevÔ - belsÔ szabålyzatot kidolgozni és alkalmazni.
(2) HitelintĂ©zet kockĂĄzatvĂĄllalĂĄssal jĂĄrĂł ĂŒgyletet kizĂĄrĂłlag Ă­rĂĄsban köthet. A szĂłban kötött pĂ©nzpiaci mĂ»veleteknĂ©l az ĂŒgyletkötĂ©st Ă­rĂĄsban vissza kell igazolni.

244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (R.) a kereskedĂ©si könyvben nyilvĂĄntartott pozĂ­ciĂłk, kockĂĄzatvĂĄllalĂĄsok, a devizaĂĄrfolyam kockĂĄzat Ă©s nagykockĂĄzatok fedezetĂ©hez szĂŒksĂ©ges tĂ”kekövetelmĂ©ny megĂĄllapĂ­tĂĄsĂĄnak szabĂĄlyairĂłl Ă©s a kereskedĂ©si könyv vezetĂ©sĂ©nek rĂ©szletes szabĂĄlyairĂłl
6. § (1) Az intĂ©zmĂ©ny a tĂ”zsdei hatĂĄridĂ”s ĂŒgyletekbĂ”l szĂĄrmazĂł pozĂ­ciĂłit az azoknak megfelelĂ” tĂ”zsdei elszĂĄmolĂł ĂĄron köteles Ă©rtĂ©kelni.
(2) Az intĂ©zmĂ©ny a tĂ”zsdĂ©n kĂ­vĂŒli hatĂĄridĂ”s ĂŒgyletekbĂ”l szĂĄrmazĂł pozĂ­ciĂłit a FelĂŒgyelet ĂĄltal jĂłvĂĄhagyott belsĂ” szabĂĄlyzata alapjĂĄn köteles Ă©rtĂ©kelni.
(3) Az intĂ©zmĂ©ny a tĂ”zsdei hatĂĄridĂ”s ĂŒgyleteket Ă©s a tĂ”zsdĂ©n kĂ­vĂŒli hatĂĄridĂ”s ĂŒgyleteket az alapul szolgĂĄlĂł eszköz Ă©s az ĂŒgylet ĂĄltal generĂĄlt fiktĂ­v vagy valĂłs pĂ©nzĂĄramlĂĄs (a tovĂĄbbiakban: fiktĂ­v pĂ©nzĂĄramlĂĄs, fiktĂ­v kölcsönnyĂșjtĂĄs vagy fiktĂ­v kölcsönfelvĂ©tel) összetĂ©telekĂ©nt köteles kezelni.
(4) A fiktív pénzåramlås értéke a jövÔbeli pénzåramlås jelenértékével egyenlÔ.
(5) Az intĂ©zmĂ©ny a kereskedĂ©si szĂĄndĂ©kkal tartott repĂł tĂ­pusĂș, hatĂĄridĂ”s kereskedĂ©shez kapcsolĂłdĂł pozĂ­ciĂłit akkor tarthatja nyilvĂĄn a kereskedĂ©si könyvben, ha azok megfelelnek a 3. §-ban foglaltaknak Ă©s minden repĂł tĂ­pusĂș, hatĂĄridĂ”s kereskedĂ©shez kapcsolĂłdĂł pozĂ­ciĂłt a kereskedĂ©si könyvben tartanak nyilvĂĄn.
17. § (1) A hatĂĄridĂ”s deviza ĂŒgyletet Ășgy kell tekinteni, mint egy fiktĂ­v kölcsönfelvĂ©telt abban a devizĂĄban, amit az intĂ©zmĂ©ny hatĂĄridĂ”re eladott Ă©s egy fiktĂ­v kölcsönnyĂșjtĂĄst abban a devizĂĄban, amit hatĂĄridĂ”re vĂĄsĂĄrolt.

A Ptk. szabĂĄlyait is megkerĂŒli a hitelezĂ” kockĂĄzatokat elhallgatĂł magatartĂĄsa a hitelezĂ©shez fĂ»zĂ”dĂ” kockĂĄzatrĂłl [Ptk 205. § (3)]. A szerzĂ”dĂ©sekben a devizakockĂĄzatot kivĂĄltĂł hatĂĄsok tekintetĂ©ben felvilĂĄgosĂ­tĂĄst nem adnak a bankok, a kockĂĄzat ĂĄthĂĄrĂ­tĂĄsa pedig a polgĂĄri jog citĂĄlt rendelkezĂ©sĂ©t megkerĂŒli.
A nyilvĂĄnos feljelentĂ©sĂŒnk cĂ©lja az illetĂ©kes hatĂłsĂĄgok figyelmĂ©nek felhĂ­vĂĄsa a Btk ba ĂŒtközĂ” tevĂ©kenysĂ©gek kivizsgĂĄlĂĄsĂĄra, a megfelelĂ” intĂ©zkedĂ©sek megtĂ©telĂ©re .

Eger 2013 november 24

HUNNIÓ KonföderĂĄciĂłs SzövetsĂ©g
Fiser Tivadar
feljelentĂ”
3394 EgerszalĂłk
Ady E u 21

a jogi hĂĄttĂ©r Dr Kriston IstvĂĄn ĂŒgyvĂ©d pĂ©nzĂŒgyi szakjogĂĄsz perirataibĂłl szĂĄrmaznak

Hozzászólások


#1 | monguzking - 2013. november 25. 12:27:46
oké valoban tivadar dolga hogy idegesitse rendszert--csak szurkålja öket szorgalmasan
#2 | talpi - 2013. november 25. 12:31:25
ezt is köszi Imrém, csak okuljanak, akik szeretnének segítséget kapni,.
#3 | spartakusz - 2013. november 25. 12:53:28
http://csikiakklu...an_1989ben

veled vagyunk - vagyok spartakusz

ĂĄldĂĄs id. Kiss Kiss LĂĄszlĂł
#4 | tillati - 2013. november 25. 13:10:08
Csak azt tudnåm Isten indokolatlan kegyébÔl hogy meddig pofozzuk még a szart !?
#5 | talpi - 2013. november 25. 13:13:21
Na ez egy jó kérdés Attila ? :(
#6 | spartakusz - 2013. november 25. 13:23:02
tillati ez tĂŒrelem jĂĄtĂ©k - amelyben sok ĂĄrtatlan ĂĄldozat van - - aki tovĂĄbb bĂ­rja az a gyĂ”ztes!
spari...
ui: emlékszel? hånyszor kell elpusztítania földet - hatszor - vagy elég egyszer is -- kérdésre?
#7 | kontroll88 - 2013. november 25. 21:02:36
Megint csak megkérdezem:
Feljelentés?
Kinél?

Tivadar komolyan azt feltĂ©telezi, hogy majd sajĂĄt maguk ellen fognak nyomozni, Ă©s sajĂĄt magukat megbĂŒntetik?

KĂŒlönben is a mindenkori khĂłrmĂĄnyok, Ă©s a parlamenti kĂ©pviselĂ”k a fĂ”bĂ»nösök, hogy :
-beengedtĂ©k a kĂŒlföldi bankokat
-tûrték, hogy "deviza hiteleket" åruljanak
-most pedig a bankok parancsĂĄra megint csak az ĂĄllamszervezet a "rendĂ”rsĂ©g" tĂĄmogatĂĄsĂĄval forgatja ki a sajĂĄt ĂĄllampolgĂĄrait mindenĂŒkbĂ”l

Nem a bankok, hanem a mindenkori ållamvezetés a fÔbûnös!

(az most mellékes a történet szempontjåból, hogy a mindenkori khórmånynak és parlamenti képviselÔknek valójåban kik parancsolnak)

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.