Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvről írták...

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Labancroham


Szeszákkal éppen pár napja rúgtuk össze megint a "port" (illetve rágott be rám), de ettől függetlenül itt ez az írás. Tele ötletes - kicsit megkésett- de nem rossz felismerésekkel. Újat nektek nem mond, de had mondja! A "szélsőjobb" igazi arca
Megtörtént hát! A Jobbik ledobta álarcát. Vona - Zázrivecz kiterítette cinkelt kártyáit. A Jobbik együtt menetel immár a szalon-nyilasokkal, a pápista hungaristákkal egy judeo-európai "szebb jövő" irányába. Tulajdonképp nem vagyok meglepve. Csupán az időzítésen kell még gondolkodnom.

Mottó:
„Kár, kár, kár, kár vala Ocskay Lászlónak,
Ilyen nagy vitéznek — lenni árulónak!
De nem kár, hazáját, vérit eladónak
Szemeit kivájni fekete hollónak!"


Azt mondogatják, hogy a keresztény középosztály a nemzeti tudat hordozója, a nemzeti érdekek képviselője. A mai "keresztény középosztály" azonban semmit sem hordoz, semmit sem képvisel. Teljesen elmerült az egzisztencializmusban, a hedonizmusban, a közömbösségben, a gyávaságban, a zsidó, a papimádat ban. Nálunk még a hungaristák és a nyilasok is vad pápisták. [Több alkalommal főleg "Pápista hungaristák" c. írásomban ütköztem meg ezen.]

Összeütközésbe kerültem Domokos Endre János testvérrel a nyilas nemzetvezetővel is. Levélváltásunk során "Vér és becsület - sértés" formájában biztosítottuk egymást kölcsönös, mély és őszinte megvetésünkről...

Nos ők mostantól együtt lépnek a Jobbikkal. Valóban összenő, ami összetartozik. A Martens bakancsok meg nem kényesek egymás szagára.

A "nemzeti radikalizmus" behúzódott a Szentkorona alá és onnan kukucskálva a világra, próbálja azt megváltani. Ezt nemrég kezdtem pedzegetni egy nyilt levélben amit a "Hazaffyaknak": Vonának és Kásler Árpádnak címeztem. Akkor azonban még nem volt kerek a kép. Mostanra minden világossá vált, számomra legalábbis.

A éjsötét Jobbik, ill. Vona/Zázrivecz nyilt átállása kapcsán engedtessék meg legalább olvasóimat emlékeztetni arra, hogy egy időben sokat foglalkoztam velük. Írásaim jegyzékét - 12 cikket és 8 blogot - mgtalálhatja az olvasó "Jobbik bajok" c. írásomban. Ezek a cikkek hosszúak, mondanivalójuk lényege azonban rövid: a Jobbik ál-nemzeti, ál-szélsőséges, ál-antiszemita párt. Ez eddig is kikandikált a kuruc gúnya - a gárda egyenruha - alól, most azonban ezt is ledobták. Az új módi úgy nézhetne ki, ahogy Jókai leírta anno. "A labanc kapitány belépett ....nagy karimás, tollas kalapjával ... az akkori dragonyosok egyenruhája volt rajta; széles, felhajtott ujjú wammsz veres melltakaróval, bő plundra, szétálló, tölcséres csizmaszár, felkötött sarkantyúval; bajusza hegyesen fölfelé, kecskeszakálla merészen előre szoktatva. Kiegészíti az alakot a hosszú csigákba fodo órított allongeparóka, ami akkori idők szerint a civilizáció divatja vala." [Jókai: "Szeretve mind a vérpadig."

Képzeljék el, a sármos Zázrivecz minő sikert arat a nőí szíveken, ha a gárda jelmezt felcseréli a labanc plundrával...

De miről is van szó?

Az ifjonc (külsejü) Techet Péter egy magyarpukkasztó cikket írt "Várjuk a királyt" cimmel. Erre a labdára vetődött Zázrivec, úgyis mint történész, mégpedig a Magyar Nemzet (!) hasábjain. Eddig remélem minden világos...

[Jut eszembe, Techet Péter cikkét a Jobbik.net-en (is) olvastam. Tudják, azon a szájton, amelyiken megjelent a "Kuruc hívja a labancot" c. figyelemre méltó írás (még 2009-ben...). Ez a régi história most kezd újra érdekessé válni, hogy a Jobbik is labanccá vedlett.]

Vona-Zázrivecz 2013.10.03-i válasz cikkének címe "Monarchizmus vagy nacionalizmus?" A kérdés jó, mondhatnók (a címre), mert azt sugallja, hogy a kettő kizárja egymást. De nem, Zázrivecz ügyesen összekeveri a kettőt, miközben az önmagának feltett három ravasz kérdésekre felel, ugyan csak ravaszul...

1) Kell-e, lehet-e királyság Magyarország államformája? 2) Ha igen, akkor Habsburg legyen-e az uralkodó? 3) Mi hazánk regionális jövőképe?

Az elsőre azt válaszolja "Monarchista szemléletű történészként természetesen igen a válaszom." A fene se tudta, hogy történész, azt pedig pláne nem, hogy monarchista. Tudtuk persze régen tudtuk, hogy a demokráciáról és az annak megfelelő államformáról a köztársaságról a Jobbiknak nincs valami nagy véleménye. Kimondta ezt Vajda B. Tamás és kimondták a Jobbik soraiba nagy számban bepréselődött vajdabétamások áperté.

Eddig rendben is lenne. Mondjuk, hogy Zazrivecz a vajdabétamások "néphangulatát" lovagolja meg, a tömeg uszályába kerülve ácsingózik a királyság után.

De a Habsburgok? Én nem vagyok történész és későn tudtam meg, hogy a Google-ban nem lehet úgy keresni egyesszámban, hogy a "Habsburg ház trónfosztása" mert a fránya kereső úgy írja ki, hogy trónfosztásai - többesszámban... (négy volt). De ezzel nem ússza meg az ember, mert úgy van írva, hogy "magyarországi trónfosztásai". Ha már ennyire belemászik továbbgörget. És mi derül ki, hát hogy otthon Ausztriában is... De ezt már a történészekre hagyom.

Viszont a Habsburgokról köztudott, hogy zsidó származásúak az olasz Pierleone család leszármazottai. A megboldogult ottó papát igy méltatták Izraelben. "A hatvanas évek végén ... a tel-avivi JEDIOTH CHASADOTH című cionista újságban megjelent egy Otto von Habsburggal készített exkluzív interjú, amelynek szerzője dr. Unger megállapítja, hogy 'Habsburg Ottó zsidóság iránti szeretete a véréből fakad. Valódi fenntartás nélküli belső érzésből kifolyólag vallja magát dr. Ottó von Habsburg Izraelhez tartozónak, annak az Izraelnek, amelynek politikai helyzetét a legapróbb részletéig ismeri, és amelynek gazdasági fejlődésében - egészen a legutóbbi eseményekig - együtt érez. A legélesebb kritikát gyakorolta Nasszerről és teljesen Izrael oldalán áll a hatnapos háború kérdésében is." Ha az ember találgatna, azt mondaná Zázrivecz a monarchista magyar királyt akar. De Zázrivecz nem lenne Zázrivecz ha azt akarna, ill. világosan fejezné ki magát.

Ami ezután következik annyira zázriveci, hogy az egész passzust idemásolom, lesz ami lesz.

"A vita második kérdésére, vagyis hogy Habsburg legyen-e a király, a fenti sorok fényében nem kívánunk válaszolni. Megjegyzéseket azonban teszünk. A vita eme részét ugyanis meddőnek tartjuk. Az egyik oldalon állnak a dogmatikus legitimisták, a másikon az érzelmi nacionalisták. Bibói értelemben mindketten túlzott lényeglátók. Törvényes királyaink voltak a Habsburgok? Törvényes igényük lehet a koronára? Igen, a legitimistáknak igazuk van. De figyelembe kell-e vennünk a magyar függetlenségi hagyományt? Beleivódott-e a magyar lelkekbe Petőfi és Kossuth? Igen, a nacionalistáknak igazuk van. Pontosabban, egyiknek sincs teljes igazsága: az egyik oldalon, a legitimisták negligálják a magyar közösség történelmi élményeit, a néplelket, a nacionalisták pedig a monarchizmus alapvető lényegét, logikáját és teremtő erejét. Így jön az állóháború, ahol az egyik a nacionalizmusok szűkkeblűségében, a másik a Habsburgok magyarellenességében véli a maga ősellenségét. A nacionalizmus és a monarchizmus egymásnak szegezése helyett mindkettő 'átszellemítésére' lenne szükség. Ez azonban önkritikát feltételez. A legitimistáknak első lépésként el kellene ismerniük, hogy a Habsburg-ház trónutódlása megkérdőjelezhető, a nacionalistáknak, hogy a Habsburg név önmagában még nem ördögi. Félek tőle, ennyit ma el nem várhatunk…" Azannya' de jól körülcifrázta! Bocsánatot kérek, de erre a szellemi müveletre csak egy odaillő jellemzést találtam: "összekeverte a szart a májjal." Ebben eddig is nagymester volt Zázrivecz és folyton fejlődik.

Nem várnám én el egy ilyen nagyléptékü történésztől, hogy legitimista vagy pláne nacionalista legyen. Olyan csúf ez a szó, pláne egy Zázrivecz szájából... De hogy lehet "átszellemiteni" pl. az aradi bitófák látványát? Óh, mi sem könnyebb ennél. "Én Világost tudva vagyok tántoríthatatlan monarchista, Mohácsot siratva vagyok meggyőződéses turanista, és Erdélyben orosz találattól elesett nagyapám emlékét tisztelve vagyok az Ország gyűlés orosz-magyar baráti tagozatának elnöke." Nem semmi! Lám ilyen hibrid jön létre egy politikus és egy történész keresztezéséből. De életképes e? Még Micsurin is mekkora bakikat csinált...

Aztán az orosz - magyar baráti tagozat... Orbánnal is sokat foglalkoztam én, nemcsak a Jobbikkal. Azt hiszem sikerült kimutatnom, milyen katasztrofálisan hülye orosz politikát folytatott éveken keresztül. Zázrivecznek is éreznie kéne, hogy a világ újra kétpólusúvá vált és az orosz erőtér egyre tágul, vonzása egyre intenzívebb. És mi a - nem is Zázrivecz hanem - "hazánk jövőképe"? "Én a visegrádi négyek – mondjuk már ki! – kudarcos erőlködése helyett egy történelmileg szintén igazolható és sokkal ígéretesebb lengyel-magyar-horvát államközösségben, a tengertől tengerig tengely megvalósításában látom" (a megoldást). Hát ez nem lenne rossz. Szavalhatnánk megint

Oh nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka;
Magyar tenger vizében húnyt el
Éjszak, kelet s dél hullócsillaga.

Csakhogy ezt Petőfi írta, az meg inkább kuruc volt. Kuruc - kuruc ... mi is motoszkál a fejemben ezzel kapcsolatban? Ja igen! A Jobbik egyik szócsöve a Kuruc Info szerkesztősége miért nevezte a lapot anno kurucnak? Mit értett alatta és mit akart kifejezni vele? Tyukodi pajtás énekének utolsó strófájára gondolhattak?

Bort kupámba, bort, embert a gátra,
Tyukodi pajtás, induljunk rája,
Verjük által a labancot az másvilágra,
Úgy ad Isten békességet édes hazánkra.

Aligha!

Dehát nem csupán erről, hanem a labancság összehangolt általános támadásáról van szó, ahogy a cím jelzi. Előre bocsátom, nincs szándékomban sokáig és mélyen túrkálni abban a híg büdös katyvaszban, amit a hungaristák, nyilasok és a jobbikosok ideológiának neveznek. E zagyvalógia néhány eleme azonban említést érdemel.

A hunagarista - nyilasoknak és személy szerint Domokos Endre Jánosnak természetesen van saját különbejáratú szentkorona, ill. alkotmány elméletük is. Domokos szerint ... Az utolsó törvényes, Szent Koronára felesküdött magyar államfő meggyilkolásával és a második köztársaság (mely az elsőnek minden tekintetben méltó utódjának bizonyult) kikiáltásával a jogfoly tonosság de jure is megszakadt (de facto 1945 áprilisában, amikor az ország teljes egésze bolsevista megszállás alá került). Mivel a Szent Korona-tan íratlan és visszavonhatatlan alkotmányos hagyomány, másrészt törvényes Országgyűlés nem rendelkezett a hatályon kívül helyezéséről (ezt egyébként sem tehetné meg, hiszen így önmaga legitimitását szüntetné meg), így mind a mai napig hatályos, a Magyar Apostoli Királyság - jogi értelemben - mind a mai napig létezik, csak működésében akadályozva van (provizórikus - átmeneti - állapot áll fenn). Sőt, az 1939-ben megválasztott (és soha fel nem oszlatott) Országgyűlés maradéka 1947 augusztus 20-án a bajorországi Altöttingben még egyszer összeült, és kimondta a Szent Korona jogfolytonos ságát.

Ez talán rendben is volna, ha Domokos ismerné, ill. értené Szálasi "Hungarizmus" c. könyvét és Szálasi egyház-felfogását. Szálasi írja: "Kutatva, hogy miért helyezkedik szembe a vallás a nemzetiszocialista mozgalmakkal, két lényeges okot találunk. Ezeket az okokat mozgalmunkban felvilágosító munkával ki kell küszöbölnünk. Az egyik okot az Egyháznak a vallási és világi totalitásra való törekvése adja. A vallási totalitásra való törekvés krisztusi parancsra történik, tehát ez tőlünk függetlenül is abszolút helyes. Az Egyháznak világi totalitásra való törekvése azonban csak a krisztusi parancsok gyarló emberi félremagyarázásán és bűnös 'mellémagyarázásán' alapszik. Az Egyház a két törekvésének ellentétes széthúzó ereje miatt határozottan kettéválasztható két külön lényegre bomlott. Az egyik a vallási Egyház, a másik a politizáló Egyház. Mozgalmunknak a vallási Egyházzal soha semmi baja nem lesz, sőt bennünk fogja minden körülmények között legigazibb, leghívebb, legerősebb támaszát megtalálni. A politizáló Egyházat azonban mozgal munk semmilyen formában nem fogja tűrni."

Ezek után már csak azt kell megmagyaráznunk, hogy Domokos mit ért "Magyar Apostoli Királyságon" és mi következik ebből?

Ezt a témát Zagyva Gyula HVIM képviselő is lanszírozta már az Országházban. "A cél az Apostoli Magyar királyság visszaállítása" címet viselő videoclipben.

A "Magyar Apostoli Királyság" a Habsburg házat jelenti az alábbi értelemben. A magyar trónon az első Habsburg-házi uralkodó 1437 és 1439 között Albert király volt, azaz Magyarországot egy zsidó dinasztia uralta mindaddig, amíg a második királypuccs után IV. Károly 1921 október 31-én végleg elhagyta az országot, azaz 484 éven át.

Ez az uralom olyan értelemben "apostoli", hogy a Hartvik legenda szerint, II Szilveszter I. Istvánt apostolinak nevezte. Ez a minősítés amúgy csak a pápát illeti. 1758- tól Mária Terézia és utódai pápai engedéllyel használták.

A magyargyilkos Ferenc Jóskáról írják, hogy "nemcsak személyében volt vallásosnak mondható, de már fiatal korában kialakult benne az a konzervatív meggyőződés, hogy az egyház a birodalom egyik legfontosabb támasza, melyet neki, mint 'apostoli' uralkodónak oltalmaznia és támogatnia kell."

2011-ben jelent meg Domokos Endre János nemzetvezető testvér rőfnyi hosszú agymenése a kulturális forradalomról, meg a nyugati kultúra alkonyá ról. Ebből egy passzust hívok ide. [A nagy egész a fenti linkről elérehető - élvezhető.]

"A liberális demokrácia világméretű győzelmével már nem Kennedy Amerikája, vagy Adenauer Németországa kopogtatott nyugati végeinken, hanem valami egészen más. A kommunizmus Kelet-Európában megtette a magáét, mindazt amivel a liberalizmus békeidőben nem piszkolta volna be a kezét. A bennszülött vezetőréteg és értelmiség szisztematikus kiirtásával, megaka dályozta, hogy a nemzeti középosztály és a munkásság újra egymásra találva ismét 'nemzeti szocialista' rendszereket hozzon létre', illetve a nemzeti mozgalmak anyagi bázisául szolgáló nemzeti tőke megsemmisítésével előkészítette a talajt az „új elitnek". Ez az elit ugyan a kom munizmusban nevelkedett, de a kommunizmus nem meggyőződés volt számára, csupán lehetőség az érvényesülésre. A kommunista blokk elitje boldogan vonult be a liberális demokrácia vezető pozícióiba (annál is inkább, mert az új rend eszmeisége igencsak ismerős volt számára), s folytatta azt, amit kommunistaként megkezdett, de immár az új rend új eszközeivel. A nyílt terror helyét a manipuláció foglalta el. A kilencvenes évek elején a szabadságra szavaztunk, de csak a szabadság illúzióját kaptuk.

Mindez szépen hangzana, ha így is gondolnák, vagy legalább végiggondolnák saját "gondolataikat". Elmélkedtem erről "Szálasi aszemitizmusa" c. írásomban (is).

Ideje rátérnem arra, mit gondolok az eddigi radikális jobboldal gondolkodásáról. Mindenekelőtt beugrik egy korábbi írásom, "Gondolatok a gondol kodásról" Ebben arról esik (nem kevés ...) szó, hogy (gój) gondolkodásunkra mennyiben jellemző amit a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben írt a cári ochrana ravasz ügynöke (...).

Egyetlen idézet a cikkből (a Jegyzőkönyvekből) "A gójok teljességgel 'baromi eszüknél fogva' képtelenek hasznát venni az elemzésnek és megfigyelés nek, még kevésbé képesek hasznosítani a maguk számára annak előrelátását, hogy egy kérdés bizonyos elintézési módjának mi lehet a célja. ... Ez a különbség a gójok gondolkozási képessége és a mi gondolkozási képességünk között láthatóan fémjelzi azt a pozíciót, melyet mint a Kiválasztott Nép elfoglalunk, és magasabbrendű emberi mivoltunkat a gójok 'állati értelmével' szemben. Szemük ugyan nyitva van, de nem látnak semmit maguk előtt és nem találnak fel semmit (legfeljebb talán anyagi dolgokat). Ebből világos, hogy a természet maga jelölt ki minket arra, hogy vezessük és uraljuk a vilá got."

A nemzetvezető agyában felböfög valami a tudatalattiból a, de nem tudja hova illeszteni, nem tud vele mit kezdeni. Kedvéért, kedvetekért teljes egészé ben felteszem a "Szálasi Ferenc alapvető munkája és három beszéde" c. forrásmunkát, amelyből megint csak egy mondatot idézek. "A béke, a min denki békéjének szakértője a 'nemzetiszocializmus'. Végrehajtója: a Nemzet. A nemzetiszocializmus egyik legfontosabb feladata a vagyon egyenlőtlen ségek igazságos kiegyensúlyozása, a gazdasági életünkben tapasztalható gátlások, mesterségesen beállított bénulási folyamatok megszüntetése és a visszaéléseken nyugvó úgynevezett „nagyon ügyes” tehát erkölcstelen gazdagodásnak a megtörése."

Nos, ez az a szellemi, ideológiai platform amely a "baromi eszü" gójokat egyesíti egy nagy közös akol felé tartó mene telésben. Ezen az útvonalon a nemzeti szocializmus sem közbenső, sem végállomásként nem szerepel. Ezt a mene tet nem az értelem, hanem a büdös Martens bakancsok vezérlik egy nagy nemzeti meszesgödör irányába. És nincs jogotok kántálni a nyilas indulót....

Rabokká váltunk ősapáink földjén,
Ne várd a hajnalt, jöjj, hasadni kezd!
Ha összefog most, magyar a magyarral,
Győzelemre visz majd a nyilaskereszt,
Szálasi Ferenc!

... mert ti nem vagytok Szálasi követői.

Azt hiszitek, flúgos futamotokat nincs erő megállítani? Tévedtek. Gondoljatok csak az SA példájára! Amikor szembe kerültek az igazi nemzeti szocializmussal a Führer parancsára az SS sortüzei végeztek velük. Az igazi nemzeti szocializmusnak itthon ti vagytok a legveszedelmesebb ellenségei.

Ezért emlékeztet engem a nemzetvezető testvér Karl Ernst Röhm "stabschef" úrra akit Hitler e szavakkal parentált el. „ Ha valaki azt a szemrehányást teszi, miért nem a rendes bíróságokat vontuk be ahhoz, hogy ítélkezzenek, akkor neki csak a következőket mondhatom: ezekben az órákban én voltam felelős a német nemzet sorsáért, és így a német népnek legfelsőbb bírája. A lázadó divíziókat örök időktől fogva megtizedelik, így hozzák rendbe őket. […] Én voltam, aki parancsot adtam ezen árulás főbűnöseinek lelövetésére, továbbá én adtam parancsot e belső kútmérgező és a külföldet is megmérgező fekélyeknek a puszta húsig terjedő kiégetésére. […] A nemzetnek tudnia kell, hogy létét […] senki büntetlenül nem fenyegetheti. Mindenkinek tudnia kell a jövőben, hogy ha kezét ütésre emeli az állam ellen, sorsa a biztos halál.”

És Zázrivecz? Ő nem emlékeztet senkire sem. Ennek az embernek nincs is humán profilja. Mit mond Szálasiról? "Szálasit is tanulmányoztam, a naplója érdekes és elgondolkodtató volt, de a Szálasi-képre elképesztő mértékű politikai teher rakódott, így az ő életművének a valós történelmi megítélése és megírása egyelőre még várat magára."

Teccenek érteni? A történész úr nem azt mondja, hogy elolvastam Szálasi naplóját, hanem "tanulmányoztam Szálasit". Neki a kettőugyanaz.

Rosszul mondtam fentebb. Vona mégis emlékeztet valamire Barba papára, akit trükkjei jellemeznek. [Hüp hüp hüp! Barba trükk!]

Őt nem fenyegeti megtorlás. Magától leenged majd és egy egészséges nemzeti eső lemossa a legközelebbi csatornanyíláson.

2014. 01.11

Sz. Gy.

Link

Hozzászólások


#1 | kontroll88 - 2014. január 12. 10:29:57
Történésznek ismernie kellene a történelmet:
"1687 novemberében megtartott pozsonyi országgyűlésen a magyar nemességet V. Károly lotharingiai herceg -a teljes magyar lakosság kiirtásával való fenyegegetéssel- lemondatta szabad királyválasztási jogáról, és az Aranybulla Ellenállási Záradékáról, valamint törvénybe iktatta a habzburgoknak Magyarország felett való uralkodás jogát."

Tehát a nyugatiakból verbuvált rablóhordák parancsnoka összehívta a megmaradt magyar nemességet, és a TELJES LAKOSSÁG KIIRTÁSÁVAL FENYEGETTE MEG ŐKET, ha nem mondanak le az Aranybulla Ellenállási Záradékáról.
Ez a Záradék biztosította a nemzet jogos önvédelmét mindenféle zarnoki, kizsákmányoló hatalmi kísérlettel szemben.

Ez a kiindulási alap, itt sérült meg jelentősen először Magyarország Alkotmánya, vették el a mai napig önvédelmi jogát, függetlenségét.

Érdekes, ilyenkor mélyen kussol mindegfyik "jogvédő", hogy az erőszakkal kikényszerített szerződés mennyire érvénytelen...

Ennyit a habzburg legitimistákról. Ezekkel jó demokratikusan elbeszélgetnék...
#2 | satu - 2014. január 12. 11:02:34
szeszak.hu/Comment/Kommentarok/gojok%20gondolkodasa/labanc%20info.jpg
#3 | monguzking - 2014. január 12. 11:10:25
eb ura fako nekem aztán sosem lesz uralkodom egy habsburg sem söt hogy ne legyen sértödés,értetlenkedés elöre bejelentem leskelödö moszadnak ahogy egy habsburg kijelenti merészelni hogy ö magyarország királya azonnal agyonlövöm mint egy rühes kutyát isten engem ugy segéljen
#4 | kontroll88 - 2014. január 12. 14:44:04
Satu!

Vajon ki készítette ezt a hazugságot?
hajnau senkit sem fojtott vérbe, mert az orosz cár segítsége nélkül ki lettek volna szorítva az osztrákok.
#5 | GERRY - 2014. január 12. 16:03:16
ez a vonazazi történeszetlen se csinál mást mint ötletel-hatol, hogy maradjon a felszinen. Csak rá kell nézni a politikai súllycsoport mérlegre s máris látható, hogy a pehelysúlúak között van. Egy erösebb szélfuvallat elviheti. Mutassatok csak egyetlen egy nehézsúlyú politikust a magyar porondon... (ugye, hogy nincs?)

Mindegyik kompromitálva van, nem mások mint kisstilü tolvajok, linkeskedö, uborkafára felkapaszkodott majmok.

Egyikükért se kár, szemétre velük. Ha feltételezek bármelyik "politikusról" némi értelmet az csak azért van mert eddig nem szólalt meg.
#6 | postaimre - 2014. január 12. 16:19:01
Gerry, sokkal nagyobb a baj. Az uborkafára kapaszkodnak ám. Épp most hallom, hogy Árpi árulónak tart és beígérte, hogy annak módja szerint bánik el velem. Istenem, nem személyes ügy, de tényleg kevés lesz a lángszóró.

Olvasd csak!

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt Programja
2014-es országgyűlési választásokra a megváltás programmal, a nép programjával

Tisztelt honfitársaim, tisztelt magyar választók! Kizárólag csak az Önök akarata teheti parlamenti tényezővé pártunkat. Az ország gazdasági állapotából adódóan, más pártok be nem tartható hamis szólamaival, nem létező juttatások osztogatásával nem kelünk versenyre. Nekünk nem a hatalomra jutás a célunk, a hatalomra jutás az eszköz ahhoz, hogy megvalósítsuk céljainkat.

Kormányzásra kerülve, a devizacsalás sorozatban részt vett pénzintézetek követeléseit eltöröljük mindenki számára, legyenek azok akár deviza akár forint követelések, gépkocsi, lakás vagy szabadfelhasználásuak. Mindezen pénzintézetek működési engedélyét véglegesen visszavonjuk és vagyonukat zároljuk, amelyekből a betéteseik illetve az általuk okozott károk kerülnek kielégítésre. A devizacsalásban részt vett bankárokat, a csalássorozat felett szemethunyó ügyészeket, politikusokat, bírákat törvényszék elé állítjuk.

Magyarországon az adók mértéke elviselhetetlen terheket rótt a társadalomra, ezen terhek alól a multinacionális vállalatok sok esetben sikeresen, vagy éppen megfelelő segítséggel és az illetékesek általi szemhunyással mentesültek. Éppen ezért hatalomra kerülve, a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt egyszeri alkalommal minden magyar állampolgár, kis és középvállalkozás számára, minden vélt vagy valós adótartozásra teljes mértékű amnesztiát hirdet. Mindenki tiszta lappal indulhat, egy olyan új vállalkozóbarát környezetben, ahol nem lesz érdemes és nem lesz kifizetődő adót csalni. Továbbá évente 10%-al csökkentjük az adók mértékét mindaddig amíg minden adónem a jelenlegi mérték felére csökken. Ez lesz az igazi garanciája a gazdaság fellendítésének és valós, értékteremtő munkahelyek létrejöttének.

Tíz évvel az ország Európai Unióhoz való csatlakozását követően számadást kell vetni. Vezetésünk alatt fel fogjuk tárni a pozitív és negatív hozamát a csatlakozásnak, erről részletesen tájékoztatva lesz az ország lakossága. Ezzel egy időben minden részletre kiterjedő módon tájékoztatni fogjuk a nemzetet a magyar történelmi Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása következményeiről, előnyeit és hátrányait is figyelembe véve. Majd ezt követően népszavazást fogunk kiírni, hogy továbbra is EU tagország legyen Magyarország vagy sem, illetve arról, hogy a jelenlegi Alaptörvényt, vagy azt a történelmi magyar Alkotmányt választjuk-e amely garantálja a magyar föld, az élettér magyar kézben tartását. A Nép dönt!

Kormányra kerülve azonnal le fogjuk állítani az ország anyagi kivéreztetésének pénzszivattyúit, az államadósság törlesztését felülvizsgálás miatt meghatározatlan időre felfüggesszük.

Állami tulajdonba vesszük a nemzetbiztonsági szempontból fontos ágazatok mindegyikét. Az energia és közműhálózati szektort (ennek következtében lesz valós és tartós rezsicsökkentés), a teljes úthálózatot, autópályákat, vasútvonalakat. A lakosság élelmiszer alapellátását biztosító termelői szektor, nemcsak gazdasági kérdés, hanem nemzetkockázati kérdés is egyben, ezért ezt az államnak kell kezelnie állami gazdaságok formájában. Az egészségügy, a kötelező nyugdíjrendszer és az ingyenes oktatás, a fegyveripar és a honvédelem, mind állami kézbe fog kerülni.

Mi tiszteljük az életet, a szabadságot, de az elmúlt évtizedek alatt oly mértékben fosztották ki az országot és az embereket, halálba kergetve ezreket, hogy megfontolás tárgyává kell tenni és népszavazásra bocsátania a halálbüntetés visszaállítását népirtásért és hazaárulásért. A tulajdon legyen állami, vagy magán, az ország további szétlopását megakadályozandó, az elképzelhető legerősebb törvényi védelmet kapja.

Az idegen érdekek legyenek azok gazdasági, katonai vagy politikai, Magyarországon nem élvezhetnek előnyt a magyar érdekekkel szemben.

A fegyvertartást oly módon fogjuk kiszélesíteni és könnyíteni, hogy aki részt vesz egy rövid de sikeres katonai alapkiképzésen, otthon tarthatja teljes felszerelését, beleértve a fegyverét is, ezáltal tartalékos katonának számít. A lakhely szerinti tartalékos egységek részt vehetnek a település biztonsági feladatainak ellátásában.

A magyar állampolgárokat visszahelyezzük jogaikba, létrehozzuk az itthon soha nem tapasztalt komfortérzetet.
Rendőr kénye kedve szerint nem motozhat, megfelelő indok nélkül nem ellenőrizhet és nem igazoltathat. Így van ez sok országban, miért ne lehetne Magyarországon is így? Mi bevezetjük. Az elektronikus útonállásnak hatalmunk alatt véget vetünk, a közlekedési kihágások elsősorban a kihágások mértékéhez, majd ezután a zsebekhez és a magyar fizetésekhez igazodva, kibírható, figyelmeztető és nem pénzszerző bírságokkal kell hogy járjanak. Az indokolatlan parkolódíjakat és azokat az állapotokat ahol úgy éreztük, hogy vadásznak ránk és mint potenciális bevételi forrásra tekintettek a hatóságok megszüntetjük.

A személyi és mezőgazdasági gépjárművek kötelező műszaki vizsgakényszerét megszüntetjük, sok más fejlett országban sincs ilyen és mégis jó gépparkkal rendelkeznek. Az emberek ezeket a nem kevés vizsgadíjakat inkább költsék a járműveik karbantartására.

A gépjárművek kötelező biztosítása és az ingatlanok biztosítása állami monopólium lesz, egy állami biztosítóval, ez garantálja a legalacsonyabb biztosítási költségek mellett a legnagyobb biztonságot, valamint bevételhez juttatja a költségvetést.
Ugyanúgy egy országos állami horgászegyesület és egy országos állami vadászegyesület lesz. A jelenlegi szabad rablást e téren is megszüntetjük.

A tahográf kultusznak a hazai fuvarozásban A Haza Nem Eladó Mozgalom párt vezetése alatt nem lesz helye. Az átvonuló kamionforgalmat a közutakról a Magyar Államvasutakra tereljük. Ezzel sok kártól fogjuk megóvni útjainkat és sok emberéletet mentünk meg, bevételhez juttatva a vasutat.

Adó és egyéb kedvezményekkel fogjuk serkenteni a családi gazdaságok létrejöttét, az eltartóképes családi birtok művelésére használt gyári vagy házi gyártású gépek és eszközeik nem lesznek rendszámkötelesek, tulajdonosaik a közutakat hatósági engedély és vizsga nélkül használhatják, egyszerű felelősségbiztosítással, a nemzeti önellátás eszközeiként. A nagybirtokrendszert kisajátítással megszüntetjük és földosztást hajtunk végre az igényeknek megfelelően.

Engedélyezni fogjuk, hogy ismét legyenek kifejezetten dohányzó vendéglátó egységek azok számára akik ilyet igényelnek. A hangsúlyt a dohányzás ártalmainak megismertetésére kell fektetni, nem álszent üldöztetésre. Mi sem jellemzi jobban a jelenlegi képmutató politikát, mint az a tény, hogy miközben mindenhonnan kitiltotta a dohányosokat, nemzeti dohányboltokat létesít.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy állami üdültetési programok induljanak be a gyermekek és nyugdíjasok számára, hazai tájakon-hazai árakon jelszóval. .Bírósági perekben, ingatlan adásvételi vagy egyéb szerződések megkötésénél az ügyvédi képviselet pusztán opciós lehetőség kell hogy legyen, nem tehető kötelezővé, mert ezzel az emberek szabadságát és igazságérvényesítő lehetőségét korlátozzák. Ezeket az ügyvédi kényszert előíró törvényeket meg fogjuk szüntetni.

Az állampolgárokat cselekvőképes, szabad embernek tekintjük, akik képesek felelősséggel tervezni, gondolkodni és alkotni. Éppen ezért felszabadítjuk az otthonteremtést a jelenlegi korlátok alól. Mindenki szabadon döntheti el, hogy vertfalú házat, földbeásott bióházat vagy kacsalábon forgó palotát épít magának, ezzel megszüntetjük a lobbiérdekek által preferált méregdrága építőanyagok kötelező használatát.

Állami tisztségviselőknél, jogerősen bizonyított korrupció esetében, az addig ledolgozott évek nem kerülhetnek beszámításba a nyugdíj meghatározásnál. A pénztárgép terminálok informatikai úton való NAV bekötését, és a korrupció melegágyaként szolgáló jelenlegi pályázati rendszert eltöröljük. Mentesül a felelősség alól minden vállalkozó, aki vallomást tesz arra nézve, hogy mely pályázatból mennyit és kinek kellett visszafizetni állami tisztségviselők közül. Ezen tisztségviselőknek törvényszék előtt kell felelniük.

Ha az állampolgárnak késedelmi kamat terhe mellett kell befizetnie adóját, úgy az Államnak is határidők betartása mellett kell, hogy visszafizesse az állampolgár részére járó adómegtérítéseket, ezzel megszüntetjük a kiszolgáltatottsági érzését az embereknek. Az állami szférában dolgozni nem privilégiumot fog jelenteni, hanem alázatos szolgálatot.

Lehetne még száz oldalon sorolni a teendőket, de röviden és tömören ebből kitűnik az eszmeiség, amit A Haza Nem Eladó Mozgalom párt képvisel. Ha mindezt nem vállalja be a magyar társadalom, akkor érdemi változás az országban nem fog történni. Lapátolhatjuk továbbra is a szemetet balról jobbra és jobbról balra.

A Kádár rendszerre jellemző létbiztonságot, kiszámíthatóságot és a nyugati világra jellemző szabadságot teremtünk meg közösen. Ebből a munkából mindenkinek ki kell vennie a rá eső részét, a szavazónak is azzal, hogy az X-et A Haza Nem Eladó Mozgalom pártra és annak jelöltjére teszi, illetve abban, hogy segíti a mozgalom programját minél szélesebb körben megismertetni.

Köszönet érte mindenkinek!


„Győzni fogunk, mert egy olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül.”

Kásler Árpád
#7 | Kameleon - 2014. január 12. 16:31:37
Tényleg? Imre és mit árultál el ha nem titok? A sok száz feljelentést, bejelentést, amit beküldtél az ország érdekében? Még árultál is közbe valamit?
#8 | postaimre - 2014. január 12. 16:44:25
Kaméleon, semmit, csak Árpikánk nem igazán van a helyzet magaslatán. Az a baj, hogy nem vicces és sajnos az van, hogy ha eksön lesz, ezeket a le nem zárt elmebetegségeket rövidre kell zárni.
#9 | jano - 2014. január 12. 16:48:10
Már akkor mondtuk neked amikor ez a kis vörös g.e.c.i, berobogott a piros kabrióval hogy egy rohadt zsidó bérenc a kis nagyképű tetű. De te olyan kis engedékeny voltál, mondtuk hogy nem tudjuk elenőrizni a jelenlegi eszközeinkel hogy mi a francot csinált ámerikában, a zsidó féreg. Nem kell foglalkozni a kis vörös genyóval akkor döfjük keresztül a szuronnyal amikor csak akarjuk. A nagy huszezres tőmegben ott fotozkodtam vele ( fapipát akartam kicsit megszurkálni a tömegbens_*_kukk) a nyitott beretva meg az ingulyamba volt. Nincs semmilyen épkézláb komoly katonája csak egy kis szarházi, bármikor el lehet kapni.
#10 | kontroll88 - 2014. január 12. 16:58:25
A forumba már írtam, hogy most meg agyon akarja lövetni az egész parlamenti bandát.
Aaaannnyira hiteles :D :D :D

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.