Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTĂ“L (2013/09/22) AZ ĂšJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Fantomlepke-holokoszt


A neurolingvisztikai programozás újabb gyöngyszeme. A holokoszt valódi története modern lepkebõrkötésben! Mi mennyi? Attól függ ki monggggya! Fantomlepkék támadása: így született az ország legdrágább legelõje Tízmilliárdos (!) kártérítést követelt volna a hatóság egy kokadi erdésztõl. Végül 1,5 milliárdra csökkentették a keleti lápi bagolylepke hernyóinak állítólagos elpusztítása miatt. Kokad a Délkelet-Nyírségben fekvõ Hajdú-Bihar megyei község a román határ mellett, Debrecentõl dél-keletre harmincöt kilométerre.

Az e héten kedden megtartott bírósági tárgyalás merõben új fordulata, hogy az ügyészség a hernyópusztítás miatti kártérítés követelése helyett inkább az élõhelyben okozott kárra koncentrál. Ez esetben a hernyó­pusztításos ügyet le kell zárni. Ez nem volt ismert a keddi tárgyalás elõtt feltárt tények leírásakor. Kedden tanúkat hallgattak ki és a terület gazdája szakértõi véleményt nyújtott be, ami a hernyópusztítás képtelenségét mutatta ki.

Elõzmények

Az elõzmények pedig a következõk. A keleti lápi bagolylepke (Arytrura musculus) hernyóinak pusztításáért bírságolnának egymillió kétszázötvenezer forintra egy jó nevû erdõmérnököt, aki Kokad község területén lévõ gyepmûvelési ágú, körülbelül hathektáros, félig lápos földrészletét szerette volna legelõvé alakítani. Ezért kellett ritkítania a cserjés, bokros, rekettyefüzes terület egy részét. Az ügyészség vélelmezése szerint e füzek vesszõin éltek a bagolylepkék hernyói, hernyóbábjai, petecsomói.

Gabnai Ernõ engedélyt kért az Erdészeti igazgatóságtól. A rekettyefüzeket etikusan télen vágta ki. Egyes információk szerint az Igazgatóság viszont nem a cserjék, hanem mintegy hatvan köbméter fa kivágására adott engedélyt a hathektáros területen, melynek egy része Natura 2000-es védettsé­gû láp. Viszont az erdészet véleménye szerint mindez munkaszervezési okokból ésszerûen együtt jár a cserjetakarítással, amennyiben a kivágandó cserjék fajai nevesítve lettek a bejelentésben. Mezõgazdasági terület lévén úgynevezett fásításból történõ fakitermelés történt. Ezért erre nem vonatkozik az erdõtörvény, de engedélyköteles. A fákat a gazda kitermelhette, mert a bagolylepkék létére és védettségére senki sem hívta fel a figyelmét. Cserjétlenített is. Fákat, cserjéket foltonként meghagytak, ahogy az egy legelõn szép és hasznos.

"Természetkárosítás"

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától a Hetek állásfoglalást kért:
„A kokadi gazda bejelentĂ©se alapján a HajdĂş-Bihar Megyei Kormányhivatal ErdĂ©szeti IgazgatĂłsága 60 köbmĂ©ter fa vegetáciĂłs idõszakon kĂ­vĂĽl törtĂ©nõ kitermelĂ©sĂ©re adott engedĂ©lyt. Az engedĂ©ly alapján kizárĂłlag a gazda bejelentĂ©sĂ©ben szereplõ fafajok (akác, kĂ©sei meggy, fehĂ©r fĂ»z, szĂĽrke nyár) kerĂĽlhettek volna kitermelĂ©sre, azonban nem ez törtĂ©nt. (…)
Az Erdészeti Igazgatóságnak a terület védettségérõl és a védett fajok jelenlétérõl nem volt tudomása, mivel a közhiteles ingatlan-nyilvántartás ezt a tényt a természetvédelmi hatóság bejegyzés iránti kérelme hiányában nem tartalmazta. A gazda az általa, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága ellen indított peres eljárásból 2009. év óta tudomással bírt
a terĂĽlet vĂ©dettsĂ©gĂ©rõl Ă©s az ott elõfordulĂł vĂ©dett fajokrĂłl, azonban errõl a tĂ©nyrõl az ErdĂ©szeti IgazgatĂłság – a fakitermelĂ©st engedé­­lyezõ határozata meghozatalát követõen – az ĂĽgyĂ©szsĂ©g Nemzeti Ă©lelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rĂ©szĂ©re megkĂĽldött felhĂ­vásábĂłl, valamint a termĂ©szetvĂ©delmi hatĂłság határozatábĂłl Ă©rtesĂĽlt.”

MagátĂłl Ă©rtetõdõen a hatĂłság a termĂ©szetkárosĂ­tásĂ©rt nem vállalja a felelõs­sé­get, vagyis nem az õ engedĂ©lyezĂ©si eljárásuk vezetett a „katasztrĂłfához”, hiszen õk csak a fakitermelĂ©sre adtak engedĂ©lyt, nem pedig a cserjĂ©k kiirtására, illetve kaszálásra – Ă­rja köz­lemĂ©nyĂ©ben Dr. Gábor Edit igazgatĂł.

Gabnai Ernõ erdõmĂ©rnök tulajdonos hat hektárjának egy rĂ©sze Natura 2000-es vĂ©dett­sĂ©gĂ» láp. A cserjĂ©k eltávolĂ­tása miatt kĂĽlön engedĂ©ly nem kell, nyomtatvány sincs erre a cĂ©lra. E mezõgazdasági terĂĽleten fásĂ­tásbĂłl tör­tĂ©nõ fakitermelĂ©s törtĂ©nt, amire nem vonatkozik az erdõtörvĂ©ny, de engedĂ©lyköteles. Nem erdõmĂ»velĂ©si ágĂş terĂĽlet lĂ©vĂ©n nem hagyományos erdei fakitermelĂ©sre, hanem Ăşgynevezett fásĂ­tásbĂłl törtĂ©nõ fakitermelĂ©sre tett a gazda elõzetes bejelentĂ©st az ErdĂ©szeti IgazgatĂłsághoz, nagyon helyesen. Az egyik legkomolyabb Ă©rv az összessĂ©gĂ©ben 10 milliárdosra vĂ©lelmezett károkozás valĂłságossága ellen – amit az ĂĽgyĂ©szsĂ©g vĂ©gĂĽl 1,5 milliárdos kártĂ©rĂ­tĂ©sben realizált –, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park hivatalos kimutatása szerint ez a terĂĽlet nem is Ă©lõhelye a keleti lápi bagolylepkĂ©nek.

A fantomlepkék

E történet leglehetetlenebb motívuma, hogy az évekkel ezelõtt kivágott rekettyékre azt mondja ma bárki, hogy azokon hatezer életképes hernyóbáb telelt, majd e hernyószámot a hatóság megszorozza 250 ezer forintos eszmei értékével, és a szorzat 1,5 milliárd forint. Kérdés: ha valóban 6 ezer lepke pusztult el, akkor hogyan jött ki az eredetileg 10 milliárdos kártétel? 10 milliárdos kárhoz 40 ezer bagolylepke elpusztítását kellene bizonyítani! Ami kizárt egyedszám a hazai populációméretek ismeretében.

Válasz: a 10 milliárdos tĂ©tel állĂ­tĂłlagosan a többi faj pusztulása miatt keletkezett. „A károkozás csakis feltĂ©telezĂ©sen alapul, semmifĂ©le bizonyĂ­tĂ©k nem támasztja alá – mondta a Heteknek Dr. Zeke LászlĂł debreceni ĂĽgyvĂ©d. – Itt sosem találtak ilyen lepkĂ©t, de a cserjeirtást követõ idõszakban az ĂĽgyĂ©szsĂ©g szakĂ©rtõje állĂ­tĂłlag látott ilyet. Ezt viszont hitelesen igazolni kell. Ha ez valĂłban Ă©lõhely, Ă©rtesĂ­teni kell a tulajdonost. LeĂ­rásában az ĂĽgyĂ©szsĂ©gi bizonyĂ­tás egy amatõr termĂ©szetbĂşvár elmondására hagyatkozik, akinek nincs szakĂ©rtõi vĂ©gzettsĂ©ge. A bagolylepke most sincs a terĂĽleti nyilvántartásban.”

Gabnai erdõt szeretett volna telepíteni. Olyan mondvacsinált válasszal utasították vissza, hogy ez a terület a haris (Crex crex) nevû, a darualakúak rendjéhez tartozó guvatféle védett madár repülési útvonala. Másik forrásunk ezt cáfolta: szerinte a Natura 2000-es védett-ségû láp miatt nem engedték az erdõtelepítést. Gabnai úr szerint ez azért sem igaz, mert 2002-ben szeretett volna erdõt telepíteni, ám a Natura 2000 kijelölések hazánkban csak a 2004-es EU csatlakozás után történtek meg.

Az országos hírekben ritkán szereplõ Kokadról nem lenne szép nem elmondani: Magyarország tormatermésének kilencven százalékát az érmelléki térség adja, ahová Kokad is tartozik. Ezreket vonzó tormafesztiválok színhelye e község.

1,5 milliárdos lepkézés

A HajdĂş-Bihar Megyei FõügyĂ©szsĂ©g rĂ©szĂ©rõl Dr. GellĂ©n Krisztina fõügyĂ©szsĂ©gi csoport­vezetõ ĂĽgyĂ©sz, sajtĂłszĂłvivõ tájĂ©koztatta a Heteket. „Egy, az adott terĂĽleten szakĂ©rtelemmel rendelkezõ szemĂ©ly megállapĂ­tásait” is figyelembe vĂ©ve indĂ­tványozták a 1,5 milliárd forint kár megtĂ©rĂ­tĂ©sĂ©t, abban a polgári peres eljárásban, amely jelenleg is folyamatban van. A fõügyĂ©szsĂ©g is szĂĽksĂ©gesnek tartja igazságĂĽgyi termĂ©szetvĂ©delmi szakĂ©rtõ vĂ©lemĂ©nyĂ©nek beszerzĂ©sĂ©t, ezĂ©rt az eljárĂł ĂĽgyĂ©sz már tett indĂ­tványt a bĂ­rĂłságon szakĂ©rtõ kirendelĂ©sĂ©re. Az ĂĽgyĂ©szek azután csaptak le a gazdára, hogy a Debreceni Rendõr­kapitány­ság LĂ©tavĂ©rtesi Rendõrõrse 2013. május 22. napján megszĂĽntette a nyomozást a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatĂłja által termĂ©szetkárosĂ­tás bĂ»ntette miatt tett feljelentĂ©s alapján indult bĂ»nĂĽgyben. Hatályon kĂ­vĂĽl helyeztĂ©k a nyomozást megszĂĽntetõ határozatot, Ă©s a birtokukba jutott Ăşj adatok alapján a nyomozás folytatását rendeltĂ©k el. Ezt a HajdĂş-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság GazdaságvĂ©delmi Osztálya folytatja fokozottan vĂ©dett Ă©lõ szervezet egyedeinek pusz­tulását okozĂł termĂ©szetkárosĂ­tás bĂ»ntette miatt.

A nyomozás határidejét 2014. június 11. napjáig hosszabbította meg az ügyészség. Gyanúsítotti kihallgatásra ez idáig nem került sor, igazságügyi szakértõ bevonása viszont indokoltnak látszik a nyomozás során is.

A lepkézésbe már belefáradt gazda kérdésünkre válaszolva elmondta: nincs semmi politikai ügy, sem bosszú a háttérben. Bizakodó, hisz a józan ész erejében. A karámok már épülnek megritkított gyepjén. Hízómarha, juh és kecske legel majd ott. Különös egybeesés, hogy jó szomszédja, Dr. Baranyi Tamás fedezte fel a keleti lápi bagolylepkét. A vádirat az õáltala föltárt adatokra hivatkozik. Fajtérképe szerint ez a terület nem is természetes élõhelye a bagolylepkének. Kokadtól északra élnek kisebb populációi.

Gabnai Ernõ földjĂ©n nincs, de otthonában leĂ­rva is jelen van e lepke. Ez a kĂĽlönösen nyugodtnak, kimĂ©rtnek Ă©s fegyelmezettnek látszĂł ötvenhárom Ă©ves fĂ©rfi minden hernyĂłval kapcsolatos levelezĂ©st a bagolylepke@gmail.com cĂ­mĂ©n bonyolĂ­t…

Hetek / Izing Antal
Link

Hozzászólások


#1 | postaimre - 2014. április 27. 12:43:23
Wehrmacht és SS katonák leszármazottai látogatták meg a magyar holokauszt emlékhelyeit

Budapestre ért a Menetelés az életért. A menetben egykori Wehrmacht és SS katonák leszármazottai látogatták végig a magyar Holokauszt emlékhelyeit és bocsánatot kértek elõdeik bûneiért. Volt, aki a sírással küszködve mesélt arról, hogy mit tettek a nagyszülei. Részletek a videóban.
http://www.atv.hu...lekhelyeit

Együttmûködik a Veritas és a Holocaust Dokumentációs Központ

Együttmûködési megállapodást kötött a Veritas Történetkutató Intézet és a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány - közölte a Veritas intézet szombaton az MTI-vel.

Az együttmûködési megállapodást a közalapítvány nevében Haraszti György kuratóriumi elnök, a Veritas Történetkutató Intézettõl pedig Szakály Sándor fõigazgató írta alá.
http://www.stop.h...t/1235014/

88 év izgatásért, szabotázsért, közrend megsértéséért

A tavaly megbuktatott Mohamed Murszi egyiptomi elnök újabb híveit ítélték el Kairóban.

A hírügynökségek bírósági forrásokra hivatkozva azt jelentették, hogy a perbe fogott 13 vádlottat izgatás, szabotázs és közrend megsértése miatt mondták ki bûnösnek. Elsõ fokon öttõl 88 évig terjedõ börtönre ítélték õket. Murszi híveit a fõvárostól mintegy 250 kilométerre délre fekvõ Samalut és el-Míneja városában zajlott tüntetésekben játszott szerepük miatt fogták perbe.
http://www.hir24....erteseert/

Megölték a gyilkos tábornokot

A brazil katonai diktatúra idején politikai foglyokat kínzott, gyilkolt meg. Most vele végeztek.

A helyi rendõrség közölte, hogy Paulo Malhaesszel Rio de Janeiró-i otthonában végeztek. Fabio Salvadorete rendõrfelügyelõ az UOL.com.br internetes oldalnak nyilatkozva idézte a tábornok özvegyét, aki szerint férjét csütörtökön megfojtotta három férfi. A behatolók elrabolták antik fegyvergyûjteményét is.
http://www.hir24....abornokot/

Abbász: a holokauszt a modern történelem legszörnyûbb bûne

Mahmúd Abbász palesztin elnök az izraeli holokauszt-emléknap elõtt a modern történelem legszörnyûbb bûntettének nevezte a holokausztot - közölte az izraeli közszolgálati rádió.

Abbász a már vasárnap este elkezdõdõ izraeli holokauszt-emléknapra arab és héber nyelven adta ki különleges üzenetét, amelyet a Palesztin Hatóság hivatalos hírügynöksége, a WAFA honlapján tett közzé. Õ az elsõ palesztin elnök, aki ilyen tartalmú kijelentést tett. Egyben rokonszenvét fejezte ki "a nácik által megölt áldozatok családjai és az ártatlan emberek, köztük a zsidók és mások iránt".

"A holokauszt az etnikai megkülönböztetés és a rasszizmus gondolatát jeleníti meg, amit a palesztinok erõsen elutasítanak, és ami ellen síkra szállnak" - áll a palesztin elnök üzenetében. Felszólította a nemzetközi közösséget: mindent kövessen el a rasszizmus és az igazságtalanság elleni harcban, hogy igazságot és méltányosságot hozzon az elnyomottaknak, bárhol élnek is.

"A palesztin nép igazságtalanság, elnyomás és a szabadság megtagadása miatt szenved, mi követeljük elsõként az igazságtalanság és a rasszizmus megszüntetését, amely bûnöknek népünk a szenvedõ alanya - írta Abbász. - Ebbõl az alkalomból felszólítjuk az izraeli kormányt, hogy ragadja meg az alkalmat egy igazságos és átfogó, kétállami megoldáson alapuló béke megkötésére a térségben, amelynek alapján Izrael és a palesztinok egymás mellett békében és biztonságban élnének."
http://www.atv.hu...nyubb-bune
#2 | talpi - 2014. április 27. 13:17:02
És már megint, vagy még mindíg ez a **** "holokauszt". Na rendben.! De,- akkor mikor kérnek bocsánatot a Világ összes népétõl, az általuk elkövetett rémségekért, a kirobbantott és számukra "jól jövedelmezõ" háborúkért. A sok-sok legyilkolt indián õslakosért, a számtalan megölt gyermekért és magzatért, tönkre tett, vagy folyamatosan tönkre tétel szélén álló népek és nemzetek, közöttük a Magyar Nemzet ellen elkövetett, s évszázadok óta tartó szándékos pusztításért. Mikor szolgáltatják vissza azokat a Nemzetet illetõ javakat, melyeket, jogi csûr-csavar által kicsaltak, elloptak a nemzettõl és a Világ szinte összes országától, majd azt sajátjukként kezelve,most visszakövetelnek, jogtalanul. Sosem dolgoztak, de a szemfényvesztés a csalás nagymesteri mód alkalmazva, befészkelték magukat minden nép történelmébe és mint"jóságos segítõk" rágták szét testét, pusztították népét és hamisították-hamisítják meg a történelmét. Mikor gondolják már meg, hogy az, amit õk holokausztnak gondolnak, az egy szándékos bûncselekmény sorozat, de nem ellenük, hanem általuk a Világ bármely más népe ellen. Azt mondom, Isten a Teremtõ már nagyon a végén jár a "bocsánatnak" ezt tudják és még "utoljára" jó nagyot akarnak "szakítani", csak egy a bibi, a sírba senki nem visz mást, mint testét, a föld csak azokat fogadja be, akik méltó mód bántak vele, akik csak kihasználták, azok kivetettek lesznek,mint ahogy kivetettek élõ állapotban is, nem azért, mert zsidók, nem, azért, mert zsidó mód viselkednek. Talán ezen kellene elgondolkodni és térden csúszva bocsánatért esedezni a Világ népei elõtt, kikkel ily rútul elbántak. De ennek hamarosan vége, hisz magukra hoztak ítéletet, nincs bocsánat többé.
#3 | Perje - 2014. április 27. 16:40:38
Több büntetés jár a fantomlepkéért, mint néhány kiskorú K-Erzsiért, akik éjszakai pillangóként keresik a kenyerüket?
#4 | Kedvesi - 2014. április 27. 17:36:31
YouTube Videó


Ajánlom figyelmetekbe.
#5 | talpi - 2014. április 27. 19:17:46
Azt aaaaaa, hogy mik vannak, igazán adhatnának abból az "anyagból" amit beszippantottak a "menet" elõtt. Bár, most gondolom fáj a fejük, hiszen, mindíg fájdalmas és gyötrõ a "másnaposság".

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.