Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvről írták...

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Horthy Máltai Lovag Miklós és a testvérei...


kepfeltoltes.hu/140520/logo-order-of-malta_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Horthy Miklós mind a mai napig a magyar történelem egyik, ha nem a legmegosztóbb alakja. Alábbi eszmefuttatás nem titkolt célja pedig, hogy a társadalom, Horthy személyének megítéléséből fakadó megosztottságát megszüntesse, de legalább mérsékelje. Nem Horthy személye miatt, és nem a mellette, vagy épp ellene felhozott érvek bemutatásával. Sokkal inkább azért, mert egy megosztott nemzet, társadalom csak egy valakinek jó, az pedig nem más, mint a nemzeten uralkodni vágyó, azt kiszipolyozni vágyó érdekcsoport.

A kormányzót éltető, illetve elítélő emberek számára első hallásra bizonyára meglepő, de az ő (elnyomók) szemszögéből nézve teljesen mindegy, hogy Horthy megítélése pozitív vagy negatív. Irreleváns az is, hogy Horthy zsidókat ölt-e vagy épp mentett. Elnyomóink szempontjából csak az számít, hogy ne legyen egyetértés, hogy egymással veszekedjünk ahelyett, hogy a közös ellenségünk azonosítására és legyőzésére, illetve semlegesítésére koncentrálnánk. Míg a társadalom egyik része azzal foglalatoskodik, hogy miképp tisztelegjen a kormányzó emléke előtt, a másik fele pedig azzal van elfoglalva, hogyan gyalázza azt meg, addig a háttérben meghúzódva valódi ellenségeink nyugodtan hajthatják végre nemzetromboló programjukat.

Eme sorok írója nem hajlandó részt venni a tézis és az antitézis meddő vitájában semmilyen formában! Éppen ezért ezen írásnak nem célja sem támadni, sem védeni Horthy személyét, illetve emlékét! Az viszont elfogadhatatlan, hogy a vita szintézisét a nemzet megosztottsága és ebből fakadó pusztulása jelentse! Ezért javasolt szokásostól eltérő módon megközelíteni a problémát. Ehhez nincs szükség a történelem hivatalos verziójának elemzésére, nincs szükség Horthy életpályájának, vagy akár a II. világháború eseményeinek részletes elemzésére! Ezt egyébként is ezren megtették már, és akit érdekel a téma, az bizonyára el is olvasta már az összes kapcsolódó feljegyzést, így új információval egyébként sem tudnék szolgálni.

Van viszont egy, a személyét érintő tény, ami mellett a közvélemény - beleértve a Horthy-t dicsőítőket és elítélőket is- hajlamos szemrebbenés nélkül elsuhanni. Mintha nem akarnának róla tudomást venni, vagy nem értenék a jelentőségét, hogy melyik eset áll fenn, azt nehéz megítélni, talán mindkettő. Mindenesetre megpróbálunk most ezen változtatni! Ez az aprócska tény, amiről valami különös oknál fogva nem "szokás" beszélni pedig az, hogy a kormányzó tagja a Róma, illetve a mindenkori pápa védelmére felesküdött Szuverén Máltai Lovagrendnek. Csak, hogy biztosan érezze az olvasó ennek jelentőségét tisztázzuk, a rend célja nem Magyarország, vagy a magyar nép védelme, gyarapodásának elősegítése! Épp ellenkezőleg! A hazát különböző nyugati uralkodóházak segítségével az évszázadok során provincia sorba süllyesztő Róma szolgálata az egyetlen cél!

Az utókorral ellentétben Horthy nem tartotta jelentéktelennek rendbéli tagságát, még az emlékirataiban is külön megemlíti. Továbbá a lovagrend Nagykeresztjét büszkén hordta. Érdekes megfigyelni, milyen lelkesedéssel beszél emlékirataiban például a vatikáni látogatásáról, ahol feljebbvalóival találkozhatott, így Chigi herceggel (alábbi képen), a rend akkori nagymesterével is.

kepfeltoltes.hu/140520/hom_malta_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


"Teára sok rendtag társaságában Chigi hercegnél, a máltai lovagrend nagymesterénél voltunk, akit budapesti látogatásából már jól ismertünk. Egyébként II. Vilmos császáron kívül tudtommal én voltam az egyedüli protestáns, aki a máltai lovagrend Nagykeresztjét viseltem."

kepfeltoltes.hu/140520/malt-Prince_chigi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


A tényt, miszerint Horthy többször találkozott a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével, és maga is máltai lovag volt, saját kezűleg erősíti meg. Ennek jelentőségét ez alkalommal nem a lovagrend történelmének, igazi arcának bemutatásával, vagy a hozzájuk kapcsolódó elméletek taglalásával szeretném érzékeltetni. Ehelyett a rend megítélését a kedves olvasóra bízom. Ehhez nyilván szükséges az internetes keresők szorgos használata is, de a rend néhány illusztris tagjának bemutatásával a "Miamano" is igyekszik segíteni! Akik szerint pedig nem csupán üres frázisok a magyar szólások, illetve közmondások, azok könnyedén le tudják vonni majd következtetéseket. Ezen sorok írója meg van róla győződve, hogy őseink nem a levegőbe beszéltek, mikor azt mondták:

Madarat tolláról, embert barátjáról!

Ezt alapul véve, nézzük meg, a teljesség igénye nélkül, kik azok a személyek, akiket Horthy Miklós nem hogy a barátjának, hanem a "testvérének" tudhatott!

Mivel személyével kapcsolatban tapasztalataim szerint a legnagyobb vitát kiváltó kérdés az, hogy védte-e vagy támadta a zsidóságot, ezért talán rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy a vatikáni vagyonkezelő dinasztia, a modern kori zsidó (cionista) Izrael igazi alapítói, a Rothschild dinasztia Amschel Mayer Rothschild óta a rend tagja. Képzeljük csak el, ahogy a kormányzó egy titkos találkozón keblére öleli és testvérének szólítja a Rothschild család éppen aktuális képviselőjét.

Hasonlóan érdekes szituáció lehetett volna a magát reformátusnak valló Horthy és a lucifer imádó, nyíltan sátánista, Ordo Templi Orientis (Kelet Templomának rendje) és Hermetic Order of Goldendawn (Aranyhajnal Titokzatos rendje) nagymesterének, Aleister Crowley-nak a találkozója is. A szcientológus tanok és a modern kori elmeprogramozás, illetve a sátánista egyház alapjait lerakó Crowley szintén a rend tagja, azaz Horthy "testvére".

kepfeltoltes.hu/140520/maltcrowleee_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Vagy képzeljük el azt a lovagias kerekasztal találkozót, ahogy a profán világ felé egyébként egymás ellenségiként bemutatkozó, valójában "testvérek" Winston Churchill, V. György, Hermann Göring, Benito Mussolini és Horthy Miklós egyeztetnek a teendőkről! Megbeszélik, hogy egy megrendezett színjáték keretein belül miképp forgassák fel Európát, illetve a fél világot annak érdekében, hogy a meggyötört nemzetek könnyedén elfogadják a XX. század új világrendjét, melyet például az ENSZ, a NATO és Világbank létrejötte testesített meg.

A recept a szokásos, ismét a háttérhatalmi-dialektika elemeit fedezhetjük fel!

Összefoglalva a lovagrend által irányítás alatt tartott tézis, jelen esetben mondjuk a szövetségesek és a szintén a rend által manipulált tengelyhatalmak kontrollált csatájából létrejövő, feltehetőleg előre eltervezett szintézis a XX. század rendje, egyben a XXI. Század problémáinak forrása.

kepfeltoltes.hu/140520/maltmussilini_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


A történelmileg vitathatatlan tény, hogy Habsburg ház trónfosztását követően, Horthy a Róma által ránk erőltetett Szentkorona tannak köszönhetően lehetett az ország kormányzója. De vajon jelentett-e ez bármilyen minőségi változást az elnyomó birodalom és hazánk kapcsolatára nézve. Annak ismeretében, hogy a Habsburg dinasztia szintén Róma szolgája, (képen Habsburg Otto temetése) illetve a Szuverén Máltai Lovagrend tagja, ezt a kérdést mindenki válaszolja meg maga!

kepfeltoltes.hu/140520/G_ring_malta_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Mivel ezen történelmi személyek megítélése nagyban függ a neveltetéstől, a kondicionálástól, így elképzelhető, hogy egyeseket akár büszkeséggel tölt el, hogy a Magyar királyság kormányzója egy ilyen illusztris társaság tagja volt. Hogy ezeket a tévképzeteket szertefoszlassuk, ismerjünk meg pár kortárs lovagot is!

kepfeltoltes.hu/140520/Habsburg_Otto_temet_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Mivel Horthy többnyire a magukat jobboldalinak, nemzeti érzelműnek vallók körében örvend tiszteletnek, ezért, és hogy egyben a jobb- és baloldali megosztás szükségtelenségére is rávilágítsunk, kezdjük a sort Gyurcsány Ferenccel. (A képen Matthew Festing-től, a rend 79. nagymesterétől veszi éppen át, a rend Nagykeresztjét. Igen, ha Horthy ma élne, őt is a testvérének szólítaná! El tudja képzelni ezt az olvasó? A hazát, és annak népét határokra való tekintet nélkül gyalázó és tönkretevő, össze-vissza hazudozó, magát baloldalinak, liberálisnak valló Gyurcsány Ferenc és Horthy Miklós ugyanazon rend tagjai.

kepfeltoltes.hu/140520/gyurcs_malta_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Ennél talán némileg könnyebb lesz feldolgozni, hogy a magát jobboldalinak valló FIDESZ-KDNP szövetség is rendelkezik legalább egy máltai lovaggal a soraiban Semjén Zsolt személyében.

Korábbi, szintén a dialektikával foglalkozó bejegyzés alkalmával már bemutatásra kerültek azok a transz-atlanti értékek, melyek mögött a hazai politikai elit (fiktív) politikai oldalakttól függetlenül képes felsorakozni. Így nem meglepő, hogy a transz-atlanti szövetség emblematikus figurája José Manuel Barroso (mellette Matthew Festing) szintén a rend tagja.

kepfeltoltes.hu/140520/Baroso_malta_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


kepfeltoltes.hu/140520/semj_n_malta_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


A sort természetesen oldalakon keresztül lehetne folytatni, de talán ennyi is elegendő ahhoz, hogy a megfelelő következtetéseket levonjuk. Nem tudhatjuk, hogy a kormányzó milyen szinten volt beavatva a rend valós terveibe, de még így is nehéz jóhiszeműen viszonyulni a jelenséghez, mégsem szeretnék ítélkezni!

Nem szeretném meggyőzni egyik tábor képviselőit sem, hogy változtasson a véleményén! Ezek csupán a tények, melyek megítélése az olvasó feladata.

Miképp osztanak meg a háttérhatalmi hálózat céljainak elérése érdekében a szuverén(!) lovagok nem csupán egy nemzetet, hanem "szükség" esetén, kis túlzással egy egész bolygót?

Háttérhatalmi dialektika - A manipulált tézis és a (látszólag) ellene fellépő, szintén manipulált antitézis kontrollált küzdelméből létrejövő, előre eltervezett szintézis, az új világrend. Miképp az XX. század "új világrendje" is létrejött anno.

kepfeltoltes.hu/140520/lovagdialektika_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


Még több lovag: https://www.faceb...amp;type=1

The Jesuit Vatican New World Order
http://vaticannew...te-of.html
http://vaticannew...ogspot.hu/

Jesuit Order/Összegzés:
http://www.thebab...suit_Order
http://magyarnemz...dmore=7177
http://magyarnemz...t=0#c68041
http://magyarnemz...;c_start=0
http://magyarnemz...dmore=2498
http://magyarnemz...498#c29262
http://magyarnemz...498#c29266
http://magyarnemz...;c_start=0
http://magyarnemz...t=0#c63508
http://magyarnemz...t=0#c66790
http://magyarnemz...=20#c67730
http://magyarnemz...016#c60281
http://magyarnemz...;c_start=0
http://magyarnemz...t=0#c59696

Hozzászólások


#11 | Kameleon - 2014. május 20. 20:32:44
Itt az egész hálózat levezetve, cégekkel, vállalatokkal, befolyásokkal. "Kék színű kiemelt nevek" alatt is linkek vannak, amik átvezetnek egy újabb oldalra, leírásra. Az egész bolygót behálózták!

Jezsuiták: http://www.thebab...suit_Order

Máltai lovagrend: http://www.thebab...r_of_Malta
#12 | Kameleon - 2014. május 20. 21:20:16
YouTube Videó


YouTube Videó


YouTube Videó


YouTube Videó


YouTube Videó

#13 | keepfargo - 2014. május 20. 23:07:17
Ez mit jelent: "Rossziju zsidi prodajut zsidam" Majakovszkijtól..?? (A kép alatti szöveg, Putyin meg a rabbik)
#14 | postaimre - 2014. május 21. 07:51:53
Kaméleon, ez az egész egy "családi vállalkozás" és bizony benne van mindegyik, aki most "fönn van" vagy így, vagy úgy érintve.
#15 | 7-HUN - 2014. május 21. 11:11:57
keepfargo
Reméltem, hogy lesz valaki az oldalon, aki majd le tudja fordítani.
Egy ismerősöm, aki Oroszországban bogozott addig eljutott, hogy ez Majakovszkij idézet, ha jól emlékszem „orosz élet ……” a harmadik szónál elakadt. Sajna.
#16 | Balu - 2014. május 21. 11:59:46
Képfaragó,

"Rossziju zsidi prodajut zsidam" = "Oroszországot eladják a zsidók a zsidóknak"
#17 | kolpeny - 2014. május 21. 13:19:52
zsidi Vengrii prodali vse zsidam
#18 | GERRY - 2014. május 21. 13:45:52
Balu! - keepfargo egy "szoborformáló" és a
Nickneve: keep + far + go

..a képet különben se faragják hanem esztergálják.

Müv(elt)ész tekintetben (vagy aspektusból - ezt a szót most olvastam!s_*_olle), Technikailag te analfabuta vagy.


Apropó... Máltai... reggel írtam az üzenöfalra, hogy a Magyar Máltai Lovagrend pénzt gyüjt a Szerbiai vízkárosultak számára (1 Tel. 250 Ft.)

Kérdésem a következö: ha jól tudom akkor Bosznia-Hercegovia határán nem állt meg az áradás ... ott is százezreknek úszott szétszana a háztájija, mégsem hallottam, hogy oda is gyüjtene ez a szeretö szolgálat... talán azér' mer csak, vagy esetleg a muzulmánok jobban tudnak úszni?

Nem értem ezt a világot... Azt már felfogtam, hogy a magyarok úszásban világelsök, ezért nekik lófittyfiritty, különben is közmunkában majd elpárolog a víz, ha jön a 45°C, de ez a Máltai Szeretetszolga,... ez is olyan Kovács Béla álnevü izé lenne? Tudjátok, az a rövidített kiadás.

erröl jut eszembe, ki tudja, hogy miért van az elefántnak hosszú ormánya?...
...
...
...
....
...
..
..
..
.
.
Hogy az a marha nagy állat ne kezdödjön olyan hirtelen....


egy barátom meg azt értette meg velem, hogy az orrnehézek azért lettek olyan nagy orruak, mert az egyensúlyérzékük nem volt jó... Amióta lerövidítik magukat, azóta picit helyrejött az egyensúlyuk, nem esnek orra, így nem növekszik tovább a heftijük. (hogy aztán igaz-e vagy nem, nem tudom. De nem zörög a paraszt ha nem rázza a traktor...)s_*_down
#19 | Kameleon - 2014. május 21. 14:34:47
GERRY, tudod hogy véletlenek nincsenek!
Ukrajnába is ott kevertek(nek) "mise fedő sztori" alatt. Nagyon sajnálom azokat akik még mindig nem látnak...

ic.pics.livejournal.com/stevekyiv/29332183/1141274/1141274_original.jpg

ic.pics.livejournal.com/varjag_2007/14087589/548688/548688_original.jpg

ic.pics.livejournal.com/varjag_2007/14087589/548874/548874_original.jpg

http://varjag-200...52910.html

http://news24ua.c...-dnya-foto

Mottó: Csinálj káoszt, utána menj segíteni és figyelj.
#20 | Perje - 2014. május 21. 22:50:05

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.