Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTĂ“L (2013/09/22) AZ ĂšJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Deviza-Ă©s forinthitelesek figyelem!


Az OTP sorra küldi ki ügyfeleinek a földhivatali lapra jogtalanul rátett , OTP Faktoring követeléskezelõre hagyományozott követelést.
Ellene jogorvoslattal kell és lehet élni, melyet az alább feltett minta alapján lehet megtenni az illetékes földhivatalhoz.

üdvözlettel: Dr. Tóth Emese bankszakjogász

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Kecskemét Járási Földhivatal
Kecskemét
Fecske u. 25.
6000

Kormányhivatal mint másodfokú hatóság! Hiv. sz.:Tisztelt Másodfokú Földhivatal!


A kecskemĂ©ti belterĂĽleti…….. hrsz-Ăş (termĂ©szetben KecskemĂ©t, SzakadĂł u. 1. fszt.1 alatt fekvõ) ingatlan tulajdoni lapjának III. rĂ©szĂ©ben 22 Ă©s 23. sorsz. alatti bejegyzĂ©se ellen alulĂ­rott kĂ©relmezõ tulajdonos fellebbezĂ©st,ennek elutasĂ­tása esetĂ©n rendkĂ­vĂĽli jogorvoslat iránti kĂ©relmetterjeszt elõ, Ă©s kĂ©ri az I. f. fenti számĂş határozat megváltoztatását, a 22. sorsz. jelzálogjog az OTP Faktoring Zrt. javára Ă©s a 23. sorsz. alatt elidegenĂ­tĂ©si Ă©s terhelĂ©si tilalom bejegyzĂ©sĂ©nek elrendelĂ©se helyett a változás bejegyzĂ©sĂ©re irányulĂł kĂ©relem elutasĂ­tását, Ă©s a bejegyzĂ©sek törlĂ©sĂ©t.

Indokok
Az I. f. határozattal a változás bejegyzési kérelmet el kellett volna utasítani, mert nem volt a bejegyzés alapjául szolgáló okirat benyújtva. Az engedményezési okiratok nem felelnek meg a változás bejegyzésének alapjául szolgáló irat követelményeinek, ezért a bejegyzésrõl szóló határozat beleütközik az 1997. évi CXLI. törvény alábbi rendelkezéseibe:

39. §
(3) Nem alkalmas hiánypótlásra a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okirat, és a kérelmet határozattal el kell utasítani, ha ahhoz, hogy bejegyezhetõ legyen,
a) a benyújtott okirat tartalmát, így különösen az abban megjelölt jogcímet kellene módosítani vagy pótolni,
b) a szerzõdõ vagy jogosult, illetõleg kötelezett felek személyét kellene megváltoztatni a jogutódlás kivételével,
c) a település megjelölése, az ingatlan fekvése és helyrajzi száma módosulna, vagy ezeket együtt kellene utólag megjelölni,
d) a szerzõdõ, jogosult, illetõleg kötelezett felek bármelyikének a nyilvánvalóan azonosítható aláírását kellene utólag pótolni,
e) az okirat ellenjegyezésérõl, az aláírás közjegyzõi hitelesítésérõl, tanúk általi aláírásáról kellene gondoskodni,
f) a bejegyzési engedélyt kellene pótolni, kivéve, ha a bejegyzett jogosult a tulajdonjog-bejegyzés alapjául szolgáló okiratban nyilatkozott arról, hogy a tulajdonjog-bejegyzési engedélyt késõbbi idõpontban, de legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtását követõ 6 hónapon belül megadja,
g) okirat keltezĂ©sĂ©nek helyĂ©t vagy az idõpontját kellene feltĂĽntetni”.


Az I. f. ingatlan-nyilvántartási hatóság olyan okirat alapján jegyezte be a változást, egy közös nyilatkozat alapján, amely nem volt alkalmas arra, hogy a bejegyzés alapjául szolgáljon, és a hiba nem volt hiánypótlással korrigálható. Ezért a bejegyzési kérelmet el kellett utasítani. Elutasítás helyett a bejegyzõ határozat meghozatala törvénysértõ.

Igaz, hogy az idegen jogi elemektõl hemzsegõ, teljes jogi rendszerünket felbolydító új Ptk. ezt a jogi nonszenszet is bevezette, hogy a rajtunk élõsködõk minél mélyebbre tudják karmainkat belénk mélyeszteni hogy jogot engedményezzenek, de a jelen esetben a jelzálogjog megkötésekor hatályos Ptk (a régi Ptk-nak neveztt 1959. évi IV. törvény) alkalmazandó, amely a pénzkövetelés engedményezését tette lehetõvé, de nem egyes uzsorás piacokon uralkodó vegyes jogrendszerekben és sajnos az új Ptk-ba is átvett azon törvényt, hogy engedményezés tárgya lehet jog és jogcím is.

Rendkívüli jogorvoslatot kérek, mert az új Ptk. nem alkalmazható visszamenõleges hatállyal, tehát a 2007-ben kötött jelzálogszerzõdésben nem eredményezhet alanycserét.
a banki nyomására gyakran „összetĂ©vesztik” egyes hatĂłságok, hogy mi a törvĂ©nyes, a követelĂ©s Ă©s a jog kategĂłriáját egyelõre nem tudták mĂ©g annyira összezavarni a magyar jogban a bankok Ă©s a mögöttĂĽk állĂł uzsorások, ahogy szerettĂ©k volna, Ă­gy egyĂ©rtelmĂ»en meg lehet kĂĽlönböztetni a követelĂ©s Ă©s a jog törvĂ©nyi fogalmát. A jelzálogjog Ă©s az elidegenĂ­tĂ©si Ă©s terhelĂ©si tilalom nyilvánvalĂłan nem követelĂ©s, hanem jog.

EzĂ©rt a felek szemĂ©lyĂ©ben törtĂ©nt változást nem lehet engedmĂ©nyezĂ©si nyilatkozattal Ă©rvĂ©nyesen lĂ©trehozni, csak háromoldalĂş, a fellebbezõ fĂ©l által is aláírt, Ă©s közjegyzõi okiratba foglalt irat alapján lehetett volna bejegyezni. A jelzálogjog alapĂ­tása közjegyzõi okiratban törtĂ©nt, amely a III./18. sorsz. –on bejegyzett jelzálogjog bejegyzĂ©s alapiratai között megtalálhatĂł.

Az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése pedig egyéb okból törvényi tilalom alá esik.
Jelen levelemet megküldöm a Miniszterelnök úrnak, mégpedig azért, mert Dr. Tóth Emese bankszakjogásztól tudomásomra jutott, hogy ilyen hasonló törvénysértés több hitelesnél elõfordult, tehát ez közérdekû probléma.

Helység, év. hó nap.

Tisztelettel:
fellebbezõ és rendkívüli jogorvoslatot kérelmezõ fél,
képv:

Dr P…..ĂĽgyvĂ©d
Dr. P…..ĂśgyvĂ©di Iroda

Forrás: most kaptam (Imre helyett... most nincs neki forró drótja)

Hozzászólások


#1 | deres - 2014. december 10. 17:48:59
Figyeljetek Viki mit ad elõ mert hitettetek neki.
Ady Endrérõl volt egy vallomás . 1919-ben
és pedig dalával csalta a sír gödörhöz az embereket nemzetet .
#2 | vesterhagen - 2014. december 11. 15:49:09
EGYSZERÛEN FEL KEL ROBBANTANI A FAKTORINGOS G ECIKET ENNYI ( JAN 13 )

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.