Posta Imre weboldala

Navigáció

Szakmai oldal:RSS

Hírek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet


A MAI NAPTĂ“L (2013/09/22) AZ ĂšJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

'Tüntessétek el a magyarokat és a németeket az országból' - a ligetfalui mészárlássorozat


Aztán kiderül, hogy azok a "csehszlovákok" mind egy szálig rohadt zsidók...benessel és dekrétiumaival...szabadkõmûves mocskos banda. Benes lánya Brzezinski felesége...! Teljes feltárásra, az eddig megismert tények részleteinek és összefüggéseinek felgöngyölítésére vár a felvidéki magyarok és németek egyik legnagyobb huszadik századi tragédiája, az az etnikai alapon - németek és magyarok sérelmére - elkövetett vérengzéssorozat, amelyet a második világháború után a csehszlovák hadsereg katonái hajtottak végre a ma már Pozsonyhoz tartozó Ligetfalu területén mûködtetett internálótáborban.

Akik egy éjszaka alatt 71 gyerekkel végeztek

A felvidéki magyarok és németek történelmének egyik legsötétebb, egyszersmind legkevésbé feltárt szakaszának feltérképezését néhány évvel ezelõtt Dunajszky Géza közíró Szabó Józseffel, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tanácsosával együtt kezdte el, viszonylag kevés rendelkezésükre álló dokumentum és korabeli tanúvallomások alapján. A többéves kutatás eredményeképpen az idén sikerült odáig jutni, hogy a hetven évvel ezelõtti tragédia helyszínén, a tömeges kivégzések áldozatainak egyik tömegsírja közelében emléktáblát tudtak avatni az ott legyilkoltak emlékére.

A ligetfalui tömeges kivégzések néhány héttel a második világháború befejezése után, 1945. június 20. körül kezdõdtek, azt követõen, hogy megérkezett Pozsonyba a csehszlovák hadsereg Prágából odavezényelt 17-ik gyalogezrede, és a Ligetfaluban már májustól mûködõ gyûjtõtáborban, a zsidó munkaszolgálatosok számára korábban épített fabarakkok helyén egy haláltábort hoztak létre a megbízhatatlannak vagy bármely mondvacsinált okból gyanúsnak minõsített - túlnyomó többségükben magyar és német nemzetiségû - személyek számára. A gyanúsnak minõsítéshez sok esetben az is elég volt, ha valaki nem értett jól szlovákul vagy a szelekciót végzõk megkívánták az érintett vagyontárgyait.

Ezt a haláltábort szintén a 17-ik gyalogezred mûködtette, amelynek tagjai útban Pozsonyba, a csehországi Prerov határában 265, bányászmunkákról hazafelé tartó németet és magyart, köztük 71 gyermeket végeztek ki egy éjszaka leforgása alatt. A prerovi tömeges kivégzést a korompai (Krompachy) származású Karol Pazúr hadnagy, az ezred vizsgálótisztje és a pozsonyi Bedrich Smetana ideológiai tiszt rendelte el a Benes-dekrétumokra hivatkozva. A 17-ik gyalogezred egy az akkori legfelsõbb vezetéstõl, konkrétan Eduard Benes elnöktõl származó parancs alapján indult el Pozsonyba, a történteket kutató Dunajszky Géza szerint azért, hogy a várost "megtisztítsa" a magyaroktól és a németektõl.

Ennek a parancsnak az eredetijét ugyan megsemmisítették, ám a parancs kiadójának és címzettjének személyét is tartalmazó kísérõlevele fennmaradt. Ez a kísérõlevél azt a felszólítást tartalmazza, hogy az iratot a parancs elolvasása után azonnal meg kell semmisíteni. "Azt, hogy mi lehetett a parancs tartalma, elárulja Benes egyik sokat idézett beszéde, amelyben azt mondta: tüntessétek el a magyarokat és a németeket az országból" - idézte fel Dunajszky Géza.

Miután a 17-ik gyalogezred megérkezett Pozsonyba, a Vörös Hadsereg ott tartózkodó helyi katonai vezetése - amely tudomást szerzett a prerovi mészárlásról - letartóztatta Karol Pazúrt és helyére Eduard Kozmelt nevezte ki táborparancsnoknak, ugyanakkor a prerovi és a késõbbi ligetfalui vérengzések tulajdonképpeni lebonyolítóját, Bedrich Smetanát meghagyták posztján.

Smetana és Kozmel elõélete, a tábor létrehozását megelõzõ "karrierje" önmagában is rendkívüli, és az összefüggések értelmezése miatt fontos történet - mutatott rá Dunajszky Géza, a sötét történelmi idõszak kutatója. Annak dacára, hogy Smetana zsidó származású volt, 1938-ban áttért az evangélikus hitre és beállt a Tiso-féle szlovák állam hadseregébe.

Késõbb fogságba esett, Moszkvában titkosszolgálati kiképzést kapott, majd miután kitört a szlovák nemzeti felkelés, ejtõernyõsként visszaküldték Szlovákiába, késõbb pedig a reguláris csehszlovák hadsereg tisztje lett. A tragédia idején hasonló karriert tudhatott a háta mögött Eduard Kozmel is, aki miután elvégezte a Tiso-államban a katonai akadémiát, a hadsereg tagja lett, ugyancsak szovjet fogságba esett, majd partizánként tért vissza Szlovákiába.

Ez a két tiszt és a 17-ik gyalogezred elsõ szakaszának válogatott katonái voltak a ligetfalui táborban elkövetett tömeges kivégzések gyakorlati kivitelezõi.
A tömeges kivégzések legtöbbje a tábor létrehozása utáni hónapokban történt, de a vérengzések egészen 1947 tavaszáig folytatódtak.

A több szakaszban zajló tömegmészárlásnak eddig fellelt dokumentumok bizonysága szerint legkevesebb 530-an, ám becslések szerint valószínûleg több ezren estek áldozatául. Ez utóbbira a táborba bejáró orvos vallomása enged következtetni, aki szerint 1945 augusztusában a tábornak már 2900 lakója volt. A tragédiasorozat áldozatai legalább hat tömegsírban nyugszanak.

A kivégzéseket az esetleges késõbbi vizsgálatok megtévesztése miatt német gépfegyverekkel és lõszerrel hajtották végre. Többnyire 15-ös csoportokban lõtték le az embereket, hajnalban - mondta el Dunajszky, aki szerint ezt azoknak a környéken lakóknak a tanúvallomásai is bizonyítják, akik panaszkodtak amiatt, hogy az ismétlõdõ hajnali fegyverropogás miatt nem tudnak aludni.Link

Hozzászólások


#1 | Gutai Zub - 2015. június 26. 14:17:12
"A környéken lakók"?

Nem tudom kik voltak ezek a "lakĂłk"?

Miközben apjukat, anyjukat, testvéreiket éppen kivégezték, nem tudtak a zajtól aludni?

Aludni?
Ezek a környékbeli lakók nem emberek.........
#2 | kincses - 2015. június 26. 14:32:04
Gutai Zub, a készbe beült szlovákok nagyon jól tudtak aludni. Valóban nem emberek.
Ha emberek lennének, azóta sem tudnának aludni, olyan nehéz lehet ott a levegõ a nem nyugvó halottak miatt.s_*_huha
#3 | Alex-andros - 2015. június 26. 19:01:25
Komolyan gondolják a feltárást?! Minden tömegsírt fel kell nyitni. Felhívást is lehet tenni a modern technikára építve: Jelentkezzen mindenki akinek az adott idõben rokona meghalt.
2057"-ben ki fogja kutatni hány áldozata volt a hazai cionista bandának?!
#4 | Perje - 2015. június 26. 21:09:53
Ennek a tragédiának lenne helye a nemzeti tantervben, a filmvásznakon. Egyáltalán megemlítik ezt a mészárlást a tankönyvek?
#5 | mormota1968 - 2015. június 27. 05:32:16
Inkább ezt, meg az ehhez hasonló magyarok ellen elkövetett
népirtásokat tanítanák az iskolákban, egyetemeken, a hazug zsidó történelem, különösen a holokamu helyet. No persze ehhez elõször kormányt és fõleg rendszert kellene váltani,
teljesen kizárva a hatalomból a zsidókat, cigányokat és a velük egy követ fújókat, de ez egyenlõre még csak álom, ami megvalósításra vár.
#6 | zsitvaparti - 2015. június 28. 09:29:00
Perje, bizony sem ennek a tömeggyilkosságnak, sem a lakosságcsere címén végrehajtott kitelepítésnek, sem a csehországba történt deportálásunknak (úgymond munkavégzésre) nincs nyoma sem az általános iskolai, sem a középiskolai tankönyveinkben. Azt nem tudom, hogy a magyarországiakban van-e nyoma... Ezért kel folyamatosan napirenden tartani a témát. Nagy hálával gondolok Dunajszy Gézára. Hatalmas kutató munkát végezett el! Ez igen! Jó mulatság! Férfimunka volt! Amikor a kilencvenes évek legelején a "meggyespite" miniszterelnökként Pozsonyba látogatott, tudom, hogy magánbeszélgetésben jó emberek elmondták néki, hogy pár évvel korábban, amikor a Kikötõi híd ligetfalui oldalán a közgazdasági egyetem épületeit alapozták, akkor sok tömegsírt találtak. Tulajdonképpen a Duna ligetfalui partja végig tömegsír. Ez a megtalált tömegsír akkor még egész friss eset volt, elmondták a magyar(?) miniszterelnöknek, de elhallgatást javasolt és nem is tett semmit. Még a történelmi vegyesbizottság elé sem javasolta terjeszteni. Ha Pozsonyban jártok, menjetek fel a várhoz és ott a Parlamentka kávézó bejárata mellõl jól belátható az egész pozsonyi Duna szakasz, láthatóak az új építkezések. Azok alapozásakor mindig találtak tömegsírba belõtt embereket. Végig kellene rakni a pozsony- ligetfalui Duna partot cipõkkel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Szóval, tisztelet Dunajszky Géza munkássága elõtt!

Hozzászólás küldése


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.