Posta Imre weboldala

Navigci

Szakmai oldal:RSS

Hrek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvrõl írták...

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

dvzlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

A legfontosabb szerelmi tanácsok legényeknek nagyapáinktól


Szia, most hallgattam czeizel endrét, hogy a magyar nyelvben nincsenek a szexre kifejezések, és, ez milyen nagy baj, mert hogyan beszéljen errõl szépen az apa a fiával...azt mondja nincsenek a prûd magyar nyelvben erre szavak. Még hogy nincsenek! (miközben az egyik fia búza). Nem véletlen készült az interjú, a buzifesztivál elõtt. De hallod, jó lenne, ha a mostani pasik csak ezt a pár tanácsot megfogadnák, amit nagyapáink mondtak...., bátyám küldte:...


1. Ifjú, ha fölcsöpörödtél, és hevesen ver szíved, lányra nézve ha úgy érzed, mintha zsákot szorítanának melledre, tudhatod, szerelembe estél!

2. Közeledj a leányhoz, de ne lüttyõn, ne málén, ne is kakaskodva, hanem szép szerrel. Keresd egyedüllétében, úgy szólítsd meg. Közönséges szóbeszédbõl kerekíts az õ dicséretére. Méltasd szép orcáját, kecses járását, szeme ragyogását, hanga csöngését.

3. Ne ugorj neki hatra vakra! Inkább beszélj madarakról, virágokról. Megláthatod mennyi lélek árad belõle. Válaszaiból megtudod, hogy azok csak bûk meg bák e, vagy lelke nyitott kapuján fény árad e kifelé! Nagy kincs ám a mesékben élõ lelkû leány!

4. Ha tüzes leányra vágyól, aki alatt kiég a gyöp ha reá ül, ne hidd, hogy az ilyen, akit nyaggathatsz nyakló nélkül! A forróvérû leány belebetegszik ha csak nyaggatják. Ameddig nincs teljes bizalma, vagy fél a gyerektõl, nem enged meg neked annyi mindent mint a hûvösebb vérû, vagy simogatásra, gyúrásra nyugalmat lelõ nõszemély. A járatlan férfi azt hiszi, húha, ezek aztán de hevesek! Épp nem azok, de könnyen játszanak a legénnyel. Az ilyenek ráérnek kitárulkozni - azt mondják róluk: erkölcsösek! Ez a fajta ritkán veszti el a fejét - az ilyen játszik a legénnyel és megfogja férjnek a legmegfelelõbbet. Ne morcoskodj ezért, ha a leány mancsodra üt, s azt mondja: ne tapogass végnélkül! Ha az ilyen leány bizalmát leli benned, akkor tudod meg igazán, milyen a menny béli boldogság - légy tehát türelemmel.

5. Ha már messzire jutottál vele, ne kapd el, ne csípd le, hanem mondd neki: igen kívánlak, engedd hogy kigomboljalak, megemeljem szoknyádat. Mondd neki, szereted, vond magadhoz, csókold meg szemét, száját, orcáját, nyakát, gyöngéden, illetõdötten. Ha megemelheted szoknyáját, térdelj elébe, szídd magadba szagát, csókold meg ágyékát, mert virág az õ teste, titkos értelmû rózsa.

6. Ne gyurmáid emlõit, nem kovász az! Gyöngéden, értelmesen foglalatoskodj azokkal.


7. Mosakodj alaposan! A büdös legényre azt mondják: rohatt répa. Ennek okáért ne bûzölögjön pofád, lábad, alfeled!

8. Ne csábíts leányt szórakozásra! Csábításból ha szerelmet hazudozol, boldogasszony átka ront meg, mintha gyújtogatnál!

9. Nem minden leány gyöngéd. Akad szép számmal durva is. Az ilyent hagyd meg a hasonszõrû kannak. Vicsorgassanak egymásra, mint a dühödt kutyák. Az ilyennek ha szépet mondasz, röhög vihorászik.

10. Kerüld az idétlen nõszemélyt is. Azt aki minden szavad után az anyjához, meg barátnéhoz szalad, amelyik nagydobra veri a viszonyt - sikítozik, ha hozzáértél. Azért sikítozik, hogy ország-világ tudja meg, õt te kerülgeted. Ezek igen egyszerûre szabott lelkek. Ha te magad valaki vagy, adsz magadra, igyekezzél gyalult családból házasodni, mert lehetsz tudó, bácsa, táltos, garabonc, kiváló bárminémû mûvességben, tudományban, családod feleséged magasságán reked. Amilyen az asszony, olyan a család!

11. Ha leány veled szerelembe esvén megadja magát, úgy térdelj elébe, mintha imádkoznál. Mert istenek teremtõ mûhelye az õ teste! Teremtés titkába vonatsz be az õ lába között. Áhítattal, istenfélelemmel nyúlj ezért hozzá, ne gyöngén, nyavalyásan, hanem gyöngéden, mintha szirmát könnyen hullató virág volna, mintha magvát hullató búza volna kánikulában.

12. Elõtte mosakodj meg, utána mosakodj meg, mondj köszönetét és másnap kedveskedj ajándékkal!

13. Ne szûrd össze a levet hozzád nem illõvel. Alkalomra se, mert az alkalomból keserves élet lehet! Ennek sok csínja-bínja van. Semmiképpeg sem vezet jó házassághoz, ha egyikük lassan lohad a szerelemben, a másik gyorsan, ha egyikük korán-, másikuk késõn kelõ, egyikük álmatlan, másikuk nagy alvó, egyikük húsos, másikuk tésztás, egyikük kuporgató, másikuk szertelen, egyikük marhaétkû, másikuk madárétkû.

14. A leány után koslató férfi mutatkozzék a lányos háznál! Kéredzkedjék bé, ha már biztosra veszik, hogy egymásnak valók volnának. Ez jó út, az alapos ösmeretség útja. Így világosodik meg, minõ ember is a férfi, így világosodik meg, minõ család a leányé. A férfi megmutatja mit tud, milyen étkû, meg miegymás. A leány is színt vall akaratlan, mégha fölcsöngetyûzetlenül is bolondító, akkor tényleg az. Lakva ösmerik meg egymást az emberek.

15. Mindettõl még nem okvetlen jó szeretõ. Csak ha hetedszerre is bevált, akkor az. Annak bizonyítása pedig adassék meg neki!

16. A szerelem virágokkal megrakott szekérhez hasonlatos, de ha nincsen rúdja, nem jut célba! Mert noha a lélek rezdülése igen fontos, meg minden abból következik, de következzék, és következzék alaposan, élvezetesen! A szeretkezésben kezdõ nõ suta, a kezdõ férfi ügyetlen. Az igencsak fölajzott férfinál hamar vége van, az igencsak fölajzott nõ bõre tágul. Ezért ne ítélkezz a fölött, kinek szeme szerelem éhségétõl kopog! Mert az elhamarkodott ítélet. Ne mondd a nõnek, ej no, de kiadós vagy! - Mert csak kiéhezett. Ha nem az volna, talán belegebednél, míg bejutsz! Ha többször egymással - akkor mindenre fény derül.

17. A fehérnép épp úgy vágyakozik, mint a férfinép, sõt alaposabban, csak másként melegszik, másként hûl, ezért az öregebbek okítsák meg efelõl a kislegényt. Az ifjú ügyeljen a nõ szeme rebbenésére, ajka ívelésére, teste mozdulataira, hogy az Õt megelõzõleg elérje a gyönyör tetejét. Ha meg utána õ elérte, ne forduljon le róla, hanem babusgassa továbbsimogatással, kedves szóval! A szerelem szeretkezésestül égi eredetû.


18. Vonzalomban fontos a szem gyönyörûsége, vonzalomban fontos a tapintás gyönyörûsége, vonzalomban fontos a szavak gyönyörûsége, vonzalomban legfontosabb az orr gyönyörûsége, a szag. A bika orra szagra tágul, az eb szagot követ. Szaglásunk dönti el, kihez vonzódunk, kit kedvelünk. Szagra gerjed az ember hímje is. A természetes szagba ha mocsok bomladéka elegyedik, taszít, a vágyakozó tiszta nõ szaga vonz, bolondít.

19. Ne vedd szájadra oktalanul, úton útfélen a szeretkezés szavait, de a szerelmesek egymás között nevezzenek mindent nevén. Az érzelem számít - akiknek a szeretkezés nem vétek, azoknak szépek a hozzá való szavak.

20. Szeretkezésben mindent szabad, ami a feleknek megfelel. Ne tukmálj szerelembéli társadra ötletet, amitõl õ fanyalog! Semmit se mûvelj, amirõl tudod, hogy egyiketeknek vagy másikatoknak nem jó, de ne zárkózz el semmitõl, amirõl még nem tudod, gyönyört okoz-e vagy sem. Figyeld szerelembéli társad óhajait, tapasztald meg, mire zsong, mire nem. A férfi, ha nem önmaga kéjét keresi, hanem ha kéjt akar okozni, örömöt, gyönyört, a nõ gyönyörén át nyeri el önmagának a legszebbet. Mert az visszahat rá a lélek szárnysuhogásával.

21. A nõ, ha virágzik, - ez havonta esik - többnyire nem akar. A férfi ilyenkor ne nyaklassa - akkor se, ha gondja van, bánata. Két, vagy több feleség, szeretõ, erre nem orvosság, mert idõvel ízük, szaguk kiegyenlítõdik, és általában egy idõben virágoznak. A férfi ember ilyenkor maradjon parlagon. Ereje így újhodik. Az ember fajzat eképpen alkottatott.

22. Ha feleséged, vagy szeretõd teherbe esik tõled, és meglep ennek hírével, mutasd örömödet, vagy mutass örömöt, akkor is ha hideg futkároz hátadon! A férfi sohase morogjon, ne fanyalogjon, mert a nõ lelkébõl szûre nyomban kitétetik. Minden férfi felesége, szeretõje elcsábítható - habár nem is mindenkor és mindenki által -, ha az nõje terhességét örömtelenül vette hírül. A nõnek az nagy élmény. Ha gyönyörén osztoztál vele, osztozz ebbéli örömén is! A magzat közös magzat és nõd kitüntetett azáltal, hogy tõled fogant.

23. Torkold le anyádat, ha feleséged ellen lázit! Nem anyádnak, nem apádnak házasodsz! Azt mondják: házasodik. A férfi elmegy apjától-anyjától saját nõstényéhez, hogy avval családot alapítson.

24. Ne vigyél asszonyt anyád-apád otthonába. Ha nem költöznek saját udvarba, a nõ családjába simuljon a férfi, ne fordítva. Az anyja házánál örökös a leány, napa házánál cseléd. Mentül butább a férfi anyja, antul inkább rajt hajt menyén, megkeserítené annak életét. Meg ipa-napa házánál nem is igen meztelenkedhet, nem virgonckodhat a menyecske.

25. Meztelenkedni, virgonckodni pedig fontos. Az asszony tegye magát, hogy a férfi szeme rajta legyen, mert csak akkor látják, ha nézik. Ha nem nézik, nem látják, mintha nem is volna.

26. A férfi holtáig udvarolja körül a nõt, és ha az kegyes volt hozzá, kedveskedjék neki ajándékkal.

27. Fiatal kor szerelme fiataloké, meglett kor szerelme megletteké, öreg kor szerelme öregeké. Mind három szerelem szívet üdítõ a maga módján. Nagy korkülönbséggel ezért ne házasodj. Vén fejjel ne szerezz fiatal feleséget! Még mindig jobb, ha az asszony öregebb. Orcája megráncosodhat, de teste fönséges maradhat.

28. Szeretkezés elõtt is, után is hideg vízben mosd meg, és ne járj szoros gatyákban. Így tovább maradsz férfi.

29. Nõstényeddel beszéld meg, mi jó neki, mi nem. Ha az ISTENEK-nek ez nem volna így tetszõ, rendezhették volna a szaporodást másképpen, példának okáért szaporíthatnák az ember a muskátlihoz hasonlatosan.

30. Akinek titkolt szeretõje van, mert másként lehetetlen, tekintettel erre, tekintettel arra, ne verje nagydobra viszonyát. Ne fektess feleségeddel közös ágyadba idegen nõt! Férjes asszony házában ne mulass, mert ha ottkapnak halálfia lehetsz. Mert ha tudja, sejti is a kapcsolatot, más sejteni, tudni, mint megélni! Aki házastársa ágyába szeretõt fektet, az nem csak csapodár szeretõ, hanem rossz élettárs is. Ha már ennyire nem kedvelik egymást, váljanak el isten hírével!

31. Ha több nõhöz van közöd, ne akard õket úgy összeboronálni, hogy együtt szeretkezzenek veled. Az csak szeretkezés, annak is csak te szerinted, mert õk talán viszolyognak egymás testétõl, egymás szagától. Ha nõid ösztökélnek erre - csináld, de azt is tudhatod, hogy "legénymarcsákat" szeretsz. Mindent lehet, ami nem árt másnak, amit egyöntetûen mindannyian akarnak. Mindez szeretkezés. Szerelem csak kettességben fakaszt virágokat.


32. Ne ereszd széllé kettességtek titkait, akkor se, ha szétmennétek. A következõnek se újságold, hogy az elõzõ ezt meg azt csinálta, így meg úgy mûvelte. Ha szép volt, zárd be szívedbe szép emlékként. A szeretõ viselkedését kibeszélni súlyos vétek. Legrondább, amikor férfiak italozva nõkrõl vihorásznak, akik bizalommal voltak hozzájuk. Ha érdekesség adódott és nem bír megállni benned, mondd el, de senkit se nevezz meg!

33. Ha asszonyt viszel, vidd vele gyerekeit is, mert aki gyerekes asszonyt szeret, az gyerekestül, kölyköstül-verebestül szereti õt. Ha így nem szereti, meg nem így szereti, nem szereti sehogyan sem, csak kívánja!

34. Lehetõleg ne sötétben szeretkezz! Sötétben a férfi nem látja kedvese orcáját, ajka pirosodását, teste ívelését, nem tud szemébõl olvasni! A nõ is látni akarja az õ szerelmese orcáját, látni mozdulatait.

35. A férfi figyelje kedvese, lélegzetét. Tapasztalt férfiakként: ha a boldogított nõ negyedszeri magaslata összefolyik élvezete ötödszöri magaslatával - és nem sikíthat, megzavarodhat lélegzete, elájulhat, meg is halhat! Segítsd ilyenkor könnyed mozgáshoz, hogy teste ívbe emelkedhessék, - ne csókold, hogy sikíthasson, mert ösztöne ez. Teste hajlik, mint a szõlõkacs, sikongat. A férfit ez fölöttébb serkenti. A csöndesen élvezõ nõt hamar megunják, mert lelke faláról a visszhang nem hallatszik.

36. A nagyon forróvérû asszonyt, aki alatt kiég a gyöp, ha ráül, csak olyan helyen szeretgesd, ahol sikongathat. Föltéve, ha képes vagy belõle sikolyt csiholni! Ehhez nem ölögendõ, hogy derék kan legyél, figyelmes szeretõnek kell hozzá lenned!

37. Szeretkezés után a férfi kecmeregjék föl és kedveskedjék itallal. Ez õsi szokás. Végezetül is mosakodjatok meg, külön-külön, vagy együtt, mert az is kéj lehet, öröm, boldogság. A férfi jól teszi, ha heréit hideg vízben mossa. Azoknak hideg köll - azért teremtettek csüngõre. A férfi így tovább férfi, s az jó, mert a vágy holtig kísért.

38. A szerelem nem csak ifiú népek jussa, öregeké is! Szeress, szerelmeskedj, szeretkezz! Mert istenektõl van ez, az élet továbbviteléért. Ha szépen szerettél, szerelmeskedtél, szeretkeztél, leend mi agg korodban lelkedet melengeti és boldog leendesz avval, ki boldogsághoz segített. Ez a boldog élet titka gyerek kortól agg korig, bölcsõtõl koporsóig, küszöbtõl eresz aljáig. Három Õsünk így hagyá ránk, nagy táltosok, bölcs bácsák ekként taníták!

Hozzszlsok


#11 | zsitvaparti - 2015. jlius 05. 18:04:25
pozor 124 A szerelmi tanácsokat Máté Imre bácsa adta közre a Yotengrit könyvekben. Neolitikumi örökségünk ez az erkülcs. A Püski kiadó boltjaiban még biztosan kapni. Szeretettel ajánlom.
#12 | jozsef toth - 2015. jlius 05. 19:29:17
Minek ez a sok DUMA!
Mire milyen szavunk van?
A szerelemrol mar sokan irtak verseket es mas konyveket.........!
Na de errol nem beszelni szoktak !
Ezt csinalni JOBBBBBB !
Beszelni csak az oregek szoktak errol. Ugye Gerry te is igy veled?s_*_v
Meg valami a Magyar ember TEL szajjal NEM beszels_*_olle
#13 | jozsef toth - 2015. jlius 05. 20:22:25
Parizsba egy szorakozo helyen kivan irva.
1,korso sor 5 euro
2,cserke szenvics 10 euro
3, farok razas 15 euro
Bemegy egy ferfi es kerdezi a bar tender holgyet aki fiatal es nagyon csinol.
A 15 euros farok razast te csinalod?
Mosolyogva mondja a csinos hpgy igen.
A ferfi modja ;na akkor jol mosd meg a kezed mer szeretnek rendelni egy szenvicset.:D
#14 | baktria - 2015. jlius 06. 02:25:29
Kedves Zsitvaparti, hidd el, nem akarlak bántani.
Máté Imre akkora csaló volt, mint ide tel aviv.
#15 | enid - 2015. jlius 06. 06:41:46
Yotengrit - Mate Imre kapcsolatrol:
http://www.dobogo...kk?aid=397
#16 | baktria - 2015. jlius 06. 14:10:04
Enid, köszi! s_*_grat

"Bácsa" szándéka oly egyenes volt, akár a gerince. Operett múlt, operett egyház...
#17 | Detonator - 2015. jlius 06. 15:18:49
A büdös ká életbe ! Lassan nincs olyan vízcsap amit ha kinyitok, nem szar folyik belõle ! És rá van írva, hogy ivóvíz ! A mocskos büdös lábú tetves finnugristáját. Az akadémi szinte kizárólag zacskós szarral van tele, egészen napjainkig. Idõnként magukra veszik a magyar jelmezt, de a pofájuk mindenkor elárulja õket. Komoly gondjaik vannak az arcéllel !
#18 | Sbertus - 2015. jlius 07. 13:54:34
Adjon az Isten!
Való-ban, nem sokan fogla(l)koz-nak a Mag-tól er-ed-endõ szépségre, mit ny-elv-ezete Áld Néki.
Ez, illembõl tart hát.ide.
Áldás! s_*_trn
http://www.magyar...ikkek/2215
#19 | jozsef toth - 2015. jlius 07. 16:47:19
#18 | Sbertus - 2015. július 07. 07:54:34
Adjon az Isten!

Latom meg mindig vannak boven akik az ISTENTOL varjak ,az eletuk minosegi javulasat!
Tovabbi kitartast kivanok es sok szerencset!
Bisztos FORTUNARA gondoltok!
#20 | Sbertus - 2015. jlius 07. 20:04:52
| jozsef toth - 2015. július 07. 15:47:19
Adjon az Isten!
Szeretek így köszönni, illik mifelénk még ez. Nem várom én a mástól, hogy tolja a Szekeremet, arra itt vagyok Magam!
Harcolnék is, de nincs itt az Ideje, Tóth Úr! Ha így haladunk, nem is lesz...
De ha kekeckedni szeretne Vélem, tegye, én lecsukom a szemhéjaimat, és....
Önnek is Kitartást, Hasznos, (nem "szép" ) Napokat kivánva:
Égy alföldi
Áldás! s_*_hi

Hozzszls kldse


Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.