Posta Imre weboldala

Navigci

Szakmai oldal:RSS

Hrek

Cikkek

Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Megrendelem!!!

Telefon:
06-30/911-85-63

A könyvrõl írták...

Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

dvzlet


A MAI NAPTÓL (2013/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)

.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
a www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - amint tapasztalhatjátok - elérhetö.)

Klikkelj rá: Posta Imre Youtube oldala
..................

Kihirdették a honvédség és a rendõrség kibõvített feladatait szabályozó törvényt


Megjelent a Magyar Közlönyben és így szeptember 22-én, kedden hatályba lép az a hétfõn elfogadott törvény, amely a rendõrségnek és a honvédségnek is új jogosítványokat, valamint feladatokat ad a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idejére.
Az Országgyûlés 151 igen szavazattal, 12 nem ellenében és 27 tartózkodás mellett fogadta el a Fidesz-KDNP tömeges bevándorlás kezelését célzó elõterjesztésének sarkalatos, kétharmados többséget igénylõ rendelkezéseit hétfõn. A törvénymódosítások eredményeként a migrációs válsághelyzetben feladatot kapó katonák sok tekintetben a rendõrökre vonatkozó szabályok alapján intézkedhetnek. A rendõrségnek emellett lehetõsége nyílt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokkal együttmûködve, külföldi felderítõ tevékenységet végezzen az államhatár rendjét veszélyeztetõ, valamint a terrorizmussal összefüggõ cselekmények felderítésére, beleértve az embercsempészek felkutatását és leleplezését.

A törvény hétfõn este jelent meg a Magyar Közlönyben, kedden pedig - az elfogadott jogszabály szerint a kihirdetést követõ napon - hatályba lép.

Szintén a hétfõi közlönyben jelent meg a törvény végrehajtási kormányrendelete is.
Link

Hozzszlsok


#1 | Gutai Zub - 2015. szeptember 23. 08:06:32
Veszélyben a "haza", a tenorizmustól megmentik a birkákat

"....a kihirdetést követõ napon - hatályba lép"

Nézzünk csak meg egyet a nekünk készített "csomagból":

Az új törvények szerint, a rendõrség bármikor, bárhol beléphet, bárki lakásába, házába, tulajdonába, minden elõzetes figyelmeztetés, engedély nélkül.

én inkább kiegyeznék a tenorizmussal, mert ki is a nagyobb tenorista.........
#2 | spartakusz - 2015. szeptember 23. 10:05:43
Marton Pál:

Égi ítélõszék


Fent a felhõk felett az Ég magasában
Örökös napfényben egy ragyogó vár van.
Szivárvány a fala, a teteje végig
A tornya felér a legmagasabb égig.
Öröktõl fogva áll e fényes palota,
Földi szem idáig nem láthat el soha.
Itt mérik az idõt egy perc egy évezred,
De kezdete és vége a végtelenbe terjed.


Az égi palota legragyogóbb terme
Napsugár-szõnyeggel van beteregetve,
S a teremben szemközt a nagy emelvénnyel
Hatalmas könyv elõtt maga Clió székel.
Nemzetek és népek élete és sorsa
Be van írva abba, hófehér lapokra.
Dicsõséggel szerzett s vértõl ázott képek
Itt búsongó gyászdal, amott hõsi ének.

Nagy ítélõszék van összehíva mára
Jönnek már a bírák csillogó talárba.
Legelöl az elnök, maga a zord Végzet,
Közvetlen utána az Igazság lépked,
Aztán a Szeretet követi õt halkkal,
Végül Mars hadisten és a Békeangyal.
Fellépnek a fényes magas emelvényre
Int az elnök, - s Clió ígyen kezd beszédbe:

Égi ítélõszék! Vádolok egy népet,
Amely õsi jussát s mindent elfecsérelt
És a többi nép közt rongyossá lezüllött
S honszeretet helyett politikát ûzött!
Fegyelmet nem ismer, összeférhetetlen,
Ma butaságig tûr, - holnap vad, kegyetlen.
Pazarló és léha, a versenyben renyhe,
Szalmaláng csak minden lelkesedés benne.

A lelke mélyén meg csupa önzést látok,
Örök gyûlölködés rajta õsi átok,
Hogy jobban gyûlöli honfitársát, vérét,
Amiként számtalan esküdt ellenségét. -
Pártoskodó, lusta, konok és munkátlan,
Irígy és törtetõ, hitetlen, hálátlan,
Még most is veszekszik, bûnét másra tolva
Mikor a hazája széthullt darabokra.

Íme ez a kép a jelenkor magyarja!
Hiába volt e népnek annyi hõse, nagyja,
Nem hallgatott rájuk, - de sõt megkövezte, -
S inkább demagógok frázisait nyelte!
Feljegyeztem mindent! - A számadást várom.
Betelt már a mérték, - túl sok van rováson.
Nincs helye a földön hitvány nemzedéknek,
Töröljétek le a térképrõl e népet!

Mély csend támadt erre a kegyetlen vádra,
Rideg szigor ült ki a bírák arcára.
- Jaj ha mindez igaz, amit Clió állít -
- Jaj ha e súlyos vád ítéletté válik.
De lebben az ajtó - s a félelmes csendbe
Most a geszti Mártír lép be a terembe.
Oda tart egyenest a nagy emelvényhez,
S fátyolozott hangján halkan kezd beszédhez:

Bírák! - Kik méritek nemzeteknek vétkét,
S tudjátok, hogy mi az igazságos mérték, -
Ne csak azt nézzétek mi a magyar máma,
Hogy széttörve-tépve õsi szent hazája!
Hisz a jelen - s mit egy emberöltõ láthat
Örökkévalóság rövid perce már csak.
S magyarnak a vétke nem olyan nagy vétek,
Fölötte a pálcát hogy már eltörjétek. -

Hát az herdálta el õsi örökségét
Akit kiraboltak, kifosztottak végképp?
Akit letiportak, megejtettek csellel,
S évekig titokban mérgezték métellyel?
Ha hibázott népem, az nem volt gonoszság,
Hitvány álpróféták elbolondították!
Hiszékeny volt csupán, s ez a nagy hibája,
Hogy hitt Wilson ravasz, csábító szavába.

A kegyetlen önzés, bosszú és irígység
Nyugatot kelettel aljas frigybe fûzték. -
Szegény hazámat csak úgy tehették tönkre
S ma közös bûntudat tartja õket össze.
Vetélkedõ rablók jó cimborasága
Ez volt elleneink erkölcsi palástja!
S tán hazám földjével fizessük meg nékik
Orgyilkos barátunk árulása bérit?

Mi küzdöttünk bátran, becsületben, hitben -
Örömöd volt benne Vitéz Mars hadisten!
Mikor lépre-csaltak s eldõlt szent határunk
Te szelíd Szeretet - Téged ott nem láttunk!
S aztán viaskodtunk hiéna-hadakkal,
S Te elkéstél onnan fehér Békeangyal!
Végül ránkszakadt a trianoni gazság,
Hol voltál Te akkor pártatlan Igazság?

Vagy tán a bûn nem bûn, ha a gyõzõ tette
Aki az ártatlant máglyára vetette?
Ha gyõz is a földön az ármány s gonoszság,
De itt fenn az Égben legyen hát igazság!
Minket csak a balsors lángostora vág csak,
Vér áztatja földjét Nagymagyarországnak!
Szûnjön meg a csapás! Bízva nézek rátok -
Nem kegyelmet kérek, - igazságot várok!

Menydörgéssé vált már a szónokok hangja,
Mely az ég felhõit szerte ûzi, hajtja,
S amint felszakad a fehér fellegfátyol,
Magyarország látszik az ég magasából.
Feltûnik a gyászos Muhi puszta képe,
Távolabb Mohácsnak vérázott vidéke.
Amott sóhajtozik a majtényi róna,
Mintha visszhangjából tárogató szólna!

S feltûnik Aradnak véres golgotája,
Majd a geszti kripta álmodó magánya.
Csupa mérföldkõ, mely a sors útját jelzi, -
Ezerszer fájdalmas emlék valamennyi!
S az elrabolt Kárpát komor zúgásában
Annyi néma bánat, fájó imádság van.
Rab székely rónákon zokogó szél támad,
S magyar álmok sírján lengeti a fátylat.

A komor bíróság halk tanácsba mélyed,
Mély halotti csendben megszólal a Végzet:
És mintha szemébe egy könnycsepp lopódzna,
Ítéletet mond ki - a védõhöz szólva:
Vértanú halálod legyen hát a Váltság,
Lásd meg innen hazád új feltámadását.
S hogy megmutathassa méltó-e a létre,
Próbára bocsátjuk, - még egy ezredévre!
YYYYYYYYYYYYY

A HAZÁÉRT VALÓ HARCBAN
MEGHALNI LEHET,
DE ELFÁRADNI SOHA!!!

innen:
http://prohungari...share_post

fogyó tûr-elemmel: id. Kiss László
ui: sok a duma - tenni kell már!
#3 | Gutai Zub - 2015. szeptember 23. 11:38:38
"ha egy vagy több tévedést idõvel nem korrigálnak, lustán és félénken szemet hunynak felette, azok idõvel hibák, megbocsáthatatlan bûnökké válnak"

Hozzszls kldse


Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.