Az adó adója
rta: mindannyiunknak - Dtum: 2014. november 01. 08:24:44
1. Nyilvántartás, számlázás
Az adóalanynak az adó megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas
nyilvántartással kell rendelkeznie.
Amennyiben szénkereskedı lakossági fogyasztónak adómentesen értékesít szenet, a
lakossági fogyasztónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szenet saját háztartásának
fogyasztása céljára vásárolja, azzal jövedelemszerzés céljából nem folytat gazdasági
tevékenységet. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a lakossági fogyasztó nevét, címét,
adóazonosító jelét.
Amennyiben az energiakereskedı továbbforgalmazási céllal szerzi be a szenet, a
beszerzése ezen céljáról az értékesítést végzı energiakereskedınek írásban kell
nyilatkoznia, amely nyilatkozat tartalmazza nevét, címét és adószámát is.
A nyilatkozatokat az adó-megállapítási jog elévüléséig kell megırizni.
Az energia értékesítését végzı adóalany az adót köteles a számlán elkülönítve
feltüntetni. Az energiaadót akkor kell feltüntetni a számlán, amikor az energiaadó
áthárításra kerül, vagyis az adóalany személye elválik az adóterhet ténylegesen viselıtıl.
Az energiaadó az áfa alapjába beszámítandó.
Amennyiben az értékesítés lakossági felhasználó részére történik, mivel nem adóval
növelt áron történik az értékesítés, az energiaadó összegét nem lehet feltüntetni a
számlán.

http://nav.gov.hu...o_2013.pdf