Hogy miket nem beszélnek...
rta: lica - Dtum: 2013. mrcius 23. 16:09:59
Tegnap felhívott ismerõsöm Gyöngyös-Durándáról, hogy egy magyar 9 éves kisfiút az utcán elütött egy „ navajonki”. A kisfiú ismerõsöm rokona. A fején sérült és combcsonttörése lett, ma mûtötték másodszor.
A rendõrrel volt „ egy kis szóváltás”. A helyi lapok nem adták le.
Teljes hr
Kérjük mindazokat a gyöngyösi és Gyöngyös környéki magyar, normális, segítõkész férfiakat, akár gárdisták, akár más szervezetekhez tartozók, illetve semmilyen szervezetekben nem lévõk, szóval úgy általában a magyarokat, hogy amikor van egy kis idejük, nézzenek el Durandára az ott szenvedõ néhány magyarhoz, hogy a" legnagyobb lélekszámú stigmatizált kisebbség szubkultúra alatti tenyészetének devolúciós egyedei" lássák hogy van mozgás a magyaroknál, és aki olvassa, küldje tovább Duranda ügyét. És kérjük, akinek van megfelelõ ötlete, segítsen. Kinek van nemzetközi levelezõfóruma, hogy külföldi internetes portálra is feltegyük az ügyet? Mert már minden fórum végig lett járva, országosan, de nincs megoldás.
A Bándy Kata halálával kapcsolatos ellentétes rendõrségi információk, csúsztatások legyen intõ példa, hogy valóban végveszélyben vagyunk és Durandás kis magyar gyermek is van.
Magyar férfiak, akarjátok-e egyáltalán, hogy a magyar éljen? Meddig kell várni hogy õszintén felháborodjatok és hogy megvédjétek a magyar lányokat, nõket, öregeket, gyerekeket, magatokat? Mikor akarjátok végre azt mondani, hogy elég?

Durándán sem lett rend két hét alatt
Júliusban ismét a közvélemény középpontjába került Duránda, mikor a cigánytelep szélén gyilkosság áldozata lett egy idõs férfi. - A Duránda cigánytelep szélén állt az idõs bácsi háza, akit cigányok támadtak meg - nyilatkozta a barikad.hu-nak Kévés Tamás, a Jobbik gyöngyösi elnöke. A városban terjedõ hírek szerint feltehetõen betörésnek indult a tragédia, de valószínû, hogy a 81 éves áldozat megzavarta a három elkövetõt, akik emiatt meggyilkolták - némelyek tudni vélik, hogy megszurkálták -, majd rágyújtották a házat, vélhetõen így próbálták eltüntetni a nyomokat - írta a Heol.hu.
A Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság és a gyöngyösi rendõrkapitányság munkatársai három helyi cigány lakost (egy 16 éves fiút, egy 21 éves férfit és egy 22 éves nõt) állítottak elõ a gyilkossággal összefüggésben, emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A Duránda története
A 80-as években ez a városrész volt Gyöngyös egyik legszebb és legcsöndesebb része. Az utcákat virágoskertek és akácfák díszítették. Gyerekkorunk nagy részét az utcán tölthettük, akkor még tisza vízû patakban játszhattunk. A házak mögött hobbi kertek voltak, melyben a tulajdonosaik bármit megtermelhettek. Mindezek az állapotok addig tartottak, amíg az Önkormányzat 91-ben megvásárolta az elsõ ingatlanát, amelybe cigány családot költöztetett. Ezzel a családdal még különösebb probléma nem volt, de az ezt követõ házak, melyeket az Önkormányzat megvásárolt és túlnyomórészt cigányoknak adtak ki bérlakásként, elindították azt a folyamatot, aminek következtében az ingatlanok fokozatosan veszítettek az értékükbõl. Ez adott rá lehetõsége, hogy a falvakban eladott házaik árán a cigányok saját házat is tudtak vásárolni ezen a városrészen. A területen megnõtt a bûnözés, a megfélemlített és menekülõ magyar családoktól mélyen ár alatt vásárolta meg az Önkormányzat az ingatlanjaikat. Ekkor már ingatlanvásárlás csak az Önkormányzat révén jött létre. Az Önkormányzat teljesen véletlenszerû és spontán folyamatnak tartja a környék szegregációját és tagadja a felelõsségét, miszerint szerepe lett volna a területen élõk szociális és etnikai összetételének megváltatásában.
Mi, akik részesei voltunk és elszenvedtük a történteket, számunkra egyértelmû, hogy a Duránda gettósítása egy tudatos és egy következetesen felépített folyamat része. Itt az Önkormányzat eszközként használta fel a cigányokat arra, hogy elüldözze a területrõl a magyar családokat és minél alacsonyabb áron juthasson hozzá azok ingatlanjaihoz.
A mai Duránda területén kb. 180 db családi ház volt, amelybõl az Önkormányzat 75 db ingatlant vásárolt meg, ezekben túlnyomó részt cigány családokat költöztettek.
Idõközben a cigányok által leamortizált házak egy része lebontásra került. Utolsó adat szerint ezen a városrészen 37 bérlakás van, ebbõl 35 házban cigány családok élnek.
Az említett ingatlan értékcsökkenés következtében több cigány saját ingatlant tudott vásárolni, ill. minden segítséget megkapott házaik szocpol támogatással való megépítéséhez az Önkormányzattól, holott ezen a területen építési tilalom volt.
A Duránda elnevezés: Szép, Akaszka, Galamb, Fuvaros, Felsõhíd, Búvó, Verõ, Víg, Malom utcákat foglalja magába, melyben 10 % magyar és 90 % arányban élnek cigány emberek.
Az elõzõekben említetteken kívül még számos dolog ad okot arra, hogy a Duránda tekintetében bátran beszélhetünk telekspekulációról. Ezt az is alátámasztja, hogy 200-300 méterre a Duránda fölött épül a Kálvária lakóliget, Gyöngyös legnagyobb lakóparkja.
Szerettük volna, hogy az itt történtekre bárki odafigyeljen és megtalálja a felelõsöket, akik csupán anyagi megfontoltságból emberek, családok életét tették tönkre, nyomorították meg, akiknek az erkölcstelen érdekei odáig vezettek, hogy eltûrték, hogy a saját otthonaikban idõs embereket verjenek agyon vagy elvegyék tõlük a nyugodt nyugdíjas éveiket. Eddig bárhová fordultunk segítségért, mindenhol kihátráltak a helyzet kezelése alól, ill. elutasító magatartással álltak jelen problémával szemben.
Sok esetben a rendõrség nem akart az itt történtekrõl jegyzõkönyvet felvenni, a tûzoltóság valószínûleg Önkormányzati utasításra valótlan jegyzõkönyvet állít ki. Ezt igazolni tudjuk. Gyöngyösrõl semmilyen hivatalos feljelentés és segítségkérés nem kerül tovább politikai és egyéb érdekek összefonódásának köszönhetõen.
A város vezetõinek és hozzájuk közelálló közalkalmazottak sikkasztással és hûtlen kezeléssel kapcsolatos ügyeit még megyei szinten is el tudják „simítani”.
Számos értelmetlen próbálkozás után már más lehetõséget nem ismerve kártérítési pert indítunk az Önkormányzat ellen, melynek elõkészületei folyamatban vannak. A per jogalapja nem csak az ingatlanunk elértéktelenedése, hanem az is, hogy éveken keresztül rajta tartotta az elõvásárlási jogát azzal az indokkal, hogy annak kisajátítására kerül majd sor. Továbbiakban nem anyagi kártérítés formájában szeretnénk felróni az Önkormányzatnak életkörülményeink romlását, ez magában foglalja azt is, hogy 15 éve nem tudunk elmenni nyaralni vagy egy hétvégére elutazni, mivel az ingatlanunkat ezen a környéken egy napra sem lehet felügyelet nélkül hagyni.
Az udvarunkban nem lehet családi vagy baráti összejöveteleket tartani, a mosott ruhákat nem tudjuk kiteríteni a mindennapos kábel és szemét égetés miatt, amely a rendõrség és a tûzoltóság szerint hivatalosan nincs Gyöngyösön.
Az utcákban folyamatosan belekötnek a magyarokba a részeg és szipós cigányok, a területen rendszerese a kutyaverekedtetés.
Az elõzõekben említettek csak egy részét képezik az itt levõ problémáknak.
Egy oknyomozói riport, beszámoló elkészítése fényt deríthetne a tudatos gettósításra. Egy, az Önkormányzatnál indított vizsgálat során sok szabálytalanság (bûncselekmény) derülhetne ki. Véleményünk szerint a helyi városvezetéssel szemben a nyilvánosság nyújtanak segítséget, valamint olyan személyek, akik megfelelõ háttérrel (védelemmel) rendelkeznek ahhoz, hogy megtegyék a jogi lépéseket, feljelentéseket.
Megköszönve figyelmét:
Tisztelettel
X.Y.
Ami Durandából kimaradt:
Cs. Gyuláné férje 8 éve húnyt el, egyedül él. A saját udvarában fél kinttartózkodni, folyamatosan ökölnagyságú köveket dobálnak be hozzá.
S. Valter a házát nem akarta eladni a cigányoknak, szóváltást követõen lapáttal fejbeverték, ezután a földre esett, ahol tovább ütlegelték.
B. Károly az utcán minden elõzmény nélkül kõvel fejbeverték ennek hatására elesett, majd a földön összerugdosták.
Irénke néni amikor az utcán tartózkodott a cigánygyerekek egyik szórakozása az volt, hogy több esetben tûvel megszúrták a combját.
És akik már nem tudják elmondani......
K. Mária a saját udvarában éjjel egy órakkor az égõt kicsavarták. A néni kiment az udvarába, a cigányok megtámadták, a fejét hátulról kezdték ütni, az egyik támadó szájából elhangzott "a fejét üssétek", - õ még tudott segitséget kérni.
B. Oszkárné házában megfolytották, ezt követõen felgyújtották az ingatlanát.
B. Ilona házában éjszaka baltával többször fejbeverték, reggel a szomszédok saját vérében találták meg, ekkor kómában volt és már soha többé nem tért magához.
Akik korábban feladták és elmenekültek.....
Akaszka u.:10,11,16,20/1,20/2,26,30,36,44,50,3,7,11,17,19,21,23,27,35,37,41 sz. alatti volt lakosok,akik ingatlanjait az Önkormányzat vásárolta meg, melyekbe túlnyomórészt cigány családokat költöztettek, ezekbõl jelenleg 11 ingatlan mûködik bérlakásként, a többi lebontásra került.
Ezeken túl az itt élõ magyar embereket szinte naponta érnek különbözõ inzultusok, melyek ellehetetlenítik az életüket.