Az NFM a víziközmûcégek csõdjére készül
rta: postaimre - Dtum: 2013. mrcius 29. 21:07:46
A kormány „a közvagyon megóvása érdekében döntött egyes, a víziközmû-szolgáltató ágazatban mûködõ társaságok stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról” – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).
Teljes hr
A kormány „a közvagyon megóvása érdekében döntött egyes, a víziközmû-szolgáltató ágazatban mûködõ társaságok stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról” – közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).

Mint írták, „a szétaprózódott üzemeltetõi struktúra évtizedek óta a szektor egyik súlyos problémája, amely napjainkban is komoly mûködési kockázatot jelent. Az elõvigyázatossági intézkedés segítségével egy esetleges felszámolási eljárásban a kijelölt állami vagyonfelügyelõ irányítása mellett rendezhetõ a gazdálkodó szervezetek jogi helyzete, további sorsa”.


Emlékeztetnek arra, hogy Magyarországon a privatizáció kezdetéig 33 vállalat látta el a víziközmû-szolgáltatói feladatokat. Jelenleg az öt állami regionális víziközmû-társaság és a két fõvárosi szolgáltató üzemelteti az ország kiépült víziközmû infrastruktúrájának harmadát, míg a fennmaradó kétharmadon kétszáz szolgáltató osztozik. „A szétaprózódott tulajdonosi szerkezet a mûködési nehézségek mellett jelentõsen eltérõ szolgáltatásminõséget és fogyasztói árakat eredményezett, az átfogó fejlesztések elmaradását, késedelmét okozta” – olvasható a minisztérium közleményében.

A stratégiailag kiemelt jelentõség a csõdtörvény szerint azt jelenti, hogy a cég adósságainak rendezéséhez, a hitelezõkkel való megegyezéséhez, reorganizációjához nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fûzõdik, vagy pedig kiemelt gazdaságpolitikai érdek, hogy a felszámolás gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárásrend szerint történjék.

Korábban erre a sorsra jutott a Malév, a székesfehérvári fûtõerõmû, a gyulai húskombinát, a Mal Zrt. és a Kapuvári Hús Zrt. is.
Link