Zsidó tanítás a szellentõ prostiról és a minden prostit megkefélõ rabbiról
rta: postaimre - Dtum: 2013. prilis 05. 20:40:06
Talmud olvasás csukott szemmel VII. – Mindenhonnan vissza lehet-e térni?
Ennek a történetnek lehetne akár az is alcíme, hogy:
“A sírás fölszabadít avagy milyen hosszú az út egy prostituált ágyából a teljes megtérésig…”


Teljes hr
Talmud olvasás csukott szemmel VII. – Mindenhonnan vissza lehet-e térni?
Ennek a történetnek lehetne akár az is alcíme, hogy:
“A sírás fölszabadít avagy milyen hosszú az út egy prostituált ágyából a teljes megtérésig…”

Talmud olvasás csukott szemmel
Immáron két esztendeje tanulunk rendszeresen Talmudot a zsinagógánkban.
Olvassuk közösen a történeteket, és érezzük, hogy az üzenetek két évezred távolságából is frissen szólítanak meg bennünket.
Valóban, a bölcsek szavai élénken és frissen élnek a világmindenségben. Nekünk és értünk. Tanít a Talmud!
A beszélgetések után vettük a bátorságot és egy picit átírtuk ezeket a tanulságos részeket, szubjektíven keresve meg az üzeneteket. Szabad asszociáció…
Fogadjátok most szeretettel ezt a történetet, az Avoda Zara traktátus 17a lapját.

A misna korából mesélik ezt a történet: Azt mondták Elazar ben Durdejá rabbiról, hogy nem hagyott ki egyetlen prostituáltat sem a világon, akivel ne hált volna…

Egy alkalommal hallotta, hogy van egy prostituált a tenger partján, akinek a tiszteletdíja – kirívóan magas – egy zacskó dínár volt.
Fogott egy zacskó dínárt és elindult. Hét folyón kelt át, amire odaért.
Ám az aktus elején, a prostituált elszellentette magát.

Ekkor így szólt a nõ: “Ahogy ez a szellentés soha nem tér vissza a helyére, úgy Elazar ben Durdejá sem térhet vissza Istenhez.”

Elazar ben Durdejá elment és leült hegyek és dombok közé, és így szólt:
“Hegyek és dombok, kérjetek rám kegyelmet!”
Õk azt mondták neki:
“Amíg érted kérnénk irgalmat, addig inkább magunkra kérünk, mert írva van: „A hegyek kimozdulnak, a dombok meginognak”(Jesája 54. fejezet)

Majd tovább ment és ezt mondta:
“Ég és Föld, kérjetek rám kegyelmet!”
Õk azt mondták neki:
“Amíg érted kérnénk irgalmat, addig inkább magunkra kérünk, mert írva van: „mert az ég, mint a füst oszlik el és a föld, mint a ruha foszlik szét…” (Jesája 51. fejezet)

Majd így szólt:
“Nap és Hold, kérjetek rám kegyelmet!”
Õk azt mondták neki:
“Amíg érted kérnénk irgalmat, addig inkább magunkra kérünk, mert írva van: „Elpirul a Hold és megszégyenül a Nap.” (Jesája 24. fejezet)

Majd így szólt:
“Csillagoknak és csillagképeknek, kérjetek rám kegyelmet!
Õk azt mondták neki:
“Amíg érted kérnénk irgalmat, addig inkább magunkra kérünk, mert írva van: „Az ég minden serege semmissé lesz.” (Jesája 34. fejezet)

Ekkor ezt mondta:
“Most már látom, senki más segíthet az én megtérésemben, csakis én önmagamnak…”

Behúzta a fejét térdei közé, elkezdett sírni… sírt és sírt, addig sírt, amíg a lelke nem távozott…
Ekkor égi hang hallatszott és ezt mondta:
Elazar ben Durdejá rabbi befogadtatott az eljövendõ világba…

Amikor ezt meghallotta rabbi Jehuda, a fejedelem, elkezdett sírni, és azt mondta:
“Van aki az eljövendõ világáért éveken keresztül küzd, ám van aki ez egy óra alatt sikerül. És ezen felül, látjuk, hogy aki megtér (bááltesuvá), nemcsak, hogy elnyeri a túlvilági életet, de rögtön rabbinak is hívják õket.”

Link