Kövér László: A Kárpát-medencei magyarságnak gyarapodni kell
rta: postaimre - Dtum: 2013. prilis 07. 09:11:38
A gyarapodást nevezte a Kárpát-medencei magyar közösségek legfontosabb jövõbeni feladatának Kövér László a horvátországi Pélmonostoron.
Teljes hr
A gyarapodást nevezte a Kárpát-medencei magyar közösségek legfontosabb jövõbeni feladatának Kövér László a horvátországi Pélmonostoron.

Az Országgyûlés elnöke a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) megalakulásának 20. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen úgy fogalmazott: le kell gyõzni magunkban a kétkedést, a kishitûséget, vállalni kell a megszületendõ életeket és a szüleink által ránk hagyományozott legnagyobb kincsünket, a magyar nyelvet.

"Tudatosítani kell gyermekeinkben, hogy csak akkor lehetnek jó polgárai bármely országnak, ha hûséges tagjai maradnak a magyar nemzetnek" - tette hozzá.

Kövér László mintegy száztagú hallgatósága, a HMDK küldöttei, külhoni magyar szervezetek képviselõi és mások mellett diplomaták elõtt hangsúlyozta, hogy a külhoni közösségek számíthatnak Magyarországra, annak felelõsen gondolkodó polgáraira és a Fideszre is a magyarság erõsítését célzó törekvéseikben.

A házelnök szólt arról, hogy a délszláv háborúban magyarok és horvátok vállvetve küzdöttek szülõföldjük védelméért, Horvátország szabadságáért. "A horvátországi magyarok újra megnyerték maguknak a szülõföldet, újjáépítették otthonaikat és bebizonyították, hogy a bajban is hûséges barátaik a horvátoknak, hûséges polgárai Horvátországnak" - fogalmazott a politikus.

Kövér László úgy vélte: a két évtizeddel ezelõtt létrejött HMDK teljesítette azt a küldetését, hogy nyelvében, hitében és a nemzettel való kapcsolatában megtartsa az emberiségnek a magyarok Horvátországban élõ közösségét. "Teljesítették a rendelkezésre álló eszközökkel, azzal, hogy kiadót szerezve könyvet, folyóiratot jelentettek meg, egyesületeket segítettek, gondoskodtak a magyar oktatási rendszer mûködtetésérõl, közösségek szervezésérõl. Úttörõi voltak a magyar nemzeti összetartozást támogató intézményeknek" - sorolta.

Az Országgyûlés elnöke azt mondta, a HMDK tagjai "mindig tették a dolgukat", akkor is, amikor személyes áldozatokat kellett hozniuk, nemcsak energiát, hanem pénzt is kellett áldozniuk. "Húszesztendõs munkájuk eredményeként megszületett és felnõtt egy új nemzedék, amely megtanult magyarul álmodni, beszélni, olvasni itt, Horvátországban" - fogalmazott. Hozzátette: a HMDK húsz esztendeje ezért méltó minden magyar emlékezetére, tiszteletére.

Kövér László kitért rá, hogy Magyarország és Horvátország kapcsolata a jövõben még szorosabb lehet, tovább erõsödhet a két nemzet barátsága, egymásra utaltsága. "Az európai értékrendi és pénzügyi válság elõbb-utóbb véget ér, és a válság utáni idõszak nyertesei azok lesznek, akik hisznek önmagukban, és erejüket össze tudják adni szomszédjaik erejével" - hangoztatta, majd hozzáfûzte: Magyarország és Horvátország ilyen szomszédja egymásnak.

Reményét fejezte ki, hogy Horvátország európai uniós csatlakozása gazdasági és kulturális téren egyaránt új lehetõségeket nyit meg a két ország, azon belül a horvátországi magyar közösség életében is. "Magyarország segíteni fogja Horvátországot ebben a törekvésében is" - jegyezte meg.

Kövér László azt ajánlotta a horvátországi magyaroknak, éljenek a magyar állampolgárság megszerzésének lehetõségével.

Milorad Batinic, a horvát szábor alelnöke arról szólt, hogy a horvát kormány nagyra értékeli a HMDK mint a horvátországi magyarok egyik szervezetének munkáját és támogatja programjait.

Az alelnök köszönetét fejezte ki Magyarországnak a Horvátország európai uniós csatlakozásához nyújtott támogatásáért. Kiemelte, hogy a két ország viszonya és együttmûködése példaértékû, a kisebbségi politikát mindkét állam magas szinten mûveli.

Ivo Josipovic horvát köztársasági elnök és Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes levélben köszöntötte a HMDK-t.

A horvát elnök szerint a szervezet sikeres munkát végzett és végez a magyarok megmaradása, Horvátország és Magyarország baráti közeledése terén. A magyar politikus azt emelte ki, hogy a HMDK szinte reménytelen idõszakban, a háború és a szétszóródás idején alakult, de a gazdaság, a hagyományõrzés, a hitélet terén végzett kitartó tevékenységével erõsítette és erõsíti a reményt, hogy a magyarok jelen vannak, jelen lesznek, megmaradnak Horvátországban.

Jakab Sándor, a HMDK elnöke felidézte, hogy a horvátországi magyar állampolgárok, társadalmi szervezetek, egyházi közösségek önkéntes, nemzetiségi alapú társulásaként 1993 áprilisában bejegyzett HMDK azért is jött létre, mert alapítói a délszláv háború idején szükségesnek látták, hogy nemzetiségi oldalról is tolmácsolják a világnak Horvátország igazát.

Az elnöknek az eseményen kiosztott tájékoztatójában az olvasható, hogy a horvát költségvetési, továbbá magyarországi támogatásokból, adományokból és tagdíjakból mûködõ HMDK az elõzõ hat horvát parlamenti választáson négyszer szerezte meg a magyaroknak törvényileg biztosított egy képviselõi helyet.
Link