Szeretetteljes meghívó a Golgota Gyülekezetbe!!!!( Ez van....)
rta: lica - Dtum: 2013. prilis 29. 23:58:04
Kedves Érdeklõdõk!
Szombaton 18:00 órás kezdéssel. Mózes V könyvébõl, a Tórából az aktuális szakasz, úgy, ahogyan azt a szövetség népe látja. Nem a görög gondolkozás módú megközelítésben, hanem úgy rendesen zsidósan.

Teljes hr
Minden második szombaton, egy érdekes és nem elhanyagolható ismereteket terjesztõ felekezet közi összejövetelre hívlak benneteket. Egy fiatal jófej zsidó rabbi látogat el hozzánk kétheti rendszerességgel, szombat este 6:00 kezdettel.
A tematika a következõ: a rabbi megosztja velünk a heti szakaszt / Mózes V könyvébõl az aktuális soron következõ igeszakaszt/ amit a zsinagógában is tanított. Ezt követõen, de akár közben is, fórum jellegûen beszélgethetünk, vitatkozhatunk ezekrõl vagy másról, ami zsidósággal kapcsolatos. /akár bicskanyitogató, de nem gyomrozós kérdések is lehetnek, persze csak békességben./
A rabbinak azt helyezte szivére az Örökkévaló, hogy menjen és beszéljen bárhol a valós zsidóságról, izraelrõl, hogy ne csupán a média által keltett torz kép éljen az emberekben, ami értetlenséget, félelmet, gyûlöletet, burkolt és nyílt antiszemitizmust szül-szít a fejekben, szivekben. Mivel mi oltattunk be a szelíd olajfába, és nem fordítva, ezért úgy gondolom tartozunk, egészséges alapismeretekkel rendelkezni, és viszonyulni, "(Ef 3:6 [WBTC hu])Ez a titok pedig a következõ: az örömhír által a nem zsidók is örökölhetik ugyanazokat a dolgokat, amiket Isten a zsidóknak ígért, és õk /pogányok/ is ugyannak a Testnek a részei lehetnek. Igen, a Krisztus Jézusban õk is ugyanúgy megkaphatják, amiket Isten ígért, mint a zsidók."
"1móz. 27,29 Átkozott, aki téged átkoz, és aki téged áld, legyen áldott."

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, és kérlek benneteket bölcs Béreaiak módjára fogadjátok az elhangzottakat. "Apcs 17,11 A béreai zsidók jobb emberek voltak, mint a thesszalonikaiak. Nyitott szívvel fogadták az üzenetet. Minden nap olvasták az Írásokat, és gondolkodtak rajta. Akarták tudni, hogy igaz-e, amit Pál mondott."
Tesvéri szeretettel:
ÁldáShalom,
„Gyere ki a hegyoldalba ! „

Egy budapesti köztéri reklám – ma!

„ Ez az a nap !


Israel Houghton és New Breed Gateway Worship 1000 fõs kórus és Joy Gospel Music

„ Gyülekezzenek köréd a népek,
Te pedig foglalj helyet közöttük
A magasban! „ ( zsoltár 7.8 )

Jún. 1 . 17-22.

Expo, 15 órától.

Pintér, Prazsák, Gável, Csiszár, Henderson Dávid.

Üzenet: Ulrich Parzany.