Orbán: nem vagyunk antiszemiták
rta: postaimre - Dtum: 2013. mjus 03. 12:40:39
Hát ti nem is, mert zsidó-cigányok vagytok! Egyébként örülök a magyarázkodásnak. Már majdnem hiteles.
A kormányfõ egy izraeli lapnak adott interjúban egyértelmûen kizárta egy esetleges jövendõ együttmûködést a Jobbikkal.
Teljes hr
Hát ti nem is, mert zsidó-cigányok vagytok! Egyébként örülök a magyarázkodásnak. Már majdnem hiteles.
A kormányfõ egy izraeli lapnak adott interjúban egyértelmûen kizárta egy esetleges jövendõ együttmûködést a Jobbikkal.

Orbán Viktor elutasította a vádat, hogy Magyarország lenne az Európai Unió "legantiszemitább országa", zéró toleranciát hirdetett meg az antiszemitizmussal szemben, és elvetette az esetleges együttmûködést a következõ választások után a Jobbikkal a Jediót Ahronót címû izraeli napilap pénteki számának adott interjújában. A miniszterelnök kifejtette, hogy "egyértelmûen nem vagyunk antiszemiták. Kötelességünk visszautasítani ezeket a vádakat, és ugyanakkor végiggondolni, vajon miért látják itt és ma az antiszemitizmust országunk jellemzõi közt a Magyarországot kívülrõl megítélõk".

Orbán szerint ez a történelem velejárója. "Nézzen körül Európában, elsõsorban annak keleti felén: Magyarország az egyetlen ország, melyben - a náci rémuralom ellenére is - eredeti, nagy zsidó közösség él... Ezért a magyarországi antiszemitizmus nem teoretikus kérdés, hanem személyes ügy" - mondta. Élnek azok a zsidó családok, akik túlélték a holokausztot és azok a magyarok, kollaboráltak a nácikkal. Ez az együttélés több problémát vet fel, mint más országok esetében - tette hozzá. A jobbikos Gyöngyösi Márton a zsidók listázására vonatkozó kijelentésével kapcsolatos kérdésre a kormányfõ úgy válaszolt, hogy a parlamentben van egy szélsõjobb párt, amely a szavazatok 17 százalékát kapta.

Véleménye szerint a Jobbik képviselõi idõnként elfogadhatatlan dolgokat mondanak. "Ha személyesen jelen vagyok a parlamentben, amikor ilyen dolgok elhangzanak, én mindig egyértelmûen kijelentem, hogy nem értünk egyet velük. A mi politikánk a "zéró tolerancia" politikája az antiszemitizmussal szemben" - tette hozzá. A kormányfõ elmondta, hogy bántja a Zsidó Világkongresszus vezetõi részérõl személyét ért kritika. Ronald Lauderrel, a Zsidó Világkongresszus elnökével kapcsolatban azt állította, bírálata "üzleti okokon alapul. Bírósági eljárás folyik az õ cége képviselõi és a magyar kormány között. Amikor személyesen érintett vagy, akkor nem lehetsz objektív" - utalt a sukorói kaszinóépítés kudarcba fulladt tervére.

Az interjúban beszélt az antiszemita vádakkal szembeni érzelmi érintettségérõl is. "Elsõ alkalommal szíven ütött, második alkalommal fájt, harmadik alkalommal visszautasítottam. Kereszténységem véd meg engem ezektõl. A vádak abban gyökereznek, hogy én nemzeti politikus vagyok. Én ugyan Európa-párti, de mindemellett magyar és kereszténydemokrata vagyok. Egy igazi keresztény nem képes támogatni semmit sem, ami az emberi szabadság és méltóság ellen való" - tette hozzá.

A Jobbik veszélyességére vonatkozó kérdésre egyértelmû igennel felelt. "Valós, növekvõ veszély" - mondta. Szerinte ennek okai az EU-t sújtó gazdasági recesszióban keresendõk. Az egész világon felbukkannak olyan politikai irányzatok, amelyeket a gyûlölet éltet, düh és csalódottság a kialakult társadalmi helyzet miatt. Létezik egy európai bûnbakkeresési hajlam, és ez mindig veszélyes - tette hozzá. "Nekünk Magyarországon nagyon óvatosnak kell lennünk és a leghatározottabban fellépünk e jelenséggel szemben. Ha meg akarjuk védeni a demokráciát, akkor elszántnak kell lennünk a Jobbikkal szemben" - mondta.

A kormányfõ megemlítette ezen fellépés eddigi lépéseit. A szólás szabadsága nagyon fontos egy demokráciában, de amikor összetûzésbe kerül a szólás szabadsága az ember tiszteletével, a mostani kormány ezt nem fogadhatja el. Betiltották a Jobbik félkatonai szervezeteit, amelyek a baloldali liberális kormány idején mûködhettek. Olyan törvényeket hoztak, amelyek szerint az ilyen szervezkedések bûncselekménynek minõsülnek. Világossá tették, hogy az uszítás és a holokauszttagadás bûncselekménynek számít - sorolta. "Ha valaki egy közösség tiszteletét sérti meg, egyaránt indítható ellene büntetõ- és polgári eljárás. Ilyen nem létezik Európa más országaiban és erre mi büszkék vagyunk" - tette hozzá. A Fidesz elnöke az interjúban egyértelmûen kizárta egy esetleges jövendõ együttmûködést a Jobbikkal, és azt is hogy külsõ támogatásukkal alakítson majd kisebbségi kormányt. "Nem vezettem és nem is fogok kisebbségi kormányt vezetni" - közölte. "Ez nem jó a demokráciának" - indokolta.

Az antiszemitizmus a miniszterelnök szerint gyakran kisebbségi érzésbõl fakad. Sok emberbõl hiányzik az önbizalom, azt gondolják, hogy a zsidók erõsebbek náluk és ezért kárt okozhatnak bennük. "Nincs semmilyen szándékuk bántani bennünket" - mondta. "Azt magyarázom az embereknek, hogy nekünk tilos a zsidókra mint veszélyre tekintenünk, inkább tekintsünk rájuk, mint Isten ajándékára. Isten a magyar nemzetet nagyon színesnek alkotta meg, melynek részei a zsidók is" - jelentette ki. A miniszterelnök kifejtette: létezik az újfajta antiszemitizmus Európában, amely egy mély Izrael-ellenes politika. Szerinte azonban nem szabad azt mondani, hogy mindenki, aki Izrael politikáját kritizálja, az antiszemita. "Világossá kell tenni, hogy, ha az Izrael iránti kritika túllépi a racionalitás határait, az már antiszemitizmus. Azonban, ha bármilyen logikus érvünk van Izrael bármely kormányának politikájával kapcsolatban, jogunk van elmondani azt" - tette hozzá.

A miniszterelnök a magyar holokauszt közelgõ hetvenedik évfordulójával kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy "a holokauszt zsidó és magyar áldozatai, akiket nem megfelelõen védtünk meg, köztünk élnek, ezért nehéz szembenézni a múlttal, de nem zárkózhatunk el elõle. Az elmúlt években többet tettünk e témában, mint bárki az elõzõ évtizedekben." Emlékeztette az olvasókat, hogy elsõ kormányzása idején miniszterelnökként bevezette a Holokauszt Emléknapot minden iskolában. Az Izrael és Magyarország közti kapcsolatokban a kormányfõ különösen fontosnak tekinti a zsidó állam magyar közösségét. "Az én értelmezésem szerint õk a magyar nemzet részei" - hangsúlyozta.
Link