A Göring Intézet pszichiátere dolgozta ki az iskolai relaxáció alapját
rta: postaimre - Dtum: 2013. mjus 08. 14:15:06
Na ez se sámli! Mint terapeuta ebbõl arra következtethetek, hogy Bagdy Emõke is náci, antiszemita és miegyebek! Ezek tényleg jól adják elõ! Nem menekül senki, mindenkit megszólítanak, értintenek, hogy vegye már észre, hogy ezt a bandát likvi....kell!
A húszas években kifejlesztett autogén tréning Johannes Schultz nevéhez köthetõ. Az erre épülõ relaxáció õsztõl kerül be a testnevelés órákba, de az iskolák önálló óra keretében is oktathatják. Szülõk mellett a Biblia Szövetség is ellenzi a tervet, mert álláspontjuk szerint a módszer a keleti vallásokban gyökerezik.
Teljes hr
Na ez se sámli! Mint terapeuta ebbõl arra következtethetek, hogy Bagdy Emõke is náci, antiszemita és miegyebek! Ezek tényleg jól adják elõ! Nem menekül senki, mindenkit megszólítanak, értintenek, hogy vegye már észre, hogy ezt a bandát likvi....kell!
A húszas években kifejlesztett autogén tréning Johannes Schultz nevéhez köthetõ. Az erre épülõ relaxáció õsztõl kerül be a testnevelés órákba, de az iskolák önálló óra keretében is oktathatják. Szülõk mellett a Biblia Szövetség is ellenzi a tervet, mert álláspontjuk szerint a módszer a keleti vallásokban gyökerezik.

A testnevelés óra keretében kötelezõ lesz a relaxáció, míg önálló tantárgyként nem lesz kötelezõ, mint ahogyan a meditáció sem lesz az. Az iskola azonban saját hatáskörében dönthet úgy, hogy a szabad idõkeretet felhasználva önálló tanóraként hirdeti meg ezeket a képzéseket, derül ki az Emberi Erõforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelõs Államtitkársága április 18-ai közleményébõl.

„A Nemzeti alaptanterv egyik fontos fejlesztési területe a testi és lelki egészségre nevelés, amely a kormányzat által támogatott teljes körû egészségfejlesztõ programoknak is részét képezi. E célokhoz kapcsolódóan a Testnevelés és sport mûveltségterület tartalmában jelent meg a relaxáció fogalma, mint az egészségmegõrzés és a prevenció egyik tanulható és tanítható eszköze. A relaxációval elérni kívánt általános cél a feszültségoldás, a stressz kezelés és az agresszió megelõzése” – olvasható a közleményben.

Önhipnózis

Az alkalmazni kívánt relaxációs módszer, az autógén tréning elnevezés az önhipnózisban jártas Johannes Heinrich Schultz német pszichiáter nevéhez köthetõ, aki 1920-ban fejlesztette ki a módszert. A naponta háromszor ismételendõ 15 perces tréning alapja, hogy saját erõbõl merítve szabályozzuk testi és lelki mûködéseinket.

Egy szerkesztõségünknek levelet író szülõ szerint azonban aggályos, hogy Schultz „a náci Németországban tevékenyen részt vett a fogyatékosok eutanáziájában és a diagnózisai alapján számos embert küldtek a halálba vagy koncentrációs táborokba.”

A szülõ arról is beszámolt, hogy a relaxációt oktató pedagógusok a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület gyorstalpaló tanfolyamán tanulják ki a szakmát 60 óra alatt, amibõl 30 óra úgynevezett saját élmény, 30 óra a módszertan.

Elfogadhatatlan

A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület ezzel szemben úgy látja, „a tréning hatékonyságát az elméleti kutatásokat és klinikai alkalmazásait bemutató publikációk ezrei bizonyítják”, ráadásul „az autogén tréning elfogadott, világszerte ismert módszer.”

Azt elismerik, hogy Schultz a náci ideológiát szolgálta a Göring Intézet igazgatóhelyetteseként – „bár bíróság elõtt nem vonták felelõsségre és 1945 után tovább dolgozhatott klinikusként” -, azonban az egyesület elzárkózik az ideológiai vonatkozásoktól: „Schultz nemzetiszocialista szerepvállalását a magyar relaxációs közösség mélyen elítéli”, ám szerintük „morálisan elfogadhatatlan a Schultz korábbi munkásságából származó autogén tréninget a nácizmus eszméivel és embertelenségével összemosni.”

Bibliaellenes

Április 24-én a Bibliai Szövetség is ellenvéleményének adott hangot, mert álláspontjuk szerint a pszichotechnika valójában a keleti vallásokban gyökerezik: „Meggyõzõdésünk, hogy a relaxáció közoktatási intézményekben történõ kötelezõ alkalmazása súlyosan sérti a lelkiismereti- és vallásszabadságot, mivel számtalan szülõ, tanár nem szeretné gyermeke életének részévé tenni az autogén tréninget, ezt a lényegét tekintve ezoterikus, Biblia és így keresztyénellenes gyakorlatot.” A Bibliai Szövetség közleményében arra is felhívták a figyelmet, hogy Európa bizonyos országaiban – például Németországban – az iskolában tilos a hipnózis alkalmazása.

Figyelemelterelõ

„Hogy erre miért kell egy külön tanórát szánni, ezt magam sem tudom, amikor sok tantárgy megnövekedett tananyag mennyisége miatt ezek gyakorlására is több idõre lenne szükség” – mondta el véleményét a relaxáció tananyagba való beépítésérõl Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Gallóné úgy véli, „megint bedobtak egy olyan témát, amely eltereli a figyelmet a lényeges kérdésekrõl”.

Szerinte is aggályos a 60 órás kurzus, mert egy ilyen „gyorstalpalót végzett”, nem szakember „talán inkább ront a gyereken, és nem azt a célt éri el, amit a relaxáció igazán megcélozna.”

„Vajon a testi-lelki ellazulás segíti hozzá a gyereket, hogy az egész napos kötelezõ iskolai jelenlétet elviselje?” – tette fel a kérdést Gallóné arra utalva, hogy szeptembertõl a tanulóknak reggeltõl délután négy óráig az iskolában kell lenniük.

A szakszervezeti vezetõ úgy véli, a mindennapos testnevelés bevezetése mellett nem biztos, hogy szükség van relaxációra. „Az okos, jókedvvel végzett testmozgás relaxáció nélkül is sok mindenen átsegítheti a gyereket, testileg-lelkileg felfrissülhet és lazulhat.”
Keret:

A pedagógusok továbbképzését szervezõ Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 2010-ben akkreditálta az autogén tréning pedagógusok részére átdolgozott változatát. Erre épül a 2012-ben akkreditált Diákrelax képzés, ami elméleti és gyakorlati ismereteket, valamint szupervíziót tartalmaz. 2010-ben az elsõként akkreditált szakaszt, a 30 órás úgynevezett saját élmény részt és Bagdy Emõke stresszkezelõ tréningjeit körülbelül 200-an végezték el. Jelenleg ötven tanár jár tanfolyamaikra.
Link