Izrael szervezi a III. világháborút?
rta: postaimre - Dtum: 2013. augusztus 04. 09:38:11
Az izraeli titkos hírszerzõ ügynökség, a Moszad szócsöveként is ismert, kémkedésre, terrorizmusra és biztonságpolitikai témákra szakosodott izraeli DEBKA internetes honlap leplezetlenül nyilvánosságra hozta a nemzetek elpusztításának programját, a már jól ismert „Endlösung” izraeli változatát.
Teljes hr
Az izraeli titkos hírszerzõ ügynökség, a Moszad szócsöveként is ismert, kémkedésre, terrorizmusra és biztonságpolitikai témákra szakosodott izraeli DEBKA internetes honlap leplezetlenül nyilvánosságra hozta a nemzetek elpusztításának programját, a már jól ismert „Endlösung” izraeli változatát.
Netanjahu izraeli elnök és az általa mozgatott nemzetközi terrorista hálózat minden bizonnyal csak járulékos veszteségként fogja elkönyvelni a tömegsírok százezreit, a vérzõ és agyongyötört kontinenseket, hogy bolygónk még megmaradt füstölgõ romjain végre õk, a kiválasztott nép lehessenek élet, de inkább a halál urai. A DEBKA nyíltan elismeri, hogy a Jordán Királyság és az öböl-menti arab államok segítségével eltervezett és elindított szíriai és iraki invázió nemcsak Irán és Pakisztán ellen irányul, de könnyen Oroszországot és Kínát is szembefordíthatja a NATO-val, mely országok eddig határozottan elleneztek minden külsõ agressziót. Az agresszió azonban már javában zajlik, „melynek végcélja az egész emberiség teljes mértékû megtévesztése. Ez a gazdasági, politikai és vallásrendszer az utolsó idõkben egy világméretû diktatúrába torkollik, ami uralni fogja az emberiség életének minden aspektusát. Ezt a rendszert tehát azért hozták létre, hogy az adott idõben teljes rabságba vonja majd az emberiséget.
De valóban ez a céljuk ezeknek az embereknek?
Igen, mert a cionisták, a neokonzervatívok és a dominianisták nem mások, mint velejükig romlott pénzügyi bûnözõk, korrupt politikusok, és hatalmi mámorban szenvedõ õrült zsarnokok díszes társasága.
Egy államok feletti világkormány létrehozására tett erõfeszítések már nagyon rég elkezdõdtek, és a fejlett technika korszakában csupán felgyorsultak az események. Amerikában például a mesterségesen megrendezett terrorcselekmények ürügyén katonai puccsot hajtanának végre, hogy aztán a szükségállapot meghirdetése után teljes izraeli fennhatóság alá vegyék az egész országot. Szándékosan hallgatnak az ország különbözõ részein felállított úgynevezett átnevelõ FEMA-táborokról is, mert ha kiderülne, akkor félõ, talán mindenki megvilágosodna, hogy Amerika a saját állampolgáraival szemben készül egy nagy, végsõ leszámolásra. A Federal Emergency Management Agency, vagyis Szövetségi Válságkezelési Ügynökség szükségállapot esetén az Egyesült Államok kormányát váltaná fel, és ezzel egy csapásra megszüntetné a demokratikus szabadságjogokat. A gonosz birodalmában pedig kezdetét venné a „sötét újkor”.Összeesküvés-elmélet? A javából!
De nemcsak elmélet, hanem igazi terv, egy valódi összeesküvés az egész emberiség ellen. Olyan ördögi terv, amelyrõl ideáig csak suttogtak, most viszont már teljesen nyíltan és pimaszul hirdetik, sõt ami a leghátborzongatóbb: elõbb-utóbb meg is valósítják.


Az terv beindult

A szíriai hadmûvelet következtében az Irakról leválasztott kurd régió kiváló felvonulási terület lesz majd egy Irán elleni támadáshoz. Amirõl nem szól a fáma, hogy az egy évtizede gazdasági és pénzügyi válságban vegetáló Amerikát újabb gyilkosságokba, terrorcselekményekbe, hamis zászló hadmûveletek sorába rángatnák bele, természetesen elõzõleg a lakosság teljes lefegyverzésével. (A gyilkos fegyverek betiltása, illetve használatuk korlátozása csak akkor volna szép és dicsérendõ kezdeményezés, ha nem titkolnák el közvélemény elõl, hogy az amerikai állambiztonsági hivatal, másfélmilliárd, 40-es kaliberû hollow point-lövedékes fegyverkészlettel rendelkezik, amit még a genfi egyezmény hadviselésrõl szóló szabályzata is szigorúan tilt. Ugyanakkor – a szenátus albizottsága 2012 októberében kiadott jelentése szerint 2001 és 2009 között semmilyen terrorista veszély nem fenyegette Amerikát. (!)
A „terrorizmus elleni harc” tehát blöff volt csupán, a hamis szlogent a kormány az FBI-jal karöltve agyalta ki. (Megj. R. J.)
A DEBKA azon kesereg, hogy a nagy terv csak akkor valósulhatna meg igazán, ha visszaforgatván az idõ kerekét, Amerikát még mindig a Bush-korszak szürke egyoldalúsága jellemezné. A megváltozott viszonyok, Obama elnök, Kerry külügyminiszter, Hagel védelmi miniszter és az amerikai vezérkari fõnök, Martin Dempsey tábornok ennél fogva csak akadályok a „nemes” célok megvalósításában.


A gójok agymosása

Ebbõl következik, hogy Obama elnök tehát potenciális célpont egy új, 9/11-hez hasonló terrortámadáshoz, melynek alapjait már elõkészítették Sandy Hookkal és a bostoni maratonnal. A politikai és katonai síkon zajló elõkészületekkel egyidõben elkezdõdött a lakosság tûrõképességének és reakciójának tesztelése is. Az amerikai társadalom teljes lefegyverzésével és a jó elõre eltervezett gazdasági összeomlással elvették az emberek magántulajdonát, és kezdetét vette a középosztály teljes likvidálása.
És miközben terrortámadások sorozatát zúdítjánk ránk, észre sem vesszük, hogy 20 ezer amerikai katona készül átlépni a szír határt.


A világ meghódítása

Izrael a közel-keleti térségben, összehangolt támadásokat hajt végre Szaúd-Arábia, a perzsa öböl menti államok, a Moszad által támogatott törökországi PKK (a Kurd Felszabadítási Szervezet) terroristái, a kurdisztáni regionális önkormányzatok kulcsfontosságú vezetõi, az iraki al-Kaida terrorszervezet irányítói és a szíriai drúz milíciák segítségével.
Jordániával már régen nem kell számolni – mert Izrael és a vele szövetséges al-Kaida hálójában vergõdik –, tehát Szíria és Irak megcsonkítása után szabad lesz az út Afganisztán, Irán és a Kaszpi tenger felé.
Amennyiben Kína és Oroszország nem ismeri fel idõben a veszélyes ázsiai térhódítást, a már jó elõre eltervezett 2015-2017 közötti Pakisztán elleni izraeli támadást követõen kirobbanhat a III. világháború.


Kezdetben vala a megtévesztés és a színjáték

Különösen Törökország részérõl, amelyik most nyakig ül a slamasztikában, mert Izrael szövetségeseként az ország területén kialakítandó közös katonai légi bázis miatt könnyen árulónak bélyegeznék a környezõ országok. Ugyanakkor reménykedik is, hogy az izraeli térhódítás során megkaparinthatja Észak-Irakot, és „megszállási zónaként” talán Szíriából is lekanyarinthat magának egy jó darabot.
Azerbajdzsán pedig – jó tett helyében jót várj alapon – megkaphatja a már régóta áhítozott Kaszpi-tengeri iráni olajtartalékokat.


Már írásban is megállapodtak

2013. április 26-án megszületett a megállapodás a Szíria elleni hadmûveletrõl. Izrael természetesen amerikai pufferek árnyékában manõverezik majd, és esze ágában sem lesz vágóhídra vinni katonáit. A 2006-os libanoni vereségük óta jószerivel meggyõzõdhettünk arról is, hogy az IDF, az izraeli védelmi erõk nem jeleskednek túlságosan a frontokon, csupán a ciszjordániai fegyvertelen és kiszolgáltatott civil lakosság körében kepesek különös kegyetlenkedésekre és véres megtorlásokra.
Ezzel kapcsolatban a DEBKA gondosan összehangolt amerikai terrorsejtek és halálosztagok akciósorozatáról is említést tesz, melyek mûködésének eltussolásához természetesen a háttérhatalom által irányított amerikai és izraeli világsajtó fog majd segédkezni, pontosabban félretájékoztatni a tisztelt nagyérdemût.
2013. április 26-án pénteken, csak pár órával azután, hogy az online DEBKA-Net-Weekly elõfizetõk kézhez kapták a legfrissebb híreket, Abdullah II jordán király már a Fehér Házban tárgyalt Obama elnökkel, ahol is megállapodás született egy 20 ezer amerikai katona állomásoztatására alkalmas gigantikus katonai bázis kiépítésérõl a Jordán Hasimita Királyságban. Az amerikai légierõk ilyen mértékû átcsoportosítására hat év óta nem volt példa a térségben.
A jordániai katonai támaszpont lesz tehát az amerikai és izraeli közös hadmûveletek egyik központja. A mérnöki alakulatok már dolgoznak a bázis kibõvítésén, hogy alkalmassá tegyék az izraeli légtéren át történõ amerikai és európai légi utánpótlások fogadására. A nehezebb katonai jármûveket és berendezéseket, tartályokat, tankokat, rakétákat, önjáró tüzérségi és páncélozott jármûveket a tengeren keresztül szállítják majd két katonai támaszpontra: a jordániai vörös-tengeri kikötõbe, Aqabába és az izraeli kikötõbe, Haifába.
Errõl az amerikai védelmi miniszter Hagel, az izraeli miniszterelnök Netanjahu, az izraeli védelmi miniszter Mose Ja’alon és az izraeli vezérkari altábornagy Benny Gantz döntöttek legutóbbi tárgyalásaik során.
Netanjahu már négy alkalommal is találkozott Abdullah II jordán királlyal, hogy – ugyancsak jó tett helyébe jót várj alapon – teljes körû támogatásáról biztosítsa trónja megõrzése érdekében.
Ezeket az ördögi terveket sohasem lehetne megvalósítani anélkül, hogy Amerikát ne bénítaná meg egy olyan erõs és befolyásos, minden törvényen felül álló zsidó terrorista szervezet, mint az egész amerikai kongresszust és törvényhozást markában tartó AIPAC, az Amerikai-Izraeli Közügyek Bizottsága.
Ékes bizonyítéka ennek, hogy a jelenlegi amerikai doktrína még tiltja is a katonai agressziót, és nem csak az ENSZ biztonsági tanácsának határozata alapján, de a Nemzeti Hírszerzési Elemzés a NIE (National Intelligence Estimate) biztonságpolitikai döntése értelmében is. Itt kell megjegyeznünk, hogy az amerikai hírszerzés által összeállított és 2007-ben nyilvánosságra hozott jelentés szerint Irán már 2003-ban leállt a nukleáris fegyverkezési programjával, ami azóta is felfüggesztés alatt áll. Hasonlóképpen utasította el még kezdetben az USA azt a valótlan izraeli állítást is, hogy a szír kormányerõk tömegpusztító biológiai és vegyi fegyvereket vetettek volna be a lázadók ellen. Mint utóbb kiderült, ennek épp az ellenkezõje volt igaz, tudniillik hogy a felkelõk használtak gyilkos fegyvereket, és nem csak a szír kormányerõk, de az ártatlan civil lakosság ellen is.


Világos, hogy mit akar Izrael

Világos, hogy sok száz és ezer amerikai katonát fognak feláldozni a cionizmus túlélése érdekében. És az is világos, hogy most kétszer annyit fognak feláldozni, mint amennyit már eddig is feláldoztak.
Az USA-ban végzett felmérések szerint a megkérdezett válaszadók jobban tartanak saját kormányuktól, mint a terroristáktól (pláne ha ezek a terroristák a saját kormánytagjaik közül kerülnek ki – Megj. R. J.), és a terrorfenyegetettség félelmeit még mindig felülírják az amerikai alkotmányban lefektetett szabadságjogok:
„Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezethet, és hogy az ember legfõbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyõzõdése szabad lesz.” (Emberi Jogok Nyilatkozata)
Rónaszegi Judit – Gordon Duff – Press Tv nyomán
Link