Magyarország megszûnik létezni?
rta: Kameleon - Dtum: 2013. augusztus 22. 11:31:17
Az Európai Unió egyre gyorsabban halad egy szövetségi állam felé, amelyben az európai országok elveszítik politikai és gazdasági függetlenségük maradékát is. A gazdasági válság és Brüsszel politikai akarata az "Európai Egyesült Államok" felé taszítja az országokat és már az is világos, hogy a föderáció hívei elsajátították a szükséges ismereteket a Szovjetunió és az USA példáján.
Teljes hr
Az Európai Unió egyre gyorsabban halad egy szövetségi állam felé, amelyben az európai országok elveszítik politikai és gazdasági függetlenségük maradékát is. A gazdasági válság és Brüsszel politikai akarata az "Európai Egyesült Államok" felé taszítja az országokat és már az is világos, hogy a föderáció hívei elsajátították a szükséges ismereteket a Szovjetunió és az USA példáján.

Annak érdekében, hogy megfossza az európai országokat még elméleti lehetõségétõl is annak, hogy kilépjenek az új központosított rendszerbõl, Brüsszel nem csak "felülrõl" rombolja le állami szuverenitásukat a szigorúbb költségvetési fegyelem segítségével és azzal, hogy a gazdaságpolitika irányítását az Európai Bizottság kezébe helyezi, hanem "alulról" is, a helyi önkormányzatok fejlesztésének álarca mögül tönkretéve az európai országok központi irányítását. Lehetséges lenne, hogy a régiók nem adják vissza a hatalmat a fõvárosnak, ha erre szükség van? Az európai vezetõk számba vették ezt a lehetõséget és a nemzeti államok teljes megsemmisítéséhez kitalálták az euró-régiók fogalmát, amelyek különbözõ országok egyes részeibõl fognak állni. Az euró-régióknak saját fejlesztési programjuk lesz és jelentõs önállósággal fognak bírni a nemzeti kormányokkal szemben.

Az európai politikusok között ritkán találni olyat, akinek megvan a bátorsága és az akarata is ahhoz, hogy szembeszálljon az európai országok önállóságának lerombolásával. Franciaországban az ország szuverenitásának és a nemzeti identitás megõrzéséért Marin Le Pen harcol. Nagy-Britanniában nem csak az ellenzék, de a kormány tagjai is kifejezték ellenállásukat az EU terveivel kapcsolatban. Az önkormányzatokért felelõs államtitkár, Eric Picles azzal vádolta az EU-t, hogy megpróbálja "Angliát letörölni a térképrõl" és megígérte, hogy ebben a kérdésben nem támogatja Brüsszelt.

Európa keleti országai közül egyedül Magyarország próbál harcolni az ország szuverenitása és a nemzeti identitás eltiprása ellen. Annak ellenére, hogy az EU idõnként ígéretet tesz Magyarországnak, hogy a határon túli kisebbségeknek autonómiát biztosít a szomszédos országokban, Budapest nem siet, hogy támogassa az EU föderációs elképzeléseit. Lehetséges, hogy a magyar politikusok nem annyira naivak, hogy elhiggyék, hogy Brüsszel kész visszavonni az 1920-as Trianoni békeszerzõdést és visszaállítani "Nagy Magyarországot".

1920-ban Magyarország elveszítette országának kétharmad, lakosságának pedig egynegyed részét, azonban mint állam megmaradt. Amennyiben az európai föderáció híveinek terve sikerül, akkor Magyarország más európai országokkal együtt megszûnik létezni, mint önálló nemzeti állam. Lehet, hogy éppen ez a jövõkép készteti Orbán Viktor magyar miniszterelnököt arra, hogy visszautasítsa az IMF-fel való együttmûködést, tûrje Brüsszel gazdasági szankcióit és keresse az Európán kívüli geopolitikai szövetségeseket.

Tavaly novemberben Angela Merkel bejelentette, hogy "egyszer az Európai Bizottság kormánnyá, az Európai Parlament parlamentté válik". Ez a nap egyre közelebb van, az EU pedig egyre inkább egy csapdára emlékeztet, amelybe az európai jólét ígéretével ámított országok sétálnak bele. Azt, hogy mely országok lesznek képesek megmenekülni és melyek tûnnek el örökre a térképrõl és válnak egységes európai állammá, hamarosan megtudjuk.
http://hungarian....k-letezni/