Az összeesküvés eltávolításához lassan minden a helyére kerül!
rta: Kameleon - Dtum: 2013. szeptember 08. 13:38:04
Az összeesküvés eltávolításához lassan minden a helyére kerül - Üdvözlünk a végjátékban!

$ A globális biztonsági erõk felsorakoztak, hogy bezárják a korrupt elitet.
$ Egy új nemzetközi bíróság ölt testet az ENSZ tagországok 90 százalékának támogatásával.
$ Nem csak egy PR-show-bíróság, hanem engedéllyel rendelkezõ, legitim, és végrehajtható.
$Az utolsó részek a helyükre kerülnek: a vagyoni eszközök ellenõrzése, 173 állam szövetsége, egy hatalmas globális biztonsági erõ... és a jogállamiság.

Teljes hr
Az összeesküvés eltávolításához lassan minden a helyére kerül - Üdvözlünk a végjátékban!

$ A globális biztonsági erõk felsorakoztak, hogy bezárják a korrupt elitet.
$ Egy új nemzetközi bíróság ölt testet az ENSZ tagországok 90 százalékának támogatásával.
$ Nem csak egy PR-show-bíróság, hanem engedéllyel rendelkezõ, legitim, és végrehajtható.
$Az utolsó részek a helyükre kerülnek: a vagyoni eszközök ellenõrzése, 173 állam szövetsége, egy hatalmas globális biztonsági erõ... és a jogállamiság.

2013 szeptember 1. - Neil Keenan trillió dolláros perének kezdetétõl fogva, a korrupt nyugati banki elit és vérvonal családok ellen, a gúnyolódók mindig azt kérdezték: "Ki tudna valaha is végrehajtatni egy ilyen ítéletet? És milyen megfelelõen felhatalmazott nemzetközi rendõri szervezet nyújhat ehhez globális erõt, hogy ténylegesen leállítsák a mindent átható hálózat befolyását, ami beleszövõdött minden hatalmi struktúrába, legyen az pénzügyi, katonai, oktatási, mezõgazdasági, vagy gyógyszeripari? És honnan fognak érkezni a hatalmas erõfeszítéshez szükséges alapok?"

Üdvözlünk a végjátékban!

A legújabb hír a Keenan csoporttól, hogy a jogalap, a pénzügyi tõkeáttétel, a végrehajtási/biztonsági apparátus, és a globális közösség együttmûködése, ami ahhoz szükséges, hogy a közelségbe hozza a szabadságért való harcot, mostanra egy vonalba került.

Azok, akik élen járnak ebben a harcban, már évtizedek óta ismertek, és csak az összeesküvés alapjainak egy lassú és gondos aláásása távolíthatja el ezt a globális rákot, az erõszakos forradalmak tragikus tévedések - az ilyen véres görcsrohamok voltak valójában az elit kedvenc eszközei az ellenõrzésre évszázadokig, káoszt teremtve, és lehetõvé téve számukra, hogy az egyre szigorúbb ellenõrzéssel megragadják az emberiséget a "rend" nevében. Ahogy David Wilcock nemrég rámutatott, a Szovjetunió bukása úgy tûnt, mintha egyik napról a másikra történt volna, de azt már gondosan tervezték évtizedek óta az orosz hazafiak, akik aprólékos munkával kivették a hatalmi támaszokat a bolsevik hegemónia alól a csendes tervezés éveiben. Az erõszakos forradalmak szinte mindig káoszt és nagyobb zsarnokságot eredményeztek. Megrohamozni a Bastillet kétséges volt, az elnyomott francia nép dicsõséges élménye, de ez vezetett közvetlenül a rémuralomhoz, és Napóleon végsõ felemelkedéséhez, miközben a Rothschildok mindkét fél ellen játszottak, hogy elképesztõ gazdagságot, és a globális bankrendszer ellenõrzésének hosszútávú terveihez szükséges alapot halmozzanak fel.

Úgy tûnik, hogy a Keenan csoport aprólékosan aláásta a korrupt oligarchiát - a behatolás a mûködésükbe, a számláik meghekkelése, a szövetségesek gondos összehozása, egy hiteles jogi mechanizmus létrehozása a letartóztatásukhoz, a legitim biztonsági erõk összeállítása, és ami a legfontosabb, a nemzetek ellopott vagyonainak a helyreállítása egy globálisan szentesített gondnoksághoz - most szinte minden a helyén van. Az egész a Számlákig nyúlik vissza. Az elit tisztességtelen trükközése a Globális Fedezeti Számlákkal talán a Középfölde Gyûrûk Urához hasonlítható. Amikor elpusztult, a rosszindulatra alapozott sötét torony egyszerûen összeomlott, és a látszólag bevehetetlen erõd csak egy halom törmelék maradt. Amikor a Keenan csoport végsõ lépése, hogy ellenõrizzék az eszközöket megtörténik, várható, hogy a fiat valuta birodalom csalárd alapja megdöbbentõ sebességgel eltûnik. A szövetséges ázsiai õsi klánok egyesítették erõiket Keenanel a közelmúltbeli megbeszélések nyomán a befolyásos Albert Chiang gróffal Hongkongban, és a Keenan csoport tervei az eszközök ellenõrzésére jól haladnak.

A globális biztonsági erõk pontos jellege, melyek levadásszák és letartóztatják az összeesküvés vezetõit és alkalmazottaikat, most még nem derülhet ki nyilvánvaló okokból. Keenan szándékosan homályos ebben a kérdésben a legutóbbi videóüzenetében. Meghagyja az összeesküvésnek, hogy kitalálják, vajon melyik frakció fordult ellenük, kik a hírszerzõ kettõsügynökök, mely elemei az Interpolnak, az MI6-nek, a CIA-nek, az NSA-nek, az orosz FSB-nek, a NATO-nak, vagy a Pentagonnak szabadságharcosok valójában, melyik jól megvesztegetett bírónak nem volt lelkiismereti válsága, melyik Moszad nehézfiú követett el cionista mészárlást a Bilderberg profit nevében... vagy melyik báb államfõ várja a pillanatot, hogy lehetõséget adjon az emberiség gyõzelmére. Ezekhez a bátrakhoz még hozzá lehet adni a több ezer bátortalan és rémült kabalista középszintû alkalmazottat, akik bosszút fognak állni, ha egyszer meglátnak egy prominens globális elitistát karpereccel "sétálni". Õk már a bizonyítékokat gyûjtik cserébe az életükért vagy szabadságukért , ahogy a menekülési utak eltûnnek.

Neil Keenan eredeti tájékoztatója angol nyelven
http://www.youtub...9_v3Xa7k2U

Idõközben az új Nemzetközi Emberjogi Bíróság formája világossá válik. Neil Keenan-nek sikerült elintéznie egy hosszabb interjút egy nemzetközi jogász/jogtudóssal, aki segít létrehozni természetében és helyzetében ezt az új bíróságot - egy globális emberjogi bíróság, mely már engedélyezve van egy szabad országban, mely az el nem kötelezett mozgalomhoz tartozik. Ez a kiváló bíró szorosan együttmûködött Keenan-nel az elmúlt két évben. Az összeesküvés bukását követõen a helyzet együtt jár azzal, hogy szükséges egy romlatlan, világszerte elismert nemzetközi bíróság, mely szilárd jogi alappal rendelkezik, hatékony az igazságszolgáltatásban, és ami a legfontosabb, gyors végrehajtási mechanizmusaival érvényesítheti az igazságot.

Az úgynevezett nemzetközi bíróságok, melyek már léteznek, (ahogyan az várható volt) globalista csalások. A Nemzetközi Bíróság, a Nemzetközi Büntetbíróság, az Európai Unió Emberjogi Bírósága, az Amerika-közi Bíróság Közép- és Dél-Amerikában, az Afrikai Unió Bírósága, mind ugyanazon az alapvetõ jogi hibán alapul. Egy hiteles bírósággal ellentétben ezek nem "nyilvántartási bíróságok" - más szóval az eseteket nem tették közzé, adatbázisuk nem kereshetõ, a visszautasított ügyeket egy tárgyalás sem tárta fel. Ezeket a bíróságokat mind szerzõdések hozták létre, melyhez a vádlott fél hozzájárulása szükséges - más szóval egy nemzet, mely esetlegesen emberi jogi jogsértéseket követett el, egyszerûen nem vesz részt a szerzõdésben, így kivonja magát (ahogy az USA tette) a bíróság hatáskörébõl.

Ráadásul ezek a bíróságok megkövetelik, hogy minden jogorvoslati lehetõséget a vádlott kormány ellen elõször ki kell meríteni, mielõtt a bíróság tárgyalja az ügyet. Tehát ha van egy millió kidobandó dollárod feldolgozni egy esetet a fél tucat réteg korrupt és ellenséges igazságszolgáltatási rendszerre, akkor talán lehet még egy esélyed, - talán - hogy meghallgasson a nemzetközi bíróság.

Mint oly sok összeesküvés tervezte intézmény, ezek a bíróságok azért léteznek, hogy kiküszöböljék és megakadályozzák azt a célt, mely elérésére állítólag alapították õket. A Világbankot azért hozták létre, hogy felszámolja a szegénységet - annak szentelte magát, hogy kiterjessze a szegénységet a globális adósság közepette. Az Egyesült Nemzetek Szervezetét állítólag azért hozták létre, hogy megvédje minden nemzet szuverenitását egy globális békefenntartáson keresztül - ez kevéssé mondható el róla. A nemzetközi bíróságok nagyrészt azért léteznek, hogy egy hivatalosan szentesített lefolyó lyukat hozzanak létre, ahol az emberjogi visszaélések esetei eltûnnek.

A jelenleg formálódó új bíróság jelentõsen eltérõ. Elõször is nem szerzõdésen alapul (mint a jelenlegi csalárd bíróságok, melyek joghatósága elõl megszöktek a súlyos elkövetõk azzal, hogy egyszerûen kivonultak a szerzõdésbõl), hanem az igazságyügyi miniszterek megállapodási levelein (vagy azzal egyenértékû hivatal) a 173 országból (az ENSZ tagságának 90 százaléka) egy el nem kötelezett mozgalomban, akik összefogtak, hogy legyõzzék az összeesküvést, melyben vállalják, hogy nemzeteik tiszteletben tartják a bíróság joghatóságát. Másodszor ez egy teljesen megalapozott nyilvántartási bíróság lesz, minden esete közzé lesz téve egy kereshetõ adatbázis létrehozásával, mely szükséges egy élõ jogalanynak, hogy legitim legyen. Harmadszor folytatja küldetését, mint globális emberjogi bíróság a Közös Jog alapján, és a nemzetközi egyezmény szervezete konstruktív szerzõdési jogán alapulva. Nem a titokzatos, hamis NESARA vagy OPPT szupertitkos, háttérüzlet, törvény által nem kihirdetett internetes csalók, de az évszázadok felhalmozott precedensei mindenki vizsgálatára nyitva állnak, és megfelelõen nyilvánosságra hozottak.

Azon globalista elitisták számára, akik önelégülten gúnyolódnak, ahogy ezeket a sorokat olvassák, és arra gondolnak: "igen, gyertek és kapjatok el jótevõk - megnézhetitek, hogyan nyúlhattok a pénzemhez és a szabadságomhoz!" - van néhány meglepõ hírünk. Mivel a bírósági szabályokat a szerzõdési jog alapján hozták létre, együtt fognak mûködni a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarával, mely jelenleg az ENSZ által szentesített és szinte minden ország aláírta a világon (beleértve az Egyesült Államokat), lehetõvé teszi az azonnali összegyûjtést a helyi mechanizmusokon keresztül bármely és minden ítélet révén bér letiltás, vagyon zárolás, és minden más megfelelõ módon.

Azok az indonéz bírák és más tisztviselõk, akikrõl azt állítják, hogy illegálisan összeesküdtek, hogy tartsák Marha Wibawat (Nelu), tudomásul kell venniük a börtönt. Készül ellenük a panasz, és a nevük ismert. Egy idõablak maradhat ebben a helyzetben a megoldásra, de a panasz folyamatban van.

Vagy a globális elitisták egyszerûen megint sírhatnak, hogy "nem vagyok hajlandó elismerni a bíróság joghatóságát!". Nos, sok szerencsét hozzá. Ami jó az összeesküvés libájának, az jó a szövetség gúnárjának - az elit börtönbe vetett embereket és elvette a vagyonukat minden nap az egyetértési precedens alapján a megjelenés elmulasztásával, vagy a bírósági hatáskörök elismerése révén a válaszadás törvényén keresztül önmagában. Tényleg nincs kiút ebbõl fiúk és lányok.

Mi vagyunk a világ. És ti nem azok vagytok.

És ott van az a kis gond az új globális rendõrséggel, mely hamarosan debütál. Ahogy Keenan mondja a mellékelt videóban, ez az erõ függetlenül mûködik a korrupt kormányoktól, a Globális Számlákról lesznek finanszírozva, és új nemzetközi békefenntartó megállapodások irányítják, megalapozva egy biztonságos arénát egy egészséges versenyhez egy többpólusú világban - melyben a szándékosan létrehozott hiány a múlté. Ha van egymilliószor több, mint amennyi a bolygó fenntartásához szükséges - egy durva becslés a Föld bolygó gazdagságáról -, akkor az erõforrásokért folytatott végtelen harc végül megszûnhet.

Még nem vagyunk ott. A végjáték durva lesz. Sok minden van, amit most még nem lehet elmondani. Keenan markában már ott vannak az ászok. És mindig egy dal van az ajkán. Ez egyenes, és azt mondja, ahogy van. Matt G.-tõl a "A legjobb anti-illuminátus/új világrend dal 2012-ben" - "Törött monitorok".
http://www.youtub...ySPGHmke7g

Michael Henry Dunn
http://ujvilagtud...ixZL9Lt8pk


A pontok összekötése Szíria, Fukushima, az Olimpiai terrorfenyegetések és a náci CIA között

A kísérlet, hogy háborút indítsanak Szíriában, a hirtelen megemelkedett sugárzás Fukushimában, a terrorfenyegetések Szaúd-Arábia részérõl a következõ Orosz Olimpiai Játékok idején, és más szokatlan világi események részei egy rég megtervezett nagyobb összeesküvésnek, hogy felállítsanak egy fasiszta világkormányt.

Mindannyiunk szerencséjére a cselekmények napvilágra kerülnek, és a Sabbat nácik emögött most nagyon, nagyon megijedtek. Az amerikai vállalati rabszolga Barack Obama emiatt válik az egész világon nevetség tárgyává azon kísérletével, hogy az amerikai hadsereggel támogassa az al-Kaidát nyilvánvaló hazugságok alapján.

A folyamatban lévõ szíriai mûvelet regionális központja egy terrorista kiképzõ iskola Törökországban, melyet egy náci CIA fedõszerv, az úgynevezett Jamestown Alapítvány mûködtet, MI5 források szerint. A kulcsfontosságú szereplõ ebben a cselszövésben a náci Koponya és Csontok külügyminiszter John Kerry.

Hogy ezeknek a tömeggyilkos bûnözõknek a letartóztatása mikor kezdõdik el nem ismert, de a következõ lépéseiket egyre könnyebb megjósolni, és így könnyen megelõzhetõk. A kövekezõ események, melyeket a nácik megpróbálnak hangszerelni, valószínûleg magukban foglalnak egy jelentõs olajválságot, melyet a Szuezi-csatorna lezárásával idéznek elõ, egy pénzügyi válságot, melyet a származékos piac összeomlása és a nukleáris terrorizmus okoz, különbözõ ügynökségi források szerint.

Hátralépve egy percre megláthatjuk a nagyobb képet a különféle bennfentesek vallomásait összerakva az évek során, a terv, hogy létrehozzanak egy Sabbat náci világkormányt, teljesen átláthatóvá vált.

Tudjuk például pilóták és mások tanúvallomásaiból, hogy idõsebb George Bush és John Kerry egy speciális járat fedélzetén utaztak Párizsba, Franciaországba, hogy találkozzanak Irán képviselõivel annak érdekében, hogy megkérjék õket, hogy foglalják el az amerikai nagykövetséget Iránban, és hogy a személyzetet tartsák túszként fogva, amíg az 1980-as elnökválasztás tart, annak a tervnek a részeként, hogy biztosítsák, az amerikai elnököt, Jimmy Cartert nem választják újra 1980-ban.

Egyszer, amikor Ronald Reagan alelnöke lett, amit szintén tudunk egykori szovjet magasrangú vezérkari tisztektõl és másoktól, George Bush azt mondta Mihail Gorbacsovnak, hogyha õ beleegyezik abba, hogy lehetõvé váljon a Szovjetunió bukása, akkor az EU válik az új Szovjetunióvá.

Aztán láttuk a fiatalabb George Busht és a fasisztákat elvégezni a szeptember 11-i támadásokat, hogy elõírjanak egy náci alkotmányt, ami az Amerikai Hazafias Törvényként ismert, és megkezdõdött egy hatalmas invázió a Közel-Keleten.

A terv magában foglalt egy weimari köztársaság típusú gazdasági válságot az Egyesült Államokban és Európában annak érdekében, hogy létrehozzák a feltételeket Európa további fasizálódásához.

Ennek a tervnek a része volt egy hatalmas olajválság létrehozása a Közel-Keleten, hogy elõkészítse a talajt az iraki invázióhoz, és az úgynevezett arab tavasz számára, melyek mind azon erõfeszítések részei voltak, hogy rásózzák a náci szövetséges Muzulmán Testvériséget a régió kormányaira.

A Muzulmán Testvériségnek kellett volna aztán újraéleszteni egy pán-Muzulmán Kalifátust, és kiprovokálni egy Keresztény Muzulmán szent háborút, hogy beteljesítsék a bibliai Armageddon próféciákat, fasiszta P2 Páholy informátorok szerint. A végeredménynek egy fasiszta világkormánynak kellett volna lennie, melyet egy 1 millió tagra becsült Sabbat náci szekta mûködtetett volna. Barack Obamának kellett volna a barna arcnak lenni ebben a világkormányban annak érdekében, hogy elfogadható legyen a nem európaiak számára is.

Most nézzük meg, hogy ez a terv miként bontakozik és leplezõdik le jelenleg. A Muzulmán Testvériség kormány bukása Egyiptomban volt a legfontosabb eleme a leleplezõdésnek, mivel ez zárhatóvá teszi a Szuezi-csatornát, így okozva jelentõs olajválságot, így a tervet sokkal nehezebb kivitelezni. Ugyanakkor a P2 fasiszta Páholy tagjainak és náci mûveleti köpontjuknak Törökországban állítólag mára már el kellett volna távolítania a szír kormányt, de nem sikerült.

A kísérlet, hogy a szír kormányt okolják a szarin gáztámadás miatt saját állampolgárai ellen, hogy kiprovokáljanak egy nyugati inváziót Szíriában, súlyosan érintette és megbénította a náci mozgalmat.

A brit báb miniszterelnöké, David Cameroné volt a kétes megtiszteltetés, hogy õ legyen az elsõ brit miniszterelnök, akit 1782 óta leszavaztak a parlamentben. Cameron várhatóan decemberben elhagyja hivatalát, és a brit politikai rendszer akkor felszabadul az összeesküvés ellenõrzése alól, MI5 források szerint.

Az is várható, hogy a brit parlament a kétpárti rendszerbõl egy sokkal nehezebben irányíható négypártrendszerré alakul, a források jóslata szerint.

A szíriai válság feltárta, hogy a nácik irányítják Törökországot, Izraelt, Szaúd-Arábiát és a washingtoni látszat kormányt, mely nem irányítja a saját fegyveres erõit. Barack Obama nevetség tárgya lesz, ha elég szemérmetlenül még mindig azt fontolgatja, hogy elmegy a G20 csúcstalálkozóra a héten Oroszországba.

A kulcs náci szövetséges Szaúd-Arábia is komoly bajban van. Amikor a szaúd-arábiai hírszerzési fõnök és Bush tróger haverja Bandar bin Sultan Herceg megfenyegette Oroszországot egy terrortámadással a közelgõ Szocsi Téli Olimpián, végzetes hibát vétett. Megállapodás szerint, még akkor is, ha egyes kormányok támogatják a terrorizmust, tagadásuknak hihetõnek kellett volna lennie. A szaúdi kormány és a terrorfenyegetés közvetlen összeköthetõsége megengedte Oroszországnak azt a lehetõséget a nemzetközi jog alapján, hogy jogszerûen megtámadja Szaúd-Arábiát.

Tekintettel a helyzetre a Zsidóknak mindenképpen el kell távolítaniuk a náci szemétláda áruló Benjamin Netanyahut, és felszabadítaniuk Izraelt, mielõtt az események kikerülnek az ellenõrzés alól.

Netanyahut felvették, amikor azzal fenyegette egy telefonhívásban az akkori miniszterelnököt Naoto Kant, hogy felrobbantja az összes japán atomreaktort, közvetlenül a 2011 március 11-i japán elleni nukleáris és szökõár támadást követõen. A motiváció az volt, hogy kényszerítsék Japánt, hogy írásban mondjon le az amerikai kincstári vagyonrészérõl a nácik javára (amit Kan pontosan megtett), a japán katonai hírszerzés szerint. A nukleáris terror, hogy leállítsák a japán atomreaktorokat szintén a kényszerítést szolgálta, hogy Japán több olajat importáljon a Közel-Keletrõl, a nácik által tervezett olajválság részeként.

A legutóbbi radioaktivitás növekedést amit Fukushimából jelentettek, a nukleáris ipari hulladék (többnyire orvosi) lerakodása okozta, a náci Moszad frakció japán gengszter alvállalkozói szerint. A cél az, hogy zsarolják a japán kormányt, hogy megakadályozzák az atomreaktorok újraindítását. Üzenet Netanyahunak: jönni fognak érted, és nincs az univerzumban olyan hely, ahová elbújhatnál!

Mindenestre nincs addig vége, amíg ez be nem fejezõdött, de még akkor is, ha a fasiszták ellenõrizte vállalati médiát olvassa valaki, annak is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a Sabbat nácik napjai meg vannak számlálva.

Benjamin Fulford
http://ujvilagtud...ixYetLt8pk