Borbély forintosítani akar- frisstve (tegnap a Kajtor-bíró perérõl a mentõ vitte el, de holnap felvételrõl Borbély Jozsef a "világ ura"
rta: kontroll88 - Dtum: 2013. oktber 15. 11:03:00
Az alábbiakban „Közleményt” teszünk közzé, melyre nem kértük ki Borbély József engedélyét. Tesszük ezt annak jogán, hogy évek óta támogatásunkkal épül az Apostoli Magyar Királyság, melyet tiszta szívbõl önzetlenül - egyéni érdek nélkül teszünk, mai napig is. Minden mondatunk és tettünk a jövõ nemzedék, gyermekeink életének védelmében, valamint õseink tiszteletébõl történt.
Teljes hr
Minden magyar bárhol él a világban a Szent Korona tagjaként alanyi jogon az Apostoli Magyar Királyság állampolgára. Joga és kötelessége szolgálni a Szent Koronát. Ezen jogon vagyunk cselekvõ részesei ezer évekre visszanyúlóan jogfolytonos államunk helyreállításnak alapjául szolgáló Nemzeti Bankunk a Szent Korona Bank felépítésének, és mûködtetésének.

Az alábbiakban „Közleményt” teszünk közzé, melyre nem kértük ki Borbély József engedélyét. Tesszük ezt annak jogán, hogy évek óta támogatásunkkal épül az Apostoli Magyar Királyság, melyet tiszta szívbõl önzetlenül - egyéni érdek nélkül teszünk, mai napig is. Minden mondatunk és tettünk a jövõ nemzedék, gyermekeink életének védelmében, valamint õseink tiszteletébõl történt.
A társadalmi munkában végzett tevékenységre nem sajnáltuk az idõt, sem a pénzt (már amit tudtunk adni abból a kevésbõl), magunk is egyszerû emberek vagyunk, akik napról napra élnek, de amit tudtunk beleáldozni azt megtettük. Mindenki meghozta a maga áldozatát, ki a családját, ki az otthonát, és volt, aki a vagyonát veszítette el, mire rájött, hogy nincs személyes túlélés, csak a közösség élhet túl. A csapatból Borbély József hozta a legnagyobb anyagi áldozatot. Az anyagi erõ mára a nullára csökkent, mert ilyen téren segítséget a csapat nem kapott. Elismerjük Borbély József munkáját, valamit az ügy segítõit is, akik ma már, ilyen vagy olyan ok miatt, nincsenek se velünk, se mellettünk. Kiemelten meg kell említenem Minda Zoltán precíz munkáját, annak ellenére, hogy a vele való „szakítás” sem volt zökkenõ mentes.
Közel 17 év alatt minden feltárható korrupciót feltártak egyénileg, majd csapatként együtt dolgozva, látták meg, hogy az út, mely már mélységes mélységig kilett taposva, nem visz elõre. Ezért valami egészen mást kellett tenni. Ekkor nyúltunk vissza az Apostoli Királyságig. Amit nem csak mi, de már mások is évek óta pedzegettek, de nem tudták azt megvalósítani.

Borbély József felvállalta az elsõ lépéseket, ami nagyon sok megaláztatással járt, hiszen boldog boldogtalan támadta folyamatosan a megjelenítõ személyét, tették ezt annak ellenére, hogy tudták nemzeti oldaltól jobbra és balra, hogy igazunk van. Igaz hittel támogatta az a csapat, aki tûzön vízen át az Apostoli Magyar Királyságot jelenítette meg nap mint nap a való életben, facebookon, honlapokon stb.
Mostanra világossá vált, hogy az Apostoli Magyar Királyság az igazi államunk, amelynek szívébe befészkelte magát a köztársaság és óriási károkat okozott. A megoldás mindenképpen az, hogy ezt a parazitát ki kell lökni az Apostoli Magyar Királyság testébõl, mert démonként fog le minden MAG lelket, és tesz tönkre több mint 60 éve életeket. Mivel az eredeti állam életre kelt, hát ennek a tiszta országnak javait helyeztünk a Szent Korona fennhatósága alá újra, mely a Magyar Nemzet vagyonát is jelenti egyben. Életre hívtuk a Szent Korona Bankot, melynek elsõ alapító okiratát Borbély József neve fémjelzi, ám de kemény csapatmunkával hívtuk életre.

2013 szeptember 14.-én egy spontán tanácskozás keretében Borbély József bejelentette, hogy eddig bírta anyagilag, de ha nem indulunk el PÉNZT szerezni, akkor Õ befejezte, nincs tovább és mindenki azt csinál, amit akar. Majd felkérte a csapatot, hogy keressünk arra megoldást, hogy Forinthoz jusson, mert óriási anyagi gondokkal küzd, mind a Kormányzói hivatallal kapcsolatban, mind pedig otthonában is, valamint a rengeteg levélhez, és regisztrációra is kevés az ember. A csapatot sokk-ként érte Borbély József bejelentése, hiszen addig az ominózus estéig szilárdan állította, hogy tûzön vízen át viszi az ügyet, de ekkor azt mondta, ha nincs pénz nem tudja tovább csinálni. Ekkor összeszerveztük nagyon gyorsan azokat az embereket, akik a munkában tudnak segíteni és 1 hét leforgása alatt mindent a helyére tettünk, kivéve a forintgyûjtést.

Az irodabérlet problémájának megoldására sikerült Budapesten STK-ért egy 60 nm-es ingatlant megszerezni, amit Borbély József elutasított, mondván, hogy Õ csak és kizárólag Kecskeméten a havi negyedmillió forintért bérelt irodában hajlandó dolgozni. Ehhez még szükséges ugyanennyi a fenntartási költségekre, plusz az utazások, mindösszesen kb 1millió forint/hó. Erre a feladatra nem vállalkoztunk, és kértük kerítsen megfelelõbb embereket és gondolja át komolyan milyen utat választ, mert ez az egész munkánkat elviheti egy olyan irányba ahonnan már nem lesz visszaút.
Eddig sem volt rózsás a helyzet anyagilag, de legalább a munka az együtt mûködés kisebb nagyobb zökkenõkkel, de ment. Majd jött 3 hét agyrém ahol már olyan hangnemet ütött meg Borbély József a csapattagjaival, ami nem, hogy nem méltó, de egyenesen szégyenletes. Éreztük, hogy valami nagyon nem stimmel, sajnos a segítség kérés olyan formáját választotta, amellyel nem ért egyet a csapat és nem is tudja benne támogatni.

Sajnos Idõközben olyan döntéseket is hozott Borbély József, amelyrõl a csapat tagjait nem értesítette, és a mai nap tartandó találkozón csapatunk nem jelent meg, mert a meghívás még a legjobb indulattal sem volt szívélyes, sõt , azon túl, a csapattagjaink nagy részének az idõpont sem felelt meg családi kötelezettségeik miatt.

Közben olyan hírek jutottak el hozzánk, mely szerint mi a támogatásunkat Borbély József személyes támadásnak vette, holott ez teljességgel bizarr kijelentés, hiszen mi támogattuk õt a legmesszebb menõkig. Olyan utat választott, amely teljességgel hazug, és a mi lejáratásunkra törekvõ. Ez Kormányzóhoz egyáltalán nem méltó!
Számtalan honfitársunk él emberhez méltatlan körülmények között, és éli mindennapjait folyamatos rettegésben kilátástalannak tûnõ anyagi helyzete miatt. Az õ helyzetük megoldására nem állt rendelkezésükre a „valutaváltás” vagy a pénz/forint gyûjtés mint opció, mivel az AMK eszmeisége szerint az stk nem forintosítható. Évek óta ezt hangoztatjuk, és ezt hirdetjük ország világ elõtt!
Amennyiben akár egyetlen ember is (legyen az akár maga a kormányzó) kivételt képez ez alól, az egész törekvés hitelét veszti, hisz hogyan is várhatná el az ember bárkitõl is, hogy hitét vesse a forinttól független, igaz értékeken alapuló új Magyar fizetõeszközbe, ha õ maga a problémái megoldását, avagy a törekvés támogatását a forinttól teszi függõvé.

Mi elkötelezettek maradtunk mind a Szent Koronához, az Apostoli Magyar Királysághoz, és szívûnk teljes szeretetével továbbra is az ügyön dolgozunk és segítjük talpra állni a Királyságot,és a magyar nemzetet. Annak ellenére, hogy Borbély József nagy intenzitással a lejáratásunkon dolgozik, és továbbra sem állt el a pénz gyûjtés eme szerencsétlen módjától együttmûködünk a Szent Korona Bank mûködtetésében. A saját lelkiismeretével és az emberekkel, akiknek valótlanságot állított el kell majd számolnia. Jelen pillanatban mivel a tempohirek facebook oldala megszûnt, a megszûnésének okát nem ismerjük, ezért óvintézkedésként a www.tempohirek.com ,és a www.apostolimagya... oldalhoz a hozzáférést a fõadminra korlátoztuk.

A csapat rendíthetetlen az Apostoli Magyar Királyság ügyével kapcsolatban, és senki nem állíthatja meg annak érvényre jutását. Ne veszítse el senki hitét, sem reményét, mert addig amíg - bár fájdalmas, de igaz szót hall e hazában - addig van remény az Apostoli Magyar Királyság újra felvirágoztatására. Most szólunk azokhoz a csapatokhoz, akik bár ügyük felé elkötelezettek, de vezetõik rossz döntéseit is támogatják. Ezekben a csapatokban lévõ igaz emberek,zárjanak össze és álljanak ki magukért és az ügyért, ami nem lehet egyéb, mint Magyarország felvirágoztatása.

AMK csapat: Szabóné Márta, Tauzin Krisztina, Szabó Atilla és társaink

forrás: http://apostolima...admore=183