Jogerõs és végrehajtható ítélet Holokauszttagadás miatt
rta: vesterhagen - Dtum: 2013. november 11. 20:00:56
EMBERIESSÉG ELLEN ELKÖVETETT SÖRÖZÉS?
Teljes hr
A Tett és Védelem Alapítvány ebben az évben idáig 27 feljelentést tett a bûnüldözõ szerveknél, rendõrségen és ügyészségen. Az ügyek túlnyomó részében közösség elleni izgatás, egy másik részében, szám szerint 11 ügyben a nemzetiszocialista rendszer bûneinek nyilvános tagadása vádjával. Ez utóbbi a Holokauszttagadás hivtalos megnevezése.

Budapest – Az Alapítvány erõfeszítéseinknek most megszületett az elsõ kézzelfogható eredménye. Az elsõ jogerõs ítélet, amelyben az Egri Járásbíróság H. L. vádlottat bûnõsnek találta a nemzetiszocialista rendszer bûneinek tagadásában és ezért száz napi pénzbûntetésre ítélte. Ez százhúszezer forintos bírságot jelent, melynek be nem fizetése esetén le kell ülni a büntetését. Az elsõfokû ítélet jogerõs és végrehajtható.

H. L. 2012. július hó 17. napján 17 óra 38 perckor a facebook oldaláról az alábbi hozzászólást tette közzé a “Keressük a 97 éves Csatáry bácsit zaklató zsidókat – hét antimagyart már beazonosítottunk “ – címû, a kuruc.info portálon megjelent íráshoz: “Ha valóban lett volna holokauszt, akkor ezek a selejt fattyú horda nem tüntethetne , zaklathatna tisztességes idõs magyar embereket…” E holokauszt tagadó bejegyzést a Tett és Védelem Alapítvány monitoring csoportja fedezte fel és ennek nyomán tette meg a szükséges lépéseket H.L. felelõsségre vonása érdekében.

Facebook bejegyzés a kuruc.info cikkhez

A Tett és Védelem Alapítvány álláspontja szerint precedens értékû ítélet született. Az Egri Járásbíróság ítéletének indoklása szerint H.L. ezzel a kijelentésével megkérdõjelezte a nemzetiszocialista rendszer által elkövetett népírtás és más emberiesség elleni cselekmények tényét. Ezen ítélet megnyithatja az utat a többi, már folyamatban lévõ eljárás mielõbbi lezárása elõtt és egyben az Alapítvány azon célját támogatja, mellyel megtisztítja a közösségi médiát a gyûlölet és erõszak különbözõ, egyre sokasodó megnyilvánulási formáitól.