POSTA IMRE IDEGES
rta: postaimre - Dtum: 2013. november 13. 12:18:38
2010. április 11., vasárnap POSTA IMRE POSTÁZZA A JEHUDÁK BETEGES ÜZENETEIT
Posta Imre az ideges, izgága fajtából való, tehát nem magyar. Kérdezhetnénk tõle, hogy akkor mi a fenének üti bele az orrát magyar ügyekbe? Még tartozunk egy korábbi épületes "elõadásának" ismertetésével is, de mivel ez egy túltengõ szófosás volt, mivel közel négy óráig megállás nélkül ömlött belõle a szó. Ez még Fidel Castro mércéjével nézve is, nem semmi. Ezért most ezzel nem fárasztjuk vele az olvasóinkat. Magyar emberbõl nem ömlik a szó, fõleg nem úgy, hogy a mondatoknak nincsen logikai lánca és kapcsolata, hanem csak úgy folyik belõle a zavaros szó, mint a csapból a zavaros víz.
Teljes hr
2010. április 11., vasárnap POSTA IMRE POSTÁZZA A JEHUDÁK BETEGES ÜZENETEIT
Posta Imre az ideges, izgága fajtából való, tehát nem magyar. Kérdezhetnénk tõle, hogy akkor mi a fenének üti bele az orrát magyar ügyekbe? Még tartozunk egy korábbi épületes "elõadásának" ismertetésével is, de mivel ez egy túltengõ szófosás volt, mivel közel négy óráig megállás nélkül ömlött belõle a szó. Ez még Fidel Castro mércéjével nézve is, nem semmi. Ezért most ezzel nem fárasztjuk vele az olvasóinkat. Magyar emberbõl nem ömlik a szó, fõleg nem úgy, hogy a mondatoknak nincsen logikai lánca és kapcsolata, hanem csak úgy folyik belõle a zavaros szó, mint a csapból a zavaros víz. Képen Posta úr, aki a köztársasági õrezred egykori pszihológusa volt, arról soha nem beszél, hogy milyen szempontok alapján lehetett ebbe a vérávós testületbe bejutni? Ez az a vörösávós banda, akiknek a parlament õrzése, többek között a feladata, de a szellemiségük mit sem változott Rákosi Mátyás óta. A vörös parolint is megtartották, más külsõségek mellett. S ezekre az ávósokra van rábízva a Szent Korona õrzése is. Persze, mert a valódi koronaõröket nem tûrik meg a cionista vezetésû parlamentben. Alábbi szövegben megjegyzéseink kékkel beszúrva. Kép: Posta színes képe a Fidesz ifjúsági zservezetének honlapjáról

Szorít az idõ. (bizony, a jehudák ideje lejárt nálunk)Tegnap egyik barátom (a barátod is zsidó volt) izgatottan hívott fel és elmondta, hogy egyik cionista zsidó beavatta Magyarország megszállásának tervébe. Gondoltam, elmondom nektek is, amit már úgy is tudtok! (mibõl gondolja Posta hogy a magyarokat érdekli az ostoba hazudozásai?) A zsidók mindenképpen fel akarják áldozni Izraelt és ETNIKAI ALAPON hoznának létre Magyarország területén egy másik államszervezetet. (már a felütés is rossz) Az elszakított részek felvásárlását követõen létre kívánták hozni a Nagy Magyarország Trianon elõtti területi egységét. (és mondja Posta úr, errõl Habsburg Ottókával is egyeztettek?) Ez azt is jelenti, hogy megszüntetnék Romániát, Szerbiát, Szlovéniát, Horvátországot, Szlovákiát és Csehországot is, de ide képzelték csatolni Lengyelországot és Ukrajnát. A cigányok szaporítása sem véletlen, mert õket nézték ki rabszolgának, s a magyarok végleges kiirtása elõtt nekünk kellett volna megtanítani nekik a földmûvelést. Számukra a Nyírség és Hajdúság területeit, mint rezervátumot tartották volna fenn. Errõl írt Spiró György is és sokat beszéltünk már mi is arról, hogy mindez nem csak fikció, hanem kész tervek vannak minderre az elmebeteg nemzetirtásra. Simon Peres által bevallott szándékuk is egybe esik ezzel az elképzeléssel. A cionista elmondta, hogy errõl szól a népirtás is, amit ma Magyarországon a magyarok terhére követnek el minden eszközzel. Nincs ezen mit szépíteni, mert minden gondolkodó tudhatja, hogy tények bizonyítják a terv megvalósulási fázisba lépését. Magyarország a zsidók felvonulási területévé vált a NATO logisztikai központjaival, elbitorolt közigazgatási rendszerével, tönkre vert honvédelmével, fegyveres testületeivel, civilesítettnek tûnõ militáns egységeivel…tönkre tett oktatási-képzési és egészségügyi rendszerével. Egy szuperhatalmat akartak megvalósítani ezen a számunkra isten adta földrajzi és természeti adottságokkal rendelkezõ területen, ahol egy békeszeretõ és a legrégibb történelem fonalát génjeiben tovább gombolyító nép, a magyar államalkotó nemzet vívta ki sok véráldozat árán a jelenleg létezõ nyugati civilizáció számára a méltatlan és meg nem becsült szabadságot. Nincs mit szépíteni tovább! Izrael és szövetségesei Magyarország nyílt ellenségei, s minden velük paktáló magyar, hazaáruló. (és Posta úr, saját magát hová sorolja?) El kell kezdjük a honvédõ harcunkat és ki kell verjük a területrõl a zsidót s egyszer s mindenkorra le kell zárni ezt az ügyet. Írmagja sem maradhat a rasszista alapú megosztásnak, nemzetek kiirtási szándékának, amely mögött minduntalan a zsidó nagytõkét és a zsidó mentalitást, fajt, vallási felekezetet találjuk meg. Az értelmes világnak, de legalább Magyarország érintett szomszédainak össze kell fogni, mert különben elvesztek õk is, ugyanis a zsidó elszaporodása semelyik területén a világnak nem kívánatos, de leginkább itt nem, ahol a békesség és a szellem lakozott õsidõktõl fogva. Már látható, hogy az EU-t is azért hozták létre, hogy ez a tervük a Világkormány megvalósításával éppen Magyarországon valósuljon meg, addig legyengítve, vagy éppen felszámolva Oroszország és Kína gazdasági és katonai potenciálját. Nem tudom, mit szólnak ehhez az érintett hatalmak? Oroszország vajon eltûri, hogy egy bûnözõ, terrorista nagyhatalom jöhessen létre közvetlenül az orra elõtt? Egy olyan állam, amelynek köztudomásúan több száz atomtöltet áll rendelkezésére, és a pénzpiaci globális maffiát mozgatva kockáztatja minden egyes ember életét a bolygón? Rossz üzlet lenne velük bárminemû üzletet kötni, mert az ilyen törekvéseket, ha már így nyilvánosságra kerültek, csírájában kell eltaposni, hogy még nyoma se maradhasson, s képviselõiket a világ minden szegletében elrettentõ példaképpen végigvonszolni, mint megvetendõ, emberi fajtól különbözõ genetikai hulladékokat. A magyar nemzet sorsát nem a zsidó fogja eldönteni, de itt már nem csak rólunk van szó, mert ha létre jönne az az Új Izrael, amelyt ezek a zsidó bûnözõk megálmodtak, akkor az egész emberiség létkérdése nyilvánvalóvá válhat rövid idõ alatt, ugyanis innen fenyegetve a a világot, onthatnák tovább a mérget minden nemzetet tovább gyilkolva, ellentéteket szítva és csapásokat mérve rájuk. A zsidókérdés megoldása nem várathat magára! A kollektív bûnösségben nem hiszek, de a kollektív felelõsségvállalásban igen. Vigyék el a balhét, s aki túléli, majd indulhat tiszta lappal. Sajnos azt kell mondjam, hogy korábban már annyiszor emlegetett hadiállapotunk valós tény és aki a zsidóval paktál, annak kedvez, rejtegetni fogja, támogatja, hazaárulásáért felelni kell. Nemzetközi bíróságnak kell kimondani a végítéletet a zsidók felett és meghatározni büntetésüket, de addig itt Magyarországon el kell kezdjük a honvédelmi harcunkat. Meg kell tanulnunk felismeri az ellenséget és hathatósan semlegesíteni. Meghatározni lakhelyeiket, szállásaikat, titkos támaszpontjaikat és felkészülni annak felszámolására. A világban is zajlik a háború. Éppen most kaptam a hírt, hogy a lengyel államfõt, Lech Kaczynskit szállító repülõgép Oroszországban „balesetet” szenvedett. Mind a 132 ember (utas és a teljes legénység) meghalt. Az erõs ködre hivatkozik az elsõ híradás, a katasztrófa a leszálló pályától mintegy 500 méter távolságban következett be. Mivel a közös történelmünk folyamán a lengyelekkel sok tekintetben összeforrt a sorsunk és rájuk sokkal inkább tekinthetünk barátként, mint bármely más népre a környezetünkben, ezért is az MFNK nevében is részvétünket fejezzük ki az áldozatok hozzátartozóinak és az ugyanolyan zsidóbûnözés által befolyásolt lengyel népnek. A baleset okaira van elképzelésem, de nem hiszek a véletlenekben. Ez több, mint egy provokáció volt, éppen az oroszokkal történõ megbékélési folyamatot megakasztani szándékozó aktusként értelmezhetõ. Késõbb biztosan több részletet tudhatunk meg, de alapból feltételezhetõ, hogy a Mossad, vagy a CIA keze van a dologban. Nem kizárt, hogy a navigációba nyúltak bele, vagy a pilótáknak nem volt más lehetõségük, mint odavágni a gépet a földhöz! Lehet látni, hogy a tét mekkora, és a zsidók nem adják fel a háború árán a területszerzésre irányuló törekvéseiket. Mondottam: Izrael és minden vele szövetséges és baráti állam Magyarország ellensége, s így minden zsidó és nem zsidó, aki idehaza támogatja, élteti és fenntartja törekvéseit, szintén törvényi tényállást valósít meg, hazaárulás bûntettében. Felszólítom, a Honvédséget (milyen minõségében Posta úr?), a titkosszolgálatokat, rendvédelmi szerveket, hogy kezdjék meg a magyarországi zsidó telepek felszámolását és a betelepülési szándék tervezési-irányítási gócpontjainak (lásd: MAZSIHISZ) felszámolását! A honvédelem nem lehetõségünk, hanem törvénybe foglalt kötelességünk! 2010, április 10. Posta Imre
Hát, ha valakinek volt türelme értelmezni Posta zavaros szófosását, annyi azért leszûrhetõ mindebbõl, hogy egy Marx Károly utód veszett el Posta Imrében....
ÁVÓS ELÕDÖK
Az õrezred honlapjára - ávós módon - a rendõrség oldaláról lehet eljutni, aki többet akar megtudni errõl a testületrõl. Hallatlan pofátlanság és történelemhamisítás, hogy jogelõdjüknek tekintik a királyi Magyarország testõrszervezeteit. Alább a honlapjukról kékkel jelöltük meg a kommunista-ávós szervezeteket:
A Köztársasági Õrezred elõdszervezeteinek tekinti:
- a Magyar Nemes Testõrséget,
- a Magyar Királyi Nemesi Testõrséget,
- a Magyar Darabont Testõrséget,
- a Magyar Királyi Koronaõrséget,
- a Képviselõházi Õrséget,
- a Magyar Királyi Testõrséget,
- a Nemzetgyûlési Õrséget,
- a Köztársasági Elnök Testõrséget,
- a Belügyminisztérium Kormányõrséget,
- a Magyar Köztársaság Kormányõrséget.

Link