Hogy miket nem beszélnek.... I.világháború, katolikus egyház és szakralitás, közösségépítés, magyar zsidó polgárság kiirtása, kommunizmus, tolerancia, kiebrudalás-magyar szólásmondások cigányút, tudom
rta: lica - Dtum: 2013. november 18. 18:49:57
"Lesz lesz még egyszer itt Nagymagyarország, nélkületek magyarok".
" A magyarok 100 éven belül kiirtják önmagukat".
Teljes hr

Jó ám a rádió, jobb mint a Tv. Idõnként érdemes hallgatni... Kimondják benne a frankót, hogy miért érdemes idejönni.... Valakiknek.....
"Lesz lesz még egyszer itt Nagymagyarország, nélkületek magyarok".
" A magyarok 100 éven belül kiirtják önmagukat".
Szóval vasárnap csak úgy bekapcsolom a rádiót, amúgy nem szoktam. De most vidéken voltam, és a nagy csöndben úgy gondoltam, meghallgatjuk, mi megy a nagyvilágban, hamisan. Mert hát az emberfiának a nagy hazugságban megjön ám az abszolút hallása, és kíváncsi hogy a hazugságok mögött mi lapul......
Hát beszéltek a az I. világháborúról és azt mondták, hogy a magyarság egyik nagy vérvesztesége volt ez a háború. De a háború valós okairól és következményeirõl nem beszéltek.
1918-19-rõl, és Trianonról, meg a hozzá vezetõ személyekrõl fõleg nem... És a következményeirõl sem..... Amikor az Újszínházban le akarták adni Csurka A Hatodik koporsó c. mûvét, az internacionalisták felüvöltöttek, és nemzetközi szintû tiltakozást szerveztek a darab ellen..... Hát fáj az igazság.... Fogd feljebb bûnös, mert elnyom az igazság...
Aztán nem beszéltek a II. világháború igazi kirobbantóiról sem, és annak következményeirõl sem, nevekrõl, dokumentumokról...
Ám a Bp. V. Szabadság téri templomban Ifj. Hegedûs Lóránték felavatták Horthy Miklós szobrát. A szobrász egyébként nagyon ügyes, megnéztem a mûvet. Ám a református egyház feje állítólag rögtön felhördült és eljárást indított ifjabb ellen azzal, hogy az egyház nem politizál. De rossz nyelvek azt beszélik, hogy õ is ezt csinálta Debrecenben.... Táblát avatott, Horthyt... Szóval a rossz nyelvek beszélik, ezt én nem tudhatom....
Amúgy a Don-kanyarból van egy könyvem, hogy akiket oda küldtek, a 30-as, 40-es korosztályból kerültek ki, és nemcsak magyarok, hanem az ország területén élõ nemzetiségek közül kerültek ki. Sokgyermekes családos apák voltak, akik pusztulásával a családjuk is pusztult.... Ezek mind Horthy ellenlábasai lehettek volna.... Ezért küldték oda õket. Megmondták nekik nekik, hogy nem jönnek haza... És munkaszolgálatos zsidókat is kiküldtek oda... valahogy errõl nem beszélnek.
Horthy síremlékéhez Kenderesre eljárnak tisztességes zsidó emberek és köszönetükként virág helyett az emlékezés köveit helyezik el....-- Hogy megmaradtak....
És:Ez az a dokumentum amit a kormány titkol elõttünk és nem hozza bizonyítékként nyilvánosságra:
London, 1943.október 14.
Sir A. W.G. Randall Külügyi Tanácsos feljegyzése Namier professzorral folytatott beszélgetésérõl
„ Namier professzor ( Jewish Agency) tegnap közölte velem, munkatársai súlyos aggodalommal gondolnak azokra a lehetséges következményekre, amelyek a Magyarországon viszonylagosan biztonságosan élõ 800 000 zsidót sújtanák, ha a magyar kormány idõ elõtt szakítana Németországgal. Mint mondja, az itteni zsidók úgy érzik, Németország valószínûleg nem tûrné el a magyarok elszakadását, és amíg azt hadseregük helyzete lehetõvé teszi , a magyar kormány ilyen lépésére a németek az ország megszállásával válaszolnának, és kiirtanák az Európában utolsóként fennmaradt jelentõs zsidó közösséget.
Azt mondtam, hogy ez a kérdés a közvéleményt is foglalkoztatja ( lásd a Tablet legutóbbi számának egyik cikkét), ez az egyik oka annak, amiért nem szánja rá magát Magyarország az idõ elõtt átállásra.
Namier professzor közölte, a zsidókat illetõen az egyetlen remény, hogy a magyarok nem tesznek semmit addig, amíg gyakorlatilag nem látszik valószívûnek , hogy a németek már nem képesek reagálni. „
Randall
34498/C 12035
Az irat referáló lapján D.Allen október 20-i feljegyzése: „ Mindig nagy figyelmet fordítottunk erre a kérdésre, mert ez egyike volt azon érveknek, amelyek szerint ne sürgessük a magyarokat, hogy azonnal és nyíltan álljanak ellen a németeknek, mert azzal együtt járhat a német megszállás veszélye. Hajlunk arra a véleményre, hogy jelenleg ez a kockázat csekély.
( Magyar-brit titkos tárgyalások 1943 ban. MTA Történettudományi Intézete). ( Összeállította és az Elõszót írta Juhász Gyula, Budapest , 1977. február 14.)
Na, és még mit beszélnek....
Várhegyi Asztrik katolikus akárki beszél a szakralitásról.... No igen, neki az van... A pannonhalmi apátság szerepét erõteljesen hangsúlyozta.... - Ám nekem van egy könyvem címe: A középkori inkvizíció Magyarországon, érdemes elolvasni, hogy táltosainkat kik és milyen módszerekkel irtották ki.... Meg hogy Gellért püspök hogyan lett szent...
Hogy milyen fontos a szakralitás és a mûvészet.. - No, igen a szakralitás, az egyház szerepe...Meg a mûvészet...
Erdõ Péter( Grünwald) is azt mondta, hogy a közösségeknek támogatnia kell tagjait hogy megfelelõ foglalkozást találjanak. - Szóval: szerintük: Nem ám az állam dolga a közjó és ezen belül a munkanélküliség felszámolása- ez a közösség tagjainak felelõssége - tehát kedves barátaim, Imrének Ti adjatok megfelelõ munkát!!!!-. Az állam nem köteles. Az csak úgy van. A ti pénzetekbõl---
Azt is mondta Erdõ-Grünwald Péter, hogy Isten munkatársai vagyunk.... No igen... De miben is????
Megszólalt az MKB Bank vezetõje is, hogy hogyan támogatják a mûvészeti szakralitást, a Herendi porcelánt.... Támogatnám én is, szebb mint a Zsolnay. Csak nincs rá keretem....
Következõ mûsor: A tudomány ellentmond a jelenlegi haszonelvû gazdaságnak, életvitelnek. Hát jól mondta. De kimondhatta. Kimondhatta volna ezt az elsõ Orbán kormány idején is, de hát akkor még. „ Térdre csuhások” volt a jelszó.
Az olaszok pedig ugyanolyan hülyék mint mi... Mit is mondanak? Hogy a magyar fûtési minimummal szemben náluk fûtési maximum van. Max. 20 fok lehet, és naponta 6 órát lehet fûteni. Egy ember elmondta, hogy annak idején egy fajta épületelem olcsó volt, épületek tömegét építették fel így. Azonban mivel a panelek vékonyak, ha a fûtést befejezik, egy óra alatt lehûl a lakás végzetesen...
És õk sem teszik fel a kérdést a kormánynak, hogy a szállodák, vagy Silvio Berlusconi 20 fokban didereg-e otthon...
És mit beszélnek még...
Hogy nagyon fontos a tolerancia. Hogy nem erõszakoljuk másokra a véleményünket, akaratunkat.
Hát persze hogy nem...
A Bp. VIII. Koszorú u. 22.-ben a cigányok, ha segélyt kapnak, üvölt náluk a zene, sõt kiállnak a kanok a folyosóra félmeztelenül és úgy ordítanak. Ez ám az igazi tolerancia. Ahogy és ahonnan vesszük. A szaros pelenkákat és konyhai hulladékot nem a lakásban a szemetesben tárolják, hanem a folyosón egy nylonban, és akkor viszik le a kukába, ha kedvük tartja. Eddig csak poloska és csótány irtás volt, most már patkányirtásra is sor került, ami ugye pestist okoz... Kocsis Máté polgármestert szerint jól sikerült a roma integráció. Hát igen....
Máté, mindezt idõvel szívbõl kívánom neked és kedves családodnak-de örökre....
Még mit beszélnek a rádióban....Hogy nem erõltetem rá a véleményem, szokásaim másokra..... Tolerancia... Milyen fontos a közösség építése..
Hát persze... Ezért tiltották be Gárdát, ami azért jött létre, mert az állam megtagadja védelmi feladatát a magyarok kérése ellenére.. Jogos önvédelmi érdek. Ki tiltakozik ellene? Akinek nem érdeke a rend. Akinek érdeke a káosz. Tudjuk, hogy kik õk....
Szóval fontos közösségek építése. Az ön magamért való felelõsség. A szabadság. A polgárság vívmányai. De hát a magyar zsidóságot likvidálták... Aztán jött a kommunizmus....
Azt elfelejtette elmondani, hogy kik csinálták... Hogy hány kuláknak gúnyolt tisztességes parasztember tettek tönkre, Hogy ki volt Rákosi, Pogány (Schwartz József) és haszonszõrû társai... Marx.... A Romanov család kiirtói, akik között szerepelt egy Nagy Imre nevû ..
És azt is mondták, hogy a tudomány ellentmond a jelenlegi haszonelvû politikának, gazdaságnak....
Feltalálták a spanyolviaszt... Amit évek óta itt írunk.. Vagy csak most ki szabad mondani??????
Aztán jött Demjén Ferenc, a Rózsi. Azt hittem idáig, hogy a hajáért Rózsi. Felvilágosítottak, hogy nem, hanem ro..... zsi..... Hát ez van kérem szépen. Elköltözött Budapestrõl 200 km-re, pulija van és szamarai, és az állatok jobbak mint az emberek. És egy-két jó szám bejátszása. De hogy miattuk hány tehetséges magyar lett perifériára szorítva..... Mert magyarok...
Mit beszélnek még?????
Beszélnek a Dinnyési vadrezervátumról, a vadludakról, ritka madárfajokról, hogy menj és nézd meg. Ez Magyarország, a csodálatos. És a Börzsöny, ami kiváló a túrázásra – mint a vizeink az ivásra és gyógyulásra-, fõleg Salgótarjánt hangsúlyozták... Tudjátok, ahol a magyarokat cigányok terrorizálják-takarodj magyar!!!!
Mert másnak kell a hely! Kedves barátom, este sötétedéskor szállj fel Pesten a 6-os villamosra és nézd meg a körutat!
Teljesen üresek végig a lakások, ritkán éd egy-egy villany az ablakban...

Beszélnek különösen Salgótarjánról, hogy menj és nézd meg, sportolj,, mert fontos a testedzés....Van itt tornapálya, stb.... Csak nem Neked... Vagy csak ha pénzed van rá.... Magyar...Hogy milyen fontos testedzés.... Hát hogyne. Idáig nem volt fontos...
Aztán. Jöttek a magyar szólásmondások- itt már minden magyar - hirtelen, amúgy Orbánosan.
Hogy mit jelent a kiebrudalás... Mi az ebrúd-...Hogy van olyan szólás hogy cigányútra ment. És a mûsorvezetõ feltette, hogy miért nem magyarút a cigányút. De ezt most ne forszírozzuk- szerinte.Én forszíroznám. Mert mi tudjuk. Hogy a cigányút miért cigányút. A csendõrkönyvek ezt ugye leírják részletesen....
Utoljára: GMO-s növények: miért ellenzi õket a kormány... Hogy pl. a GMO-s kukoricánál a a növény kukoricamoly ellen és a rovarölõ anyagok ellen egy mérget termel. Amirõl nem tudni, hogy az emberi szervezetben mit mûvel.
Dehogynem. Csak azt nem kötik az orrodra.
És hogy ezek a többszörösen génmódosított növények megfertõzik a hagyományos -és bio gazdálkodású földeket..
Még azt is mondták, hogy az európai környezetvédelmi miniszterek nem hazájuk és a Föld környezetvédelmét, hanem az adott ország politikai érdekét védi, és a kettõ nem ugyanaz....
Meg hogy milyen jó az oxifa. Én még ilyet nem láttam, de állítólag-szerintük- nagy mennyiségû széndioxidot köt meg, mert nagy a levele.....
Ma reggel-vagyis másnap- pedig majd egy órán át a fogmosás volt a fontos, abból is a mechanikai rész. Hát a volt apósom még soha nem mosott fogat, de egy lyukas foga sem volt. Evés után rögtön fogpiszkálóval a fogait kitisztította, vízzel kiöblítette, és kész.
Én, mikor elmentem a fogorvoshoz, kezelésre, az közölte, hogy egyáltalán nem az számít, hogy mennyiszer és mivel mosunk, fogat, hanem hogy mennyi fõtt, halott ételt eszünk, cukrot, vitamint, enzim dús ételeket, stb..
És hát még miket nem beszélnek... Kér 60-as férfi egymásnak panaszkodott, hogy az egyik már régóta buddhista és hogy a buddhizmus is kezd elkorcsosulni ,a dalai láma is csalódott... Mert hogy kijelölt maga mellé még egy lámát Nyugat-Európába, de az valamiért már a saját személyét kezdi elõtérbe tolni.. Hogy Kína erõteljes befolyást gyakorol Indiára és az egyik helyi láma nem hagyhatja el lakóhelyét akkor és amikor akarja, illetve a látogatók nem szállhatnak meg a kolostorokban....
Meg hogy Gyula és Elek között van egy átjátszótorony, Gwentorony, vagy mi, és titkolják... A helybeliek elkerülik... Mert nem szabad oda menni..
Azt is beszélik, hogy Szarvason a „ navajonkik” megvették a tábort, és mûholdrendszerükön keresztül megfigyelik Szarvason a magyarokat, ha akarnak, minden udvarba és hálószobába belátnak, hogy nincs-e szervezkedés....
Na, hát ezeket beszélik... Meg a bárányfelhõk.....
Aranyhal