Soros a roma munkásosztályért kampányol
rta: postaimre - Dtum: 2013. november 26. 21:23:54
Ugye a "rejtett tartalékok"? Még, hogy soros-schwartz-morvai-schwart-orsós-olstein és ez az egész cigány-zsidó bagázs nem egy és ugyanaz? Cigányország kell? Jóbik besegít, de remélem mentek mind a zacsiba! A korábban merész - és erkölcsi szempontokat figyelmen kívül hagyó - pénzügyi manõvereivel meggazdagodott Soros György nyugdíjaséveire leginkább a kapitalizmus ostorozásában és progresszív politikai ötletei népszerûsítésében találta meg önmagát.
Teljes hr
Ugye a "rejtett tartalékok"? Még, hogy soros-schwartz-morvai-schwart-orsós-olstein és ez az egész cigány-zsidó bagázs nem egy és ugyanaz? Cigányország kell? Jóbik besegít, de remélem mentek mind a zacsiba!
A korábban merész - és erkölcsi szempontokat figyelmen kívül hagyó - pénzügyi manõvereivel meggazdagodott Soros György nyugdíjaséveire leginkább a kapitalizmus ostorozásában és progresszív politikai ötletei népszerûsítésében találta meg önmagát. A romák helyzetének megismerésére és javítására már eddig is rengeteg pénzt áldozó milliárdos most a Guardianben vázolta elképzeléseit a keleti bõvítéssel egyértelmûen uniós problémává vált romahelyzet megoldására.

Soros leszögezi: a romák pradox módon az európai integráció vesztesei: miközben életminõségük hazájuk uniós csatlakozása óta csak romlott, az irántuk való viszony is ellenségesebbé vált.

Ezt a két, egymást erõsítõ tendenciát Soros az oktatáson keresztül szeretné megfordítani. Ehhez az európai államok elé példaként állítja saját alapítványai által finanszírozott kezdeményezést: a 2005 óta a Világbank együttmûködésével mûködõ Roma Oktatási Alap több, mint 1600 egyetemen 100 000 diákot segít diplomához.

Soros azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a kapacitás semmiképpen nem elegendõ, különösen nem akkor, amikor a roma népesség fele még iskoláskorú. Ezért a Roma Oktatási Alapot a kormányoknak és az EU-nak kéne felduzzasztania. Soros dicséri is az Európai bizottságot a strukturális alapokon keresztül kifejtett "segítõkészségéért", az uniós támogatások szerinte az integráció költségének 80 százalékát lefedi, amihez a kormányoknak már csak a 20 százalékot kellene hozzátenni.
151954425

A politikai kampánybeszédnek is beillõ írásban Soros többször is megemlíti a roma ideálok megszületésének fontosságát, szerinte csak a roma identitásukat megtartó értelmiségiek, üzletemberek rombolhatják szét a negatív sztereotípiákat. Jelenleg ugyanis a sikeres romák inkább a feltûnésmentes asszimilációt választják, amivel nem igazán csökken a romákkal szembeni elõítélet. Ezért a milliárdos az oktatási programokban nagy hangsúlyt fektetne a roma identitás vállalásának megkönnyítésére is.

Az oktatáson keresztüli felemelés mellett Soros a munkavállalás fontosságát is hangsúlyozza, szerinte egy "roma munkásosztály" kialakítása nélkül nem lehet a 10-12 milliós roma népességet integrálni -fõleg, hogy a jelentõs roma kisebbséggel rendelkezõ országokban a munkaerõpiacra újonnan belépõk 20 százaléka közülük kerül ki. A romákat elérõ munkahelyteremtést Soros a szakiskolai és a gyakornoki ösztöndíjakon keresztül tartja megvalósíthatónak.
Link