Rajtunk halad majd keresztül az új 'Selyemút'
rta: postaimre - Dtum: 2013. november 28. 15:06:47
Figyeljetek csak! Ez már elég beszédes "kép" lett. Persze a katonai célzatú vonatozás azért elsõséget élvez. Az integrált vasútfejlesztésnek köszönhetõen Budapesten futhat keresztül mind a Balkán, mind Törökország, mind a Távol-Kelet felõl Európába özönlõ áruk tömege. Ez hatalmas gazdasági lehetõség és sürgetõ kényszer is egyszerre: a régió több országa is szeretne Európa kapujává válni.

Teljes hr
Figyeljetek csak! Ez már elég beszédes "kép" lett. Persze a katonai célzatú vonatozás azért elsõséget élvez. Az integrált vasútfejlesztésnek köszönhetõen Budapesten futhat keresztül mind a Balkán, mind Törökország, mind a Távol-Kelet felõl Európába özönlõ áruk tömege. Ez hatalmas gazdasági lehetõség és sürgetõ kényszer is egyszerre: a régió több országa is szeretne Európa kapujává válni.

Kevesebb mint három óra alatt lehet majd eljutni Budapestrõl Belgrádba, ha kínai pénzbõl elkészül a modern, villamosított vasútvonal, amelyrõl Orbán Viktor miniszterelnök a Kelet-Közép-Európa–Kína csúcstalálkozón állapodott meg a szerb és a kínai kormányfõvel. A gyorsvasútvon már fellendíti majd a két ország közötti turizmust, valódi hozadéka azonban ennél sokkal több: rajtunk halad majd keresztül a Selyemút, hazánk lehet a fõ ütõér Európának mind a Kínával, mind a Törökországgal és a balkáni államokkal folytatott kereskedelemben.
Komoly gazdasági súlya van

Az elmúlt években megkezdõdött egyfajta közeledés a két ország között – szimbolikus lépések történtek mindkét fél részérõl a háborúban egymásnak okozott sebek feldolgozására, utóbb pedig magyar kulturális intézet nyílik Belgrádban – a vasútvonal valódi hozadéka nem a turizmusban rejlik. A trianoni békediktátum elõtt itt kétvágányú vasúti pálya volt, csak az egyiket utána felszedették velünk – mondta el portálunknak Bíró Koppány Ajtony. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok fõtitkára hozzátette: ez a vonal szenvedte meg a legjobban, hogy az utóbbi 20-30 évben az állam nem áldozott a vasút karbantartására, fejlesztésére. Ha viszont elkészül, 160 km/óra sebességgel robognak majd a személyvonatok, és 100-120 km/órával folyhat majd a teherfuvarozás

Belgrád gazdasági súlya nõ
A szerb gazdaság is kilábalóban van a válságból: 2013 elején megindult a gazdasági növekedés, és megugrott az ipari termelés is. Az ország gazdasági súlyát a területén várhatóan 2016-ra kiépülõ Déli Áramlat gázvezetéke, és a 2020-ra várt uniós csatlakozása is növeli. Ha a vasútvonal felújítására rendelkezésre állnak a források, Bíró Koppány Ajtony szerint öt év alatt kiépíthetõ a gyorsvasútvonal, így a szakértõ szerint „részesülhetünk mindabban a fejlõdésben", ami a térség felõl jön.

Korábban a Hír Televízió Magyarország élõben címû mûsorában azt is megemlítette, hogy nem is a vonatok sebessége, hanem a megbízhatóság a legfontosabb, az, hogy három óra alatt az áru biztonságosan megteheti az utat Belgrádból Budapestre. Kifejtette: Szerbiának és Magyarországnak közvetlen haszna is van az együttmûködésbõl. A Balkán és Törökország felõl az unióba áramló áruforgalom az utóbbi években megsokszorozódott, a Belgrád–Budapest vonalon sokkal rövidebb az út Európa belseje felé, mint kerülõúton Románia és Szlovákia irányából, vagy Szlovénia és Horvátország felõl megközelítve Ausztriát.
A vasút nem lejárt lemez

A szakember elmondta: bár eddig a vonalak leromlott állapota visszatartotta a nagyobb szállítmányozókat, megfelelõ üzembiztonság és nagyobb átbocsátóképesség mellett a forgalom visszakerülne a vasútra, ami 8-12 százalékkal olcsóbb, mint a közúti szállítás, és összehasonlíthatatlanul gyorsabb, mint a tengeri.

Ami viszont nagyon fontos – mondta el Bíró –, hogy ne elszigetelt fejlesztések történjenek, hanem egészében, integráltan történjen meg a vasútvonalak felújítása. A vasútfejlesztés sosem rövid távú célokat szolgál – húzta alá a szakértõ –, hanem száz évre elõre kell tudni gondolkodni, mert ez meghatározza az ország stratégiai jövõképét. Szerencsére a kormány kiemelt figyelmet fordít erre, és létrehozta a Nemzeti Közlekedési Stratégiát, amelyben a vasút is kiemelt szerepet kap.
Rajtunk haladhat át a 21. század új „Selyemútja"
Négy nyertese van a vonal felújításának

Korábban még Bukarestben a miniszterelnök a vasútfelújítási megállapodással kapcsolatban elmondta: a belgrádi vonal felújításának négy gyõztese van: nyer vele Magyarország, nyer vele Szerbia, nyer vele Kína és nyer vele az Európai Unió is – fogalmazott Orbán Viktor.

Ezért stratégiailag kiemelten fontos, hogy elkészüljön a V0-s és a kelebiai vonal felújítása. A V0-s jelentõsége lenne döntõ, mert levenné a növekvõ vasúti áruforgalom terhét az amúgy is túlterhelt fõvárosról. Rengeteget késnek most a vonatok, és teljesen kiszámíthatatlan a szállítás – mondta el Bíró –, szélsõséges esetben akár négy napig is eltarthat, mire egyik határtól a másikig megérkezik az áru, és a késés nagy részét Ferencvárosban és Kelenföldön szedik össze a vonatok; De ha megtörténik a tervek szerinti összehangolt fejlesztés, akkor ez nem lehet több 6-12 óránál.

Ha integrált fejlesztés megtörténik, reális cél, hogy rajtunk menjen keresztül az új „Selyemút" – fejtette ki a szakértõ. Ez annál is fontosabb, mert ha mi nem lépjük meg a megfelelõ fejlesztéseket, akkor a regionális vetélytársaink teszik meg.
Horvátok, szlovákok, románok

Erõsen építkezik a konkurencia is – figyelmeztetett Bíró –, a szlovén–szerb–horvát vonalon is komoly fejlesztések zajlanak, és éppen nemrég dõlt el, hogy Szlovákián keresztül a transzszibériai vasútvonal folytatásaként özönlik majd az orosz áru az EU-ba. Ha ezek az elszigetelt fejlesztések összeérnek, könnyen kimaradhatunk, ezért is kiemelten fontos, hogy a balkáni, török és kínai szállítmányozás Magyarországon fusson keresztül.
Az EU-s pénz nem elég

Ugyanakkor ez olyan hatalmas beruházásokat követel meg Bíró szerint, amit saját erõbõl az ország nem képes ilyen rövid idõ alatt elõteremteni. Az elmúlt évtizedben jelentõsen leromlott a vasút állapota, ennek egyharmadára sem lenne elég az unió által propagált Transzeurópai Vasúthálózatra szánt mintegy 1000 milliárdos uniós forrás, ezért szükséges bevonni a kínai befektetõket is. Ha megépül a gyors, villamosított vasútvonal-hálózatunk, az hatalmas stratégiai fegyvertény lesz – mondta el még a szakértõ.
Link