Jobbik, mint titkosszolgálati ágens?
rta: postaimre - Dtum: 2014. mrcius 06. 11:57:46
Most kaptam ezt az írást. Szerveknek megküldtem, had bogyózzanak rajta.
"Diktatúra,alapvetõ emberi jogok megsértése,választási csalás Bátonyterenyén,sorozatos alapszabálysértések… itt a Jobbik vége!
Teljes hr
Most kaptam ezt az írást. Szerveknek megküldtem, had bogyózzanak rajta.
"Diktatúra,alapvetõ emberi jogok megsértése,választási csalás Bátonyterenyén,sorozatos alapszabálysértések… itt a Jobbik vége!

A „Jobbik egy szélhámosság, amit a titkosszolgálatok hoztak létre” –mondta Csurka István évekkel ezelõtti televíziós riportjában és mint nagyon sok mindenben ebben is igaza volt ami mára bizonyítottá vált. Most nézzük a tényeket az idõ távlatában.

Kik alakították a Jobbikot, és milyen célból?

Itt ismét Csurka Istvánt idéznénk miszerint; Amennyiben a Jobbikot titkosszolgálatok hozták léltre a háttérhatalom megbízásából, abban az esetben Vona Gábor nem más mint egy szerepet játszó színész és mint olyan,mûvésznevet vett fel „Vona” néven mivel eredeti anyakönyvezett neve Zázrivecz Gábor (Csurka szerint szefard zsidó!). Ezt a szerepjátékot alátámasztani látszik, hogy a háttérhatalmat szolgálja ugyanis az országban minden ütõképes szervezettel antidemokratikus úton - sikereik ellenére - leszámoltak, minden magyar érzelmû országáért és népért tenni akaró - Jobbik - tagot félreállítottak, lecserélve Õket szellemileg és erkölcsileg szerényebb képességekkel rendelkezõ pártkatonákra.

Konkrét példa a Jobbik Bátonyterenyei Alapszervezet antidemokratikus, és alapszabály ellenes, aljas hazugságokra, rágalmakra, és durva becsületsértésekre alapozó országos elnökség által kiadott primitív hangvételû feloszlató határozata 2010 augusztus 16-án.

A bátonyterenyei elnökség a feloszlatás elõtti hónapokban kemény harcot vívott a Nógrád megyei Jobbik vezetõ - és mamelukjaival szemben. Ugyanis, ez a szervezet Nógrád megye legstabilabb és legegységesebb szervezete volt, aki több környezõ alapszervezetet is segített munkájában egységesen (köztük a megyeszékhelyet Salgótarjánt), és mivel az országgyûlési választáson kiemelkedõ eredményt ért el, mert 50 év kommunista vezetés után a megyei 2.sz.választókörzetben vereséget szenvedett az MSZP a Jobbikkal szemben. Ezt a sikert bizonyos politikai körök nem nézték jó szemmel és utasítást adtak a bátonyterenyei alapszervezet ellehetetlenítésére. A Nógrád megyei Jobbik elnöke ennek a vélhetõ felkérésnek eleget téve - mivel ez a Jobbik elnök annak idején állítólag Balassagyarmaton SZDSZ alapító tag volt és saját elmondása szerint egy Szurdokpüspöki lakossági fórumon önmaga állította, hogy „a Jobbik nem zsidózásról és cigányozásról szól,nézzék meg a keskeny arcomat én magam is zsidó vagyok…”, mindezt 70 ember elõtt tette,- mindent megtett annak érdekében hogy ezen igény megvalósuljon. Felmerül a kérdés, hogy az országos elnökség mit kapott cserébe és kitõl, hogy egy ilyen stabil szervezetet a helyhatósági választások elõtt (amikor már tényszerûen megvoltak jelöltjeik) feloszlatott, és helyükbe a korábban súlyos vádak (puccs, rendbontás) alapján kizárt tagokkal új szervezetet hozzon létre, akiket ráadásul szabálytalan módon jelölt az önkormányzatba is, minek következtében (elõre tudhatóan) kudarcot is vallott a Jobbik „új” szervezete az önkormányzati választásokon…….de, azért Cseresznyés I……. az akció szervezõje és csendes haszonélvezõje listáról az önkormányzatba került varázsütésre úgy, hogy korábban a törvényes alapszervezetet megkerülve önmagát jelöltette titokban a megyei vezetõnél…..igazi varázslat, nemde??? Pláne,hogy az érvénytelen jelölés egyben választási csalás!!! Akkor most újraválasztást kell kiírni Bátonyterenyén, és a T.Cseresznyés képviselõ úrral egyösszegben visszafizettetni az eddig jogtalanul felvett képviselõi juttatást a Doxa órával együtt,és büntetõeljárást indítani!!! Vagy tévednénk? Nem hisszük T.Képviselõ úr-ha most olvassa akkor-,Ön pontosan tudja mirõl beszélünk! Ki tudja,merre ágaznak majd a szálak egy ilyen büntetõügyben, persze nem Nógrád megyében tárgyalva……

Nézzük a Jobbik törvénytelenségeit,amirõl csak kevesen tudnak és amit gondosan próbált palástolni a titkosszolgálat és a Jobbik vezetése kemény média elhallgattatás mellett.Mindegyik fõbb média tud az esetrõl,riport is készült,de sosem adták le.Vajon miért???

Per van folyamatban a Jobbik országos elnökségével szemben a feloszlatott bátonyterenyei szervezet két elnökségi tagja részérõl mint felperesek, amely pert elsõ fokon a bátonyterenyei szervezet elnöksége ügyvéd nélkül megnyert, lesöpörve a Jobbik - ügyvéd által képviselt-,valótlanságok és rágalmak áradatát .A feloszlató határozat semmis! Az igazság kiderült,ennek ellenére a Jobbik nem magyar betyárbecsülettel,hanem bizonyos népcsoportra emlékeztetõ aroganciával vett tudomást pervesztésérõl,úgy tesz mintha misem történt volna….hevesen tiltakozik hogy Bátonyterenyén a régi sikeres szervezetet visszaállítsa még úgy is,hogy a jelenlegi illegitim szervezet 4 év óta nyilvánvaló csõdöt mondott bábszervezetként.Mitöbb,látszat fellebbezést nyújtottak be az igazság ellen,nehogy véletlenül kiderüljön bármi is a választások elõtt,de hát a tények…tények.Egyéb,hogy a per során Palotai Szil... megyei vezetõ nem tagadta, hogy az SZDSZ soraiba tartozott volna korábban, ami az alapszabály szerint eleve kizáró ok a párttagságra,ekörben kérdésre a Jobbik képviselõje nem válaszolt. Továbbmegyünk,a megyei elnök, elnöki tisztségét pártoló tagként töltötte be hónapokig, ami szintén alapszabály ellenes,hiszen a pártoló tag tisztségre nem választható! Amikor ezt felvetettük korábban, azt a választ kaptuk, hogy Szabó Gábor pártigazgató (gondoljuk a 20 éves baráti kapcsolatra tekintettel) neki kongresszus összehívása nélkül is megengedte.:))) Mindezen túl, nyilvánosan is (youtube, Korona Rádió) meghallgathattuk Palotai Szil…. egyik gyûlésén tett nyilvános megjegyzéseit miszerint Dúró Dóra képviselõ görbét sem tud sz..ni, és Farkas Gergõ elnökségi tagot ki sem sz..ta az egyetem…stb, arról nem is beszélve amikor a megyei vezetõ a balassagyarmati televízió mûsorában kampányidõszakban, minõsíthetetlen hangnemben beszélt a riporterrel, ami cselekménye alapszabály szerint azonnali kizárást von maga után a pártból…..hát, ez sem következett be annak ellenére,hogy alapszervezetünk ezt jelezte az országos elnökség felé.

Az országos vezetésben az ügyek eltusolása egyszerûen mûködik, ugyanis Szabó Gáb.. pártigazgató és választmányi elnök egyben,és az édesapa Szabó Györ… az etikai bizottság alelnökeként nem okozott gondot a kellemetlen ügyek eltusolásában,és az már csupán a puszta véletlen mûve lehet,hogy a bátonyterenyei alapszervezet Fõvárosi Törvényszéken folytatott Jobbik Országos Elnöksége elleni perében a Jobbikot Dr. Szabó Edi.. Édu.. képviselte. A hab a tortán, hogy kedves Vona (Zázrivecz) Gábor úr kedves felesége Szabó Kriszt…. Felmerül a kérdés, hogy a Jobbik gyakorlatilag a Szabó Kft. tulajdona????

A bátonyterenyei elnökség a feloszlatásuk elõtt fegyelmi eljárást indított a megyei vezetõ és több társa (mamelukjai) ellen,konkrét bizonyítékok birtokában miszerint a Nógrád megyei elnökség gõzerõvel rombolja és zilálja szét a megyében a szervezeteket. A baj ott van, hogy mindezt az országos elnökség tudtával és jóváhagyásával tették. A fegyelmi eljárást sohasem folytatták le,válaszként feloszlatták a bátonyterenyei szervezetet még úgy is,hogy a bátonyterenyei szervezet mellett 6 másik környékbeli alapszervezet is kiállt- követelve a megyei vezetõ Palotai Szilá.... menesztését- majd Vona Gábort az sem érdekelte, amikor kb.20 fõ volt nála személyesen ultimátumot adva neki,hogy a 6 szervezet teljes taglétszámmal kilép a Jobbikból ha a bátonyterenyei alapszervezetet nem állítják vissza,és a megyei vezetõt nem meneszti. Mivel ez nem valósult meg, hûek maradtak igéretükhöz, kb.120 fõ kilépett a Jobbikból. Ezzel gyakorlatilag a Jobbik Nógrád megye 1,2.számú körzetében megszûnt létezni,jelenleg is csupán papírokon létezõ bábszervezetekrõl tudunk,akiknek nincs beleszólásuk a megye vezetésébe .Ezt a helyi Fidesz saját képviselõjük elmondása szerint pezsgõbontással, az MSZP mély hallgatással és kíváncsi emberkéik hirtelen megjelenésével szaglászva tûrte, hisz a két titán így már zavartalanul tevékenykedhet a jövõben is Bátonyterenye városában és a megyében,akár ózdi betelepített sáskajárással,akár uniós lottó ötösök elvarázsolásáról lesz szó.

Akkor kik irányítják a Jobbikot,és honnan,hogyan lehetséges hogy a Jobbik alapítók mind kiléptek a Jobbikból amikor Vona Gábor a háttérbõl színre lépett???

Visszaidézve Csurkára,noha sok mindenben nem is értünk egyet vele,no ezekben utólagosan tényszerûen igaza volt,amit a Jobbik vezetése a mai napig sem cáfol…

Álláspontunk szerint az egész országos elnökségnek –pár személy kivételével- távoznia kell a Jobbikból egy rendkívüli tisztújító kongresszus összehívásával, vagy számolniuk kell egy ,a párt antidemoratikus, alapszabály-ellenes és alapvetõ emberi jogok durva megsértése miatti Jobbik –ügyészség általi- feloszlatásának indítványozásával a bátonyterenyei elnökség részérõl.

„A világot nem a gonoszság fogja elpusztítani, hanem azok, akik végignézik a gonoszságokat és nem csinálnak semmit.” (Albert Einstein)

„Mondjuk ki az igazságot!” (Vona Gábor)

Tisztelettel;

Szebb jövõt!

2014. február 20."


Szia Imre,elnézést kérek a csúszásért,most újra megkûldöm az anyagot.Eljuttatták hozzám Palotai Szilárd korábbi beszélgetéseinek anyagát,amiben bírálja Duró Dórát,Farkas Gergõt,és a Balassagyarmati Tv mûsorát,ha érdekel azt is elkûldöm.A mellékletet összevághatod lényeg szerint,ha szükség van valamire,szólj és küldöm. Üdv.

"Két hónapja készült riport a Népszabadságban,amit azóta sem adtak le..."

"A Jobbik volt bátonyterenyei szervezetének két elnökségi tagja pert

indított annak érdekében, hogy bíróság mondja ki: alapszervezetüket

jogtalanul oszlatta fel a párt országos vezetõsége, s emiatt vissza

kell állítani az eredeti állapotokat. Mivel a Jobbik alapszabálya

értelmében egy településen csak egy alapszervezet mûködhet, így

kérdéses, hogy a régi vagy az idõközben megalakult új csoport

tagjai számítanak legitimnek. A felperesek, vagyis Sõregi Sándor, a

báronyterenyei alapszervezet volt elnöke, és Kecskés Roland társelnök

azt is fontolgatja: antidemokratikus és diktatórikus mûködés miatt

kezdeményezik a párt feloszlatását.

A Jobbik Bátonyterenyei Alapszervezetet Sõregi Sándor

közremûködésével alapították 2008. márciusában. Õ azt mondja:

nyitottak voltak minden tenni akaró ember felé, ugyanakkor ez nem

jelenti azt, hogy mindenkit azonnal felvettek a soraikba, aki az

alapszervezethez csatlakozni akart. - Azt javasoltam elsõ körben a

jelentkezõknek, hogy legyenek elõbb pártoló tagok, kezdjenek el

dolgozni, s döntsék el pár hónap múlva, valóban komoly-e a

szándékuk – mondta. Szavai szerint így alakult ki egy húsz-huszonöt

fõs, aktív és mozgósítható alapszervezet, amelynek erejét a 2010-es

parlamenti választások is igazolták, hisz a Jobbik ebben a körzetben

harminc százalékos támogatottsággal a második helyen végzett a

pártok versenyében. A sikert azonban szerinte bizonyos körök nem

nézték jó szemmel, így a háttérben elkezdõdött egyfajta aknamunka a

hatalomátvételre a párt megyei elnöke,és annak egyik elnökségi tagja

szervezésében.- Jelentkezett nálam az egyik tagtársunk, és hozott egy

névsort(a megyei elnök utasítására) rajta nagyjából ötven névvel,akik

közül-mint késõbb kiderült- több jelentkezõ azt sem tudta mi az a

Jobbik. Azt mondta a tag, ezek mind be akarnak lépni a pártba teljes

körû tagként,fel kell venni Õket. Azt feleltem erre, hogy van ennek a

pártnak egy alapszabálya mely minden szervezetre érvényes,és mi

eszerint járunk el.Nem az a cél ugyanis, hogy felhígítsuk a

szervezetet, hanem az, hogy valóban komoly szándékkal és

elkötelezett szellemiséggel jöjjenek hozzánk az emberek,és olyan

szervezetet akartam létrehozni ahol megtiszteltetés,és érdem legyen

tagnak lenni,amely valamelyest sikerült is az elért eredményeink

tükrében.

Késõbb kizárták soraikból azt a három fõt, akik bizonyítottan a

szervezet ellen dolgoztak,és a taglétszám felduzzasztásával szerintük

meg akarták „puccsolni” az alapszervezetet. - Ez 2010. júliusában

történt, s csodák-csodájára a párt megyei elnökének hatékony

támogatásával mégis a kizártak neve került fel az önkormányzati

választásokon a bátonyterenyei jobbikos képviselõjelöltek névsorába,

noha itt a helyben mûködõ alapszervezetnek lett volna jelölési

joga amely jelölést meg is tett a szervezet - mondta Kecskés

Roland. Hozzátette: ekkora az is kiderült, hogy a „puccsisták” új

alapszervezetet kívánnak létrehozni a háttérben.A Bátonyterenyei

Alapszervezet elnöksége kezdeményezte az országos etikai

bizottságnál a megyei elnök,elnökségi tagjai,és a szervezeten

belül(bizonyítékokkal alátámasztott )három-puccsban résztvevõ-

személyek ellen etikai és fegyelmi vizsgálat lefolytatását.Mivel ez

nem történt meg a mai napig sem, a régi alapszervezet vezetõi ezután

a pártelnökhöz fordultak, azt kérve, hallgassa meg érveiket, s tegyen

igazságot a megyei vezetés és az alapszervezet belviszályában.Vona

Gábor el is ment Bátonyterenyére, ahol végül nem a régi szervezet

elnökségével és tagjaival egyeztetett, hanem éppenséggel azok

ellenlábasaival találkozott(akik ellen fegyelmi vizsgálatnak kellett

volna lefolynia) az egyik helyi baloldali párt által használatos

faházban,melyet a „puccsisták”szerveztek le. Néhány nappal késõbb

pedig Sõregi Sándor azt a határozatot kapta a Jobbik vezetõségétõl,

hogy szabálytalan mûködés miatt az alapszervezetet feloszlatták, õt az

elnöki címtõl megfosztották.

Ezt a határozatot támadták meg bíróság elõtt. Az ügyben megszületett

elsõ fokú, nem jogerõs döntés szerint az alapszervezetet szabálytalanul

oszlatta fel a Jobbik országos elnöksége,a bíróság a feloszlató

határozatot megsemmisítette.Ugyanakkor a bíróságnak nem állt

módjában az eredeti állapotok visszaállítása,mivel párttag csupán

határozat megtámadását kezdeményezheti, s ugyanezen okok miatt

abban sem hoztak határozatot, hogy törvényesen mûködik-e a

jelenlegi alapszervezet."