Dr Pokol Béla: Európa végnapjai.
rta: lica - Dtum: 2014. prilis 26. 00:01:15
A népességfogyás egész Európa gondja, s míg a keleti uniós országokban ezt a cigánykérdés súlyosbítja, addig a gazdagabb nyugati államokban a befogadott muszlim lakosság rohamosan növekvõ létszáma és integrációs problémái teszik a kérdést elsõrendû problémává.
Teljes hr
Leírás: A népességfogyás egész Európa gondja, s míg a keleti uniós országokban ezt a cigánykérdés súlyosbítja, addig a gazdagabb nyugati államokban a befogadott muszlim lakosság rohamosan növekvõ létszáma és integrációs problémái teszik a kérdést elsõrendû problémává.

A nyugati nagyvárosokban már ma is százezres és milliós muszlim közösségek élnek párhuzamos társadalmakban, - a többségi társadalmak kultúrájával, szokásaival és elvárásaival gyakran a legellenségesebb módon szemben állva.

A magas születési rátájuk következtében a 2050 - es évekre a legtöbb városban már többséget alkotnak majd az elöregedõ és zsugorodó létszámú európai gyökerû lakossághoz képest.

Ezek a problémák a mindennapokban már több éve érezhetõek voltak a széles tömegek számára, azonban a domináns média és a véleményformáló szellemi körök - éppúgy, ahogy itthon a cigánykérdést illetõen - megtiltották az õszinte megvitatásukat, és rasszizmussal vádolták meg azokat, akik egyáltalán szóba merték hozni.

Az elfeledett, növekvõ problémák azonban robbanásszerûen kitörtek az ezredforduló környékén.

Összegezve az európai negatív demográfiai folyamatok esetleges elháríthatóságának elemzését, borúsan kell zárnunk ezeket a sorokat. Úgy tûnik, hogy csak az egyes negatív folyamatok mértékét lehet idõben eltolni, de szinte egyet sem lehet teljesen megfordítani.

A szülések számának további csökkenése, sõt a csökkenési folyamat felgyorsulása ellen hosszabb távon semmit sem tehetünk, mert ez a legmélyebben érintené a száz évvel ezelõtt elkezdõdött folyamatot, a nõk anyaszereptõl való eltávolodásában, a közéletben való nagyobb részvételben.

A tudatos gyermekvállalás puszta rábeszéléssel, elméleti indokok prezentálásával már nem megy.

Kelet-Közép Európa elcigányosodásának megállítása is megoldásokat követelne, de már a nyilvános megvitatása is elképzelhetetlen az európai civilizáció mai fokán.

A keleti uniós országok népeinek elszívása a gazdagabb nyugati unós társai által azért, hogy azok meghosszabbítsák a demográfiai összeroppanásuk elõtti idõtartamot, és az iszlámosodásuk elkerülését vagy csökkentését, a legnagyobb problémák egyike.

*
Az „Európa végnapjai” címû ezen kiadványt a demográfiai összeroppanás következményei iránt érdeklõdõ olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*

Korábban látott napvilágot Bene Éva - Megdõlt az életfa címû nagy sikerû könyve, ami a mai magyar népesedési helyzetet elemzi. Mindkét könyv napról napra aktuálisabb.
*

Magyarország számára nem ismeretlen a bevándorlók beszivárgásának jelensége, hiszen a XIX. - XX. század fordulóján hasonló helyzetet élt át. Ezt a helyzetet és a következményeit Bartha Miklós Kazárföldön címû tárcasorozatában jellemezte.
*

A témában megkerülhetetlen Susan George Lugánói tanulmány és a Börtön vagy szabadság? címmel megjelent kötetei, illetve Korten Gyilkos vagy humánus gazdaság és Csath Magdolna Globalizációs végjáték címû könyve.