A cigányok melletti kiállásra kérte a híveket a váci püspök
rta: postaimre - Dtum: 2014. szeptember 23. 14:44:42
A rohadt zsidó papokat is mind egy szálig és a belüknél lógatva! Hol a babiloni szajha anyjukban voltak eddig is? A szabadkõmûves sátánista páholyban? A cigányság nyomorúságos helyzetének megoldásában egyházunknak sajátos felelõssége van – írta hétvégi körlevelében Beer Miklós váci püspök. A körlevelet minden vasárnapi misén felolvasták a váci egyházmegyében.
Teljes hr
A rohadt zsidó papokat is mind egy szálig és a belüknél lógatva! Hol a babiloni szajha anyjukban voltak eddig is? A szabadkõmûves sátánista páholyban? A cigányság nyomorúságos helyzetének megoldásában egyházunknak sajátos felelõssége van – írta hétvégi körlevelében Beer Miklós váci püspök. A körlevelet minden vasárnapi misén felolvasták a váci egyházmegyében.

A püspök szerint nem a cigányok tehenek sorsukról, hogy elsõsorban õket érinti a mélyszegénység, drámai méretû a körükben a munkanélküliség, az irástudatlanság, az éhezés a rossz közbiztonság. „Keresztényként szemünk elõtt kell tartanunk azt az igazságot, hogy egyikük sem maga választotta meg, hogy cigánynak szülessék. Ahogyan mi sem választottuk meg a családunkat, személyes adottságainkat.”

A püspök szerint Jézus személyébõl e és magatartásából ered, hogy mindnyájan testvérek vagyunk, és „Krisztus követõiként felelõsek is vagyunk egymásért”. Beer Miklós szerint ezek fényében újra és újra önvizsgálatot kell tartani mindenkinek, és nem lehet másra hárítani a felelõsséget ebben a kérdésben. Arra buzdította a híveket, hogy keressék az együttmûködést az állami intézményekkel, a jó szándékú civil szervezetekkel.

„Nem csaphatjuk be magunkat. A cigányság nem maga kereste a nyomorúságát, de saját erejébõl nem is tud abból kiemelkedni. A foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, az önmagáról való gondoskodás képességének megtanítása, az oktatásban való részesítés mind-mind feltétele annak, hogy önbecsülésük lehessen. Mindezt nekünk kellene megadnunk, nekünk kellene ehhez hozzásegíteni õket…

Amikor az egyházban keresztény testvérként ismerünk rájuk, csak akkor nevezhetjük magunkat is valóban kereszténynek. A mai európai társadalomban a cigánysággal szemben tanúsított magatartásunk egyfajta kontrolljelzése hitünk mélységének és õszinteségének” – írta többek között Beer Miklós püspök.
Link