A mellékes valóság
rta: Pitkin - Dtum: 2014. oktber 12. 21:35:38
Olyan világban él hét milliárd ember, kik felett a zsigereikben érzett valósággal ellentétes tanokra, dogmákra hivatkozva uralkodik valami megfogalmazhatatlan erõ.
Az ember és az õt körülvevõ világ kettészakadt.
A valóságtól való szakadás nem természetes folyamat eredménye, hanem egy rettenetesen precízen kiszámított, és nagyon lassú, hatalmi erõvel támogatott szellemi támadás.
A "tanok, és dogmák" a hatalmi erõ fegyverei. Hatalmi erõvel támogatott dogma idõvel
valósság-képzetet teremt az egy emberben. Az Ister-folyó rovással írt nevébõl származó
Isten-fogalom a hatalmi erõvel megváltoztatott rovásírás torzítás eredményeként, a hatalmi erõvel kialakított Isten-vallás, napjaink társadalmában alaptörvényi kötelezettséggel van jelen.
Teljes hr
Olyan világban él hét milliárd ember, kik felett a zsigereikben érzett valósággal ellentétes tanokra, dogmákra hivatkozva uralkodik valami megfogalmazhatatlan erõ.
Az ember és az õt körülvevõ világ kettészakadt.
A valóságtól való szakadás nem természetes folyamat eredménye, hanem egy rettenetesen precízen kiszámított, és nagyon lassú, hatalmi erõvel támogatott szellemi támadás.
A "tanok, és dogmák" a hatalmi erõ fegyverei. Hatalmi erõvel támogatott dogma idõvel
valósság-képzetet teremt az egy emberben. Az Ister-folyó rovással írt nevébõl származó
Isten-fogalom a hatalmi erõvel megváltoztatott rovásírás torzítás eredményeként, a hatalmi erõvel kialakított Isten-vallás, napjaink társadalmában alaptörvényi kötelezettséggel van jelen.

" Hatalmi erõvel támogatott dogma idõvel valósság-képzetet teremt az Egy emberben. "

Az idõ a valóságtól eltávolodást szolgálja.
A dogmák oldalán elhelyezkedõ fogalmak megosztottsága az egyes emberekben azt a tévképzetet kelti, hogy a megosztott dogmák közötti választással közelebb kerülhetnek a valósághoz. Ezt a téveszmét szolgálja a megosztás.
A valóság érintetlenül marad, nem vesz részt a választás lehetõségében.
Sem én, sem egyetlen õsöm nem hatalmazta fel napjaink hatalmi rendszerét döntési joggal.

A zsidóság önmagát hatezer éves múlttal határozza meg.

Gea-kémiai, és Gea-logikai fogalmak valóságos értelmezése mutat rá a tényre, hogy napjaink társadalmi mûködésénél sokkal magasabb szintû társadalom teremtette meg a Földi élet minõségének emeléséhez szükséges feltételeket a zsidóság létrejöttét lényegesen megelõzõ korban.
A minõség emelése, Gea felületére érkezõ energia lehetõ leghatékonyabb felhasználásával történt.
Ezek a ténylegesen végrehajtott, ma is látható építmények és körülményeik jelenleg a dogmákkal alátámasztott, hatalmi rendszer védelme alatt álló dogmákkal magyarázható módon nem érintik a valóságot.
A szellemi bukfencet olyan hatalmi erõk hozták létre, melyeknek alkotó elemei minden esetben a hatezer éves néphez köthetõk. A hatezer éves szakasz megegyezik a valóságtól eltávolodás idõszakával. Az energia feletti rendelkezés magam, és népem számára idegen fogalom.

"Sem én, sem egyetlen õsöm nem hatalmazta fel napjaink hatalmi rendszerét döntési joggal."

Az energia kisajátításával tette lehetõvé napjaink hatalmi rendszere, hogy erõszakkal hozzon létre olyan helyzetet saját maga számára, hogy minden alapvetõ emberi jogokra vonatkozó szabályozási lehetõséget nyerjen. Az emberi jogok meghatározásában nem vettek részt az emberek. A dogmák megosztottsága szolgálta cél, hogy a látszólagos választási lehetõség elterelje a figyelmet a valóságról, a tényleges világszemlélet, és az energia feletti jogtalan uralmat leplezõ dogmatikus hatalmi rendszerrõl. Mivel a hatalmi rendszereket ma olyan zsidó emberek alkotják, kiknek õsei az energia termelõ rendszer létrehozásában nem, de a dogmákkal ezeket meghazudtoló tanok létrejöttében jelentõs szerepet játszanak, minden rám vonatkozó hatalmi döntés semmis.

Jásdi Kiss Imre