A pénzért magyar
rta: Pitkin - Dtum: 2014. november 18. 22:52:27
Az elmúlt évek során több magánember keresett fel, segítséget kérve hasonló problémával, mivel Borbély József jogi jártasságának köszönhetõen olyan körülmények között csalt ki tõlük nagyobb összegeket, mely körülmények kizárják a római jog szerinti felelõsségre vonhatóságát. Az Esküdtszéki mûködés módot ad a valóság értékelésére, és a felelõsségre vonásra.
A hatalomnak, és Borbély Józsefnek közös érdeke a Nemzet akaratából létrejött Esküdtszéki Bíróság degradálása, mûködésének ellehetetlenítése.
Teljes hr
Számos alkalommal tapasztaltam, hogy a nemzet érdekében tehetõ hatékony megoldás hogyan bukik el egy sztár-magyar által. Rettenetes fáj a butaság felismerése, de sokkal mélyebben, jobban a kapzsi-gonoszságé.
Mirõl beszélek? Csak bösztöri aláaknázása a nemzeti akaratmegnyílvánulásnak, még lehet spontán.
Így jött ki. A Körmendi Móricz-Tajos Találkozó? Két kamera dolgozott folyamatosan. Hol az anyag? Kolontári robbantási bizonyítékok a Nagy Magyarok kezében. Izrael vízellátásának bizonyítéka kirakva nyilvánosba, és semmi? Adó-ügyi kipakolás, dokumentumokkal, és semmi?
Nekem ezek az ügyek annyit jelentettek, hogy egy ténylegesen független bíróságot kell felállítanom. Megtettem. Kidolgoztam a nemzetközi elfogadhatóság szintjéig, természetesen helyet adva a korrekciónak. Minden eleme az önrendelkezést szolgálja, mûködése lehetõséget nyújt a jelenleg regnáló hatalmi rendszer korrupciójának tárgyalására is. Ez egyúttal annyit jelent, hogy nincsen alárendeltségi viszonyban az állami bíróságokkal. Neve, Esküdtszéki Bíróság.
Semmi akadálya annak, hogy bárhol létrejöjjön egy helyi Bíróság is, de mûködésének tisztaságához
elengedhetetlenül szükséges egy központi adatbázis. Ennek feltételeit is megteremtettük Káli Károllyal. Borbély József értesült a megalakulásról. Borbély József tartozik Káli Károlynak negyed millió forinttal.

http://www.youtube.com/watch?v=bWXyAIxaaWo

Káli Károly kettõ gyermeket nevel, a kölcsönadott összeget pár napra tudta csak nélkülözni pár évvel ezelõtt. Mivel ezt a pénzt mai napig nem kapta vissza, súlyos bonyodalmai származtak belõle. Kecskemét Rendõrkapitányságának vezetõi együttmûködnek Borbély Józseffel az ügy eltussolásában. Az elmúlt évek során több magánember keresett fel, segítséget kérve hasonló problémával, mivel Borbély József jogi jártasságának köszönhetõen olyan körülmények között csalt ki tõlük nagyobb összegeket, mely körülmények kizárják a római jog szerinti felelõsségre vonhatóságát. Az Esküdtszéki mûködés módot ad a valóság értékelésére, és a felelõsségre vonásra.
A hatalomnak, és Borbély Józsefnek közös érdeke a Nemzet akaratából létrejött Esküdtszéki Bíróság degradálása, mûködésének ellehetetlenítése.
Fenti videofelvételben elhangzott Esküdtszéki Bíróságra hivatkozás valótlan állítás, hiszen Bíróságunkhoz sem beadvány, sem a tárgyalás lefolytatását dokumentáló rögzített adat nem érkezett ez ügyben.
Súlyos bûncselekménynek tekintjük, hogy az Esküdtszéki Bíróság nevével visszaélve Borbély József olyan szervezethez fordult, mely Bíróságunk elõtt alperesi minõségben szerepel.
Fenti videóval bizonyított cselekményért az Esküdtszéki Bírósághoz beadvánnyal fordultam, és egyúttal kértem vezetõ pozícióm ideiglenes felfüggesztését az ügy vonatkozásában, annak lezártáig.

Link