Ha sürgõsen nem lépünk, ezek fognak helyettünk
rta: kontroll88 - Dtum: 2015. janur 13. 19:50:29
Míg mindenhol megy a vállvonogatás, vagy mások butaságainak szajkózása, ezek a "demokraták" nem nyugszanak, és már február 20.-ra tervezik az "ügydöntõ népfelkelést".
Hol van egy igazságos, emberi társadalmi-gazdasági rendszer, ami leváltaná ezt a cion-mocskot ami van jelenleg?
Teljes hr
Demokratikus Polgári Ellenzék
Már nincsen mit vesztenünk, csak mi nyerhetünk! Azonnal megalakítjuk az új ellenzéki kerekasztalt – csak demokratáknak – és mindent visszaveszünk a tolvaj, félfasiszta örülttõl és bandájától ami a mienk!
Ideiglenesen visszaállítjuk a ’89-es Alkotmányt és alkotmányozó nemzetgyûlést hívunk össze, melyet népszavazásnak kell megerõsítenie! Államformánk ismét Köztársaság lesz – a ner nevû orbáni agyszüleményt nyilvánosan égetjük el és azonnal hatályon kívül helyezzük!
A hatalmi ágak ismételt szétválasztásával megteremtjük a most regnáló bûnözõk bíróság elõtti felelõsségre vonásának lehetõségét, teljes renoméjuk vagyonát addig is zár alá vesszük!
Azonnal gyökeresen átszervezzük a rabszolgasorba alázó közmunkákat! (Terveink készek rá)
Minden presztízsberuházást azonnal leállítunk és az ezekre elkülönített összegekbõl megoldjuk a gyermekéhezés, a kitaszítottak legsürgetõbb problémáit! Az állam és az egyház szétválasztása elkerülhetetlen, így megszüntetjük az egyházak kiemelt támogatását, viszont a karitatív tevékenységeiket – szigorúan ellenõrzött keretek között – kiemelten támogatjuk!
Azonnal minden támogatást megvonunk a most regnáló rezsim lakájmédiájától és az így felszabadult összegekbõl rendezzük a kórházak adósságát!
Megszüntetjük a sportegyesületek lopott adókból való támogatását, a stadion építéseket és az így felszabaduló százmilliárdokat az oktatásba fordítjuk vissza!
Hosszú távú Európai felzárkóztatási programot dolgozunk ki – 20 -25 évest – melyet minden kormányon félévente számon-kérünk! Amennyiben letért bármelyik a kijelölt útról, azonnal új menedzser kormány veszi át a szerepét!
Megvizsgáljuk a még az unokáinkat is adósrabszolgaságba taszító Paksi szerzõdés felbontásának lehetõségét és mindent el fogunk követni, hogy az ország számára legkedvezõbb módon az oroszok álljanak el a szerzõdéstõl!
Azonnal felülvizsgáljuk és igen jelentõs részét hatályon kívül helyezzük eme rezsim és bábjai által összetákolt törvények jelentõs részét!
Európa legszigorúbb gyûlöletbeszéd elleni törvényét alkotjuk meg, mely alapjaiban rengeti meg a magyar neofasiszták – orbáni segédlettel kiépült – bázisait!
Nemzetközi szakértõi csoportot kérünk fel az ország valós gazdasági és vagyoni helyzetének felmérésére! Ismét a legszorosabb kapcsolat kiépítésére törekszünk az EU szervezeteivel és velük együttmûködve tesszük le egy valóban visszafordíthatatlanul Európai ország alapjait!
Feloldjuk az életfogytig titkosított ügynök, olaj, Grippen és egyéb egyetlen adóforintot is érintõ összes aktát! A felelõsöket átadjuk a már független igazságszolgáltatásnak!
Rabszolgamunka alapú helyett tudás alapú társadalom építésére fordítjuk a legnagyobb energiánkat! Visszaadjuk az egyetemek függetlenségét, azonnal felszámoljuk az oktatás központi vezérlését!
A minimálbért – a visszavett lopott pénzekbõl, felszabaduló látszat beruházásoktól elvont összegekbõl – közelítjük a létminimum összegéhez!
Olyan – társadalmi szolidaritással megtámogatott – nyugdíjrendszert próbálunk alkotni, mely kizárja, hogy országunkban bárki éh, vagy fagyhalált szenvedhessen!
Szociális bérlakás programot indítunk, melyhez ha szükséges, akár az IMF -el is felvesszük újra a kapcsolatot! Felmérjük a kihasználatlan ingatlanokat és amely erre a célra megfelelõ – vagy hamar olyan állapotba hozható – oda rászorultsági alapon lakókat jelölünk ki, akiknek a rezsijüket karitatív tevékenységgel kell elõteremteniük!
Most röviden ennyi – van még bõven – minden kérdésre szívesen válaszolunk, valamint várjuk – bejegyzett Demokratikus pártoktól, civilektõl – a további ötleteket, esetlegesen kész elképzeléseket! Az arra érdemesek a már februárban megalakuló Demokratikus Ellenzéki Kerekasztal elé kerül megvitatásra!
Az ügydöntõ népfelkelés – egyenlõre – tervezett dátuma, a Kerekasztal létrejöttével egy-idõben 2015. Február 20., 21., 22., Budapest
Kérünk minden velünk együtt gondolkodni hajlandó egyént, csoportot, civil szervezõdést, demokratikus pártot, hogy erre az idõpontra vidéki szimpatizánsainkat is valahogyan juttassuk el Budapestre, hogy aktívan beleszólhassanak közös dolgainkba! Valamint szintén kérnék minden ellenzéki megmozdulást tervezõ/szervezõ csoportot/pártot, hogy erre az idõpontra senki más ne szervezzen semmilyen megmozdulást, hanem együtt mutassuk meg, hogy mi milyen országban akarunk élni és ezért mi mindenre vagyunk képesek!
Köszönettel: DPE
(Forrás: FB)