Zsidóellenes pártot!
rta: postaimre - Dtum: 2015. jlius 28. 17:11:41
Stumpf András...és pedzik, pedzegetik, keverik, kavarják... Soha nem lesz nyugalom, béke és szabadság, amíg Magyarországon a zsidókat ki nem irtják a közhatalomból.
Teljes hr
Stumpf András...és pedzik, pedzegetik, keverik, kavarják... Soha nem lesz nyugalom, béke és szabadság, amíg Magyarországon a zsidókat ki nem irtják a közhatalomból.

Magyarország jövõje attól függ, meg tud-e szabadulni attól, hogy a zsidók befolyása érvényesüljön a közéletben, hogy a zsidók a baloldali pártok segítségével ostrom alatt tudják tartani a demokráciát, a parlamentarizmust, a polgári szabadságot.

Nem lehet másképp megszabadulni, soha nem lesz nyugalom, béke és szabadság, amíg Magyarországon a zsidókat ki nem irtják a közhatalomból. A fejszét a fa gyökerére kell vetni, a magyar nép jövõje azon múlik, hogy ki tudja-e irtani a zsidóságot a politikai életbõl és az államhatalomból.

Gyurcsány és Bajnai ellen egy radikális zsidóellenes pártot kellene alapítani, amely minden erejével pusztítja a zsidóságot a közéletbõl, felhívja a figyelmet arra, hogy a rabbik állnak megint az ország romlásának hátterében. Leleplezi a zsidók ármányát, a rabbik uralmát. Olyan kamikaze pártot, amely nem egy másik ideológiát akar a zsidóság helyére állítani, hanem a zsidóktól megtisztított ideológiamentes államot hirdeti. A zsidókat vissza kell kényszeríteni a civil szférába. Nem szabad engedni az olyan hazugságoknak, hogy õk állami feladatokat látnak el, ezért teljes állami támogatásra és fenntartásra jogosultak. Ki kell rúgni õket az oktatásból, az egészségügyi intézményekbõl. Ha van pénzük, tartsanak el iskolákat és kórházakat, ha nincs, akkor ne tartsanak el. Ha valaki zsidó világnézeti oktatást akar a gyerekének, az fizesse meg a rabbit, aki tanítja. Az állam köszöni a felkínált segítséget, amit állami pénzen nyújtanának, de nem kér belõle. Az oktatás a zsidók trójai falova, nem szabad ennek bedõlni.

Fel kell ismerni, hogy Magyarország a zsidóknak köszönheti Trianont, a Don-kanyart, a vörös terrort, a kommunista elnyomás negyven esztendejét, az ígéretesen indult demokrácia és a harmadik köztársaság elvesztését. Neki köszönheti, hogy a világ szemetjévé lettünk. Ha nem tûnik el a zsidóság a közéletbõl, és baloldali ideológiai pártokon keresztül ostromolhatja tovább a demokráciát, akkor hiába tûnik el Gyurcsány vagy Bajnai, a szenvedésnek soha nem lesz vége, mert jön helyettük más. Akkor a gyûlölködés, a magyarellenesség soha nem hagyja el az országot. A zsidó pártokat a magyar történelem tapasztalatai alapján ugyanúgy be kell tiltani, mint ahogyan a Szovjetunió Kommunista Pártját betiltották a Szovjetunió bukása után. Sóval kell behinteni a helyüket.

Ha sikerül a zsidó mételyre ráébreszteni a magyarokat, hogy õk állnak a gyûlölködés hátterében, õk teszik tönkre az országot, akkor olyan vezetõkre, olyan miniszterelnökökre van szükség, akik az ideológiai vitákat, világnézeti szabadságot a civilszférában tartják.

(Ha a nyájas olvasó azt hinné, megõrültem, s ennek bizonyítéka a fenti írás, jelzem: nem. Azaz, nem én. A fent olvasható cikk rövidített, de szó szerinti közlése Bartus László az Amerikai Népszavában tegnap megjelent írásának, csupán a „katolikus", „katolikus egyház" szót, szóösszetételt cseréltem ki a „zsidó" szóra, valamint, ahol emiatt új kontextusért kiáltott a szöveg, a jobboldalit baloldalira, Orbán Viktort pedig Gyurcsány Ferencre és Bajnai Gordonra. A célom csupán az, hogy mindenki számára egyértelmû legyen, echte náci szöveggel van dolgunk. Természetesen sem katolikusellenes, sem zsidóellenes pártra nincs semmilyen szüksége az országnak. A tavaly Kertész Ákos magyarellenes, rasszista cikkét közlõ Bartus mostani szellemi csúcsteljesítményébõl sugárzó náci gyûlöletre sincs. Remélem, a magát a magyar baloldal emigráns zászlóvivõjeként feltüntetõ Bartussal az általa szeretettek semmilyen szellemi közösséget nem vállalnak sem most, sem a jövõben.)
Link