Migráció mint csodafegyver
rta: GERRY - Dtum: 2015. jlius 29. 23:51:19
A 20-adik század csodafegyvere az atombomba volt, a 21-ediknek a mesterséges népvándorlás. Lényege: szegény Dél és Délkelet foglald el, vedd el és ülj bele a készbe ami a dõzsölõ Nyugaté.

Teljes hr
A 20-adik század csodafegyvere az atombomba volt, a 21-ediknek a mesterséges népvándorlás. Lényege: szegény Dél és Délkelet foglald el, vedd el és ülj bele a készbe ami a dõzsölõ Nyugaté.
Hogy jött létre ez a helyzet?
1. A Dél és Délkelet túlnépesedett - ezt területe már nem tudja eltartani, s a "felesleges rész" kirajzik. Vagy végtelen háborúk ûzik el népeiket.
2. A kolonializmus eltörlése korán történt - az infrastruktúra felépítése elõtt.
3. A törzsi háborúk lényegében megszûntek.
4. A modern és ingyenes gyógyszerek következtében a gyermekhalandóság nagysága lecsökkent.
5. Az általános nyugdíjrendszer hiánya miatt a családokban sok gyermek kellett az öreg szülõk eltartásához.
6. A mobil-telefonok gyors elterjedése megismertette a tömegeket a fényezett gazdag Nyugattal és ez, mint "ígéret földje" elementáris vonzást gyakorol.
7. A világ háttérhatalma felismerte a migráció óriási lehetõségét az európai nemzetállamok megroppantására és az Európai Egyesült Államok megteremtésére, melyek eddigelé igencsak akadoztak.
8. A háttérhatalomnak hirtelen került elég pénze áttételesen megindítani a tömeges migrációt, s annak célirányt szabni.
9. Az új népvándorlás sikeréhez egy világvallás szélsõséges csoportja adja az ideológiai alátámasztást és motivációt, mely fanatizmust ad a migrációs tömegeknek és mert mindig harcosan keresztényellenes volt.
10. A Nyugat mely 200 éve mindent megtett saját elvi alapjainak a 2000 éves Kereszténység diszkriminálására, aláásására, és rejtett vagy nyílt üldözésére - mára már csak valami szublimált humanizmus elveibe kapaszkodik görcsösen, amellyel a küszöbönálló konfrontációban sem azt, sem magát nem fogja tudni megtartani.

A történelem azt bizonyítja, hogy ha egy társadalom elérkezvén hatalma csúcsára, kiváltságos helyzetét, gazdagságát önmaga kedvtelésére, az élet gyönyöreinek habzsolására, s mások egyre nagyobb kizsákmányolására fordítja, akkor menthetetlenül az atomizálódás, a szétesés, és a pusztulás újtára csúszott. Ez volt a végzete az ókori Új-babilóniai birodalomnak, a Görög-Római világhatalomnak és a hatalmas Karthágónak.
Karthágó a Föníciaiak által alapított gazdag kereskedõ város volt Észak Afrikában, mely erõs birodalommá fejlõdött. Kora másik nagy hatalmával, Rómával versenyzett s három háborút is vívott. Volt amikor a híres Hannibál modern "harci elefántjaival" Róma kapui elõtt állt - s végül mégis vesztett. Kereskedõi megunták a hadsereg drága tartását - élni akartak és nem háborúzni. Karthágót hármas fallal vették körül - és biztonságban érezték magukat. Scipio, a római hadvezér, seregével nem a falak ellen indult, hanem a kikötõben szállt partra. Végül is Karthágó örökre elpusztult. Romjai Líbiában turista látványosság.
Nyugat ma csodafegyvereiben bízik az atom, a biológiai, és kitudja még milyen elektronikus vagy sugár-fegyverekben s legyõzhetetlennek tudja magát. Hadseregei fenntartását, különösen az európaiak, drágának és fölöslegesnek tartják, mert sokba kerül, s mindez dõzsölésük és kedvteléseik rovására megy s elhanyagolják.
Vakságukban nem látják, hogy a népvándorlás fegyvertelen hódító hullámai ma is a tengeri kikötõkön át érkeznek, lélekvesztõkön és gumicsónakokon.

Megoldás lehetne: visszaküldeni a többséget kiindulási pontjaikra. Ellátva õket a fenntartásukból megspórolt összegbõl. Megtérni a Nyugatot eddig megtartó megújított Kereszténységhez, mely képes erõs társadalomban összefogni az egyedeket és népeket.
A kirajzott tömegek ne a készbe akarjanak beülni, hanem teremtsék meg a maguk élhetõ és fejlõdõ társadalmát. Ehhez Európa segítséget és szakértelmet tud adni!

Prof. Dr. Pungur József
volt afrikai tanár

(E-mail-ben jött)