Szemiták.Eltitkolt múlt.
rta: mormota1968 - Dtum: 2015. szeptember 08. 10:15:07

Teljes hr
Harcunk a szemita arab-zsidó fajok ellen nem most kezdõdött, hanem sok ezer évvel ezelõtt.

Szemiták.Eltitkolt múlt.Küzdelem a nomád életformájú szemitákkal.
magyar.rajtmester...age_id=133

Mindenki számára ajánlom elolvasni az egész írást, sok mindenre választ ad, például a szemita elnevezésre is, ami nem Noé egyik fiának Sémnek a nevébõl ered.

Iskolásoknak különösen ajánlanám elolvasását, bár néha elég nehéz követni a író gondolatmenetét. A lényeg, amit mi már tudunk és a zsidók is tisztában vannak vele, hogy a Föld legõsibb népe és legelsõ faja a magyar, illetve elõdnépeik, akik sok ezer éve vannak jelen a Föld valamennyi földrészén és egyes szigetein.

Most csak az írás elejébõl idéznék, de végig olvasva egyes sorokról a cigányság is azonnal be fog ugrani sokaknak, mint sémi típusú vagy eredetû nép, ugyanis 4000 év óta semmit se változtak. Már akkor is mások kirablásából, lopásból éltek és megöltek, akit csak tudtak.
Még jó, hogy ma már nem mindegyikük ilyen.

A szemiták eredete és népi kiléte.

A szemitáknak nevezett népek elsõ nagyobb kötelékei a Kr.e II-III évezred fordulóján jelentek meg a magyar nyelvû népek keleti határánál, a
Tigris folyó vonalánál. Valahonnan Nagy-Ázsia belsejébõl jöttek, a Gobi sivatag kiterjeszkedésével kapcsolatban, a nagyméretû népmozgás során. Miután átlépték a magyar határfolyót, emberanyaguk rövid idõ leforgása alatt oly tekintélyes létszámra tett szert Mezopotámiában, hogy ott az árja és kus elemekbõl alakult néprajzi egyensúlyt gyökeresen megváltoztatták. Mezopotámia története a Kr.e II
évezredtõl kezdve már három emberfajta, árják, kusok és szemiták küzdelmébõl sarjadt ki.

Kik voltak és hogy néztek ki az újonnan érkezõk,
akik ilyen tüneményes gyorsasággal kerültek elõtérbe? Õsi típusukat a sötét arcú, fekete hajú emberekben látják, akik jellemzõ vonása a csontos nagy orr, a szokottnál vastagabb ajak, a
dús szõrõzet és a sajátos ijedt tekintet. Faji hovatartozásuk azonban még ma sincs egységesen megállapítva, mert az emberiség nagy családjában szemita nevû faj nincs. A legvalószínûbb nézet szerint õk a turki emberfajta egyik ágát képezik, amely azonban a magyar népek õshazájába való beérkezésekkor
már keveredett kus fajta fekete emberekkel. A
magyar õshazába érve viszont a világos arcú árjákkal keveredtek és tulajdonképpen e három emberfajta elkeveredése után jött létre az a szintézis, amit ma szemitának nevezünk.

Üdv Csapat: Mormota.